Kategorie:

OZNÁMENÍ 22. prosince 2013/4. neděle adventní

20.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli od 14.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. (Setkání Odpadlíků nebude.)

V pondělí 23. 12. ve 14.30 předají skauti betlémské světlo v kostele v Dobříši. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V úterý 24. 12.  je Štědrý den. V 8.00 ráno bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Ve 14.30 bude vánoční setkání pro děti - v kostele v Dobříši.
Večer budou bohoslužby takto: bohoslužba slova ve 22.00 ve Staré Huti, slavení Eucharistie ve 22.00 ve Svatém Poli a také v Rosovicích, ve 24.00 půlnoční mše v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 9. 2013/ 22. neděle v mezidobí

30.8. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 1. 9. po slavení Eucharistie v Dobříši jsou všichni zváni na agapé do PCSvT.

V pondělí 2. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT.

Ve středu 4. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 5. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Modlitba matek bude tento rok až od 16.00 - v PCSvT. (Klubíčka a setkání pro děti tento týden ještě nebudou).

Celý článek

Brigáda v kostele

5.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli byla oznámena brigáda, která má za cíl vymalování presbytáře dobříšského kostela. Bližší informace k této brigádě poskytl Jan Lachman, který ji koordinuje:

Co se na brigádě bude dělat?
Původně se plánovalo otlučení stávající omítky a nahození nové. Nakonec jsme se ale rozhodli pro jednodušší postup - oškrábání omítky, natření speciálním nátěrem, který omítku chemicky stabilizuje, a vymalování. Při brigádě se omezíme na prostor presbytáře. Práce budeme provádět do výšky cca dvou metrů.

Kdy brigáda bude?

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 8. 2011/20. neděle v mezidobí

12.8. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Bohoslužby v tomto týdnu:
Dnes v neděli 14. 8. nebude bohoslužba ve Dlouhé Lhotě.
V pondělí 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
V 8.30 bude mše v kostele v Dobříši.
Ve středu 17. 8. v 18.00 bude modlitba růžence a po ní svaté přijímání - v kostele v Dobříši.
V pátek 19. 8. v 17.30 bude adorace a v 18.00 modlitba růžence a svaté přijímání - v kostele v Dobříši.
V neděli 21. 8. bude ve všech obcích bohoslužba slova, kterou povede jáhen. (Mše tento den ve farnosti nebudou).

Celý článek

OZNÁMENÍ 31. 7. 2011/18. neděle v mezidobí

30.7. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Bohoslužby budou v tomto týdnu takto:
V úterý 2. 8. v 15.00 bude mše v LDN.
Ve čtvrtek v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
V pátek 5. 8. v 17.30 bude adorace a v 18.00 mše v kostele v Dobříši.
V sobotu 6. 8. je svátek Proměnění Páně. V 9.00 bude mše v Dobříši a v 17.00 bude mše v Dlouhé Lhotě.
V neděli 7. 8. nebude mše v Dlouhé Lhotě, ostatní bohoslužby budou jako obvykle.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 7. 2011/17. neděle v mezidobí

26.7. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V tomto týdnu budou bohoslužby ve všední den takto:
Ve středu 27. 7. v 8.30 mše svatá v kostele v Dobříši.
Ve čtvrtek 28. 7. v 8.30 mše v Domově seniorů.
V pátek v 17.30 adorace a v 18.00 mše v kostele v Dobříši.

Prosíme o službu hlídání kostela na srpen - zapište se, prosím, do archu vzadu v kostele nebo se domluvte s Marií Šochovou.

Celý článek

NOC KOSTELŮ 2011 v kostele Nejsvětější Trojice

21.6. 2011  Autor Tomáš Kábele  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pátek 27. května jsme v našem kostele Nejsvětější Trojice zahájili Noc kostelů 2011 mší svatou.

Od sedmé hodiny večer začal devadesátiminutový blok varhanní hudby, v podání Marie Pincové a Slávka Vtípila, prokládané slovem bohoslovce Tomáše Kábele.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 6. 2011/Slavnost Nejsvětější Trojice

20.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 20. 6. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Ve středu 22. 6. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši. V 19.00 bude mimořádné setkání pastorační rady – v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 5. 2011/ 5. neděle velikonoční

20.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 22. 5. od 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí.
Od 16.00 je setkání „Odpadlíků“ – v PCSvT.

