Návod k Vánocům

12.12. 2008 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x534

Nedávno se mi dostal do ruky návod k čínské počítačové klávesnici, kterou prodávali v Lidlu. Všichni známe, jak je klávesnice jednoduchá věc a k čemu slouží. Návod byl přeložen nikoli člověkem, ale počítačovým překladačem, a tak jsem se smíchem četl, jaké nesmysly nám výrobce díky strojovému překladu radí: ...Bezdrátový myš adoptuje pokročilý oční orientace metoda, inteligentní energie spásonosný cíl 800 CPI...

Pak jsem si ale říkal, zda někdy také moje či naše jednání není trochu podobné návodu z čínské klávesnice. Prostě překotné, zmatené, nejasné atd. Ne, nechci moralizovat. Všichni známe ten strašlivý okamžik, kdy člověk neví, kde mu hlava stojí. Myslím na smysl či důvod jednání. Tak ku příkladu slavení vánoc. Co by se tam mohlo, mělo a nemělo objevit, když slavíme vánoce? Objeví se lecos ze zvyků a nápadů. Ale podstatou vánoc je přeci příchod Spasitele světa. Jak to prožít?

Den před štědrým dnem se přináší betlémské světlo. Tato novodobá forma zbožnosti lze hezky využít k tiché modlitbě anebo reflexi s dětmi. On je světlo světa. Nechme ve tmě hořet svíci. Její jas mnohé ukazuje.

Na štědrý den  je velmi dobré zajít na hřbitov a pomodlit se u našich blízkých. Také vůbec neškodí malý půst nejen od sladkostí ale i od velkého jídla. Když přijde stanovená chvíle, začíná rodinná slavnost štědrovečerní večeře. Je to asi největší rodinná slavnost, kterou současná česká kultura skutečně slaví! Myslím, že by měla začínat čtením z Písma a číst by měl otec rodiny. Lze vzít různé texty (např. Jan 1,1-14; Lk 2, 1-14; ale také Mich 5,1-4a; Ž 45, Ef 1,3-14; Kol 1,14-20). Po přečtení textu se modlíme za celou rodinu, tedy i za ty, kdo nás předešli na věčnost i za nás samotné. Můžeme svými slovy, ale i např. takto: Náš Pane, děkujeme ti za celý uplynulý rok. Děkujeme za všechno, co se podařilo. Děkujeme za to, že jsi nás chránil. Odevzdáváme do tvých rukou ty, kteří nás předešli k tobě. Dej, ať se u tebe můžeme setkat. Svěřujeme do tvých rukou následující rok. Chraň nás, žehnej našim dětem, ať spočine na naší rodině tvůj pokoj. A připojíme společnou modlitbu Otče náš. V rodinách, kde jsou malé děti, mohou rodiče také dětem požehnat křížkem na čele a krátkým požehnáním např.: Bože chraň N, veď ho, žehnej jeho životu, naplňuj ho svojí moudrostí.

Po modlitbě nesmíme zapomenout na přípitek! Mnohdy je to vynikající příležitost poprosit vzájemně za odpuštění toho, co jsme během roku udělali chybně. Někdy muži mají pro svojí ženu připravenou kytičku. Po přípitku se může zasednout ke stolu. Po večeři je velký okamžik stromečku. Ale i tady není nutné spěchat. Lze před stromečkem zazpívat koledy nebo rozsvítit svíčky v betlému za každého člena rodiny atd.! Pak teprve se rozbalují dárky. Ačkoli je to asi běžné, myslím, že k štědrému dni naprosto nepatří televize. Pořady se dají zaznamenat a pustit jindy. Když se celý večer určuje televizní program, ztratí štědrý podstatný náboj. Je to úžasný čas pro radost ze sebe navzájem, z darů, z možnosti povídat si nebo třeba i návštěvy blízkých.  Tento večer lze zakončit Půlnoční (letos bude v Rosovicích v 22 h a v Dobříši v 24 h).

Tím ovšem nic nekončí! Naopak. Pravá slavnost narození Krista je 25., tedy na Boží hod vánoční. Je to druhý největší svátek v církevním roce! Oslavujeme ho především bohoslužbou, můžeme v televizi sledovat požehnání papeže, které zprostředkovává odpustky i pro televizní diváky. Je velmi hezké, když oběd má také charakter slavnosti s přípitkem a modlitbou (můžeme zvolit Ž 8, Ž 24,...)

V neděli na svátek Svaté rodiny je velkou výzvou udělat si čas na sebe s partnerem. Je to také pozvání k obnově manželského slibu a modlitbě se svou rodinou. Opět ideální nejen při mši, ale také před nedělním obědem nebo večer. Lze k tomu využít i domácí betlém, který jistě doma budete mít postavený.

Vánoce mají dva vrcholy. Prvním je slavnost narození 25. a druhým je slavnost Zjevení Páně, kdy si připomínáme, že se Kristus stal zjevným celému světu. Proto se tento den světí křídy, jimiž označujeme své byty a domy. Jako bychom provolávali: Zde vládne Kristus! (C+M+B znamená Christus mansionem Benedicat - Kristus, ať žehná tomuto domu). V tyto dny také kněží chodí po domech a žehnají je. Nevím, nakolik to dokážu sám splnit, ale rozhodně můžete sami projít bytem a v každé místnosti se modlit za ty, kdo v ní bydlí, za jejich práci, školu, za jejich ochranu, za ochranu bytu před živly a přítomnost Božího pokoje v tomto domě. Vánoce trvají do svátku Křtu Páně (letos do neděle 11. 1.).

Přeji Vám Bohem naplněný čas adventu i Vánoc. Do nového roku naději a Boží světlo. A pokud máte také vy nějaký „návod k Vánocům", pak Vám budu vděčný, když mi ho napíšete a pošlete.

Všem vám vyprošuji Boží milost a požehnání

P. Michal