Seminář NANOVO 23. 2. 2010 1. setkání

28.2. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1934

23. 2. jsme začali náš nový seminář NANOVO. Jde o program duchovní obnovy. Proto chceme na každý týden si dát úkol. Rozjímat nad textem Písma a také připravit osobní reakci. Podle možností tyto reakce zde budeme zveřejňovat, aby byly povzbuzením i pro ostatní.

V tomto článku najde reakce na první týden.

Hospodine, náš Pane, chválím Tě za zrak, který jsi nám dal. Dívám se z okna a vidím v dálce les, nad ním oblohu a zvláštní seskupení mraků. Občas tmavé mraky ozáří jas slunce a já vnímám Tvoji vznešenost v kráse. Žasnu, chválím Tě a děkuji. Jsi vznešený v každém Tvém díle. Děkuji za to, že jsi stvořil člověka ke svému obrazu a jen maličko jsi omezil, že není roven Bohu. Dals mu ale možnost být také vznešený ve všem, co člověk dobrého dělá pro svět a tím také chválí Hospodina.

 


Žalmy 8 1  Sbormistrův. Na Gatově ... Žalm. Davidův.

2Jahve, náš Pane, jak mocné je tvé jméno po celé zemi! Znovu a znovu promlouvá o tvé vznešenosti, vyšší nežli nebesa, 3ústy dětí, těch nejmenších,  jako pevnost jsi je ustanovil kvůli svým protivníkům,  abys pokořil nepřítele a buřiče.

4Při pohledu na tvé nebe, dílo tvých prstů,  na měsíc a hvězdy, jež jsi upevnil, 5co je vůbec smrtelník, že na něj pamatuješ,  Adamův syn, že ho navštěvovat ráčíš?

6Udělal jsi ho o málo menším než bohy,  věnčíš ho slávou a krásou, 7aby vládl nad dílem tvých rukou,  všechno jsi mu k nohám položil, 8ovečky i býky, všechny pospolu,  k tomu i polní zvěř, 9nebeské ptactvo i mořské ryby,  když se vydá po stezkách moří.

10Jahve, náš Pane,  jak mocné je po celé zemi tvé jméno!

(Překlad Jeruzalémské bible)

 

Zkusme tento text Žalmu přečíst několikrát a nechat na sebe působit: kde všude Boha mohu potkat. Zkusme objevit, jak k nám Bůh mluvil v minulosti, jak jsme zůstali v údivu, když se nás dotknul. Pokusme se nevidět jen své starosti, ale také veškerou nádheru a krásu okolo sebe (příroda, lidé, přátelství, partnerství, děti, vděčnost, zdařené dílo, rozvoj vědy, možnosti techniky, bohatost světa,...). Zkusme Bohu v tomto čase děkovat!

Velice prosím, sepište do mailu (pcstomas(zavináč)volny.cz) nebo alespoň na papír pár slov (cca 15-20 řádků) o této své zkušenosti. A až ji napíšete, zkuste Boha chválit (viz návod z Katechismu) za to, co Vám ve Vašem životě učinil.

 

Katechismus katolické církve 2639:  „Chvála je způsob modlitby, která bezprostředněji uznává, že Bůh je Bohem. Opěvuje ho pro něho samého, oslavuje ho, protože ON JE, bez ohledu na to, co koná.  Je to podíl na blahoslavenství čistých srdcí, která milují Boha ve víře, dříve než ho spatří ve slávě. Skrze chválu se Duch spojuje s naším duchem, aby dosvědčoval, že jsme Boží děti, vydává svědectví jednorozenému Synu, v němž jsme byli přijati za syny a skrze něhož oslavujeme Otce.  Chvála zahrnuje ostatní způsoby modlitby a pozvedá je tomu, který je jejich pramenem i cílem: „jeden Bůh, Otec, od něhož pochází všechno, pro něhož jsme tu i my" (1 Kor 8,6)." (citováno z http://www.katechismus.cz/)

Vaše reakce

Na toto místo bychom rádi připojili Vaše vlastní reakce, které pošlete např. na e-mail pcstomas@volny.cz. Vzhledem k omezenému rozsahu a snaze zachovat osobní anonymitu si dovolujeme vyhradit právo případně text redakčně upravit.

 

 


 

Co mě na Bohu fascinuje?

Jeho ohromná a nepodmíněná láska, když ho člověk zradí, tak i přesto ho nepřestane milovat tou největší láskou.

Fascinuje mě i vztah, který můžeme s Bohem mít. Jak může někdo milovat někoho, koho vlastně nikdy neviděl? Ale jde to a je to o to krásnější.

Ohromná je jeho velikost. On je ten největší. Je tak veliký, že objímá celou naši Zemi i vesmír, zároveň však dokáže být malinký, že ho sevřeme ve své dlani anebo se schová do květiny či nějakého předmětu.

Je se mnou v každém okamžiku, neustále a nepřetržitě. Doprovází mě na každé cestě a zároveň je s někým na opačné straně Zeměkoule. On je s každým v každém okamžiku, ale i přesto s ním můžeme mít velice osobní vztah a to je přeci neuvěřitelné.

