Kategorie:

Brigáda v Drastech

20.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Autor příspěvku: Markéta Španělová

V sobotu 11.července jsme vyrazili s partou lidí z farnosti na brigádu k sestrám karmelitkám. Měli jsme dva cíle - zabavit naše dospívající děti venku na vzduchu zdravou prací a pomoci sestrám s úpravou jejich nového areálu.

Sestry se sem, do polí na severovýchod od Prahy, přestěhovaly z Hradčanského náměstí, a vyměnily tak život v historickém klášteře v samém centru Prahy za život vně města. Několikahektarový areál upoutá hlavně pozemky, na nichž stojí několik starých budov původního dvora, jeden krásně opravený dům, kde sestry žijí a výhledově bude sloužit pro hosty, a dále se již rýsují sady ovocných stromků a les. Sestry přiznávají, že jim příroda a pohyb venku v jejich přísné klausuře velmi scházely.

Den se nám krásně vydařil. Začali jsme přivítáním na dvoře u sester, už nás čekaly, oblečené v pracovním a ve veselé náladě. Popovídali jsme si a rozdělili si práci - a to je velká výhoda v případě Drast: areál, kde se sestry postupně zabydlují, je obrovský, práce je rozmanitá, a každý si může vybrat, co je mu milé. Z nás tedy jedna skupina šla mýt nábytek převezený z Hradčan a určený do budoucí kaple pro veřejnost. Druhá skupina škrabala omítky v právě opravované budově. Třetí skupina bílila stěny a čtvrtá přenášela těžší materiál kam bylo potřeba. Sestry pracovaly s námi, přičemž nám i jak bylo třeba nosily pití a pomůcky. V poledne jsme poobědvali stylově, ve stodole u improvizovaných stolů a na rybářských

Celý článek

Nasloucháš tomu, co posloucháš?

13.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

15. neděle v mezidobí, cyklus A: Evangelium Mt 13, 1-23 (O rozsévači a Božím slově)
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Slyšíš mě?" Nepoužívali rodiče tuto větu, aby vyvolali naši pozornost a poslušnost? A nezvedne se v nás vlna odporu, pokud nám něco podobného řekne dnes někdo jiný, třeba partner? Přestože nejsou vždy příjemná, taková "upozornění" přicházejí vhod: občas potřebujeme "probudit" z netečného naslouchání, vždyť denně slyšíme tolik slov, že snadno přeslechneme to, co je podstatné. A koneckonců v podobné situaci se lidé nacházeli i před 2000 lety, a proto Kristus musel občas probouzet slovy "kdo má uši, slyš". A nejen tato věta, ale i samotná podobenství jsou účinné prostředky, jak zastavit člověka a přivést ho k skutečnému naslouchání. ...
"Osud" semen zasetých na cestě nám ukazuje, že není žádným řešením přijít do kostela, poslušně sedět či vstávat a jakoby poslouchat ... ve skutečnosti nechat padnout slovo do srdce "zabetonovaného", uzavřeného, bez zájmu. Po skončení liturgie náš život pak půjde stejně dál po svých kolejích (to je dvojkolejní život - s Bohem a bez Boha). Totéž se může stát i při naslouchání Božímu slovu ve společenství, nebo doma.
"Naplnění" nepřinese ani chvilkové nadšení, dočasné velkorysé přijetí Ježíšova slova (to je postoj učedníka podle "dobrého počasí"). Ani kompromisní řešení "něco Bohu, něco sobě" (řešení vedoucí k dvojkolejnému a rozdělenému životu) není "šťastné". V tom případě by "trní" mohlo udusit "semeno evangelia".
Šťastné řešení je "slyšet, naslouchat, poslouchat". A až budeme slyšet (či číst) Boží slovo, položme si otázku: "Slyšíš doopravdy?"
Celý článek Zde

Další zamyšlení nad nedělním evangeliem:  od papeže Františka na radiovaticana.cz

Celý článek

Slavnost sv.Cyrila a Metoděje

5.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Je až neuvěřitelné, sledujeme-li životopis našich světců, jakou měli odvahu a sílu vyrazit do země, která z jejich pohledu byla zcela barbarská. Přichází z nejvyspělejší země světa na samý okraj. A navíc budou mnohokrát čelit nařčení západních představitelů církve, že jejich forma hlásání a především liturgie je v rozporu se zbytkem učení církve.

Avšak tito světci jdou evangelium obhájit před papežem, a to opakovaně. Tragický osud nepřijetí či kalkulování "mocných" nemohou zastavit evangelium. Velkým objevem našich světců bylo sestavení abecedy, která dokázala zachytit slovanský jazyk, a díky tomu bylo také možné přeložit Bibli. Je zjevné, že Boží slovo v životě těchto mužů hrálo klíčovou roli. Dnes jsme o tisíc let dál. Jak vypadá dnešní hlásání evangelia? Najdeme odvážné, kteří žijí z Božího slova, uposlechnou Boží výzvu a vyjdou znovu hlásat Slovanům radostnou zvěst?                                                  Autor: Angelo Scarano. Převzato z vojtechkodet.cz 

Cyril a Metoděj přinesli takovou formu liturgie, aby byla tehdejším lidem srozumitelná. Po tisíci letech se můžeme znovu ptát: Rozumí lidé dnešní doby tomu, co se děje v kostele?
Těm, kteří by chtěli lépe porozumět, je určen seriál dvouminutových videí s názvem "120 minut o liturgii" (na webu liturgie.cz), kde jsou přehledně vysvětleny jednotlivé části mše svaté. V čase prázdnin se tak nabízí příležitost zamyslet se hlouběji nad obsahem a krásou liturgického slavení, abychom mohli lépe prožívat to, co slavíme.

Celý článek

Slavnost sv. Petra a Pavla

2.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Promluva papeže Františka na slavnost sv. Petra a Pavla 29.6.2020 

Slavíme dnes svaté patrony Říma, apoštoly Petra a Pavla. A dostalo se nám daru sejít se tady a modlit se poblíž místa, kde mučednickou smrtí zemřel a je pohřben Petr. Dnešní liturgie nám však připomíná docela jinou epizodu a vypráví o tom, jak byl Petr o několik let dříve zachráněn před smrtí. Byl zatčen a uvězněn, a církev, obávající se o jeho život, se za něho nepřetržitě modlila. Proto sestoupil anděl, aby ho z vězení vysvobodil (srov. Sk 12,1-11). Avšak po mnoha letech, kdy byl Petr uvězněn v Římě, se za něho církev opět modlí, avšak tentokrát jeho život ušetřen nebyl. Jak to, že byl z této zkoušky nejprve vysvobozen a potom nikoli?

Petrův život má totiž určitý průběh, který může pomoci osvětlovat i ten náš. Pán mu udělil mnoho milostí a vysvobodil jej od zla, a činí tak i s námi. I my za Ním přicházíme jenom, když něco potřebujeme, prosíme o pomoc. Bůh však vidí dál a vybízí nás jít dál, hledat nejenom Jeho dary, nýbrž Jeho samého, a svěřovat mu nejenom problémy, nýbrž svůj život. Tak nám konečně může udělit tu největší milost, kterou je darovat život. Ano, v životě je nejdůležitější učinit ze svého života dar...

Celý článek zde: z radiovaticana.cz 

Celý článek

Oznámení a bohoslužby

30.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

NEDĚLE  A  SLAVNOSTI

slavení Eucharistie:

7.30     Rosovice
9.00     Dobříš
10.45   Svaté Pole
12.00   Dlouhá Lhota

BOHOSLUŽBY VE VŠEDNÍ DEN 
ve středu a v pátek v 18.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši,
v úterý od 18.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši

 

 

Celý článek

Nebojte se lidí

22.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

12. neděle v mezidobí, evangelium Mt 10.26-33
Autor úvahy: Angelo Scarano

Ježíš řekl svým apoštolům: " .....Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi." (Mt 10, 32-33)

Není lehké se poctivě "poprat" s tímto evangelním úryvkem. Jsou v nás skryty mnohé zábrany, které nám nedovolují "vidět a slyšet" Ježíšova slova bez zkreslujících brýlí a šumů. Pokud patříme například k té generaci, která má ještě čerstvě v paměti komunistickou dobu, nevybaví se nám spíš ostražitost, že nesmíme dát druhým najevo, že jsme křesťany? Strach, že se o nás nesmí rozšířit, že chodíme do kostela, protože jinak to bude zlé? A pokud jsme třeba "nechali v šuplíku" tyto vzpomínky, nestačí otevřít noviny a začíst se do některých článků proti ziskuchtivé církvi? Proti zajímavému, ale jinak neaktuálnímu evangeliu? Jak máme pak odhodit ty obavy, že se nám nebudou vysmívat (a to v nejlepším případě)? Anebo není nám spíš vlastní nemluvit o svém "náboženském přesvědčení" a nechat ostatní na pokoji? "Neovlivnit" jejich svobodu? Anebo není nabíledni ještě "prostší" námitka, že se prostě stydíme přiznat se ke Kristu? Že nevíme, jak "to říct" a "co říct"? A pokud jsme sečtělí, vynoří se možná "intelektuálnější" námitka, že v době prvotní církve nebylo tak divné mluvit s druhými lidmi na náboženské téma, koneckonců všichni něčemu věřili - ale dnes? A v naší kulturní oblasti?

Možná jsme nevyčerpali všechny možné námitky proti Ježíšovým slovům o neohroženém vydání svědectví. Nicméně jedno je jisté. Ve všech dobách měli křesťané strach přiznat se ke Kristu. A v některých obdobích toto veřejné přiznání bylo zaplaceno draho, vlastním životem. A ne všichni byli tak odvážní, že nezapřeli Krista. Jinými slovy: ty naše těžkosti s vydáváním ... pokr.

Celý článek

Eucharistie uzdravuje naši paměť

15.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Homilie papeže Františka ke slavnosti Těla a Krve Páně dne 14. 6. 2020
Liturgická čtení ze slavnosti ZDE

»Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh« (Dt 8,2). „Pamatuj!" -  touto Mojžíšovou pobídkou začíná dnes Boží slovo. Krátce poté Mojžíš zopakoval: »Nezapomeň tedy na Hospodina, svého Boha«. Písmo jsme dostali darem, abychom přemáhali svoji zapomnětlivost ve vztahu k Bohu. Je důležité mít tuto paměť, když se modlíme! Jak tomu učí Žalm: »Vzpomínám na Hospodinovy činy, ano vzpomínám na dávné tvé divy« (Žl 77,12). Rovněž na divy, které Pán učinil v mém životě....

Bůh, který ví, jak je to obtížné a jak je naše paměť křehká... Učinil pro nás něco neslýchaného: zanechal nám památku....

Eucharistie nemůže být pouhou připomínkou, je činem, je Pánovou Paschou, která v nás ožívá. Ježíšovo usmrcení i vzkříšení jsou ve mši před námi. To čiňte na mou památku: sjednoťte se a jako společenství, lid a rodina se na mne upamatujte slavením eucharistie. Bez ní se nemůžeme obejít, je památkou Boha. A uzdravuje naši raněnou paměť.

Uzdravuje především naši osiřelou paměť. Žijeme v epoše velkého osiření. Paměť mnohých je poznamenána citovým strádáním a palčivým zklamáním, obdrženým od toho, kdo jim měl prokazovat lásku....

Pánova eucharistie uzdravuje také naši negativistickou paměť, která často vyvstává v našem srdci...

www.radiovaticana.cz - celý článek zde

Celý článek

Nebylo by lépe učení o Trojici vynechat?

9.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Známý teolog Karel Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda. Ne že by „učení o Trojici" nemělo význam pro náš život, naopak! Jen si však přiznejme... není to spíš tak, že v „praktickém křesťanském životě" (v modlitbě, v liturgii...) počítáme jen s jednou božskou osobou? Jistě, bohužel nejsme schopni „pojmout" tajemství Boží Trojice, nejsme schopni „mít vztah" k tomuto tajemství trojjediného Boha - stěží dokážeme navázat vztah s Bohem, natož abychom rozlišovali jednotlivé osoby... či dokonce navázali vztah k Bohu v Trojici, ve třech osobách, ve společenství tří. A přitom - pokud prozatím nejsme s to žít svůj život v tomto Božím tajemství, nemusíme propadat rezignaci: můžeme se naopak těšit na to, že nás toto čeká. 

Bylo by úžasné aspoň někdy nahlédnout, že naše modlitba, liturgie, ba dokonce náš obyčejný život není „jen v Bohu", jen v Kristu - ale dokonce v Trojici! Modlitba například není nikdy pouhým rozhovorem s Bohem: to je Duch Syna, který v nás vyvolává touhu po Otci, a tím modlitbu! A svátosti... to nejsou jen setkání s Kristem. To Otec nám daruje („v různých podobách!") svého Syna... a to mocí Ducha svatého! A náš obyčejný život? Byl by méně obyčejný a šedý, kdybychom „viděli a prožívali", že nežijeme my... ale samotná Trojice si učinila v naší vnitřní svatyni „místo k přebývání" - v nás je její svatostánek! Místo svaté! 

