Kategorie:

Láska se projevuje skutky

17.11. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum


Misijní neděle nám nedávno připomněla misijní a charitativní poslání církve - tedy něco, na čem by se měl podílet každý z nás křesťanů. Svatý Pavel to výstižně vyjadřuje, když říká "láska se projevuje skutky". 

Mnoha lidem, věřícím i nevěřícím, není lhostejný osud druhých lidí, kteří neměli to štěstí a nenarodili se ve vyspělé bohaté zemi, třeba jako my. 

Na pomoc potřebným vznikají různé nadace a projekty, více či méně známé. V minulých letech jsme ve farnosti rádi přispěli na projekt, který podporoval chudé děti v Ekvádoru. Letos zástupci tohoto projektu nemohli přijet, ale je možnost poslat jim dar na jejich konto.

Tento rok bude možnost poznat další charitativní projekt: Marys Meals...

Celý článek

Pronájem společenského sálu

1.10. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

 

Nabízíme pronájem společenského sálu pro rodinné oslavy, schůze, semináře apod. za podmínky, že povaha akce není v rozporu s etickým zaměřením pastoračního centra.

 

Cena pronájmu je podle Ceníku, který schválila ekonomická rada farnosti. Bližší informace se dozvíte na tel. 602 308 881.

 


Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 5. 2015 /7. neděle velikonoční

18.5. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 18. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna,od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 20. 5. ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání. V 18.00 bude slavení Eucharistie. - Vše v PCSvT.

Ve čtvrtek 21. 5. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
Od 16.00 bude „modlitba matek" .   - Vše v PCSvT.  

V pátek 22. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a od 18.00 bude slavení Eucharistie - vše v PCSvT.
Od 19.30 zveme na vernisáž výstavy KRAJINY NOVÉHO ZÉLANDU/ fotografie Miloše Berana a Noemi Trojanové - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 1. 2014/Slavnost Zjevení Páně

3.1. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně (Tří králů). 
V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita.

V pondělí 6. 1. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 8. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 9. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
Modlitba matek bude už od 15.30 - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 12. 2013/3. Neděle adventní

14.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 16. 12. od 15.00 bude v PCSvT „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. Jsou pozváni i další kněží.

V úterý 17. 12.  v 6.30 bude slavení Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 12. 2013/ 2. neděle adventní

6.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 8. 12.  Sbírka z této neděle je určena na bohoslovce. Po mši v Dobříši (v 10.15) zveme do PCSvT na agapé a na výstavu pořádanou ke 100. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Rosovicích.
Odpoledne v 15.30 je setkání „Manželů II" - v PCSvT.

V pondělí 9. 12.  slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu - slavení Eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši. Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. - V PCSvT.

V úterý 10. 12.  ráno v 6.30 bude Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 12. 2013/1. neděle adventní

1.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 1. 12. je možno podpořit projekt „Andělíček pro tebe" na pomoc dětem v Ekvádoru. Odpoledne v 15.00 zveme na besedu o tomto projektu - s P. Pavlem Budským do pastoračního centra (s promítáním a s ochutnávkou ekvádorské kávy).

V pondělí 2. 12. v 15.00 a v 19.00 bude „adventní setkání" s těmi, kteří pravidelně pomáhají ve farnosti. (Nebude proto setkání pro seniorky ani večerní modlitba.)

V úterý 3. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každé úterý).

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 11. 2013/Slavnost Ježíše Krista Krále

25.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 24. 11. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT. 

V pondělí 25. 11. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 26. 11. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 27. 11. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 28. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.  
V 19.30 zveme na adventní seminář „Chtěl bych, ale... aneb o síle a slabosti naší vůle". Druhou přednášku bude mít P. Jan Houkal Th.D. - v Pastoračním centru sv. Tomáše .

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 11. 2013/33. neděle v mezidobí

15.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 17. 11. v 10.15 (po skončení bohoslužby v Dobříši) zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé a na vernisáž výstavy „Blahoslavení" - výtvarné práce klientů občanského sdružení Paprskovec.
V 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT. 

V pondělí 18. 11. v 9.00 bude slavení Eucharistie a „pěkná hodinka" ve Svatém Poli. Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 19. 11. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 11. 2013/32. neděle v mezidobí

8.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Neděle 10. 11.  Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi. Dnes v 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT. 

V pondělí 11. 11. výjimečně nebude setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 13. 11. (sv. Anežky České) - v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

Oslavy 100 let kostela v Rosovicích

6.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Video z oslav "Sto let od založení kostela v Rosovicích"

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 11. 2013/31. neděle v mezidobí

3.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 3. 11. v 15.00 bude „modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.

V pondělí 4. 11. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
(Ve 20.00 na TV Noe pokračuje další díl pořadu „Jde o život" / Marek Vácha
a Karel Satoria).

Ve středu 6. 11. v  18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 10. 2013/ 30. neděle v mezidobí

30.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 27. 10. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 28 10. je státní svátek - den volna. Obvyklý odpolední program nebude. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 30. 10. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 31. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 10. 2013/ 29. neděle v mezidobí

21.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 10.  ve 12.30 bude v Rosovicích slavnostní Eucharistie u příležitosti 100.  výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Dnes v 15.00 je setkání Manželů I - v PCSvT. Sbírka této neděle je určena na misijní činnost v diecézi.

V pondělí 21 10. ve14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 23. 10. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 10. 2013/ 28. neděle v mezidobí

15.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 13. 10. v 15.00 bude setkání Manželé II - v PCsvT.

V pondělí 14 10. Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 15. 10. bude duchovní večer mužů - pojede se do Štěchovic (za Tomášem Kábele), sraz je ve 20.00 v PCSvT.

Ve středu 16. 10. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 10. 2013/27. neděle v mezidobí

4.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 6. 10. v 17.00 zveme na poslední akci festivalu Dobříšské záření: koncert skupiny Rainbow Gospel Choir - na zahradě evangelické fary. Vstupné dobrovolné.

V pondělí 7. 10. v 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSvT.

Ve středu 9. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 10. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie  - v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou podle rozpisu (najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti). V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 9. 2013/ 26. neděle v mezidobí

27.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Z důvodu opravy fresek v dobříšském kostele nebudou dočasně (cca 3 týdny) nedělní bohoslužby (v Dobříši) v kostele, ale budou v Pastoračním centru sv. Tomáše (v 9.00).

Dnes v neděli 29. 9. je ve Svatém Poli pouť. V Dobříši a v Dlouhé Lhotě je výročí posvěcení kostela. Sbírka této neděle je určena na církevní školství.
Odpoledne v 15.00 zveme na zahradu evangelické fary, kde v rámci Dobříšského záření bude program pro děti: pohádka Dupynožka  (Divadlo dr. Ženatého), hry a soutěže.  

V pondělí 30. 9. v 9.00 bude slavení Eucharistie a „pěkná hodinka" v Dlouhé Lhotě. Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 2. 10. je památka sv. andělů strážných. V 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 3. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Začínají klubíčka a setkání pro děti - rozpis je na nástěnce a na webových stránkách farnosti. (V čsp. Tomáš je omylem prohozen čas u klubíček pro 3leté a pro 5leté děti). V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.
V 19.30 zveme na „večer s hostem" v rámci Dobříšského záření: p. Oldřich Průša bude povídat o historii Dobříše - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 9. 2013/ 25. neděle v mezidobí

23.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 22. 9. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" -  v PCSvT.
V pondělí 23. 9. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 24. 9.
v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 25. 9. v  18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve čtvrtek 26. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.

V pátek 27. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.

V pátek večer zveme na slavnostní zahájení festivalu Dobříšské záření - v Pastoračním centru sv. Tomáše. V 19.30 bude vernisáž výstavy fotografií (Karolína Laštovková: Obrazy dneška), poté bude následovat společenský večer našich farností a evangelického sboru.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 9. 2013/ 24. neděle v mezidobí

13.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 15. 9.  v 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.
V pondělí 16. 9.
ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.
V úterý 17. 9
. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.
Ve středu 17. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve čtvrtek 18. 9.
v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Upozornění: Náboženství pro školní děti plánované na tento týden výjimečně NEBUDE z důvodu nemoci. Všechna setkání pro mladší i starší děti začnou ve čtvrtek 3. října.
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 9. 2013/ 23. neděle v mezidobí

6.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 8. 9. v 15.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.
Od 20.15 bude volejbal v tělocvičně staré školy (bude bývat každou neděli).

V pondělí 9. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT.

Ve středu 11. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 12. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.
Setkání pro děti od 3. třídy výše začnou 19. září. Předškoláci a děti do 2. třídy
budou mít klubíčka až od října.