V pondělí 23. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 5. 2011/ 4. neděle velikonoční

13.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 15. 5. bude při bohoslužbách svatojánská sbírka na arcidiecézi.
Po mši v Dobříši jste všichni zváni na agapé do Pastorčního centra sv. T.
V 10.45 bude poutní mše v Rybníkách, nebude proto mše ve Svatém Poli.
V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.

Ve středu 18. 5. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši. V 19.00 je setkání pastorační rady - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 5. 2011 / 3. neděle velikonoční

6.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Zveme na výstavu "... A viděl, že je to dobré" - výtvarné práce dětí ZŠ Stará Huť - v Pastoračním centru sv. T.

Dnes 8. 5. v 10.15 Vás zveme do Pastoračního centra sv. T., kde bohoslovec Tomáš Kábele představí další zajímavé knížky z farní knihovny. Ve 12.00 je poutní mše v Dlouhé Lhotě. V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT. V 16.30 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT.

Tento týden výjimečně nebudou mše ve čtvrtek a v pátek ani příležitost ke svátosti smíření.

V pondělí 9. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. - Vše v PCSvT.

Ve středu 11. 5.
V 18.00 bude mše  - v kostele v Dobříši, hl. celebrant P. V. Eliáš.
v 19.30 zveme na diskusní setkání s Dr. Vojtěchem Eliášem, ředitelem Arcidiecézní charity Praha, o smyslu a charakteru práce charity - v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 5. 2011/2. neděle velikonoční

2.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 2. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi, od 14.00 setkání při čaji (pro seniory) a knihovna a ve 20.00 bude modlitební setkání za farnost - vše v Pastoračním centru sv. T.

V úterý 3. 5. ve 14.30 bude mše v LDN - Masarykově sanatoriu.

Ve středu 4. 5.
v 9.00 bude vernisáž výstavy "...Viděl, že je to dobré" / výtvarné práce dětí ZŠ ve Staré Huti (pod vedením Daniely Doubkové).
V 18.00 bude mše  - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s Janem Bartoněm "Blízko k Nebbi, na západ od Nilu" - vyprávění z Ugandy (s promítáním) - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 4. 2011/Boží hod velikonoční

22.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 24. 4. je Slavnost Zmrtvýchvstání Pána. Při nedělních bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů. V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí velikonoční 25. 4. bude mše svatá v 9.00 v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V ostatních obcích mše nebudou. Odpoledne má mládež velikonoční piknik, sraz je ve 13.00 u kulturního domu (synagogy).

V úterý 26. 4. ve 21.00 bude mše zejména pro rodiče (bez dětí) - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 4. 2011/Květná neděle

18.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 18. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna, ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.

Ve středu 20. 4. v 18.00 bude mše svatá - v kostele v Dobříši. Od 19.00 bude "Teologická škola" s bohoslovcem Tomášem Kábele -v PCSvT.

Ve čtvrtek 21. 4. bude v 8.30 bohoslužba slova v Domově seniorů.

Velikonoční bohoslužby se budou konat na Dobříši a budou společné pro všechny naše farnosti.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 4. 2011/5. neděle postní

8.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 10. 4. po mši v Dobříši představí bohoslovec Tomáš další knížky z farní knihovny - v PCSvT.
V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 11. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT.
Od 17.00 bude ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi (až do večerních hodin, bude zpovídat více kněží) - v Pastoračním centru sv. T.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 4. 2011/ 4. neděle postní

4.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 3. 4. je sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.
V pondělí 4. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a v 15.00 přednáška Ing. Hádka. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Vše v Pastoračním centru sv. T.

V úterý 5. 4. v 19.30 zveme na poslední přednášku semináře o osobní modlitbě, tentokrát na téma "Modlitba za druhé": o síle přímluvné modlitby a její důležitosti, o zkušenostech s ní. Přednáší Dr. Kateřina Lachmanová. V PCSvT.

Ve středu 6. 4. v 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 mše - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 3. 2011/3. neděle postní

25.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 27. 3. zveme po mši v Dobříši na setkání s Tomášem Kábele do Pastoračního centra sv. T. - představí další zajímavé knížky z farní knihovny.