Celý článek

Slavnost Seslání Ducha Svatého

2.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Autor úvahy: Angelo Scarano,. Převzato z www.pastorace.cz.

"Neznámý Bůh" - tak bývá nazýván Duch svatý. Toto označení dnes už asi není tak aktuální, protože jako houby po dešti se rozmnožily odborné i popularizující publikace o třetí božské osobě - skoro by se dalo říct, že se stalo módním citovat Ducha svatého v nejrůznějších souvislostech. 
Trochu stranou přitom zůstává jedno téma, které je kardinální pro Pavlovu teologii: Nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán, leč v Duchu svatém! (1 Kor 12,3) Toto zvolání nás vrací do neděle Vzkříšení, kdy se Ježíš stal vzkříšením Pánem, "oblečeným mocí a slávou". Neděle Seslání Ducha, poslední den velikonoční doby, nás tak vrací k prvnímu dni tohoto období: tento den je dovršením a naplněním neděle vzkříšení.

Toto je zcela zásadní téma a pilíř nejen Pavlovy teologie, ale i křesťanského života. Na první poslech již zmíněné Pavlovo tvrzení může vyvolat údiv a otázku: Proč potřebujeme Ducha k tomu, abychom mohli vyslovit tak "banální a jednoduchou větu"? Copak nedokáže vyslovit něco takového i nevěřící? Jistě, dokáže, ale ne v "Pavlově duchu". Takový člověk vysloví ... jen slova, hlásky. Bez Ducha to budou jen prázdná slova.

Celý článek

Šťastní ti, kdo znají Otce

26.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

7. neděle velikonoční, evangelium Jan 17, 1-11
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Šťastní ti, kdo znají Otce". To jsou slova Tertullianova, jednoho z prvních křesťanských teologů. A mohli bychom dodat: šťastní ti, kdo znají Otce Ježíše Krista, Otce zjeveného v evangeliu. A že tito lidé jsou a mohou být skutečně šťastní, to není "řečnickou frází", ale realitou - oni totiž přijímají život v plnosti: tryskající vody, ne kapky, "chléb andělů" (srv. Mdr 16,20), ne pouhé drobty.

Znát Otce znamená zakoušet nepomíjející život. Tím poznáním se nemíní "rozumová znalost", ale osobní a důvěrné společenství.
Znát Boha jako Otce znamená uznat a vnímat Boha jako vlastního Otce - dobrého Otce. A protože takové poznání Boha není samozřejmostí, je opravdovým štěstím prorazit mrak nevědomosti, ba dokonce mrak nedůvěry a strachu - a dostat se do Otcovy blízkosti. Takové poznání pak provází jásot, "vnitřní radostný záchvěv" - něco podobného jako je to, co prožívá dítě po opětném setkání se svým milovaným tátou, na kterého musel třeba dlouho čekat. Setkání s Otcem přináší nejen radost, ale i jistotu - posiluje vědomí neohroženosti tváří v tvář všem životním nejistotám. Důvod je nasnadě - je-li Otec dobrý, pak mi dává všechno to, co potřebuji, a to i na poušti. Ba mnohem víc - nejen že nedává štíra místo vejce, hada místo ryby (Lk 11,11.12), ale dává neskonale víc, než zač prosím a co si dovedu představit (srv. Ef 3,20).

Celý článek

Prospěje vám, abych odešel

18.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

6. neděle velikonoční, evangelium Jan 14, 15-21
Autor úvahy: Angelo Scarano

Prospěje vám, abych odešel (Jan 16,7). Tato věta by mohla charakterizovat i dnešní evangelium. Ale opravdu prospěje učedníkům, že Kristus odejde k Otci? Jejich přirozenou reakcí na toto Kristovo slovo jistě nebylo nadšení. Spíš zármutek a nejistota. Ten, na koho vsadili celý svůj život, se najednou "vytratí". Proč je tedy dobré, aby jejich Mistr odešel? Protože jen tak ho mohou poznat novým způsobem - jako Vzkříšeného. Jistě bylo "dobré" znát Krista během jeho pozemského života - chodit s ním po Galileji a Judsku, být svědkem jeho zázraků, naslouchat jeho slovům. Ještě lepší je však znát Krista Zmrtvýchvstalého. Bylo "dobré" mít společenství s Ježíšem, "dotýkat se ho", vidět ho vlastníma očima, společně s ním stolovat. Ještě lepší je však vidět Vzkříšeného, mít s ním společenství u stolu na "chlebě a víně". 

Apoštolové poznali velmi dobře pozemského Krista. A možná si ho trochu "přivlastnili" (nestává se to i v lidských vztazích? Ať už mezi rodiči a dětmi, mezi partnery, přáteli). Znali Krista "podle těla" (řečeno Pavlovými slovy) a sami ho přijímali "podle těla", neboli s city a postoji neočištěnými od "přílišné lidskosti". Aby mohli přijímat Krista jinak (podle Ducha, Vzkříšeného), je třeba, aby ho na čas ztratili...

Celý článek

Být doma u Otce

10.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

5. neděle velikonoční, evangelium Jan 14,1-12
Autor úvahy: Angelo Scarano

Kolikrát nás v duchu napadlo: „Tady se nedá žít!" Takovou zoufalou reakci možná vyvolaly „nemožné" poměry doma, na pracovišti, nebo v našem státě. Ať už jsou důvody těchto našich povzdechů jakékoli, můžeme přece jen tvrdit jedno: Náš domov zde skutečně není. A o tom nás ubezpečuje i dnešní úryvek, který mluví o domově u Otce. Je trochu těžké mluvit o takovém tématu, protože by to mohlo zavánět jako vybízení „utéci ze zlého světa". Toto není však záměrem evangelia, kde se můžeme dočíst, že jsme do světa posláni. Ježíšovo slovo nás staví do nesnadné „pozice": být ve světě, ale přece nebýt v něm „zakořeněný". Mít domov (rodinu, přátele), a přece očekávat ten skutečný domov u Otce. Udržet v sobě toto vyvážené napětí není lehké. ...

Celý článek

Neděle Dobrého Pastýře

4.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

4. neděle velikonoční, Evangelium Jan 10,1-10

Jsou křesťané takové hloupé ovce? Bez rozumu? Na první poslech by evangelium takový dojem vzbudit mohlo a, navíc, mohlo by i trochu odradit: kdo by chtěl vypadat jako "ovce"? Už Mussolini pronesl výrok, že je lepší žít jeden den jako lev než sto dní jako ovce. Jenže ovce z evangelia nejsou zrovna ty hloupé, ale ty "důvtipné", protože nalezly cestičku k životu. Vědí, že bez Krista není možné dojít k pastvinám skýtajícím potravu.

Být ovcí nám není úplně vrozené: chtěli bychom být spíše lvy, kteří se prosadí silným hlasem a vlastní silou, "uloví potravu". Lev poslouchá svůj silný řev, ovce slyší hlas pastýře. Lev loví a spoléhá pouze na svou rychlost, hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu dát, přesněji nechává se k pastvině vést. A kdo je ovcí "v duchu evangelia", je obezřetný, protože se nechává obdarovat, dovést k "travnatým nivám" (Ž 23,2). Takový nebude mít nedostatek.

Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k pastvinám "stádo" anonymních ovcí. Každého volá jménem, každého jinak, zcela osobně - tím nejvlastnějším a nejdůvěrnějším jménem. Toto zcela osobní volání prozrazuje, že má s každým z nás jedinečný vztah. Ví o tom, kde se každý z nás nachází a vábí, přitahuje k sobě "provázky lidské něžnosti, provázky milování" (Oz 11,4).

Celý článek

Cesta do Emauz

24.4. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

3. neděle velikonoční, evangelium Lk 24, 13-35
(Karel Rahner: Naděje těch, kdo ztratili naději) 

S údivem zjišťujeme, že v příběhu učedníků jdoucích do Emauz se jedná o náš vlastní příběh. Příběh části našeho života, protože to samé se v něm stále děje, ale také života jako celku, protože jsme ještě na cestě se svým vlastním příběhem, v němž prožíváme naději, že i on skončí tak jako dnešní evangelium.

Učedníci se domnívají, že již nemohou doufat (i když se ukáže, že přeci jen v nich nějaká naděje zůstala). Události totiž probíhaly jinak, než si představovali, protože se domnívali, že doufají ve vykoupení a svobodu. - Podobně jako naše názory o našich nadějích i o naději samé jsou vždy ještě na cestě. Kde se nakonec naleznou a čím se stanou, to nezáleží pouze na nás, protože nejsme suverénními pány svých cest. 
Podle těchto dvou učedníků všechno zřejmě skončilo, když byl vynesen rozsudek smrti. Ten, v němž spočívala naděje, byl přibit na kříž a pohřben. Je možno to jen vzdát a odejít. - V životě existují situace, kdy si skutečně nelze již nic přát, kdy se nedá již říci nic jiného než: doufali jsme.
Domnívají se, že tímto postojem se z nich stali reálně uvažující lidé se správnými názory, proto se od svého rozhodnutí odejít nenechají odradit zbožnými fantaziemi dobráckých žen. Nikoliv, říkají si, po druhé se nenecháme nalákat. To, že jejich naděje byla pověšena na šibenici a pak pochována v jámě, je prostě jednoduchá skutečnost, kterou nelze žádným teoretickým vysvětlováním odstranit ze světa. Jdou pryč, domů nebo někam jinam, ale v každém případě pryč....

Celý článek

Velikonoční doba

15.4. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Mrtvý se stal živým

Evangelium Jan 20,1-9 / Neděle Zmrtvýchvstání

Evangelium této velikonoční neděle není ještě jasnou zvěstí o Kristově vzkříšení: je spíš jen negativním poselstvím - Kristus není v hrobě. Ženy a apoštolové dosud nevidí jasnou záři vzkříšeného Krista, jen slabý odlesk: nacházejí se v takovém pološeru, kdy pomalu svítá. O smrti Krista nebylo pochyb: římský voják poznal, že je mrtev a probodl mu bok. Mrtvého pak dali samozřejmě do hrobu... mezi mrtvé. Nic zvláštního se nestalo: ani velký divotvůrce, ten, který dokonce přivedl Lazara z říše smrti, nebyl schopný odolat nenasytné smrti. Kdo by však očekával něco jiného?
První den po sobotě věrní učedníci chtějí navštívit Ježíšův hrob. Kdo by čekal, že hrob bude nalezen otevřený? Proč někdo vtrhl do Kristovy hrobky? Proč vzali jeho tělo? Proč nechali pruhy plátna a roušku složenou zvlášť? To by přece zloděj neudělal... snad nevstal z mrtvých, jak předpovídal. Že by mrtvý nebyl tedy mrtvý? Že by zemřel... a nezemřel? Jiná možnost se nenabízí.
Prázdný hrob se tak stal poselstvím, promluvil. Otevřený hrob „otevřel" mysl učedníků především pro pochopení Písma: Kristus vstát z mrtvých musel. Jeho tělo nepodlehlo rozpadu, nezůstalo omotáno v pohřebních plátnech symbolizujících svazující moc smrti. Pro Lazara museli hrobku otevřít, avšak ne tak pro Krista. Lazarovo tělo podléhalo rozkladu, Kristovo nikoli. Lazar byl probuzen Kristovým slovem, Kristus vstal vlastní mocí. Lazara museli osvobodit od pout, Krista nikoli.
Smrt a život se utkaly, smrt vsadila smrtelnou ránu, ale Kristus se ubránil zbraní nesmrtelnosti. Že by tedy prošel tunelem smrti a vrátil se zpátky živý? Ne tak úplně. Učedníci později udělali víckrát zkušenost, že tento Kristus není tentýž, kterého znali z dřívějška. Má jinou podobu, prochází zavřenými dveřmi, nežije mezi nimi jako dřív. A přece se jim ukazuje, jí s nimi... Je to někdo jiný, a přece je to týž Kristus Nazaretský, syn Marie, povoláním obyčejný tesař. Obyčejný člověk, s neobyčejnou smrtí. A neobyčejným životem... po smrti. Avšak... nebylo tomu tak už dříve? Nebyl snad tento Kristus člověkem překvapení? Člověkem, který vyváděl z konceptu? Který stále jednal „jinak"? A nyní převrátil úplně vše naruby: i samotnou říši zemřelých. Mrtvý se stal živým... Kdo to mohl tušit?
Petr uvádí určité konkrétní detaily o vzkříšeném Kristu, aby utvrdil a ujistil, že tento Ježíš doopravdy vstal a žije.
Co to znamená konkrétně pro mne a můj život? Není pro mě zmrtvýchvstalý Kristus jen „nejasnou", éterickou postavou?
Můj skutečný život je v Kristu: uvědomil jsem si to aspoň někdy? Co to pro mě znamená?
Co mi říká prázdný hrob?

