Kategorie:

LITURGIE - video

3.9. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Víte, co znamená slovo "liturgie"? V antickém Řecku tak označovali břemeno či službu pro užitek celé obce a ukládala se především bohatým občanům (něco jako nepravidelná daň). Později se tento pojem používal pro neplacenou veřejnou službu či úřad. Dnes toto slovo označuje především bohoslužbu - shromáždění a slavení podle určitých pravidel a tradic.
Chcete lépe porozumět tomu, co se děje v kostele při mši a proč se to tak dělá? Pak doporučujeme ZAJÍMAVÉ VIDEO o vývoji liturgie, o službě při liturgii (zejména pro ministranty, jáhny a akolyty) a také dvouminutová videa  k jednotlivým částem bohoslužby, která připravují na Liturgie.cz.  

Celý článek

Promluvy papeže Františka v Krakowě

8.8. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

PÁN ŽEHNEJ VAŠIM SNŮM
Promluva papeže Františka dne 30. 7. 2016 na modlitební vigilii Světového setkání mládeže v Krakowě.

PAMĚŤ BOHA NENÍ HARDDISK NÝBRŽ NĚŽNÉ SRDCE
Promluva papeže Františka dne 31. 7. 2016 na závěrečné bohoslužbě na Světovém setkání mládeže v Krakowě

 

Celý článek

OZNÁMENÍ a homilie 31.7.2016/18.neděle v mezidobí

30.7. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Bohoslužby v neděli 31. 7. budou jako obvykle: slavení Eucharistie v 7.30 v Rosovicích, v 9.00 v Dobříši a ve 12.00 v Dlouhé Lhotě. V 10.45 bude ve Svatém Poli bohoslužba slova.

Slavení Eucharistie ve všední dny: ve středu a v pátek od 18.00 v pastoračním centru v Dobříši, ve čtvrtek od 8.30 v Domově seniorů v Dobříši a od 18.00 v Rosovicích.

Farní knihovna v Pastoračním centru sv. Tomáše je k dispozici po předchozí domluvě (tel. 602 308 881).

Přejeme krásný čas dovolených a prázdnin

Bohoslužby a program v srpnu 2016

--------------------
Nedělní liturgie

Z dnešní homilie:
V těchto dnech probíhají Světové dny mládeže v polském Krakowě. Několikrát tam v promluvách papeže Františka zaznělo k mladým lidem určité varování: totiž varování před „starými" křesťany. Ne před starými věkem, ale před takovými, kteří přestali být dětmi. Což znamená, že přestali být přesvědčeni, že je potřeba se učit. Varoval je před křesťany, kteří už mají ten život „zmáknutý", kteří už „ví jak na to", a nechtějí nic dalšího slyšet, protože by jim to třeba mohlo rozhodit jejich koncepci, ten jejich pohled na „umění" žít.

Celý článek

OZNÁMENÍ a homilie 26.6.2016/13.neděle v mezidobí

24.6. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Dnes 26. 6.: Sbírka dnešní neděle je určena na bohoslovce. 
Od 12.30 bude v Rosovicích poutní mše (nebude tedy obvyklá ranní bohoslužba v 7.30). Ostatní bohoslužby budou jako obvykle, v Dlouhé Lhotě bude od 12.00 bohoslužba slova. 
Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I.
Pondělní setkání při čaji (pro seniorky) tento týden již nebude (ani během prázdnin).
Tento týden výjimečně již v úterý 28. 6. od 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT (ve středu nebude).
Ve středu 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla - od 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši - v kostele.
Ve čtvrtek 30. 6. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.   
V pátek 1. 7. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši v Pastoračním centru sv. Tomáše.  
V neděli 3. 7. budou bohoslužby jako obvykle, ve Svatém Poli bude bohoslužba slova.
Prosíme, abyste se zapisovali na službu hlídání kostela v Dobříši během prázdnin.

Přejeme dobře prožitý čas 

--------------------------------------------------

Nedělní liturgie

Z homilie: 

LÁSKA A SVOBODA

Apoštol Pavel mluví o svobodě: To je ta svoboda, ke které vás osvobodil Kristus. Slovo „svoboda" tam ale moc nevysvětluje, přestože je to tak klíčové slovo jako třeba „láska". A také spolu ta dvě slova souvisí.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 5. 2016/Slavnost Nejsvětější Trojice

26.5. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Dnes v neděli 22. 5.  při slavení Eucharistie v Dobříši v 9.00 přistoupí pět dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Po bohoslužbě zveme na „farní den" -  společná oslava a přátelské setkání až do odpoledních hodin.
V pondělí  23. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a od 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.
Ve středu 25. 5. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT.
Ve čtvrtek 26. 5. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.  V 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. (Slavnost Těla a Krve Pána bude v naší farnosti liturgicky slavena až v neděli 29. 5.)
V pátek 27. 5. výjimečně nebude večerní mše svatá v Dobříši. (Od pátku do neděle bude duchovní obnova v klášteře u Poličan.) 
V neděli 29. 5. budeme slavit Slavnost Těla a Krve Pána. Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT.
Přejeme dobře prožitý týden  

Nedělní liturgie

Z homilie:

V evangeliu Ježíš říká: Měl bych vám mnoho co říci, ale nemůžete to snést, nemůžete to skousnout. (Apoštol Pavel podobně říká: nemáte ještě na pevnou stravu, potřebujete stravu dětskou.)  Ježíš to vysvětluje: Až přijmete Ducha, tak to bude jiné.