V pondělí 28. 3. výjimečně NEBUDE setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.
Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - křížová cesta v anglickém parku. Sraz je u vstupu do parku, s sebou si vezměte baterky.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 3. 2011/2. neděle postní

18.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 20. 3. v 10.15 zveme na vernisáž výstavy "Setkání na jaře..." / obrazy čtyř ak. malířů a také na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSVT.

V pondělí 21. 3. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 je setkání při čaji (senioři) a knihovna - v PCSvT.
V 19.30 bude první setkání s Ing. arch. Hanušem Härtelem, který připravuje návrh úprav interiéru kostela v Dobříši - setkání je v PCSVT.

V úterý 22. 3. je třetí přednáška semináře o osobní modlitbě, tentokrát na téma "Modlitba je cesta" - P. Jan Böhm. V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 3. 2011/9. neděle v mezidobí

4.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

program seminareDnes 6. 3. zveme po mši do Pastoračního centra sv. T. - bohoslovec Tomáš Kábele představí další zajímavé knížky z farní knihovny.
V pondělí 7. 3. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a od 15.00 přednáškové setkání s Ing. Hádkem. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Také ve 20.00 bude duchovní večer mužů (téma: život a víra Romů na Spiši) - vše v PCSvT.
V úterý 8. 3. zveme na zimní seminář OSOBNÍ MODLITBA. První setkání je na téma "Modlitba je vztah" /P. Michal Němeček/. V Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

Interiér kostela

28.2. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Rozhodnutí pastorační rady o oslovení architekta Hanuše Härtla v procesu přípravy úprav interiéru dobříšského kostela

Pouť k obnovenému kostelu

Dobříšský kostel je jednou ze zajímavých dominant našeho malého města. Proto s velkou úctou a láskou vnímáme náš kostel jako důležitý prvek nejen po stránce kulturní, ale především po stránce duchovní. Vždyť každonedělní bohoslužba v naplněném kostele je toho svědectvím. Každý praktikující křesťan prožívá svůj vztah s Bohem nejen ve vlastním nitru, ale také v konkrétním prostředí a zvláště v místech, která byla přímo k tomuto účelu postavena.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 2. 2011/8. neděle v mezidobí

25.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 27. 2. v 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.

Tento týden mají děti jarní prázdniny. Z toho důvodu nebude v pondělí setkání maminek s dětmi ani nebude program pro děti během týdne (zejména ve čtvrtek a v pátek). Také nebude ve čtvrtek ŽEMA.

V pondělí 28. 2. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 2. 2011/ 7. neděle v mezidobí

18.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 20. 2. je sbírka "Svatopetrský haléř" určena na humanitární aktivity církve.
V 10.15 zveme na vernisáž: Barbora Scheinherrová / MASALA - fotografie z Indie; v Pastoračním centru sv. T.
Ve 13.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 15.00 zveme děti na karneval - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 2. 2011/6. neděle v mezidobí

11.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 13. 2. v 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.
V pondělí 14. 2. v 9.45 bude setkání pro  maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 2. 2011/5. neděle v mezidobí

7.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 7. 2. výjimečně nebude dopolední setkání pro maminky s dětmi (z důvodu nemoci).
Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory). Od 15.00 je k dispozici farní knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání.
Také ve 20.00 bude duchovní večer mužů na téma: Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla. - Vše v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 9. 2. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.00 bude mimořádné setkání pastorační rady - v PCSvT. (Teologická škola se z důvodu nemoci nebude konat).

Celý článek

Oznámení 30.1.2011 4. neděle v mezidobí

28.1. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v 16:30 diskusní setkání o interiéru kostela v Dobříši  -  v PCSvT.

V pondělí 31. 1.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi, ve 14.00 čaje (pro seniory) a knihovna,
ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSvT.

V úterý 1. 2. ve 14.30 bude mše v LDN.

Ve středu 2. 2. je svátek Uvedení Páně do Chrámu (Hromnice).
V 18.00 bude mše svatá s žehnáním svící - v kostele v Dobříši.
V 19.00 bude "teologická škola" - v PCSvT.