Podle: www.pastorace.cz                                                              Autor: Angelo Scarano

Celý článek

Pastýřské slovo k Velikonocům

6.4. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky

Milí diecézáni, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem (čínskou chřipkou), ale i vy, ohrožení nakažením v domácí, či celkové karanténě. Zdravím vás jako jeden z vás s přáním Kristova pokoje, který přináší smír, útěchu a odvahu.

Vícekrát jsem se v těchto dnech vyjadřoval v různých rovinách a médiích k dané situaci, kterou považuji za těžkou zkoušku, kterou na nás sesílá milosrdný Bůh, ke kterému voláme Otče a kterému na nás záleží. Někteří z vás objímají v bolestech kříž nemoci, opuštěnosti, či v úzkosti. Objímáte-li Kristův kříž, možná se ve vás ozývá Ježíšovo zvolání: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil..." Není to zoufalství, nejsou to pochybnosti vaší víry, ale naopak! Je to volání po Něm, po Jeho náruči, po Jeho slovech útěchy. 
Nezapomeň na poslední Ježíšova slova: „Otče, do tvých rukou...!" A dej mu všechno! 

Ne, nebojte se, jsme s vámi a voláme s vámi k nebeskému Otci Všemohoucímu. Naše solidarita je snad i viditelná. Otec biskup Karel se solidarizoval s vámi, kteří jste v největším utrpení. Modleme se za sebe navzájem. 

Celý článek

Proč se bojíte? Ještě nemáte víru?

29.3. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František udělil v pátek 27. 3. po společné modlitbě na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra požehnání Urbi et Orbi. Jeho myšlenky při meditaci nad textem evangelia Mk 4,35n:

»Téhož dne večer« (Mk 4,35). Tak začíná evangelium, které jsme slyšeli. Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty zahalily naše náměstí, ulice a města; ovládly naše životy a vyplnily všechno ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou, ochromujícími cokoli se namane. Je to cítit ve vzduchu, je to patrné na gestech a vyjadřují to pohledy. Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v neočekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit. Na této lodi... jsme všichni. Jako oni učedníci, kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají: »Hyneme« (v.38), tak i my jsme postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze společně.

Celý článek na www.radiovaticana.cz

TV záznam na ČT24

Celý článek

Mimořádný stav

18.3. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Milí přátelé,

prožíváme dny nelehké - v ČR, ale ještě víc jinde na světě, v zemích daleko víc postižených epidemií koronaviru, ale koneckonců i jinými podobami zla (válka, nedostatek jídla, nemoci všeho druhu). Právě v těžkých dobách (a ty snad převažovaly v dějinách celosvětové církve) se křesťané osvědčovali živou vírou a láskou. Tyto dny jsou pro nás příležitostí osvědčit, že „Bůh patří do konkrétního života (se všemi úzkostmi a bolestmi) a že má moc nade vším", že se děje v životě člověka.
Proto vybízím k tomu, abychom v těchto dnech tím spíš projevili víru a lásku skrze modlitbu (soukromou, rodinnou), ale i skrze konkrétní pomoc potřebným z našeho okolí (např. zajištěním nákupu potravin starším a nemocným).

Bylo by ode mě špatné a nepastýřské, kdybych právě v této době nebyl k dispozici jakoukoli formou duchovní i materiální pomoci. Koneckonců právě papež František vybídl kněze, aby zůstali blízko věřícím skrze útěchu Božího slova, svátostí a modlitby. Proto se můžete na mě obrátit kdykoli, rád vyjdu vstříc a nabídnu svůj čas k rozhovoru, udělení svátostí, ať už v pastoračním centru, nebo v kostele či u vás doma (tel. 777 739 612).

Vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR ve čtvrtek 12.3., vydala ČBK prohlášení, v němž uděluje dispens od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách všem věřícím (do odvolání).

Podle krizového opatření Vlády ČR z 15.3. a podle Prohlášení ČBK k tomuto opatření se veřejné bohoslužby v době karantény od 16. 3. 2020 nemohou konat (ani v malém počtu osob).

Kostel bude otevřený ve všední dny od pondělí do soboty od 18.30 do 19.30
(k tomu vybízí i naši pražští biskupové Dominik se Zdenkem) pro soukromou modlitbu, adoraci - budu tam k dispozici pro podávání eucharistie a pro svátost smíření (resp. i pomazání nemocných). 

Na vesnicích mše nebudou, eucharistie bude podána na požádání knězem nebo akolytou.

V neděli můžete sledovat mše on-line na https://www.mseonline.cz/, případně doporučuji se zamyslet nad nedělními texty (sami, s rodinou), najdete je zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
Další možností je sledování mše na Radiu Proglas, na TV Noe.

Tato netradiční postní doba nás ještě víc spojuje a solidarizuje s trpícími po celém světě, s těmi, kteří žijí v nejistotě. Modleme se i za politiky, lékaře a zdravotníky nasazené v první linii.
A na závěr silné povzbuzení od sv. Pavla: Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha (Římanům 8,28).

V modlitbě zůstávám s vámi spojený

Angelo 

Celý článek

Naděje nikdy neumírá/ Dominik Duka

17.3. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vyjádření kardinála Dominika Duky k mimořádným opatřením vlády ČR
(převzato z apha.cz)

Vážení přátelé,
svatopostní doba je dobou přípravy na Velikonoce. A já už po několik let opakuji: Velikonoce jsou takové podivné svátky... Jsou to svátky o svobodě, kde je východ z egyptského otroctví. ..

Celý článek

Postní doba - nutná nepříjemnost?

29.2. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe... 

Celý článek....   z www.pastorace.cz 

Celý článek

CÍRKEV JE VELMI PESTROU SPOLEČNOSTÍ

17.2. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Někdo je v kostele jako doma, druhý se tam téměř stydí jít. Oba se považují na dobré křesťany. S některými „sousedy ve víře" se dobře domluvíme a v mnohém shodneme, s jinými jen těžko nacházíme společnou řeč. Je to dobře nebo špatně?

Celý článek od Mons. Aleše Opatrného... (Z vira.cz)

 

Celý článek

Svátek Uvedení Pána do chrámu

2.2. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svátek "Uvedení Páně do chrámu" (2. února) se lidově nazývá Hromnice a dříve jím končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho podle Zákona odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů". 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (srov. Jan 8,12)

To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila. (srov. Jan 1,5)

Tento svátek je doprovázen žehnáním svící, proto pro něj vznikl lidový název "Hromnice". Svíčky "hromničky" si lidé rozsvěcovali při modlitbě v "temných chvílích života", např. při bouřce apod.

Podle www.pastorace.cz      Celý článek....ZDE  

Celý článek

Neděle Božího slova

26.1. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům... Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj...Přijměte také meč Ducha, jímž je slovo Boží.    (Bible - Ef 6,12-13.17)

Papež František vyhlásil třetí neděli v lednu jako "neděli Božího slova". Co pro člověka Boží slovo znamená? Má moc změnit něco v našem životě? 

Zamyšlení s papežem Františkem z webu vira.cz

Celý článek

Svátek Křtu Pána

12.1. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Po křtu v Jordánu je Kristus ujištěn o tom, že Otec je na jeho straně. A toto ujištění potřebuje o to víc ve chvíli, která bezprostředně předchází službě: „Boží služebník" potřebuje povzbuzení a „jistotu", že Otec sám je při něm, při jeho činnosti. Kristus tedy nebude konat zázraky a mocné činy „ze sebe", ale z Otce, z daru jeho Ducha. Syn je totiž „vyvolen" Otcem a jím samotným poslán.

Otcovo ujištění není však určeno pouze Kristu, ale také dalším lidem (proto se jedná o „zjevení"): Kristus není obyčejný člověk, ani revolucionář či „výřečný hlasatel", ale Otcův „milovaný Syn" - tento titul je jasným označením slíbeného zachránce. Tento Syn není obyčejný posel jako Mojžíš, proroci či dokonce Jan Křtitel. Proto je vybaven silou Ducha čili Otcovou autoritou.

Autor článku: Angelo Scarano

Celý článek na www.pastorace.cz

Celý článek

Vánoce

27.12. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Úryvek z kázání Řehoře Naziánského (4. stol.) na slavnost Narození Páně

To, co dnes slavíme je náš svátek. Je to oslava příchodu Boha k člověku, aby člověk mohl přijít k Bohu, lépe řečeno vrátit se k němu...

Tím, že se s Kristem narodíme, budeme s ním ukřižováni, pohřbeni a vstaneme s ním z mrtvých. Tento krásný zvrat máme prožít my sami. Proto neslavme tento svátek po světsku, ale božsky. Jak tedy?! Nekrášleme dveře věnci, nezdobme ulice, nepřipravujme pastvu očím, nelahoďme sluchu zvukem flétny a nenaplňujme vzduch vůněmi. Neoslavujme hodováním a pitkami, nepředstihujme se v nestřídmosti. Podle mne je nestřídmostí to, čeho je příliš a nad potřebu v době, kdy jiní hladoví a strádají přesto, že byli stvořeni z téže hlíny a z týchž prvků jako ty. Tohle všechno přenechejme pohanům, pohanským svátkům a slavnostem. My však máme uctívat "Slovo" a radovat se z něho. Radujme se "Slovem", Božím zákonem a vyprávěními, která se vztahují k dnešnímu svátku, aby naše radost byla tomuto svátku přiměřená a nebyla cizí Tomu, který nás povolal.

 

Celý článek

ADVENT

15.12. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Jak prožít adventní dobu, aby nám neproklouzla mezi prsty?
Nabízíme zamyšlení Vojtěcha Kodeta...

Celý článek

30 let svobody v naší zemi

16.11. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svatořečení princezny Anežky České znamenalo nový začátek v historii naší země...

Autentickou vzpomínku na pouť do Říma přináší www.pastorace.cz z knihy Václav Vaško "Ne vším jsem byl rád".

Celý článek

NEBE, PEKLO, OČISTEC...

1.11. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Očekávám vzkříšení mrvých a život budoucího věku...
Věřím v život věčný. Věřím, že smrt není konec, nýbrž nový začátek. Věřím, že smrtí vstoupím do Boží lásky.
Ale před Bohem budu konfrontován i se svou skutečnou realitou a pravdou o sobě. A tehdy poznám, že jsem se v mnohém Bohu uzavíral a nežil jsem v souladu s ním a se svou podstatou. Toto bolestné sebepoznání je tím, čemu se říká očistec. To ale není žádné místo nebo určený čas, nýbrž myslí se tím okamžik očistného setkání s Boží láskou. Vstoupím-li do této Boží lásky, budu v nebi, tam se můj život završí. Ten jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh, se pak objeví ve své původní kráse a jasu.

Peklo by bylo, kdybych se Boží lásce uzavřel. Znamenalo by to odloučení ode mě samotného i od Boha. Postavil bych se mimo život a mimo lásku.
...
Spoléhám na to, že setkání s Bohem, setkání s Ježíšem promění všechno temné, chaotické a nevykoupené, že skrze veškerý chaos pronikne do popředí to podstatné ve mně, jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh. A doufám, že v tomto světě zanechám stopu, která se stane požehnáním pro druhé a vnese do jejich temnoty trochu světla.

celý článek na pastorace.cz  

Celý článek

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019

4.10. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František zahájil 1. října Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

Papež František řekl při homilii 1. října v bazilice sv. Petra v Římě tato slova: 
V podobenství, které jsme slyšeli, se Pán prezentuje jako člověk, který si předtím než odcestuje zavolá svoje služebníky, aby jim svěřil svůj majetek (srov. Mt 25,14). Bůh nám svěřil svůj největší majetek: život, náš i těch druhých, a spousty rozmanitých darů každému. A tento majetek, tyto dary nejsou něčím, co je třeba schovat do trezoru, nýbrž povoláním. Pán nás volá, abychom odvážně a tvořivě tyto dary zužitkovali. Bůh se nás nebude ptát, zda jsme žárlivě střežili život a víru, nýbrž zda jsme se vydali všanc a riskovali, třeba i to, že ztratíme tvář. Tento Mimořádný misijní měsíc námi má otřást a pobídnout k tomu, abychom byli činorodí v dobrém. Nejsme notáři víry a strážníci milosti, nýbrž misionáři. 

Celý text homilie najdete ZDE a další články k tématu na missio.cz.

Misie je posláním každého pokřtěného.

Pokřtění a poslaní - videa  a Modlitba k mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019

Celý článek

LITURGIE - video

3.9. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Víte, co znamená slovo "liturgie"? V antickém Řecku tak označovali břemeno či službu pro užitek celé obce a ukládala se především bohatým občanům (něco jako nepravidelná daň). Později se tento pojem používal pro neplacenou veřejnou službu či úřad. Dnes toto slovo označuje především bohoslužbu - shromáždění a slavení podle určitých pravidel a tradic.
Chcete lépe porozumět tomu, co se děje v kostele při mši a proč se to tak dělá? Pak doporučujeme ZAJÍMAVÉ VIDEO o vývoji liturgie, o službě při liturgii (zejména pro ministranty, jáhny a akolyty) a také dvouminutová videa  k jednotlivým částem bohoslužby, která připravují na Liturgie.cz.  

