NOC KOSTELŮ 2011 v kostele Nejsvětější Trojice

21.6. 2011 Autor Tomáš Kábele Komentáře Komentáře (0) Kategorie Kostel Dobříš Hodnocení 0.00 Přečteno x2109

V pátek 27. května jsme v našem kostele Nejsvětější Trojice zahájili Noc kostelů 2011 mší svatou.

Od sedmé hodiny večer začal devadesátiminutový blok varhanní hudby, v podání Marie Pincové a Slávka Vtípila, prokládané slovem bohoslovce Tomáše Kábele.

V těchto vstupech se mohli návštěvníci seznámit nejen s tím, co znamená kostel coby liturgický prostor či se něco dozvědět o historii a vybavení kostela Nejsvětější Trojice, ale v prostoru kostela byly také vystaveny předměty liturgického vybavení (jak z doby barokní, tak i secesní), jako je ciborium, monstrance, relikviář, misál tridentského ritu a samozřejmě i k těmto vystaveným věcem se vztahoval výklad. V kostele byli k dispozici vedle P. Michala Němečka i další osoby k případnému hovoru o víře či o historii kostela. Panovala příjemná, neformální, klidná atmosféra, kterou si někteří návštěvníci přišli vyloženě užít - pojali Noc kostelů jako možnost relaxace a odpočinku na duchu a možnost být sám se sebou a možná, kdo ví, i strávit chvíli v přítomnosti Nejvyššího.

Modlitba pro město - prosby a díky za všechny lidi dobré vůle, kteří žijí v našem městě a okolí - to byl název poslední části programu. „Modlitba pro město" je již pravidelnou akcí naší farnosti, při níž pravidelní i sváteční návštěvníci našeho kostela společně v modlitbě za pomoci barev, kamínků, látek, papírů, květin a dalších uměleckých prvků vyjadřují poděkování za to, jak je město Dobříš a jeho obyvatelé obohacují, ale co mu také přejí do budoucna. Celé snažení je podmalováno hudbou a zpěvem chrámového sboru a citlivými přímluvami P. Michala Němečka.

V deset hodin se evidentně spokojení a duchovně osvěžení návštěvníci rozešli do svých domovů.