NOVÁ ARCHA OTEVŘENA

15.10. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x2660

Nová archa FOTO M. NěmečekSrdečně Vás zveme, přijďte vyzkoušet novou herní loď na hřišti u Pastoračního centra sv. Tomáše na Dobříši!

Z tiskové zprávy Mateřského centra Dobříšek, které je oficiálním majitelem a správcem nového herního prvku:

Na středu dopoledne 13.10.2010 Mateřské centrum Dobříšek společně se žáky a pedagogy Základní speciální školy a Základní školyNová archa FOTO M. Němeček praktické Dobříš připravili sportovní program pro všechny děti z 1. tříd obou základních škol na Dobříši. Děti vyzkoušely různé disciplíny a jednoduché soutěže, v cíli na ně čekala malá odměna, ovoce a teplý nápoj pro zahřátí. Takto jsme pojali slavnostní otevření a předání hřiště Noemovy archy u Pastoračního centra k užívání i radosti dětem od 3 do 14 let.

Za podpory České pojišťovny a.s., Římskokatolické farnosti Dobříš a mnoha dárců se podařilo získat ve sbírce krásných 165 000 Kč. Hlasováním návštěvníků MC a díky skvělému poměru ceny, kvality a záruky byla vybrána znojemská firma Dřevoartikl k realizaci stavby nové lodi. Hloubení děr na kotevní prvky zajistila firma Bobcat Doosan. Dopravu a nákup betonu a doplnění kačírku na dopadové plochy jsme pokryli z dotace MPSV. Tak dokázali obnovit Archu ještě letos za celkových cca 175 000 Kč, včetně DPH, dopravy a montáže.

Dalším cílem je kvalitnější dopadová plocha kolem herních prvků, nový altán, houpačky a výměna laviček. Proto můžete i nadále přispívat do sbírkových kasiček v MC Dobříšek, Pastoračním centru sv. Tomáše, kostele ŘKF nebo přímo na bankovní účet č. 4939326001/5500. Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme za další příspěvky.

Za MC Dobříšek Petra Štěpová

Na nové hřiště přispěli:

Česká pojišťovna a.s.                                           50 000 Kč

Římskokatolická farnost Dobříš                       48 000 Kč

kasička MC                                                             17 603 Kč

dražba obrázků Café Velbloud                            5 834 Kč

kasička PCsT                                                             6 569 Kč

Snark® - květinový den M. Krátké                      5 000 Kč

kasička Lékárna LEGE ARTIS                                 4 117 Kč

kasička ordinace MUDr. Veselé                          3 621 Kč

Mgr. Adam Bőhm                                                   3 000 Kč

MUDr. Jana Veselá                                                 2 000 Kč

Miroslav Sochor                                                      2 000 Kč

Fitness centrum Dobříš Milan Suchý                 2 000 Kč

Ing. Lubomír Doubek                                             2 000 Kč

Pavel Miškovský                                                     2 000 Kč

manželé Trunečkovi                                              2 000 Kč

Hanka Šolcová                                                         2 000 Kč

kasička Květiny Letizia Martiny Krátké             1 873 Kč

manželé Hutňanovi                                                1 000 Kč

Jana Šteinerová - Nehtové studio                      1 000 Kč

Dagmar Hametová                                                 1 000 Kč

Bohdan Urban                                                         1 000 Kč

Petra Štěpová                                                          1 000 Kč

kasička Informační centrum Dobříš                      631 Kč

a mnoho dalších.

Velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme.