OZNÁMENÍ 17. 4. 2011/Květná neděle

18.4. 2011 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Kostel Dobříš Hodnocení 0.00 Přečteno x1986

V pondělí 18. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna, ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.

Ve středu 20. 4. v 18.00 bude mše svatá - v kostele v Dobříši. Od 19.00 bude "Teologická škola" s bohoslovcem Tomášem Kábele -v PCSvT.

Ve čtvrtek 21. 4. bude v 8.30 bohoslužba slova v Domově seniorů.

Velikonoční bohoslužby se budou konat na Dobříši a budou společné pro všechny naše farnosti.

 

 • Na Zelený čtvrtek 21. 4. v 18.00 bude slavnostní mše svatá - v kostele v Dobříši. Po mši bude eucharistie přenesena v průvodu z kostela do Pastoračního centra sv. T., kde bude adorace.
 • Velký pátek 22. 4. je den přísného postu.
  Během den od 9.00 do 16.00 bude možnost adorace v Pastoračním centru sv.T.
  Od18.00 začnou velkopáteční obřady v kostele v Dobříši. Tento den je také finanční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
 • Na Bílou sobotu 23. 4. bude možnost adorace od 15 do 17 hodin v kostele v Dobříši.
  Ve 20.30 začne slavnostní vigilie vzkříšení v kostele v Dobříši.
  Po obřadech bude malé agapé v Pastoračním centru sv. T.
 • V neděli 24. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána.
  Při nedělních bohoslužbách, které budou podle obvyklého pořádku, bude žehnání pokrmů.
  V 16.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.
 • Na pondělí velikonoční 25. 4. bude v 9.00 eucharistie v Dobříši a v10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích mše nebudou.


  Požehnané dny Svatého týdne přeje

                                                                               P. Michal Němeček