 O co jde?
Veliký filozof myslitel Kant řekl, že lidský rozum je nespokojený s tím, když se mu svěřují jen technické záležitosti, jenom spočítat, srovnat a vymýšlet, jak by věci šly - anebo, jak se říká, používat jen „technicistní myšlení". Kant upozorňuje, že lidský rozum má schopnost vysílat člověka do oblastí, kde se „doufá". A to doufání není jen nějaké snění, ale nový, kvalitativně jiný přístup myšlení. My o tom už něco víme, protože to, co vyjádřil filozoficky, můžeme vyjádřit určitým náboženským způsobem: My máme a jsme schopni poznání víry - víra mi dává poznat.

Celý článek

Liturgie a homilie 33.neděle v mezidobí

19.11. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Liturgie 33. neděle v mezidobí.

Homilie 15.11.2015  Evangelium Mk 13, 24-32 

Blíží se konec církevního roku a my jsme zváni k opravdu vážnému zamyšlení, neznamená to ale že smutnému. Toto naše zamyšlení by mělo vyústit v hlubší uvědomění si jedné pravdy, se kterou se setkáváme stále, totiž: jsem konečný. Což není opravdu nic objevného.
Co je na tom ale k objevení, je to, že je mi dáván čas, ve kterém se má se mnou něco stát. Tento čas nám není dáván proto, aby podle našeho přání nějak uběhl nebo aby můj život trval co nejdéle a bez problémů, ale tento čas je mi dáván k tomu, abych v něm postupně dozrál. O tom se mluví v dnešním evangeliu, když Pán Ježíš říká: Podívej se na fíkovník. Vidíš jak kvete, pak odkvétá... a pak přijde plod a ty si uvědomíš: je čas ke sklizni. - Ježíš náš pohled ale nechce upínat na ovoce, vede nás k pohledu na sebe. 
Jak se říká, mírou lásky k rodině, k druhým, k člověku, k Bohu - jsou hodinky. Ty mně řeknou pravdu. Ne to, co si myslím pod svými dojmy, v představách o svých citech, jak toužím, jak miluji, ale kolik tomu dávám. Kolik skutečně dávám těm, kteří jsou okolo mne, toho nejdražšího: času.

Celý článek

Liturgie s homilií 29. neděle v mezidobí

20.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

1. čtení Iz 53, 10-11; 2. čtení Žid 4, 14-16; Evangelium Marek 10, 35-45

Zastavme se u dnešního evangelia. Jakub a Jan se tam neukazují jako přílišní sympaťáci: Mistře, posaď nás po své pravici jednoho a tady, bráchu, po levici... Všichni ostatní to tak cítili, pohoršovali se a reptali proti nim. Jenže oni přesně pochopili, že toto Ježíš chce. Že skutečně chce člověka ve své slávě, po pravici a po levici, prostě v blízkosti. Že toto je naše povolání.

V domě mého Otce, říká jiným způsobem Ježíš, je místa hodně. V domě, přímo v tom centru, v té maximální blízkosti. Už v Starém Zákoně je řečeno: kladu před tebe život nebo smrt. Nic mezi. Máš na vybranou. Buďto Boží blízkost -  anebo nic. A v tajuplném listě Zjevení je to ještě víc zdůrazněno: Kdybys byl horký, studený, výborně. Ale vlažný? Vyplivnu tě ze svých úst!

Boží blízkost. To je naše povolání. Je zvláštní, že Jakub a Jan přišli a pochopili to: tam patříme. Máme s tebou kralovat: Učiň to. A Ježíš na to odpovídá zvláštním způsobem: To není moje věc. Ale tím nemyslí ani, že by to byla věc Otce. To je vaše věc. Kdo bude sedět po mé pravici a levici - o tom rozhoduješ ty.  O tom rozhoduješ tím, jakým způsobem a kam se tlačíš.

Celý článek

Liturgie 27. neděle v mezidobí

5.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

1. čtení Gn 2, 18-24; 2. čtení Židům 2, 9-11; Evangelium Mk 10, 2-16
Homilie v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši (P. Karel Satoria)

Nejdřív se zamysleme nad větou, která jakoby letmo proběhla ze čtení listu Židům: „Ten, který posvěcuje i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ."
Co s tím? Prakticky celé Ježíšovo kázání a jeho učení je na toto téma. V dnešní terminologii bychom řekli, že nás Bůh neustále zve, abychom se identifikovali: abychom rozpoznali, co jsme, a chtěli tím být. Abychom rozpoznali, že ten, kdo posvěcuje (Bůh) i ten, kterého posvěcuje (já) jsme jednoho rodu. Kdyby se objevilo, že jsem odvětvím a členem nějakého velkého panovnického rodu, tak by mě to určitě zaujalo, zvlášť kdyby tam viselo nějaké dědictví. Podobně se musíme dívat na to, co slyšíme z Písma. Realita bývá ale taková, že to, co je v nás nejpodivuhodnější, je většinou mimo náš zájem -  vůbec nás to nevzrušuje: „Stejného druhu". Dobrá. Co s tím... Co s tím? Sv. František, jeden z nejmilovanějších světců církve, byl člověkem, který se tímto nechal zaujmout - a opravdu se stal součástí rodu, rodu Božího. Můžeme věřit tomu, že všechny legendy, které se o něm vypravují, se hojně zakládají na pravdě - protože v něm se vzácně realizoval křest: pronikání Božího života do života člověka.

Od sv. Františka je věta: Je třeba hlásat lásku Boha, hlásat evangelium, ale jen v případě nejvyšší nutnosti to dělat slovy. Sv. František hlásal Boží lásku svojí přítomností, svým bytím. Dívali se na něj a museli myslet na Boha. Na Lásku. A to by mělo být přítomno i v nás.  Dnešní čtení mluví zdánlivě o problematice manželských vztahů, ale je tam řeč právě o tomto.

Celý článek