Celý článek

USILUJTE O TO

27.8. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V liturgickém čtení jsme nedávno slyšeli slova: "Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi..." Byla to Ježíšova odpověď na otázku, zda bude spaseno hodně lidí. Odpověď směřuje ale jinam - není tak důležité "kolik" (a kalkulace, že když je Bůh tak milosrdný, snad mi bude stačit "spásonosné minimum"), ale jde o opravdovost srdce a touhu být s Bohem. Není to snadné, ale je důležité o to usilovat. Stále, vytrvale.

Někdy nám cestu zatarasuje různé harampádí...
Proto NEBOJ SE NĚCO ODLOŽIT (článek na www.vira.cz)

Celý článek

Modlitba před dovolenou

6.8. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pane, Ty ses dovedl vydat pro druhé až na dno svých sil, když byl k tomu čas, ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas.
Tys dovedl zavést také své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli. 

Máme před sebou dovolenou, Pane.
Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. Příliš jsme si zvykli žít stále v hluku a mezi množstvím lidí. Výletní místa bývají často plná hovořících lidí, i cestou na dovolenou nás dostihuje vyzvánění mobilu, neodoláme pustit si v autě zprávy v rádiu, písničky na CD... 

Dovedeme urazit stovky kilometrů, abychom už také mohli vidět to, o čem vyprávějí s nadšením druzí, kteří tam již byli.
Chtěli bychom dohnat za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během roku doma, na chatě i jinde. Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení!

Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou!

K tomu nejdřív potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa, na rozkvetlé louce, vpodvečer na břehu rybníka, na vrcholu hory nebo v opuštěném kostelíku. 
Ale především, ať dovedeme ztišit svoji mysl a vnímat Tě ve svém srdci. 
A hluk okolí ať pak nepřehluší naše vnímání Tvojí přítomnosti, Tvé lásky k nám - v obyčejných věcech, v běžných okamžicích.

/podle www.pastorace.cz/

Celý článek

Je čas práce a je čas dovolených

12.7. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Čas odpočinku si někdo může dovolit víc, někdo míň. Potřebujeme ho ale každý. 

Tím, že vystoupíme z vlaku všedních dní, nemáme ještě vyhráno, protože v době dovolené často přichází čas možná v mnohém náročnější: nápor na nejbližší vztahy, na nesplněná očekávání, stres, i když z jiných věcí než pracovních. I v těchto situacích na nás Ježíš hledí se soucitem podobně, jako pohlédl na ty, kteří ho v zástupech následovali a po cestě byli vysílení, unavení a uvnitř často zoufalí. Jeho slovo je občerstvovalo, osvobozovalo, dávalo naději.

Čas dovolených můžeme využít k pozornějšímu vnímání slov, které nám chce Ježíš říci. Zastavit se, "sednout do trávy" a v klidu pozorovat svět kolem sebe - a uvědomovat si, za co všechno můžeme být vděční. Bohu i našim bližním. Soustředit se na to dobré, krásné a pozitivní, podobně jako se na svět kolem sebe dívají děti. Dívat se a žasnout.
Čas dovolené je příležitostí zase objevit krásu, kterou jsme přestali vnímat. 

Viz www.vira.cz....Pěknou dovolenou!

Celý článek

Cyril a Metoděj

3.7. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Každý rok 5. července slavíme "Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje". Přišli do naší země zvěstovat radostnou zprávu, tu nejdůležitější. Více se o nich můžete dočíst v článku Jana Sokola...

Zamyšlení nad vírou předávanou generacemi přináší také ukázka z knížky Radost z Boha od Marka Orka Váchy "...aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane."

Celý článek

Slavnost Nejsvětější Trojice

16.6. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V neděli 16. 6. slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice, jejíž jméno nese náš dobříšský kostel. Přinášíme úvahu k zamyšlení nad evangeliem této slavnosti:

Evangelium Jan 16,12-15 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

To je páté přislíbení Ducha svatého v řeči na rozloučenou: Duch má za úkol správně vykládat Ježíšova slova. Duch proto „vede" (v. 13) „do pravdy" Ježíšovy (tj. do jeho zjevení), aby byla v plnosti pochopena. Tato úloha Ducha vůči Kristu a jeho slovu tvoří hluboké pouto mezi Otcem, Synem a Duchem: zjevení pochází od Otce, uskutečňuje ho Syn a zdokonaluje ho výklad Ducha. Proto Ježíš opakuje: Duch „nebude mluvit sám ze sebe... ale z mého vezme a vám to oznámí." Ježíš vždycky zůstává jediný, kdo zjevuje Otce; Duch pravdy však působí, že Kristovo zjevení plně proniká do srdce věřících.

K hlubší úvaze

K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda. Ne že by „učení o Trojici" nemělo význam pro náš život, naopak! Jen si však přiznejme... není to spíš tak, že v „praktickém křesťanském životě" (v modlitbě, v liturgii...) počítáme jen s jednou božskou osobou? Jistě, bohužel nejsme schopni „pojmout" tajemství Boží Trojice, nejsme schopni „mít vztah" k tomuto tajemství trojjediného Boha - stěží dokážeme navázat vztah s Bohem, natož abychom rozlišovali jednotlivé osoby... či dokonce navázali vztah k Bohu v Trojici, ve třech osobách, ve společenství tří. A přitom - pokud prozatím nejsme s to žít svůj život v tomto Božím tajemství, tak nemusíme propadat rezignaci: můžeme se naopak těšit na to, že nás toto čeká.

Celý článek

EUCHARISTIE

25.5. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V květnu jedenáct dětí z naší farnosti přijme poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Děti se na tuto událost připravovaly asi tři měsíce, aby věděly, alespoň trochu, o co se tu jedná: že nepřijímají "něco", ale "Někoho". Aby uvěřily, že k nim přichází sám Ježíš Kristus. 
První svaté přijímání je tak příležitostí nejen pro rodiče těchto dětí, ale pro nás všechny, kteří pravidelně eucharistický chléb přijímáme, abychom si uvědomili, co přijímání Eucharistie znamená...
Ježíš totiž neřekl: "Prosim vás, poďte zpátky, vždyť já to tak nemyslel...."(text k zamyšlení od P. Radka Tichého).

Celý článek

Adorace je říci Bohu "ano"

17.4. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papežský kazatel Raniero Cantalamessa se ve čtvrtém postním kázání 5. dubna 2019, které bylo určené pro papeže Františka a jeho spolupracovníky, zamýšlel nad tím, co znamená "adorace" neboli uctívání Boha.
Cituje sv. Řehoře Naziánského, který nám tak předává zkušenost, jak můžeme prožít chvíle adorace před Eucharistií:

 „Adorovat znamená vzdát Bohu chvalozpěv ticha. Jako když vystupujeme na vysokou horu a s přibývající výškou řídne vzduch, tak také čím více se Bohu přibližujeme, slova se stále krátí, až nakonec zmlknou docela a spojí se v tichu s tím, který je nevýslovný... 
Pokud už musíme něco říci, abychom „zastavili" mysl a zabránili jí v těkání po jiných předmětech, je dobré učinit tak nejkratším slovem, jaké máme: Amen, Ano. Adorovat totiž znamená přitakat. Znamená svolit, aby Bůh byl Bohem. A říci ano Bohu jakožto Bohu a sobě sama jako Božímu stvoření.
Při adoraci se osvobozuje pravda o nás, stáváme se „autentickými" v nejhlubším slova smyslu. V adoraci předjímáme již návrat všech věcí k Bohu."

Připomněl, že charismatická obnova, která se v katolické církvi rozvíjí od roku 1967 vyšla právě ze zkušenosti adorace, jakou prožili studenti Univerzity Duquesne v Pittsburghu během duchovních cvičení: 
„Bázeň Hospodinova se rozproudila mezi námi, jakási posvátná hrůza bránila, abychom pozvedli oči. On tam byl osobně přítomen a my jsme měli strach, že neobstojíme v přemíře jeho lásky. Uctívali jsme ho a přitom jsme poprvé objevili, co znamená adorovat. Prožili jsme sžírající zkušenost strašlivé reálnosti a přítomností Boží. Od té chvíle jsme s novou a přímou zřejmostí pochopili obrazy Jahve, který na hoře Sinaj hřměl a vzplanul ohněm svého bytí, pochopili jsme Izájášovu zkušenost a jeho výrok o tom, že náš Bůh je planoucí pohlcující oheň. Tato posvátná bázeň byla v jistém smyslu totéž co láska, alespoň tak jsme ji my vnímali. Bylo to cosi svrchovaně milého a krásného, třebaže nikdo z nás neviděl žádný smysly vnímatelný obraz. Bylo to jakoby nádherná a oslnivá osobní skutečnost Boha vstoupila do místnosti a naplnila ji i nás."  

Celý článek

Klevety

5.4. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vtipné slovo od papeže Františka na téma klevetění:

My křesťané hodně klevetíme. Je to jako s karamelami. Vezmeš si jednu. Je sladká. A pak další a další, až z nich rozbolí břicho. Proč? Klevety jsou takové. Zpočátku jsou sladké, ale nakonec působí bolest břicha. 
Klevety  jsou pro církev ničivé. Jsou destruktivní. Jdou tak trochu v Kainově duchu, jsou jakýmsi zabíjením bratra řečmi. Zabíjením bratra!

Celý článek

Nové knižní přírůstky ve farní knihovně

14.3. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V lednu přibyly do farní knihovny nové knížky. Zájemci mají tři možnosti, jak si knížku půjčit:
- mohou přijít v pondělí od 14.00 do 15.30 do Pastoračního centra sv. Tomáše (tzn. v době, kdy je knihovna otevřena),
- mohou se domluvit s pani Mirkou Musilovou, nejlépe některou neděli v kostele v Dobříši,
- mohou se domluvit v kanceláři v pastoračním centru (e-mail: pcstomas@volny.cz). 

Seznam nových knížek ...

Celý článek

Postní doba

6.3. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Křesťanská tradice vyzývá ke čtyřicetidenní přípravě na obnovu křestního vyznání, které bude o Velikonocích. Jsme zváni k "postu, almužně a modlitbě", ke skutkům obrácení - k obnově našeho srdce ve vztahu k Bohu a k bližnímu.

Půst mě osvobozuje, uvolňuje mi ruce i srdce od zbytečností, abych je mohl nastavit pro dar nejdůležitější. Protože Ježíš chce být pro mne opravdu vším. Chce, abych nebyl ničím ohrožován, na ničem závislý, abych žil ve svobodě.

V modlitbě vnímám: "Jsem tu pro tebe, člověče". - Abych mohl odpovědět: "Jsem tu pro Tebe, Pane".

Almužnou pak mohu říci: "Jsem tu pro Tebe, Pane, který jsi přítomný v mých bratřích a sestrách".

                                                                                                                  (Karel Satoria: seminář Starej se o sebe)

Celý článek

CREDO

12.1. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

VĚŘÍM V BOHA...

Možná znáte vtipný šleh od kardinála Špidlíka: Na Východě se modlí krédo (vyznání víry) na začátku liturgie, aby dali najevo, že vstupují do mystéria, na Západě po kázání, aby se ubezpečili, že ještě ani po kázání neztratili víru.

Víra není jen ten soubor věroučných pouček a názorů, s kterými se pravověrný katolík ztotožní. Je to spíš životní postoj, krok z lodi, kdy jdeš po hladině dnů a díváš se na Krista.

V původním významu je KRÉDO neboli „vyznání víry" něco zavazujícího, co neříká nic o Tvých momentálních touhách 
a názorech, ale něco, čím se vevazuješ do vztahu. „Věřím" je zde spíš „slibuji" než názor na existenci Boha. Je to slovo na úrovni manželského slibu: Já, Jan, odevzdávám se Tobě... „Věřím v Boha, Otce všemohoucího....".  Ne čemu věřím, nýbrž komu věřím, pro koho chci žít a třeba i zemřít...

 

Celý článek

Vánoční poselství papeže Františka

28.12. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Urbi et Orbi - vánoční poselství papeže Františka z náměstí sv. Petra

Svátek sv. Štěpána v kontrastu s vánoční radostí? 

Celý článek

ADVENT

7.12. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pane, přijď...

Když slavíme advent, podílíme se na podvědomém stesku lidstva
po setkání s Bohem.
Tenkrát před dvěma tisíci lety Bůh vstoupil do našeho světa
skrze Ježíše Krista.

Ale stesk v člověku trvá dál. Aby Boha hledal, aby ho nalezl.
Bůh i dnes chce přicházet k člověku, přicházet do našich nejistot.
Bůh přichází a trpělivě čeká...
na naši touhu po setkání. Teď a tady.
Očekáváme?