Celý článek

Reflexe diskusí nad úpravami interiéru kostela

26.1. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš


Jak mnozí zaznamenali, rozběhla se u nás ve farnosti diskuse nad otázkami úprav interiéru kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Na základě odpovědi skupině farníků, kteří oslovili pastorační radu se svými připomínkami, nabízíme farnímu společenství odpověď na celý proces hledání ideového návrhu a určení směru dalších kroků v procesu úprav interiéru našeho kostela.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 1. 2011/ 3. neděle v mezidobí

21.1. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Mimořádné akce:
Ve středu 26. 1. v 19.30 zveme na pantomimické představení dvojice mimů Jany Ungerové a Václava Dostála z Moravy "Tehdy odpoledne pršelo" - v Pastoračním centru sv. T. Představení je příběhem ženy, která vzpomíná na minulost a na muže, kteří ji ovlivnili. Inspirací byl tvůrcům biblický příběh o setkání Ježíše se samařskou ženou podle 4. kapitoly Janova evangelia.

V neděli 30. 1. v 16.30 zveme všechny, kdo mají zájem, na diskuzi o interiéru kostela v Dobříši - v PCSvT.

Pravidelný program:
Dnes 23. 1. bude výjimečně: v 15.00 setkání manželů I - v PCSVT a v 17.00 setkání "Odpadlíků " - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16.1.2011/2. neděle v mezidobí

14.1. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

POZVÁNÍ NA MIMOŘÁDNÉ AKCE
Dnes v neděli 16. 1.
v 17.00 zveme na přednášku dr. Radka Mezuláníka na téma: Výchova dětí pod vlivem médií - v Pastoračním centru sv. Tomáše. (Setkání manželů I dnes nebude).
V sobotu 22. 1. v 17.00 zveme na vernisáž výstavy VNITŘNÍ HLAS /malby - Lukáš Vrbas/ a na večer věnovaný občanskému sdružení Restart, které je zaměřeno na přístrojové potápění pro tělesně postižené.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pondělí 14. 1.
v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Vše v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9.1.2011/Svátek Křtu Páně

7.1. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 10.1. bude od 14.00 setkání při čaji /pro seniory/ a knihovna, od 15.00 pak v rámci tohoto setkání přednáška Ing. Hádka. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.
Dopolední setkání pro maminky nebude.

Ve středu 12.1. v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. V 19.00 zveme na "teologickou školu" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 1. 2011/ 2. neděle po Narození Páně

31.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 3. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT. (Dopolední setkání pro maminky s dětmi nebude).

V úterý 4. 1. ve 14.30 bude mše v LDN.
Od 19.30 bude schůzka s těmi, kteří vedou jednotlivá menší společenství ve farnosti - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. prosince 2010/ Svátek Svaté Rodiny

21.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 26. 12. v 15.00 zveme všechny na "zpívání u jesliček" - přijďte si zazpívat koledy do kostela v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 12. 2010/4. neděle adventní

20.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Lucie Holikova:Sv.Cyril a MetodejV neděli 19. 12. bude vernisáž výstavy "Pod dotekem andělů"/ obrazy a grafika Lucie Angelico Holíkové - v Pastoračním centru sv. Tomáše. Výstava je otevřena do 16. ledna.
V neděli v 15.00 je setkání manželů I - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 12. 2010/3. neděle adventní

10.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Pozvání na tento týden:

V pondělí 13. 12. zveme od 17.00 na "zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření (zpovídat budou 4 kněží) až do večerních hodin - v Pastoračním centru sv. T.
V úterý 14. 12.
ráno v 6.30 bude mše se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.
V sobotu 18.12.
od 16 do 18 hodin bude "adventní modlitba" - duchovní příprava na Vánoce - v PCSvT (jen pokud bude zájem).
V neděli 19. 12.
zveme v 10.15 (po mši) na agapé a vernisáž výstavy "Pod dotekem andělů" / obrazy a grafika Lucie Angelico Holíkové - v Pastoračním centru sv. T.

Pravidelný program týdne:
Dnes v neděli 12. 12.
v 16.00 je setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. T. (PCSvT).
V pondělí 13. 12. výjimečně NEBUDE dopolední setkání pro maminky s dětmi. Ve 14.00 bude setkání při čaji pro seniory a knihovna, ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSVT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 12. 2010 /2. neděle adventní

3.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 5. 12. je sbírka určená na bohoslovce.
Tento týden nebudou ve všední dny mše (ani roráty) ani příležitost ke svátosti smíření.