Je fascinující, co dokáže jen samotné vyslovení jeho jména. Při jeho vyslovení můžeme mít silné a hezké pocity, které zažívám. Zkuste někde v tichu vyslovit jeho jméno a uvidíte, co to dokáže.Je skvělý, že svou pomocnou ruku podá v té nejvhodnější době. Když prosíme, aby nás zbavil našeho trápení, a pomoc nepřichází, tak nebudeme zoufat, protože vězte, že pomoc přijde a zjistíte, že lépe si to nemohl načasovat. Bůh je pro mě naprosto spolehlivá, trvající, tvořivá a nejvýš rozumná moc v osobě milující svobodu a krásu. Bohatě rozdává, zve k sobě mě i každého jiného. Je to někdo, kdo mi umožnil se k němu svobodně přidat, u koho chci zůstat. Je mi potěšením, že je ta možnost otevřena pro všechny.

_______________________________________

Ke mně Bůh mluví důmyslností a krásou nejprostší květinky - a těším se teď na jaro - ta síla života, co vyráží z pusté země... Také jsem se naučila, že neexistuje náhoda, že vše má své hlubší souvislosti a mnohdy i mně (tolikrát slepé) to zpětně někdy úžasně zapadá do sebe. Například nečekaná setkání s lidmi, to, čím mne druhý osloví... A pak - Bůh a Člověk Ježíš - to je mocné Jméno - a kvůli nám a pro nás prošel slávou při proměnění na hoře i bolestí kříže - a abychom mohli unést mnohé věci, potřebujeme tenhle dvojí pohled - v Ježíši Kristu je velkorysost Boží (a nevím, o co se opírali lidé před Kristem? - byli vděčnější než my?)

______________________________________

V úžasu hledím a vnímám Boha jako tvůrce dobra a krásy. Sklonil se k člověku, mně nepatrné a pozval mne ke spolupráci s milostí Boží. Pomáhá mi posilovat důvěru v sebe, učí mne milosrdenství k druhým a pozval mě ke službě nepatrným - nemocným, slabým. V mém srdci rozhojňuje lásku a dává Pokoj. Chválím Boha i za přijímání tajemství, za slzy i citlivost srdce, vše je Jeho darem.

______________________________________

Nad žalmem se mi v duchu vybaví fotografie vesmíru na přednášce P. Gábora  - milióny miliard slunečních soustav v miliónech miliard galaxií ve vesmíru... „co je člověk, že na něho myslíš?"...  vnímám Jeho obrovskou tvořivou moc  - a proti tomu Jeho podivuhodnou náklonnost až hřejivé přátelství k nepatrnému člověku... jsem také jedním z těch lidí, kteří jsou na té malé planetě Zemi - ať chci nebo ne.  On se raduje z našeho úžasu nad světem, který nám připravil, těší se z naší radosti, z našeho objevování. Uvědomuji si až hýřící štědrost, kterou nás Bůh zahrnuje - bohatství a rozmanitost přírody, vesmíru, ale také krása lidí ...  Překvapuje a ohromuje mě důvěra, kterou mi Bůh dává, když mě zve ke spolupráci, dává mi to jistotu a vnitřní pokoj, možnost svobodně myslet a jednat. Vnímám jeho připravenost mi odpouštět, soucit v mých starostech - a uvědomuji si svoji častou nevšímavost a nevděk...
A zase jiná tvář Boha: Jeho láska a něha projevující se v roztomilosti, křehkosti a upřímnosti malých dětí - silnější než jakákoli vypočítavost a promyšlená manipulace „chytráků"...
Chválím Tě, Pane, že nás lidi pozdvihuješ  ke vznešenosti dobra, důvěřuješ nám - „svěřuješ vládu nad dílem svých rukou" a povzbuzuješ, zrcadlíš v člověku svoji slávu...

___________________________________________

Ty jsi Pane, Bohem milosrdným, kterého chválíme ne proto, že nás k tomu nutíš, vyžaduješ poslušnost a hrozíš, když je Ti odepřeno uctívání. Jsi Bohem laskavým a odpouštějícím, Otcem, k němuž máme my otcové s malým "o" hodně daleko, jako k ideálu. Chválíme Tě jako naše děti, které žasnou nade vším, co nám dospělým připadá obyčejné a každodenní. Chválím Tě, že i když jsem někdy samotný, nejsem nikdy sám...

___________________________________________

Děkuji Pánu Bohu za dar víry, protože nikdy nejsem sama, je stále se mnou. Děkuji za čas, za každé ráno, den i noc. Děkuji za všechny lidičky na celém světě, za rodiče, manžela a děti, za bratry a sestry. Děkuji za pondělní modlitební setkávání, za sdílení. Děkuji za vyslyšené, ale i za nevyslyšené prosby. Děkuji za zdraví, práci. Přesvědčila jsem se v mnoha situacích, že odevzdat Pánu své obavy, strach, problémy se opravdu vyplatí. Moc, moc děkuji.
Chválím Boha za to, že je a dává se mi stále poznávat. Neopouští mne v žádné situaci. Chválím za všechny svátosti, za trpělivost a velikou lásku, kterou k nám hříšníkům má. Chválím za krásnou přírodu, nebe a zemi.