Vyznáváme víru v jeho slavný příchod na konci času...

Celý článek

Láska se projevuje skutky

17.11. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum


Misijní neděle nám nedávno připomněla misijní a charitativní poslání církve - tedy něco, na čem by se měl podílet každý z nás křesťanů. Svatý Pavel to výstižně vyjadřuje, když říká "láska se projevuje skutky". 

Mnoha lidem, věřícím i nevěřícím, není lhostejný osud druhých lidí, kteří neměli to štěstí a nenarodili se ve vyspělé bohaté zemi, třeba jako my. 

Na pomoc potřebným vznikají různé nadace a projekty, více či méně známé. V minulých letech jsme ve farnosti rádi přispěli na projekt, který podporoval chudé děti v Ekvádoru. Letos zástupci tohoto projektu nemohli přijet, ale je možnost poslat jim dar na jejich konto.

Tento rok bude možnost poznat další charitativní projekt: Marys Meals...

Celý článek

Až jednou budeme umírat...

5.11. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Z knížky NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ od Marie Svatošové a Aleše Palána...

(Když mi zemřela sestra, bála jsem se o její spásu....  www.pastorace.cz.)
MUDr. Marie Svatošová je zakladatelka hospicového hnutí v ČR

Celý článek

Synoda o mladých lidech

16.10. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Od 3. 10. probíhá ve Vatikánu Synoda o mladých lidech. Českou republiku na této synodě zastupuje plzeňský biskup Tomáš Holub a zúčastní se jí také husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady církví.
Velmi zajímavý rozhovor s biskupem Tomášem Holubem o průběhu synody a diskutovaných tématech přinesl Katolický týdeník v č.41., další rozhovor s ním najdete na www.cirkev.cz.

Celý článek

Pronájem společenského sálu

1.10. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

 

Nabízíme pronájem společenského sálu pro rodinné oslavy, schůze, semináře apod. za podmínky, že povaha akce není v rozporu s etickým zaměřením pastoračního centra.

 

Cena pronájmu je podle Ceníku, který schválila ekonomická rada farnosti. Bližší informace se dozvíte na tel. 602 308 881.

 


Celý článek

Kdo chce být první?

22.9. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V evangeliu 25. neděle v mezidobí slyšíme: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Mk 9,35

Kdo z nás by řekl, že mu nevadí být poslední, být za hlupáka, nicku? Nebo komu by nevadilo, že jsou jeho děti poslední? 
Přepínáme síly, abychom udrželi krok s ostatními... ...celý článek.

Celý článek

Radujte se a jásejte

23.8. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Radujte se a jásejte (GAUDETE ET EXSULTATE)

je název nového listu („exhortace") papeže Františka. V tomto pojednání papež František poukazuje na pravý poklad, kterým je naše povolání ke svatosti v současném světě, v každodenním životě, a v našich konkrétních životních okolnostech. Ve kterých je Pán s námi...

Celý článek pod názvem Nenapodobovat něco...

 

Celý článek

Petice na podporu manželství

2.8. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V nedávné době vznikl jistý poslanecký návrh, který žádá tzv. „manželství pro všechny" (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. „manželství pro všechny" legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili již 70 tisíc podpisů.

Proto skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Návrh poslanců na ústavní změnu podpořila také Aliance pro rodinu, z.s., a to vytvořením „petice na podporu manželství muže a ženy", která má přispět k ochraně podstaty manželství a rodiny. Ve své výzvě uvádějí: „Petice bude probíhat výhradně papírovou formou, protože jenom tak z hlediska zákona můžeme žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně."...

Petici ihned podpořili naši biskupové a vyzývají všechny věřící k podpoře a podepsání petice a k jejímu šíření:

Celý článek

NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

9.5. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vážení přátelé,

jistě jste si všimli, že projekt Noc kostelů se v České republice stal již tradiční každoroční akcí, která si dala za cíl zpřístupnit neopakovatelnou a „kouzelnou" noční atmosféru našich kostelů. Proto po celé naší zemi je 25. května 2018 připravený bohatý kulturní program (duchovní, hudební, divadelní, přednášky, výstavy atd.) ve více jak 1290 kostelech a modlitebnách, čímž je vytvořena příležitost k tomu, abychom se potkali u něčeho výjimečného!

Asi není třeba připomenout, že tento projekt vznikl pro všechny, kteří by rádi poznali kostel trochu jinak. Je to večer, kdy si můžete prohlédnout místo, které jistě několikrát ročně míjíte (kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši) a poznat nejen kulturní, ale i duchovní sílu tohoto křesťanského prostoru. Proto přijměte co nejsrdečněji naše pozvání!

Za římskokatolickou farnost
P. Angelo a Michaela Zídková (místní koordinátorka Noci kostelů)

Plakát s programem Noci kostelů

Celý článek

Beseda s cestovatelem JARDOU PAVLÍČKEM 23. 5.

8.5. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Zveme cestovatele, trampy, skauty, horolezce, dospělé i mládež a všechny, kdo se aspoň občas pohybují v drsné přírodě, na setkání, kde bude hostem známý cestovatel a polárník Jaroslav Pavlíček.
Beseda se koná ve středu 23.  května od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Jarda Pavlíček je zakladatelem čs. antarktické základny Eco Nelson,
je autorem knihy „Člověk v drsné přírodě - průvodce přežitím",
je dobrodruhem, který přešel Grónsko a Aljašku a účastnil se řady dalších expedic.
Pořádá kurzy o přežití „Moře - hory - ledovec".

Beseda (s promítáním) se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše, vstup je volný.

Plakát ke stažení.

Celý článek

VELIKONOČNÍ RADOST

11.4. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

... Tato posvěcená noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci...  (Z chvalozpěvu Exultet na vigilii Vzkříšení)

Apoštol Pavel vybízí: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!" (Flp 4,4). Radost je totiž přirozený stav věcí, původní Boží záměr s člověkem... Celý článek ZDE

O Velikonocích jsme prožili radost ze Vzkříšení Krista, radost ze vzkříšení, které čeká i nás. Radost z vítězství Krista nad vším zlem, které by chtělo člověku ublížit. Radost nad Boží velkorysostí k nám, radost z Božího milosrdenství, z Božího odpuštění. Radost z toho, že Kristus nám otevřel prostor ke svobodě: snažit se o dobro v každé situaci - bez ohledu na to, jak bude na mé dobré jednání odpovídáno. Radujme se!

Ve FOTOGALERII se můžete podívat na slavení letošních Velikonoc v naší farnosti. (Fotografie poslala Rita.)

Celý článek

KRAJINOU SKAL A HOR - výstava do 4. 5.

2.4. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Od 8. dubna probíhá v pastoračním centru výstava s názvem KRAJINOU SKAL A HOR - fotografie z italských Dolomit a Českosaského Švýcarska od Jana Kováře. Výstava potrvá do 4. května. Otevřeno:
Pondělí 9.30 - 12.00  a  14.00 - 16.00, úterý 9.30 - 12.00  a   14.00 - 15.30,
středa - po domluvě,
čtvrtek 9.30 - 12.00  a  14.00 - 17.00, pátek 9.30 - 12.00  a  14.00 - 15.00.

Výstavu si můžete prohlédnout také během programů centra (viz „týdenní program" na nástěnce) a kdykoliv jindy po předchozí domluvě (email: pcstomas@volny.cz nebo tel. 602 308 864).

Celý článek

SVATÝ TÝDEN

24.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Květná neděle (promluva papeže Františka na Květnou neděli 2013)

Velikonoční triduum - po Svaté zemi s Františkem Hobizalem

V horkém slunci přicházíme k Večeřadlu. Ježíš zde prožil se svými apoštoly Poslední večeři. Tady na ně později sestoupil Duch svatý. 
Rozjímáme o tom, co se tu všechno stalo. Jidášova zrada, umytí nohou apoštolům, ustavení Eucharistie a svátosti kněžství, velekněžská modlitba Páně...

Celý článek

KŘÍŽOVÁ CESTA v přírodě

8.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V neděli 18. 3. od 15.00 zveme všechny farníky - malé i velké,  mladé i starší, v kočárku i bez něj - na pobožnost křížové cesty, která povede přírodou. Sraz je ve 14.55 za židovským hřbitovem v Dobříši. Trasa je dlouhá asi 2,3 km, sjízdná i pro kočárky, předpokládaný konec je v 16.30.

Celý článek

Jakou měrou měříte

6.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Ty si nemůžeš NEdovolit dávat desátek... (celý článek)

Mají-li naši bratři hlad, není to proto, že by se Bůh o ně nestaral. Vinni jsme my, ty a já, že jsme jim nedali, co potřebují, že jsme nebyli nástrojem lásky v Božích rukou. Nepoznali jsme, že zase jednou přišel mezi nás Kristus v podobě bezmocného a usouženého člověka nebo jako opuštěné dítě.  (Matka Tereza)

Postní doba je dobou příhodnou k obnovení života ke svobodě - k dobru. Půst člověku uvolňuje srdce i ruce od zbytečností, aby je mohl nastavit Bohu k obdarování. (z homilie pp. Františka)

Celý článek

POSTNÍ DOBA

14.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

POSTNÍ DOBA nemusí být dobou pro nás pochmurnou. Naopak! Je to doba naší nové šance obráti svůj zájem a úsilí k něčemu radostnějšímu, krásnějšímu a hodnotnějšímu...

Postní doba nás vede k nejlepšímu cíli...

Celý článek

Manželé nemluví jeden o druhém špatně

12.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Manželé mluví jeden o druhém dobře a snaží se ukazovat na dobré stránky svého partnera, a to i přes jeho slabosti a chyby. V každém případě raději mlčí, aby nepoškodili jeho obraz.

Není to naivita, která se tváří, že nevidí obtíže a slabé stránky druhého, ale je to široký pohled, který vidí slabosti a chyby v celkovém obrazu. Nedostatky jsou jenom část, nejsou celým bytím druhého. Nějaká nepříznivá skutečnost ve vztahu není vztah jako celek....

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Celý článek

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

2.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Hromnice - střetnutí chaosu a světla

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice.
Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů".... Více

Na Hromnice o hodinu více aneb Jak umrzlo šest trosečníků...

Celý článek

Výstava "NAŠI"

10.1. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

pastoračním centru probíhá výstava s názvem "NAŠI". Děti z tvořivého kroužku Barvička, který vede Fanča Vandasová, namalovaly portréty svých babiček, dědečků ale i jiných starších lidí okolo nás - hlavně pro jejich radost. Výstavu můžete zhlédnout do 15. února.

Celý článek

Toužíte mít dokonalou rodinu?

1.1. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Bohužel, dokonalé rodiny neexistují...

Neexistují dokonalé rodiny, které nám představuje klamná a konzumní reklama. V nich neubíhají roky, neexistují nemoci, bolest, smrt. Konzumní reklama předvádí iluzi, která nemá nic společného se skutečností, s níž se musejí dennodenně setkávat otcové a matky rodin. Mnohem zdravější je přijmout realisticky omezení, výzvy a nedokonalosti a popřát sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování pevného spojení, ať se děje cokoli.

Různé fantazie o dokonalé lásce jsou neužitečné...

Z webu www.vira.cz - text papeže Františka
Celý článek

Deset překvapení při adoraci

6.12. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Eucharistie je podle katolického katechismu zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Najít si čas na adoraci nebývá vždy snadné. Pokud se nám to podaří, pak pravidelná adorace může mít překvapující důsledky.

 

Celý článek

ADVENT

5.12. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
Pro mnohé lidi adventní věnec představuje jen dekorativní předmět, kterým si v Adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce ...

ADVENT znamená "příchod".

Advent je až příliš vnímán v souvislosti s Vánocemi. Jistě: advent je pochopitelně a logicky spojen i s prvním Kristovým příchodem, tedy s jeho narozením v Betlémě. Tím se však jeho výpověď nesmí vyčerpat. Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh, ne jenom ten za vlády Tiberia nebo ten, který přijde na konci věků, nýbrž ten, který přichází. Advent, tak jak jsem mu za ta léta porozuměl, nechce odesílat do minulosti ani být poslem budoucnosti. Uvádí mne do přítomnosti: Pán přichází, tluče, chce vejít. Teď a tady. To, co Ježíš slibuje a k čemu nás zve, což je plnost života, nemáme kde jinde prožít než v přítomnosti.... (Karel Satoria: Nevstoupíš dvakrát do stejného Adventu)

Celý článek

Dělej, co děláš...

19.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

...aneb jak dobře zacházet s časem

Kolik vzácného času se často ztrácí, když se lidé nechávají unášet svými fantaziemi a blouzní o hloupostech. Ztrácí se tím tolik vzácného času, který by mohl být využit lépe. Ba co víc: přichází potom pocit prázdnoty v srdci a rostoucí sklíčenost a smutek, které člověka oslabují. 