Mimořádné akce tohoto týdne:
Ve středu 8. 12.
v 19.30 zveme na setkání a povídání s režisérem JIřím Strachem - v PCSvT.
V sobotu 11. 12.
v 17.00 zveme na adventní koncert dívčích pěveckých sborů Puellae cantantes a Syrinx z Litoměřic - do Pastoračního centra sv. Tomáše.
Do 16. 12. se můžete přijít podívat na výstavu "Můj patron" - práce dětí  - v PCSvT.

Pravidelný program:
V pondělí 6. 12.
v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi - v PCSvT. Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna, od 15.00 bude promítání s Ing. Richardem Hádkem - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 11. 2010 / 1. neděle adventní

26.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V tomto i příštím týdnu si můžete prohlédnout prodejní výstavu "Můj patron", kterou připravily děti z naší farnosti (s Fančou Vandasovou a Janou Kylarovou) - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Dnes 28.11. je první neděle adventní. V 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT. V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.
V pondělí 29.11. bude v 9.45 setkání pro maminky s dětmi - v PCSvT. Odpolední setkání při čaji ani večerní modlitební setkání výjimečně nebudou. (Z důvodu adventního setkání s těmi, kteří pravidelně pomáhají ve farnosti).

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 11. 2010/ 34. neděle v mezidobí

19.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 21. 11. je Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši zveme v 10.15 na agapé a vernisáž výstavy "Můj patron" (práce dětí) do Pastoračního centra sv. Tomáše.
V 10.45 je poutní mše ve Svatém Poli.
V 15.00 bude setkání manželů I (u Kylarů).
V 15.00 bude také příprava rodičů na křest dětí (5. setkání) - v PCSvT.

Celý článek

Interiér kostela

15.11. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Během posledních několika let se znovu a znovu opakovaně vrací otázka, zda není čas zamyslet se nad stavem interiéru našeho dobříšského kostela.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 11. 2010/ 33. neděle v mezidobí

15.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 14.11. je sbírka určena na biblický apoštolát - pro Katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost.
V 15.00 je příprava rodičů na křest dětí (4/6) - v PCSvT.
V 16.00 je setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 15.11. v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi. Ve 14.00 setkání pro seniory. Ve 20.00 je modlitební setkání. Vše v PCSvT.

V úterý 16.11. v 19.30 zveme zájemce na prezentaci návrhů interiéru kostela Nejsvětější Trojice - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 11. 2010/ 32. neděle v mezidobí

8.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Sbírka z neděle 7. 11. je určena na charitní činnost v arcidiecézi.
V neděli ve 14.00 je bohoslužba ke cti sv. Huberta - v kostele v Dobříši.

Program tohoto týdne:
V pondělí
je program jako obvykle.
V úterý 9. 11. v 19.30 srdečně zveme na přednáškové setkání s P. Janem Houkalem Th.D. na téma  "Úcta k posvátným předmětům - zbožnost nebo modloslužba?" - v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 31.10.2010/ 31. neděle v mezidobí

29.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 31. 10. v 10.45 bude mše ve Svatém Poli na hřbitově (nikoli v kostele). V 15.00 bude modlitba za zemřelé - na hřbitově v Dobříši. V 15.00 bude také příprava rodičů na křest jejich dětí (2. setkání) - v Pastoračním centru sv. T.

V pondělí 1. 11. je slavnost Všech svatých, mše k této slavnosti bude v 18.00 v kostele v Dobříši.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT. Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 2. 11. je památka věrných zemřelých. Ve 14.30 bude mše v LDN, v 15.30 bude mše v kostele ve Svatém Poli a v 18.00 bude mše v "kostelíčku" sv. Kříže na hřbitově v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 10. 2010 / 30. neděle v mezidobí

27.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V tomto týdnu od 25. 10. do 30. 10. NEBUDOU bohoslužby ve všední den (ani v Domově seniorů).
Nebudou ani ostatní pravidelné akce (z důvodu podzimních prázdnin).

Ve středu 27. 10. v 19.30 zveme na přednášku "Plešivec - archelogie a mýty" archeologa Tomáše Polišenského - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 10. 2010/ 29. neděle v mezidobí

18.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

kopec Plešivec - BrdyPozvání na mimořádné bohoslužby a akce tohoto týdne:

V úterý 19. 10. v 9.00 bude mše v kostele v Dobříši (při příležitosti setkání kněží vikariátu Příbram).
Tento den bude také mše ve 21.00 - zejména pro rodiče /bez dětí/ - v kostele v Dobříši (výjimečně je přesunuta o týden dřív).

