Histerie kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli

5.12. 2008 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Svaté Pole Hodnocení 0.00 Přečteno x2748

Historie kostela sv. Alžběty Duryňské se datuje již od 10. století.

Kostel sv. AlžbětyKostel byl připojen k archidiakonátu pražskému po zřízení pražského biskupství v roce 973. Z této doby se vyskytují první zprávy o zdejší faře a kostele (viz. Kopáček, L. Z., Pole Svaté in.: Památník okresu dobříšského. Dobříš 1898, s 168-174). Na místě dnešního kostela stála původně raně středověká kaple původně zasvěcená sv. Kosmovi a Damiánovi. Později zde vznikl gotický kostel, jehož existence je připomínána již roku 1352 a jeho rozsah je dodnes patrný na presbytáři a hlavní lodi kostela. Šlo o farní kostel, který sloužil širokému okolí a v regionálním měřítku představoval významný bod. Svému účelu sloužil až do třicetileté války, kdy byl zničen. Z této doby pochází zvon „sv. Ludmily a Vojtěcha" z roku 1581, odlitý významným pražským zvonařem Brikcí z Cymperku. Novou kapitolu tvoří barokní doba, v níž dochází k dalšímu rozšíření svatyně. Barokní přestavba byla zahájena v roce 1710 z iniciativy Jana Václava Kunáše z Machovic, svobodného pána z Brandenštejna a Opurku, který si přál dvouvěžový kostel podle římského chrámu S. Carlo alle guattro Fontane od Franceska Borrominiho. Bohužel brzká smrt iniciátora přestavby neumožnila záměr plně realizovat, a tak byly práce záhy přerušeny. Druhá stavební etapa byla započata až po přechodu Svatého Pole do majetku Mansfeldů a trvala 4 roky (1718-1721). Stavitelem v této etapě byl zcela nepochybně příbramský stavitel Jakub Spinetti. V následujících stoletích již došlo jen na drobné úpravy a opravy (např. 1811 či 1823).

Spojitost architektury kostela s barokní tvorbou činí svatopolský kostel zvláště hodnotným, i přesto že barokní přestavba nebyla dokončena. Architektura západního průčelí nese některé prvky italizující tektoniky (dvojice polosloupů, dórský vlys s pásem triglyfů a metop, převýšené frontony). Současná architektonická podoba kostela je v Čechách málo obvyklá a tedy velmi vzácná.