Pokud někdo zbytečně ztrácí mnoho času, může mu pomoci osvědčená a moudrá pomůcka, shrnutá do jednoho hesla: Age quod agis!, tedy Dělej, co máš právě dělat! 
Čas pro odpočinek není vhodný na to, abys myslel na práci. Ale také práce vyžaduje, aby všechna tvá pozornost byla soustředěna na její provedení a ne na to, co bude později. A chvíle modlitby není vhodná k tomu, abys myslel na práci či odpočinek. Pokud s někým mluvíš, je dobré soustředit se na to, co říká, ale je dobré to zapomenout, když jdeš spát. ....

Celý článek na www.vira.cz

Zpracováno podle textů Tomáše Špidlíka

Celý článek

Záchrana zvonů v kostele Svaté Alžběty Duryňské

16.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

zvon Karel   Zvony odměřují čas, zvěstují osudové události v životě člověka i celých národů. Zvony připomínají čas k modlitbě, ohlašovaly významné události i hrozící nebezpečí, vpád nepřítele, požáry a přírodní katastrofy.rekvizice zvonu Karel 16.9.1916

     V kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli se nacházejí dva zvony, které představují jednu z nejstarších a nejhodnotnějších historických památek této obce. Celý článek (Petr Kozohorský).

 Biskup Václav Malý požehná opravený zvon v neděli 26. listopadu 2017 při mši v 10.45 ve Svatém Poli. Po mši jsou všichni zváni na pohoštění.

Celý článek

ČLOVĚK JE STVOŘENÝ PRO NESMRTELNOST

3.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka
Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je pro člověka tou nejsilnější veličinou smrt, s ním ale naopak život. Stejný život, který jsme dostali na počátku, který nás s ním pojí a který nikdy nekončí. Je to Bůh, kdo člověku dal dech života a ten se stal živou duší. (srov. Gn 2,7). Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka. Žijeme tak již v čase radosti, ale bez něj to nemůžeme vidět. ....
(Ladislav Heryán: Exotem na této zemi, nakl. Portál)
z www.vira.cz - celý článek

Celý článek

Téma týdne: Šance na přežití

3.10. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Téma týdne je krátké zamyšlení inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení. 30.9.2017, autor Pavel Semela.
Celý článek na  http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

Větší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí

"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)

Český polárník a odborník na přežití Jaroslav Pavlíček provedl řadu vlastních experimentů, pozoroval chování různých skupin  v extrémních podmínkách, pečlivě zkoumal osudy mnoha expedic a pokusy o záchranu trosečníků. Na základě svých zkušeností říká: „Největší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí."

Celý článek

Výuka náboženství - přehled skupin

25.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V pondělí
6. třída + prima  14.30-15.30 (Ludmila Musilová)

Ve čtvrtek:

4-5leté děti 16.00-16.45 (Dana Chytrá) - malý sál
1. třída 15.00-15.45 (Markéta Svobodová) - malý sál
2. třída 14.00-14.45 (Irena Bláhová) - malý sál
3. třída 15.00-15.45 (Irena Bláhová) - učebna
4. třída 15.30-16.15 (Ludmila Musilová) - velký sál
5. třída 14.30-15.15 (Ludmila Musilová) - velký sál

V pátek:
7.-9. třída + sekunda až kvarta  14.00-15.00 (P. Angelo Scarano) - hostinský pokoj

 

Celý článek

Romantický večer 7. října 2017

24.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vážení přátelé hudby a podporovatelé dobříšských varhan, omlouváme se za změny termínů koncertu pod názvem "Romantický večer", který byl původně plánován na 24. září a později z programových důvodů změněn na 8.října. Dochází k další, věříme že definitivní změně na sobotu 7. října 2017, a to

Celý článek

Děti z 2. MŠ Dobříš mají naše město jako na dlani

22.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

2. Mateřská škola v Dobříši (http://www.msdobris.cz/) společně s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové (http://www.nfzz.cz/) a městem Dobříš vytvořila pro děti ještě krásnější školku. Ve středu 20. září 2017 se děti se svými učitelkami, rodiči a významnými hosty sešly u vstupu do školy. Paní ředitelka školy Růžena Chovanečková, paní Zdeňka Žádníková, paní radní Markéta Čermáková, ředitel společnosti Colloredo-Mansfeld pan Michal Pernica a od července nový dobříšský farář Angelo slavnostně odhalili nové obrázky, které nově zkrášlují fasádu mateřské školy. Součástí akce byla i modlitba požehnání, aby děti zakoušely přítomnost dobrého Boha a aby malby přinášely všem radost.

Celý článek

Jiří Lindner/ MEZI NEBEM A ZEMÍ/ fotografie

15.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Peru_foto_Jiri_Lindner

Ve středu 20. září  se uskutečnilo večerní přednáškové setkání s Ing. Jiřím Lindnerem Ph.D., autorem fotografií z peruánských And vystavovaných v současné době v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši pod názvem MEZI NEBEM A ZEMÍ. Promítání fotografií z putování po peruánských horách doprovázelo poutavé vyprávění, které některé z návštěvníků inspirovalo k myšlence vydat se na cestu a vidět tu krásu na vlastní oči...
Výstava potrvá do 16. října 2017. Srdečně zveme.

Celý článek

Plánovaná oprava kruchty dobříšského kostela

17.8. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

varhany_dobrisV červnu tohoto roku byl zastupitelstvem města Dobříše odsouhlasen finanční dar ve výši 100 tisíc korun na opravu kruchty ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Oprava kruchty je plánována v souvislosti se stavbou nového nástroje, vestavěného do původní varhanní skříně z dílny Josefa Vanického o váze 1,9 tuny na podzim tohoto roku. Dojde k výměně poškozených podlahových prken a nosných trámů, zkontroluje se statika.

Z důvodu opravy podlahy je nutné uvolnit  prostor kůru  a proto bylo provedeno snesení prozatímních varhan z kruchty dolů do zadní části kostela, kde varhany zhotovené Karlem Eisenhutem  budou nadále sloužit pro doprovod bohoslužeb.  Nástroj byl rozebrán na jednotlivé díly, které byly sneseny po schodech a spouštěny po lanech.  Práce na rozebrání varhan proběhla v pátek 11. srpna a v sobotu 12. srpna byly varhany opět složeny a naladěny panem varhanářem Václavem Válou a ve večerních hodinách předány k dalšímu užívání.

Do konce srpna dojde ještě k rozebrání a sejmutí původní skříně varhan a její deponování do doby zahájení prací na novém nástroji. 

Ivo Kylar

 

 

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 6. 2017/12. neděle v mezidobí

23.6. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 25. 6. je sbírka určena na bohoslovce.

V pondělí 26. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna.  

Ve středu 28. 6. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla. Od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů v Dobříši.
Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.  Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

V pátek 30. 6. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

V neděli 2. 7. navštíví naši farnost biskup Karel Herbst a při bohoslužbě v Dobříši (od 9.00) uvede do funkce nového administrátora farnosti P. Angela Scarana.
V Rosovicích bude tento den poutní mše svatá od 12.30 hodin (ranní mše nebude). Z toho důvodu bude v Dlouhé Lhotě slavení Eucharistie již v 7.30.


Přejeme dobře prožitý týden!

Celý článek

OZNÁMENÍ v neděli 18. 6. 2017

16.6. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 18. 6. slavíme v naší farnosti Slavnost Těla a Krve Pána (z 15. 6.). Sbírka v Dobříši je určena na obnovu varhan.

V pondělí 19. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna.  

V úterý 20. 6. od 9.00 zveme k účasti na slavení Eucharistie, která bude v Dobříši v kostele při příležitosti setkání kněží příbramského vikariátu.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 6. 2017/Slavnost Nejsvětější Trojice

10.6. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

obraz_Nejsvetejsi_Trojice_v_Dobrisi_HellichDnes v neděli 11. 6. bude v Dobříši v 9.00 poutní slavení Eucharistie, při níž patnáct dětí půjde poprvé ke svatému přijímání. Po skončení bohoslužby zveme všechny na „farní den\" do Pastoračního centra sv. Tomáše, kde můžeme společně oslavovat dnešní slavnost až do pozdních odpoledních hodin.
Od 19.00 pak zveme na benefiční koncert, který pořádá Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Na programu jsou díla Antonína Dvořáka v podání Příbramské filharmonie a příbramských pěveckých sborů. Vstupné dobrovolné je určenou obnovu varhan. 

V pondělí 12. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna.  

Ve středu 14. 6. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 15. 6. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů v Dobříši. Od 15.00 zveme všechny děti na bohoslužbu slova na poděkování za uplynulý školní rok. Bohoslužba bude v Pastoračním centru sv. Tomáše, po ní budou hry na zahradě a opékaní buřtů. Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4.6.2017/Slavnost Seslání Ducha Svatého

2.6. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 4. 6. bude ve Svatém Poli bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie jako obvykle.Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.
V pondělí 5. 6.
od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna.
V úterý 6. 6. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.
Ve středu 7. 6. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu - poslední setkání. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve čtvrtek 8. 6.
od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů v Dobříši. Od 14.00 bude svátost smíření pro děti, které se připravují na první svaté přijímání. Ostatní děti, které již přistupují k těmto svátostem, budou mít příležitost ke svátosti smíření od 15.00 hodin. Náboženství pro 3., 4. a 5. třídu již nebude. Ostatní klubíčka budou mít svoje poslední setkání.
Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V pátek 9. 6. od 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši v kostele. Po jejím skončení zveme na Noc kostelů - s ochutnávkou mešního vína, koncertem chrámového sboru Codex Temporis z Příbrami a s dalším zajímavým programem.

V neděli 11. 6. je slavnost Nejsvětější Trojice.V Dobříši bude od 9.00 poutní slavení Eucharistie, při níž patnáct dětí půjde poprvé ke svatému přijímání.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 5. 2017/ 7.neděle velikonoční

29.5. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 28. 5. po bohoslužbě v Dobříši zveme na agapé a na vernisáž výstavy VÝLETY, kterou připravil dětský výtvarný kroužek Barvička v Pastoračním centru sv. Tomáše. 
Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT.

 


Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 5. 2017/6. neděle velikonoční

19.5. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 21. 5. po skončení bohoslužby v Dobříši mají rodiče dětí, které se připravují na první svaté přijímání, krátkou informační schůzku v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - PCSvT.

V pondělí 22. 5. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna.

Ve středu 24. 5. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 25. 5. je slavnost Nanebevstoupení Pána. Slavení Eucharistie bude od 8.30 v Domově seniorů v Dobříši a
od 18.00 v kostele v Dobříši. (Večerní mše v Rosovicích ve čtvrtek výjimečně nebude.)
Klubíčka pro děti, náboženství a příprava na první svaté přijímání budou v tomto týdnu jako obvykle. Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 5. 2017/5. neděle velikonoční

13.5. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 14. 5. je sbírka určena na potřeby diecéze. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí 15. 5. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Od 19.00 zveme do pastoračního centra na „Tajemství Xibalby" -  večer povídání s Danielem Hutňanem o zatopeném mayském podsvětí v Mexiku .

V úterý 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech. Od 18.00 bude slavena Eucharistie - v Pastoračním centru sv. Tomáše.  Tento týden bude v úterý duchovní večer mužů - sraz je ve 20.00 u PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 5. 2017/ 4. neděle velikonoční

5.5. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

farni vylet do Chlumu sv. MariDnes v neděli 7. 5. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v  PCSvT.

V pondělí 8. 5. je státní svátek, den volna, proto obvyklé odpolední setkání seniorek nebude.

Ve středu 10. 5. výjimečně nebude večerní mše (v Dobříši).

Ve čtvrtek 4. 5. od 8.30 bude v Domově seniorů bohoslužba slova.
Klubíčka pro děti, náboženství a příprava na první svaté přijímání budou v tomto týdnu jako obvykle.
Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.
Obvyklá večerní mše v Rosovicích výjimečně nebude.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 4. 2017/3. neděle velikonoční

28.4. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 1. 5. je  svátek Josefa Dělníka. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Protože je den volna, obvyklé odpolední setkání seniorek se nebude konat.

Ve středu 3. 5. od 14.15 bude setkání (náboženství) pro 6. a 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 4. 5. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka pro děti, náboženství a příprava na první svaté přijímání budou v obvyklou dobu. Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 5. 5. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 14.00 bude náboženství pro 8. a 9. třídu.Od 18.00 bude slavení Eucharistie  - v kostele v Dobříši. Od 19.00 bude setkání „senior-spolča" - v PCSvT.

V neděli 7. 5. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 4. 2017/2. neděle velikonoční

21.4. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 23. 4. od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci.
Od 19.00 zveme na koncert Českých madrigalistů do zrcadlového sálu na zámku v Dobříši. Vstupné je dobrovolné a je určeno na podporu obnovy varhan v dobříšském kostele. 