V sobotu 23. 10. v 16.00 bude mše na poděkování za dar života - v kostele v Dobříši.

V neděli 24. 10. je den modliteb za misie, bude sbírka na misijní činnost.
V Rosovicích při mši v 7.30 budeme slavit výročí posvěcení kostela.
V 15.00 bude první příprava rodičů na křest dětí - v Pastoračním centru sv. T.
Setkání "Odpadlíků" tuto neděli v PCSvT nebude (mají víkendové setkání).

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 10. 2010/ 28. neděle v mezidobí

12.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 10.10. zveme v 15.00 na koncert duchovní hudby "Laudate Dominum" (skladby starých mistrů - varhany a zpěv) v kostele sv. Alžběty ve Svatém Poli.
V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 11.10. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 je modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 13. 10. v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3.10.2010/ 27. neděle v mezidobí

4.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 3.10. slavíme ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě výročí posvěcení kostela.

V pondělí 4.10. bude v 9.00 mše a "pěkná hodinka" v Dlouhé Lhotě.
V 9.30 je setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT.
Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude duchovnív večer mužů a také ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSVT.

V úterý 5.10. ve 14.30 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).

Celý článek

OZNÁMENÍ 26.9.2010/26. neděle v mezidobí

24.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
Dnes 26. 9. v 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v Pastoračním centru sv. T.

V pondělí 27. 9. bude od 9.30 první setkání pro maminky s malými dětmi (povede Jana Kylarová).
Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

      

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 9. 2010 / 25. neděle v mezidobí

20.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 19. 9. v 15.00 je na zahradě evangelické fary "NEDĚLE NEJEN PRO DĚTI" v rámci festivalu Dobříšské záření.

V pondělí 20. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 9. 2010 /24. neděle v mezidobí

10.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 12. 9. v 15.00 je setkání manželů I - u Svobodů. Také v 15.00 je setkání manželů II - v PCSvT.
V 17.00 zveme na koncert komorní hudby souboru Musica Podberdensis - v rámci Dobříšského záření - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 9. 2010/23. neděle v mezidobí

6.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Vyšlo nové poprázdninové číslo Tomáše s programem Dobříšského záření, ke stažení je v Aktualitách.

Program v tomto týdnu:

V pondělí 6.9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna - v Pastor. centru sv. T.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSVT.

V úterý 7. 9. ve 14.30 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).

Celý článek

OZNÁMENÍ 29.8.2010 / 22. neděle v mezidobí

30.8. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

foto Lada Svoboda

Děkujeme všem, kteří se o prázdninách ujali služby hlídání kostela a umožnili tak návštěvu kostela
i během týdne.

Program a bohoslužby v tomto týdnu:
V pondělí 30. 8. ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.
Ve středu 1. 9. v 18.00 zveme všechny školáky a studenty (a nejen je) do kostela v Dobříši na mši svatou s požehnáním do nového školního roku (školní brašny s sebou - alespoň ti mladší).

Celý článek

Sbírka na střechu kostela

26.8. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 23. května jsme vyhlásili sbírku na opravu střechy kostela. Stav je opravdu zlý. Letošní zima napáchala hrozivé škody. Děštivé počasí teprve nyní naplno odhalilo hrozivou skutečnost. Oprava je bezpodmínečně nutná! Přispět lze

-        kdykoli v Pastoračním centru

-        na konto farnosti 317737684/0600 s variabilním symbolem 920

v neděli 6. 6. se při sbírce během obřadů vybralo 4.607,- Kč. Všem děkujeme!

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. neděle v mezidobí/4. 7. 2010

2.7. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Během prázdnin nebudou mše ve všední dny (budou pouze bohoslužby v Domově seniorů a v LDN). Příležitostné mše ve všední den budou ohlašovány při nedělním oznámení.