Celý článek

Program o prázdninách

9.7. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby o prázdninách
Každou neděli bude slavení Eucharistie jako obvykle: v 7.30 Rosovice, v 9.00 Dobříš, v 10.45 Svaté Pole, v 12.00 Dlouhá Lhota.
Ve všední den budou pravidelné bohoslužby jen v PCSvT (ve středu a v pátek v 18.00), v Rosovicích a ve Svatém Poli nebudou. Případné změny budou ohlášeny předcházející neděli.

Farní knihovna
bude k dispozici obvykle ve středu od 9 do 15 h (s výjimkou 10. 7.) a také kdykoliv jindy po předchozí domluvě (tel. 318 521 677 nebo 602 308 881 - kancelář farnosti). Seznam knížek najdete zde.

Pravidelné akce v Pastoračním centru sv. Tomáše během července a srpna nebudou.

Prosíme o službu hlídání kostela  - v Dobříši. Zapsat se můžete do archu na zadní lavici v kostele.

Je potřeba také zajistit úklid kostela v Dobříši v dalších týdnech. - Děkujeme všem, kteří jsou ochotni se na tomto podílet. Prosíme, zapistujte se do rozpisu na nástěnce v kostele.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 6. 2013/ 13. neděle v mezidobí

28.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 30. 6. bude ve 12.30 poutní Eucharistie v Rosovicích. Sbírka je určena pro bohoslovce.
Tuto neděli můžete také přispět na pomoc postiženým povodněmi - finanční obnos bude předán Obecnímu úřadu ve Štěchovicích.
Od této neděle již budou bývat nedělní bohoslužby také v kostele ve Svatém Poli (v 10.45).

V pondělí 1. 7. od 14.30 bude seminář Starej se o sebe VIII. pro seniorky a  ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 3. 7.  je svátek sv. Tomáše, patrona města - v 18.00 bude slavena Eucharistie - v  PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 6. 2013/ 12. neděle v mezidobí

21.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 23. 6. v 15.00 bude pro skupinu „Odpadlíci" seminář Starej se o sebe VIII. - v PCSvT.

V pondělí 24. 6. je slavnost narození sv. Jana Křtitele. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele v Dobříši.
Od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 25. 6. v 15.30 bude setkání pro 7. - 9. třídu - v PC. (Setkání pro děti 5. a 6. třídy nebude). V 17.30 bude v Rosovicích seminář Starej se o sebe VII.

Ve středu 26. 6. v 17.00 se bude konat Modlitba pro město - v parčíku u Mírového náměstí (u pomníku obětem světových válek). V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 6. 2013/11. neděle v mezidobí

14.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 16. 6. v 10.45 bude poutní mše v Druhlicích. V 15.00 bude pro skupinu „Manželé I" seminář Starej se o sebe VIII. - v PCSvT.

V pondělí 17. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 18. 6. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy  - v PCSvT. V 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 19. 6. v Dlouhé Lhotě bude v 15.30 seminář Starej se o sebe VIII.  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 6. 2013/ 10. neděle v mezidobí

7.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

z vystavy Soucasti (s)tvoreniDnes v neděli 9. 6. v 15.00 bude seminář Starej se o sebe (VII.) pro skupinu „manželé II" - v PCSvT. V 18.00 zveme na koncert duchovní hudby v podání příbramského souboru CODEX TEMPORIS - do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši.

V pondělí 10. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 11. 6. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7. - 9. třídu - v PCSvT. V 19.30 bude seminář Starej se o sebe VIII. pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 6. 2013/ 9. neděle v mezidobí

31.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 2. 6. v 10.15 (po mši v Dobříši) zveme na agapé a na vernisáž výstavy „Součástí (s)tvoření" do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 3. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 4. 6. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT.

Ve středu 5. 6. ve 13.45 pokračuje příprava pro děti, které půjdou poprvé ke přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 5. 2013/ Slavnost Nejsvětější Trojice

27.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 26. 5. je slavnost Nejsvětější Trojice. V Dobříši v 9.00  a v Dalekých Dušníkách ve 14.00 je poutní mše.

V pondělí 27. 5. od 14.30 bude seminář Starej se o sebe VII - pro skupinu „Seniorky".  Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 28. 5.  v 15.30 bude setkání pro děti 7. - 9. tříd -  v PCSvT. Setkání pro děti 5. a 6. třídy výjimečně nebude (většina dětí bude na škole v přírodě). V Rosovicích bude v 17.30 seminář Starej se o sebe VI.

Ve středu 29. 5. ve 13.45 bude další setkání pro děti, které se připravují na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 5. 2013/ Boží hod svatodušní

17.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 19. 5.  je slavnost Seslání Ducha svatého (Boží hod svatodušní). V 15.00 bude pro Manžele I seminář Starej se o sebe VII - v PCSvT.

V pondělí 20. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 21. 5. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy -  v PCSvT. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 22. 5. ve 13.45 bude další setkání pro děti, které se připravují na první svaté přijímání - v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na přednášku s názvem „Viry ve 21. století" - do PCSvT. Významní odborníci Doc. Konvalinka a Doc. Machala přiblíží problematiku virového ohrožení a možnosti, jak se jim bránit.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 5. 2013/ 7. velikonoční neděle

13.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 13. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Večerní modlitební setkání výjimečně nebude.

V úterý 14. 5. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 je setkání pro 7.- 9. třídu  -  v PCSvT.
V 19.30 bude seminář Starej se o sebe VII pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Ve středu 15. 5. ve Dlouhé Lhotě bude v 15.30 seminář Starej se o sebe VII.  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 5. 2013/6. velikonoční neděle

2.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 6. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 7. 5. ve Svatém Poli v 17.30 bude seminář Starej se o sebe /VI.

Ve středu 8. 5. (státní svátek). Panny Marie, prostřednice všech milostí.
 V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 9. 5. je slavnost Nanebevstoupení Pána.
Slavení Eucharistie bude v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v Dobříši v kostele.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 4. 2013/ 5. velikonoční neděle

26.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 29. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 30. 4. od 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a od 15.30 pro 7.- 9. třídu - v PCSvT.

Ve středu 1. 5. (státní svátek).  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 4. 2013 /4. velikonoční neděle

22.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 21. 4. v 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" (6. setkání) pro Manžele I - v PCSvT.

V pondělí 22. 4. od 14.00 bude seminář „Starej se o sebe" (6. setkání) pro seniorky. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 23. 4. v 17.30 bude v Rosovicích seminář „Starej se o sebe" (5. setkání).

Ve středu 24. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 4. 2013/ 3. velikonoční neděle

15.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 14. 4. v 15.00 bude seminář Starej se o sebe pro „Manžele II" (5. setkání) - v PCSvT.

V pondělí 15. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 16. 4. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 4. 2013/ 2. velikonoční neděle

6.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes  v neděli 7. 4. jste po mši v Dobříši (v 10.15h) zváni na vernisáž výstavy Mirka Salcmana „Rád bych maloval sny..."/obrázky malované na dřevo, které už nikdo nepotřeboal/ a na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 8. 4. je slavnost Zvěstovní Páně - v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 9. 4. od 19.30 bude 6. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Celý článek

Oznámení 31.3.2013/ Slavnost Zmrtvýchvstání Pána

31.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 1. 4. v 7.30 bude slavena Eucharistie v Rosovicích a v 9.00 v Dobříši (v kostele). V ostatních obcích mše nebudou.

Během velikonočního oktávu bude každý den slavena Eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši takto: od úterý do pátku vždy v 18.00, v sobotu ráno v 9.00.

V úterý 2. 4. v 15.00 bude setkání pro 5.-6. třídu a v 15.30 pro 7.-9. třídu - v PCSvT.
V 17.30 bude ve Svatém Poli seminář Starej se o sebe (5. setkání).

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 3. 2013/Květná neděle

22.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes začíná velikonoční „svatý týden". V 15.00 bude seminář „Starej se o sebe V." pro skupinu Odpadlíci - v PCSvT.

V pondělí 25. 3. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 17.00 bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smířen. K dispozici bude více kněží, možnost zpovědi bude až do večera - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PC.

V úterý 26. 3. v 15.00 bude setkání pro děti 5.a 6. tř. a od 15.30 setkání pro kluky 7.- 9. tř. - v PCSvT.
Od 17.30 bude seminář Starej se o sebe IV. -  v Rosovicích. Ve 20.00 je duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 27. 3. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 3. 2013/ 5. postní neděle

14.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 17. 3. v 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" (5. setkání) pro skupinu Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 18. 3. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 19. 3. je slavnost sv. Josefa. Eucharistie bude slavena v 18.00 v kostele v Dobříši a také v 18.00 v Rosovicích. Ve 20.00 bude setkání ekonomické rady. (Duchovní večer mužů se přesouvá o týden později na 26. 3.)

