Zimní seminář

23.1. 2009 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x3570

 

Již šestým rokem připravujeme "velký zimni seminář", tentokrát na téma:
FARNOST? - ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ. Praktický seminář o tom, jak se může farnost proměnit v živoucí organismus.

Termín konání semináře: 27. 1.  -  31. 3. 2009

Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 19.30 do 21.00 ve velkém sále Pastoračního centra sv. Tomáše. 

SR
DEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE!
P_St_Gora

 

Téma jednotlivých přednášek:

1/   Žít život sloužící životu (Mgr. Petr Hruška) P_Hruska
      Co je farnost, kde je její místo a z čeho vychází její současné pojetí.
27.1. 2009  

2/   Kde jsme? (Mons. Aleš Opatrný, Th.D.)   
      Pochopení farnosti v dějinném kontextu a vřazení farnosti do kontextu života současné společnosti.
3. 2. 2009

3/   Církev jako živá ikona Nejsvětější Trojice (ThLic. Mgr. Karel Sládek Th.D.)
      Nauka o církvi z pohledu tajemství samotného Trojjediného Boha; Rublevova ikona Trojice; souvislost s duchovním životem jednotlivce i společenství.
10. 2. 2009

4/ Jak se dnes chápe církev (Th.D. Prokop Brož) P_Prokop_Broz
    Chápání církve (podle LG), učení o laicích (obecné kněžství), které aplikujeme na farnost.
17. 2. 2009

 5/ Základní pilíře života farnosti 1: Koinonia - společenství (P. Stanislaw Góra) 
     Jak jej vytvořit, kdo do něj patří, je tam místo i pro mne?
24. 2. 2009

6/ Společenství v praxi - jak pracovat ve skupině (Ing. Roman Čiviš)
    Týmová práce; jak se vyrovnat s odlišnostmi, generační problém a jak s ním, jak nabídnout mojí osobní perspektivu a nenutit všechny, aby byli jako já...
3. 3. 2009

7/ Základní pilíře života farnosti 2: Služba - projev živé církve. (Mgr. Michal Němeček) 
    Služba jednotlivci i společnosti v mnoha sférách života jako základní projev zdravé církve.
10. 3. 2009

8/ Základní pilíře života farnosti 3: Jak svědčit o vlastní víře (ThLic. Mariusz Kuźniar) 
      Rozdíl mezi katechezí a evangelizací, jak mluvit o vlastní víře.
17. 3. 2009

9/ Tři podpůrné sloupy farnosti (Mgr. Josef Ptáček) 
    Správa (vedení), struktury (organizace), správcovství (štědré a efektivní hospodaření).
24. 3. 2009

10) Jděte do celého světa a hlásejte evangelium (Mgr. Michal Němeček) 
     Reflexe předneseného s interaktivní formou hledání praktických aplikací.
31. 3. 2009

Na seminář není nutné se předem přihlašovat.
Vstup je volný, budeme vděčni za dobrovolný příspěvek na provoz Pastoračního centra sv. Tomáše.