Úspěšný rok! Děkujeme!

17.12. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1791

Každý rok mívá svá specifika. Někdy je to množství sněhu, jindy množství vody a ještě jindy velké sucho. Naše farnost si v uplynulém roce zkusila zvláštní rok z hlediska „malérů".

Nejprve se ukázalo, že je třeba řešit klíčový dětský prvek na našem veřejně přístupném hřišti Archa. Toto hřiště společně Archa odplouváspravujeme s Mateřským centrem Dobříšek.

Jak jsme již informovali, podařilo se získat dostatek prostředků na obnovu především díky sponzorům. Všem, ať šlo o jednotlivce nebo firmy, velice děkujeme. Především patří poděkování České pojišťovně a.s.. Dík patří i těm, kteří přispěchali na pomoc fyzicky. Ať s bouráním staré archy či budováním nové. Velice děkujeme firmě Bobcat Doosan, která sponzorsky poskytla techniku a skvělého řidiče.

Jen o pár měsíců později se ukázal důsledek nekvalitní střechy a těžkého sněhu na dobříšském kostele Nejsvětější Trojice. Výměna střešní krytiny byla bezpodmínečná. Naštěstí nám pojišťovna Generali uznala škodu, ale na výměnu celého komplexu to nestačilo. Díky šikovným pokrývačům se podařilo hned zastavit největší problémy a následně opravit jižní část střechy. Severní část (méně poškozená) na svoji obnovu teprve čeká v tomto roce. Všem, kteří pomohli, velice děkujeme! Především Městu Dobříš, ale i řadě drobných dárců. Snad největším překvapením byla velká finanční pomoc od jedněch mladých manželů, kteří jsou v našem městě teprve pár měsíců! Svoji vděčnost chceme také vyjádřit Lesnímu závodu Dobříš, jejichž pracovníci nám pomáhali s údržbou zeleně, a řadě dobrovolníků nejen z řad farníků, kteří jakkoli přiložili ruce k dílu.

Lze s nadsázkou říci, že snad možná právě pro mnohé problémy, které se vyskytly, byl rok 2010 úspěšným právě díky dobrým lidem a dobré vůli.

            A rok 2011? Kéž je znovu rokem, ve kterém najdeme vzájemnou vstřícnost, pochopení a radost z našeho města. Vždyť žít na Dobříši, je skutečně příjemné!

 

Za Řk farnost Dobříš

P. Michal Němeček