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 3. 2013/ 4. postní neděle

8.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 10. 3. je sbírka určena na charitní činnost v arcidiecézi. Po mši v Dobříši jsou všichni zváni do pastoračního centra na vernisáž výstavy obrazů Miro Pograna  /Krajina v malbě/ a na agapé.

Tento týden jsou jarní prázdniny, proto obvyklá pravidelná setkání pro děti se NEBUDOU konat (klubíčka, náboženství ani páteční kroužky).

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 3. 2013 /3. postní neděle

1.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 4. 3. ve 14.30 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 5. 5. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy, v 15.30 je setkání pro 7.-9. třídu -  v PCSvT.
V 17.30 bude ve Svatém Poli seminář „Starej se o sebe" (4. setkání).

Ve středu 6. 3. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 2. 2013/2. postní neděle

25.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 24. 2. je sbírka na „haléř sv. Petra". V 15.00 bude pro skupinu Odpadlíci seminář „Starej se
o sebe" (4. setkání) - v PCSvT.

V pondělí 25. 2. ve 14.30 bude v rámci setkání při čaji (seniorky) seminář „Starej se o sebe" (4. pokračování)  - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 26. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy -  v PCSvT. V 17.30 bude v Rosovicích seminář „Starej se o sebe" (3. setkání). V 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 2. 2013/ 1. neděle postní

15.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 17. 2. v 15.00 bude pro skupinu Manželé I seminář „Starej se o sebe"(4. setkání) - v PCSvT.  

V pondělí 18. 2. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 19. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7. - 9. třídu  (v PCSvT). Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 2. 2013/ 5. neděle v mezidobí

8.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 10. 2. v 15.00 bude pro skupinu Manželé II seminář „Starej se o sebe" (4. setkání) - v PCSvT.

V pondělí 11. 2. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 12. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. V 19.30 bude seminář Starej se o sebe (4. setkání) pro skupinu „Open" - v PCSvT. 

13. 2. je Popeleční středa (začátek postní doby a den přísného postu). V 18.00 bude slavení Eucharistie (s udělováním popelce) v kostele v Dobříši a také v 18.00 v kostele v Rosovicích. Z toho důvodu nebude v pátek ráno mše v Rosovicích.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 2. 2013/4. neděle v mezidobí

1.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 3. 2. zveme po mši na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši. Odpoledne v 15.00 bude karneval pro děti - v PCSvT.

V pondělí 4. 2. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 5. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7. - 9. třídu - v PCSvT.
V 17.30 bude ve Svatém Poli 3. pokračování semináře Starej se o sebe.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 1. 2013/ 3. neděle v mezidobí

25.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 27. 1. v 15.00 bude pro skupinu „Odpadlíci" třetí setkání semináře „Starej se o sebe" - v PCSvT.

V pondělí 28. 1. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 29. 1. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT.

Ve středu 30. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 1. 2013 / 2. neděle v mezidobí

21.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 1. od 15.00 bude pro skupinu „Manželů I" třetí setkání semináře „Starej se o sebe"  - v PCSvT.

V pondělí 21. 1. od 14.30 bude v rámci setkání při čaji 3. pokračování semináře „Starej se o sebe" (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 22. 1. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a od 15.30 bude setkání pro 7.- 9. třídu - v PCSvT. V 17.30 bude v Rosovicích 2. setkání semináře „Starej se o sebe".

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 1. 2013 /Svátek Křtu Páně

11.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 13. 1. v 15.00 bude 3. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu „Manželé II"- v PCSvT.

V pondělí 14. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 1. 2013/ Slavnost Zjevení Páně

5.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v 17.00 zveme na Tříkrálový koncert - vánoční písně v podání Dobříšského chrámového sboru - v PCSvT.

V pondělí 7. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 8. 1. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. Od 19.30 bude 3. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Ve středu 9. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 12. 2012/ Svátek Svaté rodiny

30.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 31. 12. je svátek sv. Silvestra - poslední den občanského roku. Eucharistie na poděkování za vše dobré v uplynulém roce bude slavena v 18.00 v kostele v Dobříši a také v 18.00 v Rosovicích.

V úterý 1. 1. 2013 je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Bohoslužby budou ve všech obcích naší farnosti jako v neděli (7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota).

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 12. 2012 / 4. neděle adventní

21.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 23. 12. ve 14.30 skauti předají v kostele v Dobříši betlémské světlo. Možnost vyzvednout si betlémské světlo bude do 15.00 v kostele a od 15.00 do 17.30 v PCSvT a také 24. 12. po bohoslužbě pro děti (začíná ve 14.30) v kostele v Dobříši.

V pondělí 24. 12. je Štědrý den.  Ve 14.30 bude vánoční zastavení pro děti - v kostele v Dobříši. Bohoslužby budou takto: ve 22.00 štědrovečerní mše v Rosovicích a také ve Svatém Poli a bohoslužba slova ve Staré Huti, ve 24.00 půlnoční mše v kostele v Dobříši.

V úterý 25. 12.  je slavnost Narození Pána - Boží hod vánoční.  Bohoslužby budou jako v neděli (7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota).

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 12. 2012 / 3. neděle adventní

14.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 16. 12. po mši v Dobříši zveme na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
P. Pavel Budský dnes představí projekt, který pomáhá dětem v Ekvádoru. Zakoupením papírového andělíčka (bude možnost i v PCSvT) je možné přispět jednomu dítěti na měsíční školné, zdravotní péči nebo jídlo. V 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „manželé I" - v PCSvT.

V pondělí 17. 12. ve 14.00 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro seniorky
(a seniory) - v PCSvT. Od 16.00 bude „zpovědní odpoledne" v PCSvT (příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin) - příležitost také pro ty, kteří chtějí 30. 12. obnovit manželský slib.

V úterý 18. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7.- 9. třídu- v PCSvT. Bude také duchovní večer mužů - sraz je v 19.15 u PCSvT, pojede se do Všenor na bowling.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 12. 2012 / 2. neděle adventní

7.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 9. 12. v 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „manželé II" - v PCSvT.

V pondělí 10. 12. ve 14.00 bude setkání seniorek a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 11. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. V 19.30 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu  OPEN - v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 12. 2012/ 1. neděle adventní

30.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 2. 12. je první neděle adventní. Sbírka je určena na bohoslovce.

V pondělí 3. 12. v15.00 a v 19.00 bude „adventní setkání" s těmi, kteří během roku pomáhali ve farnosti. (Nebude proto setkání seniorek ani modlitební setkání.)

V úterý 4. 12. ráno v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každé úterý.) V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 bude setkání pro 7. - 9. třídu - v PCSvT. Ve Svatém Poli bude v 17.30 seminář „Starej se o sebe".

Ve středu 5. 12. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu - v evangelickém kostele. (Z toho důvodu nebude večerní mše v PCSvT).

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 11. 2012/Slavnost Ježíše Krista Krále

23.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 25. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále (poslední neděle liturgického roku). V 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „Odpadlíci"- v PCSvT.

V pondělí  26. 11. ve 14.00 bude setkání seniorek a v rámci tohoto setkání bude ve 14.30 seminář Starej se o sebe. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT

V úterý 27. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. V 17.30 bude seminář „Starej se o sebe" - v Rosovicích.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 11. 2012/ 33. neděle v mezidobí

16.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 18. 11. je ve Svatém Poli poutní mše (v 10.45). V Dobříši po mši zveme na agapé a na vernisáž výstavy „Já mám kocábku náram, náram..." / výtvarné práce dětí z Barvičky a vystoupení dětí ze Zpívánek - v PCSvT. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí  19. 11. v 9.00 bude slavení Eucharistie a „pěkná hodinka" ve Svatém Poli. Ve 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 20. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání
pro 7.-9. třídu - v PCSvT. V 19.30 je setkání pastorační rady. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 11. 2012 /32. neděle v mezidobí

9.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 11. 11.  v 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí  12. 11. ve 14.00 bude 1. setkání semináře „Starej se o sebe" - v rámci setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 13. 11. je svátek sv. Anežky České - v 18.00 bude slavena Eucharistie v pastoračním centru.
V 19.30 bude 1. setkání semináře „Starej se o sebe" pro ty, kteří se přihlásili do skupiny „open" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 11. 2012 / 31. neděle v mezidobí

2.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 4. 11.  Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.
V 15.00 bude „Modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.
V 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V úterý 6. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy. V 15.30 bude setkání pro 7.-9. třídu (je 1x za 14 dní) - v PCSvT.

V pátek 9. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s karmelitánem P. Františkem Horákem na téma odpuštění. Přenáška má název „Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy" (o tom, co odpuštění je a co není, praktické kroky, jak k odpuštění dojít) - v PCSvT.

Ostatní pravidelné akce budou jako obvykle:

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 10. 2012/ 30. neděle v mezidobí

26.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 28. 10. v 15.00 bude setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSvT.
Ve čtvrtek 1. 11.
je slavnost Všech svatých. Eucharistie bude slavena v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v kostele v Dobříši.
V pátek 2. 11. je památka zemřelých. Eucharistie bude slavena v 8.30 v kostele ve Svatém Poli a v 18.00 v kostele v Dobříši. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
Od 2. do 8. 11. mohou věřící získat plnomocné odpustky pro zemřelé, případně již od 25. 10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov od 2. do 8. 11.
V neděli 4. 11. v 15.00 bude „Modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.

Pravidelná setkání budou v tomto týdnu jako obvykle.

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 10. 2012/ 29. neděle v mezidobí

22.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 21. 10. v 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 15.00 bude 3. setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí  22. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 23. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy. V 15.30 bude první setkání pro děti 7. -  9. třídy - v PCSvT.

Celý článek

Starej se o sebe

12.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Účastníci akce „Králíky 2012" vědí, o co jde. Pro neúčastníky malé vysvětlení: Jde o vzkaz doručený z nebe sv. Antonínovi, když měl chuť zabývat se nevěrou a nedostatkem lásky k Bohu, spatřovanými u jeho bližních. Těmi slovy „starej se o sebe" ho Bůh neodbyl, ale instruoval. Je důležité a povinné vidět lidi kolem a třeba i sdílet Ježíšovu „lítost nad zástupy", nejúčinnější ale zůstává zabývat se svým stavem, protože ten je rozhodující při každém zájmu a zamýšlené pomoci či asistenci v dobrém díle pro druhého.

11. říjen tohoto roku je den, který připomíná padesáté výročí zahájení 2. Vatikánského koncilu. Jan XXIII., papež, který rozuměl potřebám doby, svolal shromáždění biskupů celého světa, aby se znovu sklonili nad úkolem jak být Církví, tedy jak být „Boží láskou k tomuto světu". Ne, že by Církev do té doby usilovala o něco jiného, svět se ale změnil, a to i ve svých zraněních, rozvoji a schopnostech naslouchat. Snaha po nové srozumitelnosti s využitím všeho, co bylo objeveno, potřeba přizpůsobení jazyka a způsobů předávání, to charakterizovalo koncilní úsilí.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 10. 2012/28. neděle v mezidobí

12.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 14. 10. je posvícení v Rosovicích (mše v 7.30). V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT. V 15.00 bude druhé setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSvT.

V pondělí  15. 10. výjimečně nebude setkání při čaji (pro seniorky) ani modlitební setkání. Místo toho je pouť na Svatou Horu (pravidelnou linkou) - mše je v 17.00 v bazilice.

V úterý 16. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 17. 10. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 10. 2012 /27. neděle v mezidobí

5.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes po mši v Dobříši jsou všichni zváni na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše. V 15.00 bude v PCSvT první setkání pro ty rodiče, kteří se připravují na křest dítěte.

V pondělí  8. 10. ve14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 9. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 9. 2012/26. neděle v mezidobí

30.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 30. 9. je výročí posvěcení kostela v Dobříši, ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě. Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
V 19.00 zveme na koncert komorní hudby souboru Musica Podberdensis v rámci festivalu Dobříšské záření  - v zrcadlovém sále zámku Dobříš. Zazní díla J. Suka, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a další. (Vstupné dospělí 150 Kč, studenti 80 Kč, děti do 15 let zdarma).

V pondělí  1. 10.  je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše.V 9.00 bude ve Dlouhé Lhotě  slavena Eucharistie a po ní bude „pěkná hodinka". Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 2. 10. je památka svatých andělů strážných. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy (náboženství) - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 9. 2012/25. neděle v mezidobí

21.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V neděli 23. 9. v 15.30 bude setkání „Odpadlíků" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.
V 18.00 zveme na divadelní představení Rychlé šípy, hraje Divadlo Příbram - v Kulturním domě v Dobříši. Vstupné je 100 Kč. Akce se koná v rámci festivalu Dobříšské záření.
V pondělí  24. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Večerní modlitební setkání nebude.
Ve středu 26. 9. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele (v Dobříši).  
Ve čtvrtek 27. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 15.00 budou „ Modlitby matek" - v PCSvT. Klubíčka pro děti začnou až od října.

V pátek 28. 9. je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. V 9.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Obvyklé páteční mše nebudou.

V 19.00 zveme na koncert komorní hudby souboru Musica Podberdensis - (v rámci festivalu Dobříšské záření  - v zrcadlovém sále zámku Dobříš (díla J. Suka, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a další.) Vstupné: dospělí 150 Kč, studenti 80 Kč, děti do 15 let zdarma.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 9. 2012/24. neděle v mezidobí

14.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 16. 9. v 15.00 zveme všechny na „neděli (nejen) pro děti" na zahradě evangelické fary (v rámci festivalu Dobříšské záření). Na programu jsou hry, soutěže a také indiánská pohádka (v podání rodin z naší farnosti).
Ve 20.05 bude opět volejbal - sraz je před vchodem do tělocvičny staré školy.

V pondělí  17. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 18. 9. v 19.30 je setkání pastorační rady - v PCSvT.
V tento den začínají také „chlapi" (duchovní večery mužů) modlitebním setkáním na Malé Svaté. Sraz je v 19.45 před PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9.9.2012/23. neděle v mezidobí

7.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 9. 9. v 16.00 je setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).
V 19.00 zveme na koncert folkové skupiny Pranic - v evangelickém kostele (v rámci festivalu Dobříšské záření).
Ve 20.05 bude opět volejbal, sraz je před vchodem do tělocvičny staré školy.

V pondělí 10. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 12. 9. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek 13. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
V 15.00 bude setkání „ Modlitby matek" - v PCSvT.
V 19.30 zveme na hodinku s ministrem školství Petrem Fialou (Moudrost nejsou žádné čáry a vzdělání není nikdy dost) - v PCSvT (v rámci festivalu DZ).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2.9.2012/22. neděle v mezidobí

31.8. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 2. 9. začíná opět volejbal - bude bývat každou neděli od 20.15 v tělocvičně staré školy. Sraz je ve 20.05 před vchodem do tělocvičny. - Kontaktní osobou je Bohdan Urban.

V pondělí  3. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 5. 9. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek 6. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ na srpen 2012

7.8. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby

V Dobříši budou bohoslužby v neděli i ve všední den jako obvykle:
v neděli v 9.00 v kostele Nejsvětější Trojice,
ve středu a v pátek v 18.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše (kromě 15. 8.),
ve čtvrtek v 8.30 v Domově seniorů v Dobříši.

V ostatních obcích  budou nedělní mše jako obvykle:
v 7.30 v Rosovicích, v 10.45 ve Svatém Poli, ve 12.00 v Dlouhé Lhotě.
Mše ve všední den v těchto obcích nebudou.

Ve středu 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie - v 18.00 bude slavena Eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ na červenec 2012

29.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Pravidelné akce v Pastoračním centru sv. Tomáše během prázdnin nebudou.

Bohoslužby
V Dobříši - budou v neděli i ve všední den jako dosud
V ostatních obcích - nedělní mše budou jako dosud, mše ve všední den nebudou.

Od 29. 6. do 8. 7. probíhá akce INDIÁNI - pro tatínky s dětmi.

V neděli 29. 7. v 9.00 bude poutní Eucharistie u kaple sv. Anny (na cestě do Rosovic). V tento den je to jediná mše v naší farnosti, společná pro všechny obce.

Liturgický kalendář

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 6. 2012/12. neděle v mezidobí

22.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Po Eucharistii v Dobříši zveme všechny na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
V 15.00 je příprava rodičů na křest jejich dětí - v PCSvT. V 15.00 je také setkání manželů I - v PCSvT. V 17.00 je setkání Odpadlíků - v PCSvT.

V pondělí  25. 6. bude poutní výlet pro seniorky do Dlouhé Lhoty - sraz je ve 12.45 na autobusové zastávce na náměstí. (Setkání v PCSvT nebude).
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 6. 2012/11. neděle v mezidobí

15.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí  18. 6.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Past. centru sv. Tomáše.

Ve středu 20. 6. v 9.45 je setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek  21. 6.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Odpoledne je program pro děti na závěr školního roku: v 15.00 slavení Eucharistie v PCSvT, pak hry a opékání buřtů. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA. 

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 6. 2012/10. neděle v mezidobí

8.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Pavel_Hejhal_slunecniceV pondělí  11. 6.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 12. 6. od 12 do 15 hodin pořádá farní charita sbírku šatstva u kotelny za poliklinikou.
V 18.00 je schůzka mladších ministrantů - sraz je u kostela.

