OZNÁMENÍ 6. 2. 2011/5. neděle v mezidobí

7.2. 2011 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Kostel Dobříš Hodnocení 0.00 Přečteno x1828

V pondělí 7. 2. výjimečně nebude dopolední setkání pro maminky s dětmi (z důvodu nemoci).
Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory). Od 15.00 je k dispozici farní knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání.
Také ve 20.00 bude duchovní večer mužů na téma: Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla. - Vše v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 9. 2. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.00 bude mimořádné setkání pastorační rady - v PCSvT. (Teologická škola se z důvodu nemoci nebude konat).

 • Ve čtvrtek 10. 2. v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
  Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
  V 16.00 bude setkání ŽEMA (ženy a matky) - v PCSvT.
 • V pátek 11. 2. v 8.30 bude mše ve Svatém Poli.
  V 9.30 a v 10.30 budou Zpívánky a ve 13.30 Barvička pro děti (s možností odvolání pro nemoc) - v PCSvT .
  Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
  V 17.30 je adorace a v 18.00 mše - v PCSvT.
  Ve 20.00 zveme na „Literární večer" s hudbou, čajem a čtením oblíbených autorů - v PCSvT.
 • V neděli 13. 2. v 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.
 • Výhledově:
  V neděli 20. 2. v 15.00 je karneval pro děti - v PCSvT.
  V sobotu 26. března plánujeme farní výlet do Prachatic (návštěva hospice a prohlídka města). Prosíme zájemce, aby se zapsali na arch vzadu v kostele nebo se přihlásili v kanceláři.


Požehnaný týden a vše dobré přeje
                                                                               P. Michal Němeček