V pondělí 24. 4. od 14.00 bude setkání seniorek a knihovna - v PCSvT. 

Ve středu 26. 4. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 27. 4. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. 
Klubíčka pro děti, náboženství a příprava na první svaté přijímání budou v obvyklou dobu.
Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT. 

Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.


Celý článek

OZNÁMENÍ 16.4.2017/Slavnost Zmrtvýchvstání Pána

16.4. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Nedělní slavení Eucharistie bude ve všech obcích farnosti jako obvykle.

Bohoslužby v tomto týdnu: 

Na pondělí velikonoční 17. 4. bude slavení Eucharistie v 7.30 v Rosovicích a v 9.00 v kostele v Dobříši. V ostatních obcích bohoslužby nebudou. 

V dalších dnech velikonočního oktávu bude slavení Eucharistie každý den takto:
V Dobříši (vždy v kostele): od úterka do pátku od 18.00,
                                             v sobotu 22. 4. od 9.00, 
ve čtvrtek 20. 4. od 8.30 v Domově seniorů (v Dobříši),
v pátek 21. 4. od 8.30 ve Svatém Poli.

Ostatní program během týdne:

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 4. 2017/ Květná neděle

7.4. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Květnou nedělí začíná Svatý týden. Dnes 9. 4. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí 10. 4. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Od 15.00 bude v pastoračním centru „zpovědní odpoledne" -  příležitost ke svátosti smíření. Pokud by někdo chtěl přijít až po19. hodině, prosíme, aby se předem domluvil s knězem.
Ve středu 12. 4. výjimečně nebude večerní mše.   

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:

Velikonoční obřady Zeleného čtvrtka, Velkého pátku a vigilie Vzkříšení budou vždy v kostele v Dobříši. Tyto bohoslužby jsou společné pro celou farnost (tzn. v ostatních obcích bohoslužby nebudou).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 4. 2017/ 5. neděle postní

29.3. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 2. 4. po skončení bohoslužby v Dobříši zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé a také na vernisáž výstavy „S vírou v srdci" malířky a prozaičky paní Evy Ovy.
Výjimečně již od 15.00 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

V pondělí 3. 4. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V úterý 4. 4. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 5. 4. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.   

Ve čtvrtek 6. 4. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Příprava na první svaté přijímání, klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle s výjimkou 3. třídy. V 16.00 bude modlitba matek.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 3. 2017/4. neděle postní

24.3. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Eva_Ova_LaskyplnaV neděli 26. 3. je sbírka určena na charitní činnost v arcidiecézi.
Od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.

26. 3. od 18.00 zveme na benefiční koncert pro varhany do zrcadlového sálu dobříšského zámku. Vystoupí Univerzitní symfonický orchestr z Velké Británie se skladbou „Pán prstenů". Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 27. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V úterý 28. 3. od 19.30 zveme na poslední setkání semináře AMORIS LAETITIA, v němž se zamýšlíme nad apoštolskou exhortací papeže Františka, která pojednává o vztazích mezi lidmi. Hostem bude P. Stanislaw Góra. Seminář se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 3. 2017/ 3.neděle postní

16.3. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 19. 3. je finanční sbírka v Dobříši určena na opravu dobříšských varhan. Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 20. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Od 18.00 bude slavení Eucharistie ke slavnosti sv. Josefa - v kostele v Dobříši.

V úterý 21. 3. od 19.30 zveme na třetí setkání semináře AMORIS LAETITIA, v němž se zamýšlíme nad apoštolskou exhortací papeže Františka, která pojednává o lásce v rodině. Seminář se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše každé úterý do 28. 3.

Ve středu 22. 3. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.   

Ve čtvrtek 23. 3. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek.
Tento čtvrtek začne příprava dětí na první svaté přijímání: od 14.00 bude setkání pro 1. skupinu (kluci) a od 16.10 bude setkání pro 2. skupinu (dívky).

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 3. 2017/2. neděle postní

10.3. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí 13. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V úterý 14. 3. od 19.30 zveme na druhé setkání semináře AMORIS LAETITIA, v němž se zamýšlíme nad apoštolskou exhortací papeže Františka, která pojednává o lásce v rodině. Přednášky jsou každé úterý (až do 28. 3.) od 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 3. 2017/1. neděle postní

3.3. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

V pondělí 6. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V úterý 7. 3. od 19.30 zveme na jarní seminář AMORIS LAETITIA /o lásce v rodině.  Čtyři zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka povede Karel Satoria a pozvaní hosté. Přednášky budou každé úterý od 7. do 28. března od 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 2. 2017/8. neděle v mezidobí

24.2. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 26. 2. po skončení bohoslužby v Dobříši zveme všechny do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé a zároveň také na vernisáž výstavy obrazů Žanety Láskové . Výstava je spojena s veřejnou sbírkou na projekt podporující vzdělávání dětí v Bangladéši prostřednictvím nadace ADRA.
Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT.

V pondělí 27. 2. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

1. 3. je Popeleční středa - den přísného postu a začátek postní doby. Slavení Eucharistie s udílením popelce bude od 18.00 v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 2. 3. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V pátek 3. 3. od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT.  

V neděli 5. 3. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

Upozorňujeme, že KLUBÍČKA, náboženství ani zájmové kroužky pro děti tento týden nebudou, protože jsou jarní prázdniny.

Výhledově:
v úterý 7. března začíná jarní seminář AMORIS LAETITIA / O lásce v rodině. Každé úterý (do 28. 3.) od 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Seminář vede P. Karel Satoria s pozvanými hosty.


Přejeme všem dobře prožitý týden!

Celý článek

OZNÁMENÍ 19.2.2017/7. neděle v mezidobí

17.2. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 19. 2....

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 2. 2017/6. neděle v mezidobí

11.2. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 12. 2. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.
V pondělí 13. 2. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.
Ve středu 15. 2. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.   
Ve čtvrtek 16. 2. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Rosovicích. 
V pátek 17. 2. od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT. 
V neděli 19. 2. od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 2. 2017/ 5. neděle v mezidobí

3.2. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 5. 2. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

V pondělí 6. 2. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V úterý 7. 2. od 19.00 zveme na setkání s Ladislavem Heryánem, salesiánským knězem, biblistou, autorem knížky Exotem na této zemi  - O Božím milosrdenství mezi námi. Beseda se bude konat v Pastoračním centru sv. Tomáše a bude spojena s autogramiádou. Knížku si můžete zakoupit v PCSvT nebo v úterý během večera....

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 1. 2017/ 4. neděle v mezidobí

28.1. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Sbírka v neděli 29. 1. v kostele v Dobříši je určena na zimní vytápění dobříšského kostela. 

V pondělí 30. 1. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Ve středu 1. 2. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.   

Ve čtvrtek  2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Slavení Eucharistie bude dopoledne od 8.30 v Domově seniorů v Dobříši a od 18.00 v Rosovicích. (Na Dobříši večerní mše nebude.) Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek.

V pátek 3. 2. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v Pastoračním centru sv. Tomáše. 
Upozornění na změnu pátečních bohoslužeb: Od začátku února až do Velikonoc budou páteční bohoslužby v 18.00 bývat opět v Pastoračním centru sv. Tomáše. Bohoslužby ke slavnostem, které připadají na pracovní den, budou i nadále vždy v kostele.
V neděli 5. 2. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. 

Pozvání na besedu: Příští úterý 7. února od 19.00 zveme na setkání s autorem knížky Exotem na této zemi /O Božím milosrdenství mezi námi/, se salesiánským knězem Ladislavem Heryánem. Beseda je spojena s autogramiádou. Knížka byla rychle rozebraná, ale v lednu byl dotisk a tento týden si ji můžete koupit u Markéty Španělové nebo v PCSvT (měla by přijít v úterý nebo ve středu).

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 1. 2017/3. neděle v mezidobí

20.1. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 22. 1. od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.

V pondělí 23. 1. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT.

V úterý 24. 1. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 25. 1. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.   

Ve čtvrtek  26. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
V 16.00 bude modlitba matek.

V pátek 27. 1. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Od 19.00 bude mít Spolčo modlitbu chval - v PCSvT. 

V neděli 29. 1. bude v Dobříši sbírka na vytápění kostela.

Přejeme dobře prožitý týden!

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 1. 2017/2. neděle v mezidobí

13.1. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 15. 1. od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 16. 1. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT.

Ve středu 18. 1. je Panny Marie, matky jednoty křesťanů. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT. 

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Ve čtvrtek  19. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
V 16.00 bude modlitba matek.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V pátek 20. 1. od 18.00 zveme všechny na ekumenickou bohoslužbu, kterou pořádá naše farnost společně s dobříšskou evangelickou farností  v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Po bohoslužbě bude od 19.00 společenský večer, na němž bude zahájena výstava Miro Pogran/ ILUSTRACE a bude příležitost ke společnému setkání a popovídání. Prosíme o sladké i slané příspěvky na společný stůl.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 1. 2017/Svátek Křtu Pána

7.1. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 8. 1. po skončení bohoslužby v Dobříši bude před kostelem možnost přispět do Tříkrálové sbírky (probíhá do 10. ledna). Nedělní bohoslužby budou ve všech obcích jako obvykle.

Od 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

V pondělí 9. 1. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT.

Ve středu 11. 1. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ 1.1.2017/Slavnost Matky Boží Panny Marie

31.12. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 1. 1. budou bohoslužby ve všech obcích jako obvykle. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (dále jen PCSvT).  

V pondělí 2. 1. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT.
Od pondělí začíná TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, která bude probíhat do 10. ledna.

Ve středu 4. 1. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve čtvrtek  5. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou tento týden jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek. Vše v PCSvT. 
Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Rosovicích.

V pátek 6. 1. je slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. 
Od 19.00 zveme na Tříkrálový koncert: koledy a vánoční zpěvy v podání Dobříšského chrámového sboruKoncert se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši, vstupné je dobrovolné.

Celý článek

Oznámení 25. 12./Slavnost Narození Pána

25.12. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Přehled všech bohoslužeb ve vánočním týdnu najdete na webových stránkách v "aktualitách".

V pátek 30. 12. od 18.00 bude při slavení Eucharistie obnova manželských slibů.
Slavení Eucharistie na Silvestra 31. 12. bude od 16.00 v Dobříši v kostele a od 17.00 v Dlouhé Lhotě.

Homilie papeže Františka 24. 12.2016 

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 12. 2016/4. neděle adventní

16.12. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 18. 12. je sbírka určena na dobříšské varhany.
Od 15.00 zveme do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši na „Vánoční hru aneb o tom slavném narození" v podání dětského divadelního souboru Kukadýlko z Dobřichovic a orchestru LES při ZUŠ Řevnice. Vstupné dobrovolné je určeno na opravu dobříšských varhan.

V pondělí 19. 12. od 14.00 bude setkání pro seniorky a farní knihovna.

V úterý 20. 12. ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.

Ve středu 21. 12. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. VÝJIMEČNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ (V 18.00), která byla v neděli původně ohlášená.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 12. 2016/3. neděle adventní

9.12. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 11. 12. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT. Také od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I (u Svobodů).
Od 17.00 zveme na benefiční koncert pro dobříšské varhany: V kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši vystoupí pěvecký chrámový soubor CODEX TEMPORIS z Příbrami s koncertem adventních a vánočních písní. Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 12. 12. od 15.00 bude zpovědní odpoledne - příležitost ke svátosti smíření  -  až do večerních hodin. Prosíme, pokud by někdo chtěl přijít po 19. hodině nebo v jiný den, aby se předem telefonicky domluvil.

V úterý 13. 12. ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.
Večer bude setkání „chlapů" - sraz je v 19.30 u PCSvT.

Ve středu 14. 12. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie  - v PCSvT. 

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ  

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 12. 2016/ 2. neděle adventní

2.12. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 4. 12. je sbírka určena na bohoslovce. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. V 18.00 zveme na koncert STAROČESKÉ RORÁTY v podání Dobříšského chrámového sboru, na varhany doprovodí Lucie Tóth - v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Koncert je určen na podporu dobříšských varhan.

Od pondělka  5. 12. do neděle 11. 12. probíhá charitativní akce „Vánoční krabice od bot" určená pro děti ze sociálně slabších rodin. (Bližší informace najdete na plakátech.)

V pondělí 5. 12 od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna.

V úterý 6. 12. ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.
V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu slova
k ukončení Roku milosrdenství - do evangelického kostela v Dobříši.

Ve středu 7. 12. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie  - výjimečně v kostele v Dobříši (vigilie ke slavnosti 8. 12. -„Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu".) Od 19.00 zveme na další setkání nad Katechismem katolické církve s P. Karlem Satoriou - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 11. 2016/1. neděle adventní

27.11. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 27. 11. bude na závěr každé bohoslužby možnost přispět na projekt pomoci dětem v Ekvádoru. 
Po bohoslužbě v Dobříši (cca od 10.15) zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé a na vernisáž výstavyvýtvarného kroužku Barvička s hudebním vystoupením dětí ze Zpívánek. 
Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT. 
V pondělí 28. 11. výjimečně nebude setkání pro seniorky.
V úterý 29. 11.  ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.
Ve středu 30. 11. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Od 19.30 zveme do PCSvT na autorské čtení Lídy Křivancové z její druhé knížky Mixér. Po čtení bude následovat prodej knížek a autogramiáda.