Ve středu 13. 6.  dopolední setkání pro maminky s malými dětmi výjimečně NEBUDE. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek  14. 6.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3.3.2012/ Slavnost Nejsvětější Trojice

1.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí  4. 6.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. V 19.00 zveme na přednášku „Náhradní rodinná péče", kterou pořádá Rodinné centrum  Dobříšek - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 5. 6. ve 20.00 zveme na „adorační večer"  - v PCSvT.

Ve středu 6. 6.  v  9.45 je setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.30 zveme na přednášku archeologa Tomáše Polišenského  „Keltové v Čechách" - v PCSvT.

Ve čtvrtek  7. 6.  je slavnost Těla a Krve Pána. Ve všech kostelích naší farnosti (včetně Svatého Pole) bude tato slavnost slavena až v neděli 10. 6. V 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27.5.2012/Slavnost Seslání Ducha Svatého

25.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 27. 5. po mši v Dobříši zveme na agape do pastoračního centra. V 15.00 je příprava rodičů na křest jejich dětí . V 17.00 je setkání „Odpadlíků".

V pondělí  28. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Večerní modlitební setkání výjimečně nebude.

V úterý 29. 5. ve 14.30 bude svátost smíření pro děti, které se připravují na první přijetí Eucharistie.
V 19.30 bude setkání pastorační rady.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 5. 2012 /7. neděle velikonoční

18.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 5. v 10.45 je poutní mše v Rybníkách (nebude ve Svatém Poli). V 15.00 je první setkání rodičů, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSv T. V 15.00 je také setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí 21. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).

Ve středu 23. 5.  v 9.45 bude  setkání pro maminky - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 5. 2012 / 6. neděle velikonoční

14.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 14. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).
V úterý 15. 5. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT. Ve 21.00 bude slavení Eucharistie (zejména) pro rodiče - v PCSvT.

Ve středu 16. 5.  je svátek sv. Jana Nepomuckého.
V 9.45 bude  setkání pro maminky - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na 4. (poslední) setkání semináře„Co s Marií?". Nad otázkami souvisejícími s místem Marie v životě křesťana se bude zamýšlet P. Karel Satoria. - V PCSvT.

Ve čtvrtek  17. 5.  je slavnost Nanebevstoupení Pána. V 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů a v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT. V 15.00 bude setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 5. 2012/ 5. neděle velikonoční

6.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 7. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).

V úterý 8. 5. se koná farní výlet do sázavského kláštera (jen pro přihlášené).
Program: v 9.00 odjezd autobusem od kostela v Dobříši,  11.15 prohlídka kláštera (vstup 45 Kč), 12.30 slovo k meditaci (P. Karel Satoria), 13.00 slavení Eucharistie, 14.00 oběd (objednaný v restauraci "Za vodou", cena 75 Kč), cca v 16.00 odjezd na Dobříš, do 18.00 příjezd ke kostelu v Dobříši. Cena za autobus je 150 Kč. 

Ve středu 9. 5.  výjimečně nebude dopolední setkání pro maminky. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na 3. setkání semináře„Co s Marií?" . Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se bude zamýšlet P. Karel Satoria. - V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 4. 2012/ 4. neděle velikonoční

27.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 30. 4. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna.
Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).

Ve středu 2. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi  - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na seminář „Co s Marií?" (2. setkání ze čtyř ). Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se bude zamýšlet P. Petr Blecha.  - V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 4. 2012/ 3. neděle velikonoční

20.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 22. 4. v 15.00 bude setkání manželů I a v 17.00 bude setkání „Odpadlíků" -  vše v pastoračním centru (PCSvT).

V pondělí 23. 4. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 24. 4. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 25. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi - v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na seminář „Co s Marií?"  - nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se budou zamýšlet P. Karel Satoria a P. Petr Blecha. Seminář bude pokračovat v květnu (vždy ve středu do 16. 5.)  - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 4. 2012 /2. neděle velikonoční

13.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 16. 4. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PSCvT).

V úterý 17. 4. ve 21.00 bude slavení eucharistie (nejen pro rodiče) - v PCSvT.

Ve středu 18. 4. výjimečně nebude dopolední setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude slavení eucharitie - v PCSvT. V 19.30 zveme na večer povídání s Josefem Pazderkou, bývalým zpravodajem ČT v Moskvě, o práci zahraničního reportéra.  V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 4. 2012/Slavnost Zmrtvýchvstání

6.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 8. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční. Po mši v Dobříši zveme na agapé a také na vernisáž výstavy Zuzana Hutňanová/... DO MRAKŮ/ malba - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Na pondělí velikonoční 25. 4. bude v 9.00 eucharistie v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích mše nebudou. Ve 13.00 bude velikonoční piknik „Spolča" -  v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 11. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT. V 18.00 bude mše - v PCSvT.
V 19.30 zveme na večer „Česká škola v srdci Afriky" - povídání o unikátním projektu organizace Siriri - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 4. 2012 /Květná neděle

28.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 1. 4. je Květná neděle - začíná velikonoční „svatý týden". V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 2. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 17.00 bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. K dispozici bude více kněží, možnost zpovědi bude až do 21.00 (příp. déle) - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 3. 4. ve 20.00 zveme na „adorační večer" - v PCSvT.

Ve středu 4. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude slavení eucharistie - v PCSvT.

Velikonoční obřady ve Svatém týdnu se budou všechny konat v Dobříši v kostele a budou společné pro všechny obce:

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 3. 2012/5. neděle postní

23.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 25. 3. v 17.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 26. 3. je slavnost Zvěstovánív 18.00 bude slavení eucharistie v Dobříši - v kostele.  Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna a od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PSCvT).

V úterý 27. 3. v 19.30 je poslední setkání semináře „Jak pracovat s vinou?
- Vina jako šance k proměně" , tentokrát s názvem „Dar smíření - privilegovaný prostor  života"  (P. Karel Satoria) -  v PCSvT. Záznam některých přednášek tohoto semináře najdete na webových stránkách farnosti.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 3. 2012 / 4. neděle postní

16.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 18. 3. je sbírka určena na charitní činnost v diecézi. V Dobříši po eucharistii zveme na agapé. V 15.00 bude setkání manželů I - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí 19. 3. je slavnost sv. Josefa - v 18.00 bude slavení eucharistie v PCSvT. Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání.  - Vše v PCSvT.

V úterý 20. 3. v 19.30 pokračuje seminář „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." Čtvrté setkání má název „Vina - cesta k integraci sebe sama" (vede Jakub Hučín, psycholog a psychoterapeut).  V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 3. 2012/3. neděle postní

9.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 11. 3. v 16.00 bude setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V pondělí 12. 3. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. V 19.30 bude setkání pastorační rady. Od 20.00 bude modlitební setkání.  - Vše v PCSvT.

V úterý 13. 3. v 19.30 pokračuje seminář „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." Třetí setkání má název „Bible a vina/ novozákonní pohled apoštola Pavla", vede Dr. Ladislav Heryán, Th.D., biblista.  - V Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 3. 2012/2. neděle postní

2.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 5. 3. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 6. 3. v 15.00 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).
V 19.30 pokračuje seminář „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." Druhé setkání má název „Stíny minulosti./ Jak uzdravit paměť národa?" - vede Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.  V Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 7. 3. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude slavení eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 2. 2012/1. neděle postní

26.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 27. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 28. 2. v 19.30 začíná „zimní seminář" na téma „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." První setkání má název „Člověk jako Boží obraz" (vede P. Petr Blecha). V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 2. 2012/ 7. neděle v mezidobí

21.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V Dobříši budou všechny mše pouze v Pastoračním centru sv. Tomáše (v kostele nebudou - až do odvolání). Nově bude každou sobotu mše v 18.00 v PCSvT (s nedělní platností).

V neděli 19. 2. v 10.00 bude agapé  - v Pastoračním centru sv. Tomáše (dále PCSvT).  V 15.00 se koná KARNEVAL - v PCSvT.
V pondělí 20. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 21. 2. ve 21.00 bude slavení eucharistie  - v PCSvT.

Ve středu 22. 2. je Popeleční středa - začátek postní doby a den přísného půstu. V 18.00 bude slavení eucharistie s udělováním popelce - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 2. 2012/ 6. neděle v mezidobí

10.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 12. 2.  v 15.00 bude setkání manželů I (u Svobodů) a v 16.00 setkání manželů II - v pastoračním centru.

V pondělí 13. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 15. 2. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.  V18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 16. 2. v 8.30 bude slavena eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA -  v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 2. 2012/ 5. neděle v mezidobí

3.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 6. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
Od 20.00 bude také duchovní večer mužů - v PCSvT.

V úterý 7. 2. ve 20.00 zveme na „adorační večer" (slovo o eucharistii, chvíle pro modlitbu a adoraci) - v PCSvT.