_____________________________________________

 

Chválím Tě, Pane a Bože můj, děkuji za vše, co jsi pro mne připravil dříve, než jsem spatřila tento svět. Chválím Tě za svoje rodiče, vychovávali mě ve víře - jsem Tvoje dítě, nedopusť, abych se od Tebe odloučila.
Chválím Tě, Pane, za vše, co jsi pro nás lidi stvořil, za všechny možnosti, které s vděčností užíváme, také za naše děti a jejich rodiny. Děkuji za vyslyšené i nevyslyšené prosby, děkuji za dar zdraví, radost z účasti na slavení eucharistie, dar vnímání, že mohu pomoci podle sil, které jsou Tvým darem. Chválím Tě za požehnání, kterým mi pomáháš.

____________________________________________

 

Vnímám velikost Boží právě ve všech těch maličkostech, kterými mě každý den zahrnuje. Zpěvem ptáků, když se ráno probudím, slunečním paprskem, který pohladí, radostí v dětských očí nad tím, kolem čeho bych já možná prošla bez povšimnutí... Díky Pane, že jsi mi otevřel oči a že mohu Tvou velikost spatřovat. Díky, že mě nikdy neopouštíš a nepřestáváš mi projevovat svou lásku a milost! Jak pustý byl můj život, než jsem Tě poznala! Chválím Tě za to, že nás k sobě neustále zveš, i když na Tvé pozvání mnohdy neodpovídáme.

 


Svätý Otče, večný Otče, Stvoriteľ, náš nebeský Otec, Otec nášho Pána Ježiša Krista, milujeme Ťa, oslavujeme a velebíme Ťa, pretože si Svätý, si Láska, si Najvyšší. Život sám o sebe. Ty žiješ v našich srdciach, buď zvelebený naveky! Pane, zostaň s nami a zmiluj sa nad nami!
Chceme Ťa prosiť, pomož nám spoznať a uvedomiť si, ako veľmi potrebujeme spásu v Tvojom Synovi Ježišovi. Daj nám hlbšie poznanie našich slabostí, chýb, hriechov a daj nám hlbšie pokánie.
Otče, ďakujeme Ti za naše utorkové stretnutia a požehnaj ich ! Amen

 


 

S Pánem Bohem se setkávám při modlitbě, při mši svaté, při práci a při všech činnostech, které konám. Bůh je přítomen při každé naší činnosti. Stojí při mně v radosti, ale také v trápení a těžkostech, které život přináší - a nebylo a není jich v životě málo. Ale s pomocí Boží je všechno snazší. A proto se obracím k Bohu a chválím ho za všechno, co pro mě a moji rodinu koná. Chválím ho za život a zdraví, za všechny křesťany. Pane, chválím Tě a prosím: chraň moji rodinu a všechny ostatní věřící.

 


 

Hospodine, náš Pane, dílo Tvých rukou mě nenechává vyjít z údivu - ve všech ročních dobách!
Nevycházela jsem z údivu při pohledu na zasněžená pole, louky, zahrady - tolik malých sněhových vloček dokázalo skrýt všechnu šeď a špínu.
V podvečeru, kdy se bílá pokrývka proměnila v třpytivě zářící nádheru - kam až oko dohlédlo - s dojetím a chvěním mé srdce velebilo Tvé jméno a Tvou moc!
Prosím, ať Tvá milost promění mé nitro, pdobně jako sněhové vločky proměnily šedou zem...
Jak jen si zasloužím, že na mě myslíš?!
Děkuji a chválím Tě za to, že jsi mě bezpečně vedl po tomto sněžném koberci bez uklouznutí a pádu.
Děkuji a chválím Tě za to, že jsi mi dal ruce, sílu a chuť tento sněžný koberec uklízet.
Hospodine, prosím za všechny, kteří se ze sněhové pokrývky radovat nemohli, nechtěli nebo neuměli.
Prosím za ty, kterým přivodila úraz. Prosím, dej jim nové síly a buď při nich, aby i oni mohli cítit Tvou přítomnost natolik, že i jejich nitro promluví slovy: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je člověk, že se o něj staráš?

 


 

Bože, chválím Tě, klaním se Ti, žasnu nad Tebou a Tvou velikostí, dobrotou, milosrdenstvím, nad Tvým vykoupením. Chci znovu prožívat radost z Tebe. Děkuji Ti, že se mohu o Tebe vždycky opřít. Chtěla bych dělat jen to, co se Tobě líbí a být taková, jakou mě chceš mít, ale co mohu Pane bez Tebe. Ty jsi moje síla; prosím, abys stále se mnou žil, pracoval a stárnul a nikdy mě neopouštěl. Díky Tobě, Pane.

 


 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------