O prázdninách také nebude pravidelný program v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Knihovna v Pastoračním centru sv. T. bude k dispozici na požádání - domouvejte se, prosím, s pastoračními asistentkami na tel. 602 308 881 nebo 318 521 677.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27.6.2010/13. neděle v mezidobí

25.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes je sbírka na bohoslovce.
Dnes ve 12.30 je poutní mše v Rosovicích - v nově opraveném kostele sv. Petra a Pavla.
V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - na zahradě PCSvT (s táborákem).

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 6. 2010/12. neděle v mezidobí

18.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes po skončení mše bude společné fotografování farnosti před kostelem. Poté jste všichni zváni na setkání a občerstvení do Pastoračního centra sv. T.
Dnes od 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13.6.2010 / 11. neděle v mezidobí

11.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 13. 6. v 16.00 bude setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. T.
V pondělí 14. 6. bude od 14.00 setkání při čaji (pro seniory) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6.6.2010 / 10.neděle v mezidobí

4.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes po mši vás rodiče dětí, které dnes poprvé přijaly eucharistii, zvou na agapé do Pastoračního centra sv.T.
Ve 14.00 bude v kostele v Dobříši udělen křest, poté jste všichni zváni na oslavu do PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30.5.010/Slavnost Nejsvětější Trojice

26.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes je poutní mše v 9.00 v Dobříši a v 10.45 v Dalekých Dušníkách - z toho důvodu nebude mše ve Svatém Poli. V Dlouhé Lhotě bude ve 12.00 bohoslužba slova.

Celý článek

Noc kostelů v Dobříši?

26.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Česká biskupská konference organizuje na pátek 28. 5. 2010 Noc kostelů.

Jde o:  „pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

Celý článek

OZNÁMENÍ 23.5.2010/Slavnost Seslání Ducha Svatého

23.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes po mši zveme na agapé do Pastoračního centra sv. T.
V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.

Celý článek

Májové slavnosti

22.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Farnost Dobříš zve v rámci májových slavností 22.5. do našeho kostela Nejsvětější Trojice, který bude od 12 do  17 hod. otevřený pro veřejnost. A navíc od 13 do 17 hod. začne velký koncert v podání dobříšských amatrských varhaníků Slávka Vtípila a Marie Pincové. Jejich koncert bude možné navštívit průběžně. V kostele navíc vystaví také několik svých děl akademický malíř Miro Pogran. Všechny návštěvníky dobříšských májových slavností srdečně zveme!

Více o májových slavnostech zde.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 5. 2010 / 7. velikonoční neděle

15.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

slavnost_dsDnes je svatojanská sbírka na arcidiecézi.
V 10.45 bude poutní mše v Rybníkách, nebude mše ve Svatém Poli. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 5. 2010 / 6. velikonoční neděle

7.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

nad mrakyDnes 9. 5.  je den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.
Každou neděli bude další možnost odpolední mše - v Kytíně ve 14.30 (v Obořišti je v 17.00).

Program na týden:
Dnes v 16.00 bude setkání maželů II - v PCSvT.

Celý článek

Zadání rekonstrukce interiéru kostela

3.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V posledních týdnech se pozornost naší farnosti soustředí na interiér dobříšského kostela Nejsvětější Trojice. Tento kostel tvoří zajímavou dominantu města společně s proslulým zámkem. O to bolestnější je pohled do jeho interiéru. Jak již bylo zmíněno jinde (časopis Tomáš Velikonoce 2010), chtěli bychom hledat řešení interiéru společně s odborníky. Proto chceme oslovit nějakého architekta či případně architekty, zda by nám s tímto zvláštním úkolem nepomohli.

 

Celý článek

Výstava Oheň a hora

2.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Zveme Vás na výstavu"Oheň a hora" - grafiky Barbory Benešové - v Pastoračním centru sv. T. Výstava potrvá do konce května.

 

Celý článek

Farní výlet v sobotu 8. 5.

30.4. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Farní výlet je tento rok naplánován do Kladrub, Stříbra a Hruškovy zahrady u Plzně. Přihlásit se můžete v kostele (zápis do archu vzadu na lavici) nebo v kanceláři (i telefonicky nebo e-mailem).

Celý článek

Jak pomoci dětem prožít mši svatou?

1.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Také chcete, aby Vaše děti byly připraveny na nedělní mši svatou? Ale jak na to? Stojí to trochu času, ale

Celý článek

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2009

21.12. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Přehled bohoslužeb v našich farnostech o Vánocích 2009 najdete v tomto článku.