Ve středu 9. 2. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 10. 2. v 8.30 bude slavení eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA -  v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 1. 2012/4. neděle v mezidobí

27.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 30. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 31. 1. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 1. 2. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V18.00 bude slavena eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu.  Slavení eucharistie bude v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v kostele v Dobříši.
V 15.00 bude bohoslužba slova pro děti - v PCSvT. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA -  v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 1. 2012/3. neděle v mezidobí

20.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 22. 1. v 17.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 23. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 25. 1. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V18.00 bude slavena eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 26. 1. v 8.30 bude mše v Domově seniorů. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle - v PCSvT.
(Setkání ŽEMA v tento den NEBUDE!)

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 1. 2012 / 2. neděle v mezidobí

13.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 15. 1. od 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. Od 16.00 bude setkání manželů II (nebude v PC, místo bude dohodnuto).

V pondělí 16. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 1. ve 21.00 bude slavení eucharistie -  v pastoračním centru (nikoli v kostele jako dosud!). Zveme zejména rodiče malých dětí, ale i všechny ostatní.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
.

Ve středu 18. 1. v 9.45 bude setkání maminek s malými dětmi - v PCSVT. V 18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 1. 2012 /Svátek Křtu Pána

6.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Do pondělí 9. 1. můžete přispět do tříkrálové sbírky. V pondělí 9. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 10. 1. ve 20.00 bude duchovní večer mužů  - v PCSvT.

Ve středu 11. 1. v 18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 12. 1. v 8.30 bude mše v Domově seniorů. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA. Vše v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 1. 2012 / Slavnost Matky Boží P. Marie

1.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V neděli 1. 1. 2012 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Nedělní bohoslužby jsou jako obvykle.

Od 2. do 9. ledna bude probíhat tříkrálová sbírka.

V pondělí 2. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude
modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 3. 1. v 15.00 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).
Ve 20.00 zveme na „adorační večer" (s malou přednáškou a s texty Písma) - v PCSvT.

Celý článek

Oznámení 23.12. 2011/Slavnost Narození Pána

25.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 26. 12. na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby jako v neděli.

Od 16.00 zveme na putování k živému Betlému na zahradě a v okolí Pastoračního centra sv. Tomáše.  Společně si také zazpíváme koledy.

V pátek 30. 12. je svátek Svaté rodiny.
V 18.00 bude v kostele v Dobříši slavena eucharistie spojená s obnovou manželských slibů. Je to společná mše pro všechny obce ve farnosti. Srdečně zveme všechny manželské páry.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 12. 2011 / 4. neděle adventní

16.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes je 4. adventní neděle.
Při nedělních bohoslužbách představí P. Pavel Budský zajímavý projekt na pomoc dětem v Ekvádoru.
Po mši v Dobříši zveme na kávu do pastoračního centra. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 16.00 bude setkání manželů II (místo podle domluvy).

V pondělí 19. 12. ve 14.00 je setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 je modlitební setkání - v PCSVT. V 19.00 je setkání pastorační rady - v PCSvT.

V úterý 20. 12. ve 21.00 bude slavení eucharistie (nejen pro rodiče) - v kostele v Dobříši.

Ve středu 21. 12. v 6.30 bude slavení eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (Nebude večerní mše.)

Ve čtvrtek 22. 12. v 8.30 bude mše v domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. (Modlitební setkání ŽEMA nebude.)

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 12. 2011/ 3. neděle adventní

9.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

gaudeteDnes 11. 12. je třetí adventní neděle (Gaudete). V 18.00 zveme na adventní koncert „Staročeské roráty" (v podání Dobříšského chrámového sboru) - do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 12. 12. od 17.00 bude „zpovědní odpoledne"  - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. (Z toho důvodu nebude odpolední setkání při čaji). Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).

Ve středu 14. 12. v 6.30 budou „roráty" - v kostele v Dobříši. V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu - v evangelickém kostele. „Setkání pro maminky s malými dětmi" v prosinci už nebude -  začne znovu až po Novém roce.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 12. 2011/ 2. neděle adventní

2.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes je druhá adventní neděle. Sbírka je určena na bohoslovce.
V pondělí 5. 12. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
V úterý 6. 12.
bude v 15.00 eucharistie v LDN. V 17.00 bude schůzka farní charity - v pastoračním centru. Ve 20.00 zveme na „adorační večer" (s úvodním slovem o eucharistii, s texty Písma a se zpěvy Taize) - v PCSvT.
Ve středu 7. 12. v 6.30 budou „roráty" - v kostele v Dobříši (nebude večerní mše.) V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. (Původně plánované večerní setkání s Tomášem Sedláčkem se nekoná).
Ve čtvrtek 8. 12.
  je slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. V 8.30 bude eucharistie v domově seniorů a v 18.00 bude slavení eucharistie v kostele v Dobříši.
Odpolední klubíčka a setkání pro děti a mládež budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27.11.2011/ 1.neděle adventní

30.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Ve středu 30. 11. je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Ráno v 6.30 bude slavení eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každou středu - nebude večerní mše.)

Ve čtvrtek 1. 12. v 8.30 bude mše v domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti a mládež budou jako obvykle, v 15.00 bude bohoslužba slova pro děti.
V 15.00 bude setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20.11. 2011/ Slavnost Ježíše Krista Krále

19.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále.
V Dobříši zveme po mši na agapé a na vernisáž výstavy Miro Pograna /Monotypie do Pastoračního centra sv. Tomáše. V 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí 21. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 23. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s P. Miroslavem Zdíkem Jordánkem na téma „Afghánistán očima vojenského kaplana" - v PCSvT

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 11. 2011/33. neděle v mezidobí

14.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 14. 11. v 9.00 bude mše ve Svatém Poli a „pěkná hodinka". Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 15. 11. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 16. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek. Mše v Domově seniorů ani obvyklý program v pastoračním centru nebudou.

V pátek 18. 11. v 8.30 bude mše ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.45 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
Od 18.00 bude mše - v Pastoračním centru sv. Tomáše.
V 19.30 zveme na interní akci - ochutnávku argentinského vína a kávy z Latinské Ameriky (představí jeden z našich farníků) - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 11. 2011/ 32. neděle v mezidobí

4.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 6. 11. je sbírka na charitní činnost v diecézi. Po mši jsou všichni zváni na agapé a na setkání s panem biskupem do pastoračního centra.
Upozornění: svatohubertská bohoslužba (uvedená v kalendáři akcí a v čsp. Tomáš na dnešní den) se nebude konat.
Dnes v 16.00 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT.

V pondělí 7. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. - Vše v PCSvT.

Ve středu 9. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.  V 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 10. 11. v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
Odpolední klubíčka pro děti budou změněny takto: ve 13.00 bude klubíčko pro děti 3-4 roky a od 14.00 pro 1. a 2. třídu. Protože jsou třídní schůzky v ZŠ, ostatní klubíčka a setkání, které vede Markéta Svobodová (tj. pro děti 5-6 let a pro dívky 6.-8.tř.) nebudou. Nebude také ŽEMA.

Další setkání budou jako obvykle: ve 14.30 pro 4. a 5. třídu a v 17.00 pro kluky 6.-8. třídy.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 10. 2011/31. neděle v mezidobí

29.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli v 15.00 bude modlitba za zemřelé na hřbitově v Dobříši.
V 15.00 je příprava rodičů na křest dětí (v PCSvT).

V pondělí 31. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 1. 11. je slavnost Všech svatých. V 15.00 bude mše v LDN a v 18.00
bude mše v kostele v Dobříši.

Ve středu 2. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude mše za zemřelé - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 10. 2011/30. neděle v mezidobí

24.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli je sbírka na Papežské misijní dílo. V 15.00 bude první příprava rodičů na křest dětí (v PCST). V 17.00 bude setkání „Odpadlíků" (v PCST).
V pondělí 24. 10.
ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů na „Malé Svaté" - sraz je v 19.45 u Pastoračního centra sv. T.
Ve středu 26. 10.
v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření).
Ve čtvrtek 27. 10.
v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
Ve čtvrtek  a v pátek NEBUDOU klubíčka ani pravidelný program pro děti - jsou podzimní prázdniny.

V pátek plánujeme výlet pro děti 1. až 5. třídy. Půjde se na Plešivec, sraz je v 9.15  u pastoračního centra.
S sebou: dobré boty a oblečení vhodné pro chladné počasí, příp. pláštěnku, pití, svačinu, buřty k opékání. Předpokládaný návrat je do 16.00.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 10. 2011/29. neděle v mezidobí

14.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 16. 10. po mši zveme na agapé do PCST . Dnes v 15.00 bude setkání manželů I - v PCST.
V pondělí 17. 10.
ve 14.00 bude knihovna (seniorky) a setkání při čaji - promítání druhé části filmu Šarlatový a černý. Ve 20.00 bude modlitební setkání.  - Vše v PCST.
V úterý 18. 10.
zveme v 9.00 na slavení eucharistie za účasti arcibiskupa Dominika Duky a kněží vikariátu Příbram - v kostele v Dobříši.
Ve středu 19. 10.
v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCST. V 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření).
Ve čtvrtek 20. 10.
v 8.30 bude mše v Domově seniorů. Odpoledne budou pravidelná setkání a klubíčka pro děti. V 15.00 bude ŽEMA . - Vše v PCST.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s P. Janem Houkalem, které má název „Kde je smrti tvé vítězství? aneb smrt a umírání pohledem křesťana" - v PCST.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 10. 2011/28. neděle v mezidobí

7.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli  9. 10. v 16.00 bude setkání manželů II  (v PCSvT).

