Den Bible

16.5. 2011 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x2413

Znáte přísloví „Kdo jinému jámu kopá…“? - pochází asi ze 4. st. př. n. l.!
Víte, kde se vzal název slavného města Tábor?
Víte, kde se vzalo nejrozšířenější mužské a ženské jméno u nás?
Všechny tyto otázky se týkají Bible. Její první části vznikaly již v 11. století před naším letopočtem. A snad právě proto její slova tvořila, měnila a ovlivňují stále i naši kulturu.

V sobotu 28. května 2011 jsme proto pro Vás připravili

DEN BIBLE
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Přijďte se zaposlouchat do textů Bible! Budeme z ní především číst, ale nejen to!

Zveme Vás, abyste se také připojili a kousek tohoto dávného textu četli i vy! Navíc jsme připravili další zajímavý doprovodný program:

* Četba bude prokládána hudebními vstupy chrámového sboru, varhan i komorní hudbou,

* Pozvali jsme biblistu P. ThLic. Cyrila Johna, SJ., který text Bible doplní krátkými výkladovými poznámkami

* Požádali jsme několik lidí, kteří s Biblí pracují již mnoho let, o jejich svědectví.

* Bude možné nahlédnout do různých biblí.

* K dispozici je program pro děti.

* Bude zde široká nabídka Biblí a různých dalších knih k zakoupení.

* Monika Podkalská představí podle zájmu biblické tance v Pstoračním centru.

* Již od 4.5. probíhá v Pastoračním centru v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice výstava dětských prací doplněná řadou biblických textů.

* Den Bible vyvrcholí v 17.00 zpívanou biblickou modlitbou nešpor mnichů - karmelitánů, kteří přijali pozvání a účastní se tohoto dne.

* Po celou dobu bude kostel otevřený pro kohokoliv, kdo se bude chtít do Bible zaposlouchat, zadívat, zamyslet se nad jejím poselstvím či jen nechat se nést atmosférou našeho kostela.

plakát Den Bible