OZNÁMENÍ 12. 9. 2010 /24. neděle v mezidobí

10.9. 2010 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Kostel Dobříš Hodnocení 0.00 Přečteno x2067

Dnes v neděli 12. 9. v 15.00 je setkání manželů I - u Svobodů. Také v 15.00 je setkání manželů II - v PCSvT.
V 17.00 zveme na koncert komorní hudby souboru Musica Podberdensis - v rámci Dobříšského záření - v kostele v Dobříši.

 

 • V pondělí 13. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
  Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.
 • Ve středu 15. 9. výjimečně nebude mše v Dobříši.
 • Ve čtvrtek 16. 9. v 8.30 bude bohoslužba slova v Domově seniorů.
  V 15.00 bude setkání pro děti, výjimečně spojené pro 2 skupiny, tedy pro děti 3. až 7. třídy - v Pastoračním centru sv. T.
 • V pátek 17. 9. výjimečně nebude dopolední mše v Rosovicích.
  Dopoledne v 9.30 zveme maminky s dětmi (3-6 let) na ukázkovou hodinu „Zpívánky", kterou nabízí Alenka Kopecká - v PCSvT. Ukázková hodina je zdarma.
  Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSVT.
  V 18.00 bude mše svatá - v kostele v Dobříši.
  V 19.00 zveme na koncert skupiny Traband v rámci Dobříšského záření - v kulturním domě. Vstupné je 150 Kč (předprodej vstupenek v informačním středisku i v PCSvT ). Plakát najdete zde.
 • Pohřeb paní Heleny Vachudové bude v sobotu 18.9. v 9.30 ve Svatém Poli
 • V neděli 19. 9. bude na Dobříši mše v 9.00 zaměřená na rodiny.
  V 15.00 zveme na zahradu evangelické fary, kde bude odpoledne pro děti v rámci DZ: hry, soutěže, občerstvení, divadlo Studna s představením „Bajky".

A připojujeme informaci:

Pražská pěší pouť do Staré Boleslavy

Poděkování a výzva pana arcibiskupa Dominika Duky k noci kostelů

Národní pouť do Říma 2010

Koncem září uplyne rok od historicky významné události pro Českou republiku, kdy ji ve dnech 26. - 28. září 2009 poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. listopadu 2010.

Program Svatého otce v České republice byl velmi bohatý a jeho návštěva měla široký dopad na naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Dominik Duka OP během posledního plenárního zasedání na začátku letošního července na Velehradě a shodují se na tom všichni biskupové českých a moravských diecézí.

„Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím, platí to obzvláště pro české země, neboť díky misijnímu působení svatých Cyrila a Metoděje v 9. století získal staroslověnský jazyk poprvé psanou podobu. (...) České země byly historicky a územně - tím, že se nacházejí v srdci evropského kontinentu na křižovatce severu a jihu, východu a západu - místem setkávání různých národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že to, co někdy bylo příčinou třenic, se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí v intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy: občas byly bitevním polem, častěji však mostem," uvedl Svatý otec v prvním projevu na ruzyňském letišti těsně po příletu 26. září 2009 a na témže místě se loučil 28. září slovy: „Ve chvíli slavnostního rozloučení vám chci vyjádřit své poděkování za štědrou pohostinnost, které se mi dostalo během krátkého pobytu v této nádherné zemi." Texty všech promluv a informace o průběhu návštěvy Benedikta XVI. jsou dostupné na http://www.navstevapapeze.cz/.

Nyní budou mít možnost všichni, kteří chtějí vyjádřit papeži vděčnost za jeho návštěvu, vykonat děkovnou pouť do Říma, srdce katolické církve.

Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá.

Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z České republiky 10. listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne odpoledne budou biskupové Čech, Moravy a Slezska společně slavit mši svatou v 15.00 hodin v bazilice sv. Petra.

Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana v Lateránu při společné mši svaté v 10.30 hodin a národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka.

Hlavním koordinátorem pouti ustanovila Česká biskupská konference P. Pavla Dokládala z Královéhradecké diecéze.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím koordinátorů pro Čechy: P. Mgr. Pavel Dokládal, Biskupství královéhradecké, Poutní centrum, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 461 543 164, e-mail: poutnik@diecezehk.cz, pro Moravu a Slezsko: P. Mgr. František Hanáček, Římskokatolická farnost sv. Mořice, Opletalova 10, 779 00 Olomouc, tel.: 585 223 179, e-mail: christ@volny.cz, nebo prostřednictvím svých farností.

 


Požehnaný týden a vše dobré přeje

 

                                                                    P. Michal Němeček, farář