 

Celý článek

Modlitba pro město?

15.10. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

modlitba_Dobris

Možná jste se již dočetli, že v pátek 23. října v 19.30 jste opět zváni do kostela u zámku na dobříšskou MODLITBU PRO MĚSTO. Málokdo ale tuší, jak taková akce vlastně vypadá....

Celý článek

POMŮŽETE?

12.10. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Nedávno byla v Tomášovi a v kostele zmínka o tom, že ve farnosti je potřeba udělat několik věcí, na které se dosud nenašlo dost sil k jejich vyřešení. Je potěšující, že od tohoto oznámení se už přihlásila řada ochotných dobrovolníků, přesto ale ještě něco zbývá ...  

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. neděle v mezidobí 20. 9. 2009

18.9. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 21. 9.  je svátek sv. Matouše.
Od 14.00 bude odpolední setkání při čaji a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání – v Past. centru.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. neděle v mezidobí 13. 9. 2009

14.9. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Stále hledáme lidi ochotné pomoci s některými věcmi ve farnosti, které byly zveřejněny v posledním "Tomášovi" (tento týden budou doplněny a zveřejněny na webu). Mimo jiné je velmi potřeba doplnit skupinku těch, kteří se pravidelně starají o úklid kostela.
Prosím, pokud máte možnost vzít si něco na starost, domluvte se s pastoračními asistentkami.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. neděle v mezidobí 6.9. 2009

4.9. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 7. 9. bude od 14.00 odpolední setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání za farnost - vše v PCSvT.

 

Celý článek

Liturgický prostor

23.5. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes jsme se zúčastnili velice zajímavého semináře

o úpravě liturgického prostoru...

Celý článek

Farní výlet do Sepekova

20.4. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Zveme vás na FARNÍ VÝLET v pátek 8. května 2009 do Tábora, Milevska a Sepekova

Celý článek

Modlitba pro město

14.4. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Naše farnost společně se sborem ČCE vás zvou na Modlitbu pro město. Zveme všechny: i ty, kteří se nehlásí k žádné církvi a ve své víře se spíš hledají. Společná modlitba má velkou sílu. Zastavíme se v tichu, budeme Bohu děkovat za dar života, budeme předkládat naše radosti i problémy, budeme prosit za naše rodiny i celé město.

Celý článek

Velikonoční bohoslužby

24.3. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Bohoslužby o Velikonocích budou v naší farnosti podobně jako v loňském roce, ale je časová změna u možnosti adorace.

Celý článek

Pozvání na koncert

23.3. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Na Květnou neděli 5. 4. 2009 v 16.00 Vás zveme na koncert

Giovanni Battista Pergolesi ( 1710-1736)

STABAT MATER

pro soprán, alt, smyčce a basso continuo

v podání souboru  Musica Podberdensis

Celý článek

Homilie na Popeleční středu 25. 2. 2009

3.3. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Foto M. Němeček (kázání na text Mt 6,1-6.16-18)

Nezdá se vám, že půst je nějak v našich očích příliš pustý?

Stojí za to srovnat postní dobu s např. Adventem.

Advent je v mnoha ohledech romantický. Často krásný. Dokonce myslím, že se na advent těšíme - nejen na Vánoce. Ale postní doba jakoby ztrácela tuto jedinečnou jiskru. Nevím, jestli to je křížovými cestami nebo počasím, které je často takové "zešedivělé". Osobně si myslím, že je to nejvíce způsobeno špatně kladeným důrazem:

Celý článek

Výsledky voleb do Pastorační rady

14.1. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli se po měsíci a půl od sbírání návrhů na kandidáty uskutečnily volby do Pastorační rady.

Celý článek

Historie kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši

5.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Kostel Nejsvětější Trojice v DobříšiDěkanský chrám Nejsvětější Trojice v Dobříši (do r. 1901 farní) byl vystavěn v letech 1794 - 1797 za Františka Gundakara I. knížete z Colloredo-Mannsfeldu (1731 - 1837) a jeho manželky Marie Izabely Anny Lidmily (1712 - 1780) a to z jistiny, kterou k tomu účelu složil Jindřich Pavel kníže z Mannsfeldu a Fondi (1712 - 1780) dřívější majitel panství dobříšského.

Celý článek