V pondělí 10. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 11. 10. v 19.00 bude setkání pastorační rady.

Ve středu 12. 10. v 9.45 bude první setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude v kostele příležitost ke svátosti smíření).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 10. 2011/27. neděle v mezidobí

30.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 2. 10. slavíme v Dobříši, ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě výročí posvěcení kostela.

V pondělí 3. 10. v 9.00 bude mše v Dlouhé Lhotě a po ní „pěkná hodinka".
Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání -  v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 5. 10. v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření).

Ve čtvrtek 6. 10. v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
Odpoledne budou setkání pro děti takto:

Klubíčka: ve 13.00 pro děti 3-4 roky,  ve 14.00 pro děti 1.a 2. třídy, v 15.00 pro děti 5-6 let.
V 16.00 bude setkání pro dívky z 6. - 8. tříd.

V 15.00 bude bohoslužba pro školní děti.
V 15.00 bude ŽEMA (modlitební setkání pro ženy a matky).               - Vše v Past. centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 9. 2011/26. neděle v mezidobí

23.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 25. 9. je sbírka určena na církevní školství.
V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.
V 16.00 zveme na koncert komorní hudby /Lukáš Vendl a jeho hosté/ do kostela Nejsvětější Trojice.  Koncert se koná v rámci festivalu Dobříšské záření.

V pondělí 26. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.

V úterý 27. 9. ve 21.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve středu 28. 9.  je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa.
V 9.00 bude slavení eucharistie v kostele v Dobříši.
Ve 14.00 bude slavení eucharistie v LDN. (Večerní mše v Dobříši nebude).

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 9. 2011 / 25. neděle v mezidobí

16.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 19. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 21. 9. je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Od 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 9. 2011/24. neděle v mezidobí

9.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 11. 9. od 20.15 bude volejbal - v tělocvičně staré školy.

V pondělí 12. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 14. 9. je svátek Povýšení svatého kříže.
Od 18.00 bude mše v kostele v Dobříši (nebude v kostelíčku jako v minulých letech). Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 9. 2011/23. neděle v mezidobí

6.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby budou od září opět podle běžného pořádku.

V úterý 6. 9. v 15.00 bude mše svatá v LDN.
Ve středu 7. 9.
v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši a půl hodiny před ní od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření.
Ve čtvrtek  8. 9. je
svátek narození Panny Marie. V 8.30 bude mše v Domově seniorů.
V pátek  9. 9. v 8.30
bude mše ve Svatém Poli.
Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
V 17.30 bude adorace a od 18.00 mše  - v kostele v Dobříši.

Program akcí v tomto týdnu:

  • Dnes v neděli 4. 9. opět začíná farní volejbal. Bude každou neděli od 20.15 v tělocvičně staré školy. Kontaktní osobou je Bohdan Urban.
Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 8. 2011/22. neděle v mezidobí

30.8. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby v tomto týdnu:

Mše svatá bude ve středu 31. 8. a v pátek 2. 9. v 18.00 v kostele v Dobříši. (V pátek bude předcházet půlhodinová adorace ).

Ve čtvrtek  1. 9. od 8.30 bude mše v Domově seniorů.

Příští neděli 4. 9. v 9.00 bude v Dobříši mše svatá s požehnáním školákům a studentům do nového školního roku. (Přineste si s sebou školní brašny, pomůcky či učebnice...).

Celý článek

OZNÁMENÍ 3.7.2011 / 14. neděle v mezidobí

1.7. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 4. 7. ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv.T.

V úterý 5. 7. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.
V 9.00 bude mše v kostele v Dobříši.

Ve středu  6. 7.  bude mše v 18.00 v kostele v Dobříši.
Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření (v kostele).

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 6. 2011 / 13. neděle v mezidobí

24.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Ve středu 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V 18.00 bude mše pro děti a studenty na poděkování za uplynulý školní rok - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12.6.2011/Slavnost Seslání Ducha Svatého

12.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 13. 6. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Ve středu 15. 6. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na večer povídání s Ing. Josefem Myslivcem o jeho čerstvých zážitcích z cesty do Běloruska – v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 6. 2011/7. neděle velikonoční

3.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 5. 6. bude v 16.00 setkání manželů II (s táborákem na zahradě PCSvT).

V pondělí 6. 6. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Ve středu 8. 6. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na večer povídání s bohoslovcem Tomášem Kábele o životě
a víře Romů na Spiši (zkušenosti z jeho pastorační praxe) – v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 5. 2011/6. neděle velikonoční

27.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 29. 5. v 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí – v PCSvT.

V pondělí 30. 5. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

V úterý 31. 5. je svátek Navštívení Panny Marie.
Ve 21.00 bude mše nejen pro rodiče (bez dětí) – v kostele v Dobříši.

Celý článek

Den Bible

16.5. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Znáte přísloví „Kdo jinému jámu kopá…“? - pochází asi ze 4. st. př. n. l.!
Víte, kde se vzal název slavného města Tábor?
Víte, kde se vzalo nejrozšířenější mužské a ženské jméno u nás?
Všechny tyto otázky se týkají Bible. Její první části vznikaly již v 11. století před naším letopočtem. A snad právě proto její slova tvořila, měnila a ovlivňují stále i naši kulturu.

V sobotu 28. května 2011 jsme proto pro Vás připravili

DEN BIBLE
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 3. 2011/1. neděle postní

11.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Mimořádné akce tento týden:
V úterý 15. 3. v 19.30 přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD. na téma "Modlitba a překážky" v rámci semináře o osobní modlitbě - v Pastoračním centru sv. Tomáše.
V sobotu 19. 3. v 17.00 seminář o tvorbě hmatových knih pro nevidomé děti (ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR v rámci projektu Tactus.cz) - v PCSvT.
V neděli 20. 3. v 10.15 vernisáž výstavy "Setkání na jaře..."/kvarteto akademických malířů a agapé - v PCSvT.

Celý článek

Naučte se tvořit knížky pro nevidomé!

1.3. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Tactus.cz je projekt, který se od roku 2005 zabývá aktivitami podporujícími vznik kvalitních hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti, je inspirován mezinárodní soutěží Tactus & Typhlo.

Tento projekt bude představen také v naší farnosti a široké veřejnosti na Dobříši 19. března v Pastoračním centru sv. Tomáše v 17 hod. V prezentaci se dozvíte nejen o akci Tactus, ale také se budete moci naučit, jak takovou knihu sami připravit. Součástí programu jsou i ukázky. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí pomáhat!

Více na http://tactus.wz.cz/

Celý článek

Týden modliteb za jednotu křesťanů

14.1. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V týdnu od 18. ledna do 25. ledna 2011 se i naše farnost připojuje k modlitbám za jednotu křesťanů. Tento "týden" zahájíme společnou ekumenickou bohoslužbou 14. ledna v Pastoračním centru sv. Tomáše. Po celý týden se pak spojíme v soukromých modlitbách i na bohoslužbách v našich kostelích a budeme prosit Pána za dar jednoty mezi církvemi.

Celý článek

Úspěšný rok! Děkujeme!

17.12. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Každý rok mívá svá specifika. Někdy je to množství sněhu, jindy množství vody a ještě jindy velké sucho. Naše farnost si v uplynulém roce zkusila zvláštní rok z hlediska „malérů".

Celý článek

NOVÁ ARCHA OTEVŘENA

15.10. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Nová archa FOTO M. NěmečekSrdečně Vás zveme, přijďte vyzkoušet novou herní loď na hřišti u Pastoračního centra sv. Tomáše na Dobříši!

Z tiskové zprávy Mateřského centra Dobříšek, které je oficiálním majitelem a správcem nového herního prvku:

Celý článek

Pojďme tvořit společně

1.10. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Pastorační centrum a naše farnost se připojuje k programu Měta Dobříš "Pojďme tvořit společně". Podpořte nás svojí účastí ve středu 6.10.  na hřišti u kina. Více na stránkách města Dobříš http://www.mestodobris.cz/

Celý článek

Archa vyplouvá

30.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Stavba prolézačky archa 20.9.

