Obnova manželských slibů

22.12. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x2526

Stin muze a zenyObdobí vánočních svátků je příležitostí, kdy se člověk může zastavit, mít trochu času na sebe a na druhé i na Boha. Svátek Svaté rodiny připadá na neděli o oktávu Narození Páně a při jeho slavení se tradičně koná obnova manželských slibů. Není asi úplným tajemstvím, že obnova se občas setkává s odmítáním či nepochopením.

Obnova se latinsky řekne restauratio, česky restaurace. Restaurace - to slovo je pro nás známé a většině z nás se vybaví místo, kde  se můžeme po dlouhé cestě občerstvit, nabrat síly, oddechnout si či jen tak si popovídat. Manželství, život v rodině je také dlouhou poutí, cestou časem, někdy nám až zatrne, když si uvědomíme, kolik času uplynulo od toho památného ANO u oltáře a jak moc jsme se já i partner změnili a co všechno už jsme spolu ve zlém i dobrém prožili.

A tak i naši obnovu manželských slibů můžeme pojímat také jako zastávku k občerstvení na dlouhé pouti. Obnova je  zastávkou na cestě, která nás -  po pár nepříjemných pádech - naučila koukat pod nohy, a my jsme začali pojímat tuto cestu jen jako změť štěrku, kamení, bláta a kaluží pod našima nohama a naučili se citlivosti na místa, která hrozí uklouznutím, a přestali ji vnímat jako pouť za cílem, který je daleko za obzorem. A kdysi dávno jsme si s sebou na cestu vybrali poutníka, přítele na život a na smrt - manžela/manželku. Občas kráčíme jen jeden vedle druhého a zapomínáme, že máme jít spolu.

Při restauraci - obnově -  manželských slibů si můžeme oddechnout. Zapomenout a vypnout, lépe řečeno přepnout.  V záplavě všednodennosti a každodenního shonu, uprostřed řešení malicherných sporů a starostí se zastavit, vypnout v hlavě anténu, která vyhledává v pásmu vln jako: starosti, problémy, zodpovědnost, ostražitost, povinnost "vychovávat" ty druhé, kázeň, udržení provozní teploty  a "přeladit" si na jinou frekvenci, frekvenci, která loví signály v pásmu: radost, společenství, láska, otevřenost, přijetí a důvěra, bezstarostnost. A takto dobře naladeni si můžeme popovídat s manželem/manželkou, zasmát se, potěšit, pohladit anebo odpustit, omluvit se.

Nabrat odvahu a sil na další štreku a ujistit se, že i ten druhý chce jít dál a má stejnou cestu i cíl.

Zdá se, že je příliš mnoho překážek a mnoho povinností a úkolů, které nám brání takto si odpočinout a zastavit se, že ani není, kdo by nás obsluhoval. Avšak co je u lidí nemožné, u Boha možné je ....

Možná jen stačí chtít  a zkusit přijít s otevřeným srdcem v neděli do kostela a nechat se občerstvit ze zdroje všech svátostí - Eucharistie. A nechat se obsloužit, hádejte kým ... (přečtěte si Lk 12,37). Přece Tím, kdo také putoval po strastiplných cestách, který se pro svou Snoubenku církev obětoval do krajnosti.

TK


TEXT obnovy manželských slibů


Milí manželé,

zavázali jste se, že si zachováte lásku, úctu a věrnost. Jste si vědomi povinností, které z toho pro vás trvale vyplývají a chcete tento svůj slib znovu potvrdit?

Ano.  

Zavázali jste se, že jeden druhého nikdy neopustíte, a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti. Jste připraveni i nadále tento slib věrně naplňovat?

Ano.  

Zavázali jste se, že budete své děti učit znát a milovat Krista. Chcete jim příkladem svého života ukazovat cestu, která k němu vede?

Ano.