Zadání rekonstrukce interiéru kostela

3.5. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Kostel Dobříš Hodnocení 0.00 Přečteno x2385

V posledních týdnech se pozornost naší farnosti soustředí na interiér dobříšského kostela Nejsvětější Trojice. Tento kostel tvoří zajímavou dominantu města společně s proslulým zámkem. O to bolestnější je pohled do jeho interiéru. Jak již bylo zmíněno jinde (časopis Tomáš Velikonoce 2010), chtěli bychom hledat řešení interiéru společně s odborníky. Proto chceme oslovit nějakého architekta či případně architekty, zda by nám s tímto zvláštním úkolem nepomohli.

 

               V první fázi chceme zkusit shromáždit jednoduché studie, které více budou určitým ideovým či spíše koncepčním návrhem, než výsledným řešením. Na základě těchto návrhů vybereme architekta, s kterým celý projekt zrealizujeme. V této první fázi se chceme podělit o „zadání", které jsme společně s dalšími farníky vytvořili. Zdá se nám, že tento dokument představuje naše společenství, náš kostel i základní záměry rekonstrukce.

Zadání lze stáhnout zde ve formátu PDF.

Za celý realizační tým   P. Michal Němeček

Zároveň zde také odkazujeme na oficiální církevní

dokumenty, které mohou být při promýšlení uspořádání bohoslužebného prostoru zajímavé či důležité. Především jde o

VŠEOBECNÉ POKYNY K ŘÍMSKÉMU MISÁLU (Editio typica tertia 2002) 5. kapitola: Uspořádání a vybavení kostelů ke slavení eucharistie (články 288 - 318) dostupné na http://www.cirkev.cz/res/data/004/000508.pdf,

 

a dále dokument České biskupské konference KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU, Praha 2002, dostupný na http://www.cirkev.cz/res/data/004/000532.pdf