Po ročním úsilí se dnes podařilo vztyčit nový herní prvek "Archa" u Pastoračního centra sv. Tomáše. Loď je dílem firmy Dřevoartikl a byla postavena s pomocí firmy Bobcat Doosan za jediný den. Velkou pomocí byli také mnozí dobrovolníci.

 

Celý článek

STAVBA NOVÉ ARCHY

10.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Díky Vaší podpoře a příspěvkům se podařilo získat ve sbírce krásných  146 000 Kč, dalších 19 000 Kč z dotace MPSV. Během prázdnin proběhla jednání a většinou hlasů i díky skvělému poměru ceny, kvality a záruky byla vybrána znojemská firma Dřevoartikl. Realizace stavby tzv. šéfmontáží za účasti dvou odborníků firmy a dalších cca 4 dobrovolníků plánujeme

Celý článek

Pozvání na Dobříšské záření 2010

5.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

autor plakatu Frantiska VandasovaStalo se již dobrou tradicí, že po prázdninách v měsíci září nabízíme široké veřejnosti kulturní charitativní festival "Dobříšské záření, který již více jak 10 let připravuje naše farnost společně s evangelickou farností v Dobříši. Také letos jen na co se těšit:

Celý článek

Pomozme zaplaveným!

9.8. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

povodeň RaspenavaNaše farnost se připojuje k výzvě Města Dobříš a prosíme všechny o pomoc zaplaveným obcím v Severních Čechách!!!

Celý článek

OZNÁMENÍ NA SRPEN 2010

31.7. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V týdnu od 9. 8 bude mše ve všední den pouze ve čtvrtek 12. 8. v 8.30 v Domově seniorů v Dobříši, jinak ostatní všednodenní mše nebudou.

V sobotu 14. 8. v 10.00 bude poutní mše ve Staré Huti.
Ve 12.00 uzavřou manželství Michal Šrubař a Svatava Rákosníková v kostele v Dobříši.

V neděli 15. 8. v 10.45 bude poutní mše v Budínku, nebude mše ve Svatém Poli.

Celý článek

Noemova archa odplouvá

1.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Největší herní prvek hřiště - Noemova archadětské hřiště Noemova archa u našeho Pastoračního centra bylo po několik let vyhledávaným místem pro řadu dětí a maminek. Na doporučení kontrolní komise a z vážných bezpečnostních důvodů musíme po pěti letech provozu letos v dubnu odstranit největší prolézačku - archu.

Technický stav je již zcela nevyhovující. Místo, kterému dominuje koráb Noemovy archy, bude nyní prázdné.

Ale nechceme se vzdát! Chceme zde vybudovat nový herní prvek ve tvaru lodi a vyměnit či opravit lavičky na hřišti. Velmi nám leží na srdci bezpečnost dětí, proto nelze „loď" nahradit tak snadno. Velmi Vás prosíme, pomozte nám vrátit tomuto hřišti tvář!

 

Celý článek

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

31.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Snítka rozkvetlé břízySvatý Jan ve svém evangeliu začíná líčení o událostech Velikonoc vyprávěním o umývání nohou. Na tuto velice silnou scénu navazuje dlouhá řeč při poslední večeři.

A právě v tomto kontextu Pán Ježíš říká: Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm! (Jan 13, 31).

Celý článek

Seminář NANOVO 16. 3. 2010 4. setkání

16.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

ilustrativní foto svetlaV úterý 16. března jsme se již po čtvrté setkali v rámci naší postní obnovy. Tentokrát jsme částečně rekapitulovali předchozí setkání a z nich se pokusili najít další krok.

Celý článek

Seminář NANOVO 9. 3. 2010 3. setkání

9.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Golgota na historickém mostě v PlzniTřetí setkání semináře NANOVO vedl P. ThLic. Michael Špilar. Jeho tématem byla modlitba za osvobození a uzdravení...

 

Celý článek

Seminář NANOVO 2. 3. 2010 2. setkání

2.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Druhé setkání semináře NANOVO provázel bratr Lev Eliáš OFMCap., který se opřel o text z Listu Kolosanům 1,4-5. Naše pozornost se upnula k naději připravené v nebi... A proto i tentokrát jsme pro Vás připravili podklady pro osobní modlitbu a reflexi:

Celý článek

Seminář NANOVO 23. 2. 2010 1. setkání

28.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

23. 2. jsme začali náš nový seminář NANOVO. Jde o program duchovní obnovy. Proto chceme na každý týden si dát úkol. Rozjímat nad textem Písma a také připravit osobní reakci. Podle možností tyto reakce zde budeme zveřejňovat, aby byly povzbuzením i pro ostatní.

V tomto článku najde reakce na první týden.

Celý článek

Jaderné ohrožení - přednáška

25.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Již mnohokrát jsme slyšeli o ohrožení zeměkoule, Evropy, Ameriky,... jadernými zbraněmi. Toto téma se stalo v komunistických dobách předmětem denodeního zpravodajství. Ale jak je to dnes? Hrozí nám reálné nebezpečí? A kdo jsou hlavní hráči na poli jaderných zbraní? Jakou mají sílu a na koho vlastně míří? Dělá svět, Evropa, naše země nějaké kroky pro bezpečnost? To vše je předmětem přednášky bezpečnostního experta Tomáše Chlebečka

Celý článek

Pomůže ještě někdo?

3.11. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Díky vám všem, kteří jste reagovali na prosbu v nedávno zveřejněném článku "POMŮŽETE?" a ujali se některých prací a úkolů, které bylo potřeba ve farnosti udělat. Přesto ještě zůstává dost nevyřešeného -  i když se něco vyřeší, objeví se zase nové. Proto prosíme, zda byste čas od času mohli zvážit svoje možnosti a podívat se na seznam, který budeme stále aktualizovat. Věřte, že jsme vděčni za každou pomoc.

Celý článek

Večer pro Afriku

11.10. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Společně se SIRIRI o.p.s. vás zveme v pátek 16. 10. v 19.00 na večerní povídání o Africe spojené s výstavou fotografií - do Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. neděle v mezidobí 11.10.2009

4.10. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 12.10.od 9.30 do 11.30 bude první setkání pro maminky s dětmi (1-3 roky) v Pastoračním centru. (Setkání vede Markéta Svobodová).

Celý článek

Koncert duchovní hudby

21.9. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

GeshemLetošní kulturní festival Dobříšské záření tento týden končí. Přinesl mnoho krásných kulturních i duchovních zážitků, radosti a pohody. Na závěr festivalu je pro Vás připraven koncert duchovní hudby u příležitosti 150. výročí narození dobříšského rodáka Ondřeje Kadlece - v pátek 2. října v 19.00 v katolickém kostele (u zámku). Hostem by měla být vynikající japonská houslistka Midori Hayashi.

Celý článek

Pouť do Staré Boleslavi 28. 9. 2009

27.7. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Ve dnech 26.- 28. září 2009 navštíví Českou republiku papež Benedikt XVI. U příležitosti Národní svatováclavské pouti bude sloužit mši svatou u Staré Boleslavi. Naše farnost se k této pouti také připojí.

Celý článek

Oranžové hřiště

5.6. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Pastorační  centrum Římskokatolické farnosti Dobříš provozuje malé sportovní hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno v roce 2009.

Celý článek

Den nemocných

26.1. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Ježíš uzdravuje!

Taková hesla se nám dnes derou k uším a jsme na ně docela opatrní. Ale Ježíš opravdu uzdravuje. Před rokem jsem intenzivně zakusil Boží dotek skrze svátosti. Uděloval svátost nemocných našemu dlouholetému varhaníkovi, který ležel v nemocnici s velmi vážným onemocněním srdce

Celý článek

Zimní seminář

23.1. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

 

Již šestým rokem připravujeme "velký zimni seminář", tentokrát na téma:
FARNOST? - ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ V DNEŠNÍ DOBĚ. Praktický seminář o tom, jak se může farnost proměnit v živoucí organismus.

Termín konání semináře: 27. 1.  -  31. 3. 2009

Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 19.30 do 21.00 ve velkém sále Pastoračního centra sv. Tomáše. 

SR
DEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE!
P_St_Gora

 

Celý článek

Výstava Zblízka

15.1. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Výstava M. Zgabaje

Fotografie a snímky "zblízka" od fotografa Martina Zgabaje bude možné zhlédnout na vernisáži výstavy makrofotografií přírody, a to 16. ledna v 19 hodin v Pastoračním centru svatého Tomáše v Dobříši. Výstava potrvá do konce února a bude k prohlédnutí vždy v pondělí, středu a pátek od 9 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 15 hodin.

Celý článek

Ekumenická bohoslužba a společenský večer

29.12. 2008  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

symbol ekumeny

Jako každý rok, i letos chystáme společenský večer, který bude zahájen otevřením výstavy. Celému večeru bude předcházet ekumenická bohoslužba.

Celý článek