Ve čtvrtek 1. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 2. 12. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Od 19.00 bude setkání „senior Spolča" - v PCSvT..

Na 2. neděli adventní 4. 12. je sbírka určena na bohoslovce. V 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.
V 18.00 zveme na koncert STAROČESKÉ RORÁTY v podání Dobříšského chrámového sboruna varhany doprovodí Lucie Tóth - v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 11. 2016/ Slavnost Krista Krále

21.11. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 20. 11. od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.
Od 16.00
zveme na koncert TRIGONUM MUSICUM po francouzsku (harfa, hoboj a violoncello) do evangelického kostela. Vstupné je 100 Kč, sponzorské 150 Kč. Koncertem ukončíme podzimní festival Dobříšské záření.

V pondělí 21. 11. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna - v PCSvT.

V úterý 22. 11. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 23. 11. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Od 19.00 zveme na další setkání nad Katechismem katolické církve (s Karlem Satoriou) -  v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 11.2016/ 33. neděle v mezidobí

11.11. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 13. 11. v 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V pondělí 14. 11. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna - v PCSvT. (Modlitební setkání výjimečně nebude.)

V úterý 15. 11. bude duchovní večer mužů: na programu je křížová cesta, sraz je v 19.45 před PCSvT, poté odjezd ke kříži na Hradec.

Ve středu 16. 11. náboženství pro 7. třídu výjimečně NEBUDE.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 17. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Ve Svatém Poli bude od 10.45 slavení Eucharistie při příležitosti posvěcení kostela. (Klubíčka pro děti nebudou, je den volna  - státní svátek).

V pátek 18. 11. od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

V sobotu 19. 11. od 14.00 zveme všechny farníky v Dobříši na velký předvánoční úklid kostela Nejsvětější Trojice.

V neděli 20. 11. od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.
Od 16.00
zveme na koncert TRIGONUM MUSICUM po francouzsku (harfa, hoboj a violoncello), koncert se koná v evangelickém kostele. Vstupné je 100 Kč, sponzorské 150 Kč. Koncertem ukončíme podzimní festival Dobříšské záření.

Přejeme dobře prožitý týden!

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 11. 2016/ 32. neděle v mezidobí

4.11. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 6. 11. je sbírka určena na charitní činnost v diecézi. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

Bohoslužby (slavení Eucharistie) v tomto týdnu budou ve všední dny jako obvykle: ve středu v 18.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše, ve čtvrtek v 8.30 v kapli v Domově seniorů, v pátek v 18.00 v kostele v Dobříši. Ve čtvrtek bude mše svatá také v 18.00 v Rosovicích.

Program v Pastoračním centru sv. Tomáše:
V pondělí 7. 11. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání.
Ve středu 9. 11.
od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. Od 19.00 zveme na další setkání nad Katechismem katolické církve (provází Karel Satoria).
Ve čtvrtek 10. 11
. budou klubíčka a setkání pro děti (s výukou náboženství) jako obvykle. Od 16.00 bude modlitba matek.
V neděli 13. 11. v 15.30 bude setkání skupiny Manželé II.

Přejeme dobře prožitý týden!

Celý článek

OZNÁMENÍ 30.10. 2016/ 31. neděle v mezidobí

31.10. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 30. 10. po bohoslužbě v Dobříši zveme na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše a od 10.30 na vernisáž výstavy „Jihočeská krajina a Pošumaví" malíře Petra Ettlera.
Od 15.00 bude Modlitba za zemřelé na hřbitově v Dobříši a také od 15.00 modlitba za zemřelé na hřbitově ve Svatém Poli.

V pondělí 31. 10. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna,
od 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.

V úterý 1. 11. je slavnost Všech svatých, od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

Ve středu 2. 11. vzpomínáme na zemřelé, od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Náboženství pro 7. třídu bude jako obvykle (od 14.15 hodin).

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 10. 2016/30. neděle v mezidobí

21.10. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 23. 10. je misijní neděle, sbírka je určena na misie. Od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.
Od 18.00 zveme na koncert na podporu varhan do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši: Vystoupí Příbramská filharmonie a příbramské pěvecké sbory s dílem A. Dvořáka: Mše D-dur Lužanská. Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 24. 10. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.
(Doporučujeme: Od 20.00 začne na TV Noe seriál rozhovorů Karla Satorii s jeho hosty).

Ve středu 26. 10. od 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Od 19.00 bude další setkání s Karlem Satoriou nad Katechismem katolické církve -  v Pastoračním centru sv. Tomáše...

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 10. 2016/ 29. neděle v mezidobí

14.10. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 16. 10. bude v Rosovicích od 7.30 slavení Eucharistie k výročí posvěcení kostela (posvícení).
Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v Pastoračním centru sv. Tomáše(PCSvT).

V pondělí 17. 10. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.

V úterý 18. 10. od 9.00 bude slavení Eucharistie, která se bude konat v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši v rámci setkání kněží příbramského vikariátu. Srdečně zveme farníky k účasti na této bohoslužbě.
V úterý večer se uskuteční setkání chlapů, sraz je v 19.45 u PCSvT. ...

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 10. 2016/ 28. neděle v mezidobí

7.10. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 9. 10. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí 3. 10. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání. Vše v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

Ve středu 12. 10. od 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. Od 14.15 hodin bude náboženství pro 7. třídu.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Od 19.00 zveme na první přednášku cyklu „UŽ JSTE TO ČETLI? - Katechismem katolické církve bude provázet Karel Satoria. Přednášky budou po 14 dnech vždy od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 10. 2016/27. neděle v mezidobí

30.9. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 2. 10. od 12.00 bude v Dlouhé Lhotě slavení Eucharistie k výročí posvěcení kostela. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

V pondělí 3. 10. od 9.00 bude v Dlouhé Lhotě slavení Eucharistie a „pěkná hodinka". Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna a od 20.00 modlitební setkání v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 9. 2016/26. neděle v mezidobí

23.9. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 25. 9. bude slavení Eucharistie ve všech obcích (v obvyklý čas). Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíků - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí 26. 9.  od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna  - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání za farnost - v PCSvT.

V úterý 27. 9. bude duchovní večer mužů, na programu je pouť na Malou Svatou. Sraz je v 19.45 u PCSVT.

Ve středu 28. 9. je slavnost sv. Václava. Slavení Eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši. (Náboženství pro 7. třídu výjimečně nebude - je volno, státní svátek).

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 9. 2016/25. neděle v mezidobí

16.9. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 18. 9. bude ve všech obcích slavení Eucharistie (7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota). Po skončení nedělní bohoslužby v Dobříši (kterou koncelebruje P. Stanislaw), srdečně zveme na společné setkání a agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše. Prosíme farníky, aby každý přinesl slaný či sladký příspěvek na společný stůl.
Nedělní sbírka (18. 9.) bude na obnovu dobříšských varhan.
V neděli 18. 9. od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 9. 2016/24. neděle v mezidobí

10.9. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 11. 9. bude slavení Eucharistie v Rosovicích (v 7.30) a v Dobříši (v 9.00). Ve Svatém Poli (v 10.45) a v Dlouhé Lhotě (ve 12.00) bude bohoslužba slova. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v pastoračním centru.
V pondělí 12. 9. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání (za farnost) - v PCSvT.
V úterý 13. 9. od 13.30 bude první hodina výtvarného kroužku Barvička - v PCSvT.
Ve středu 14. 9. od 14.30 začne setkávání s výukou náboženství pro 6. a 7. třídu - v PCSvT. Od 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT. 
Ve čtvrtek 15. 9. začnou klubíčka pro mladší děti a pro 1. stupeň ZŠ. Rozpis skupinek najdete na nástěnkách, na webových stránkách farnosti a také na letáčku vzadu v kostele. Od 16.00 bude Modlitba matek - v PCSvT.  
V pátek 16. 9. od 8.30 začnou dopolední kroužky Barvička a Zpívánky. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v pastoračním centru. Od 19.00 bude „společné Spolčo\" - setkání mládeže mladší i starší - v PCSvT.
V sobotu 17. 9. v 19.00 převezme P. Stanislaw Góra, který duchovně spravoval naši farnost od r. 1998 do r. 2007, Cenu města Dobříše za celospolečenskou a kulturní činnost v našem městě. Slavnostní předání ceny bude v Zrcadlovém sále dobříšského zámku.
V neděli 18. 9. po skončení nedělní bohoslužby v Dobříši (kterou bude koncelebrovat také P. Stanislaw), srdečně zveme na společné setkání a agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše. Prosíme farníky, aby každý přinesl slaný či sladký příspěvek na společný stůl. 
Nedělní sbírka (18. 9.) bude na obnovu dobříšských varhan.
V neděli 18. 9. od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.       

Přejeme požehnaný týden!

Celý článek

OZNÁMENÍ 4.9.2016/23. neděle v mezidobí

3.9. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 4. 9. bude slavení Eucharistie v Rosovicích (v 7.30) a v Dobříši (v 9.00). Ve Svatém Poli (v 10.45) a v Dlouhé Lhotě (ve 12.00) bude bohoslužba slova.

V neděli 4. 9. začíná Dobříšské záření: od 15.00 zveme rodiny s dětmi na zahradu evangelické fary, kde budou pro děti připraveny hry a soutěže a také představení Čertovská pohádka v podání divadelního souboru Studna. Vstupné je dobrovolné.

V neděli 4. 9. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v pastoračním centru.

Ve čtvrtek 8. 9. od 16.00 bude Modlitba matek - v PCSvT. 
Klubíčka a setkání pro děti tento týden ještě nebudou, začnou až v polovině září.

V pátek 9. 9. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v pastoračním centru. 
(Ve středu 8. 9. večerní bohoslužba výjimečně nebude).

V sobotu 10. 9. od 17.00 zveme do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši na koncert renesanční a barokní hudby v podání Komorního souboru zobcových fléten TIBIA PRAGENSIS. Vstupné je dobrovolné a bude použito na obnovu dobříšských varhan.

V sobotu 10. 9. od 20.00 zveme na pohybové a hudební představení  - pantomimu "Sama sebou", které se koná v evangelickém kostele v Dobříši (v rámci festivalu Dobříšské záření).  Vstupné je 100 Kč.

V neděli 11. 9. bude slavení Eucharistie v 7.30 v Rosovicích a v 9.00 v Dobříši. Ve Svatém Poli (v 10.45) a v Dlouhé Lhotě (ve 12.00) bude bohoslužba slova.

Celý článek

Oznámení 28. 8. 2016/ 22. neděle v mezidobí

19.8. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Bohoslužby v tomto týdnu:
až do čtvrtka pravidelné bohoslužby výjimečně nebudou.
V pátek 2. 9. bude slavení Eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše.
V neděli 4. 9. bude při bohoslužbách požehnání školákům a studentům (děti si mohou přinést školní brašny a pomůcky). 

Rozpis klubíček a náboženství pro děti ve školním roce 2016-17.

V rámci festivalu Dobříšské záření 2016 zveme děti a jejich rodiče v neděli 4. září od 15.00 na odpoledne pro děti, které se bude konat na zahradě evangelické fary (Husova ul. 1556, Dobříš). Pro děti jsou připraveny hry a soutěže a také představení Čertovská pohádka v podání divadla Studna. Vstupné je dobrovolné.

Od 5. září bude možnost prohlédnout si plakáty minulých ročníků Dobříšského záření - výstava "Dobříšské záření na plakátech Fanči Vandasové"  bude probíhat v Pastoračním centru sv. Tomáše a bude ukončena dernisáží a společenským večerem v pátek 21. října.

V sobotu 10. září zveme na pantomimu "Sama sebou". Pohybové a hudební představení Michaely Dolákové se bude konat v evangelickém kostele od 20.00, vstupné je 100 Kč.

Program kulturního festivalu Dobříšské záření 2016.

Celý článek

Oznámení 14.8.2016/20.neděle v mezidobí

12.8. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

BOHOSLUŽBY  V NEDĚLI budou ve všech obcích jako obvykle.
V pondělí 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v 18.00 bude slavena Eucharistie v kostele v Dobříši.
V týdnu od 16. do 20. 8. bohoslužby ve všední den nebudou.

Ve středu 17. 8. od 10.00 bude modlitba růžence v kostele v Dobříši.

Provoz v Pastoračním centru sv. Tomáše je o prázdninách omezen, proto prosíme, pokud byste potřebovali něco vyřídit v kanceláři, abyste se předem domlouvali telefonicky (mob. 602 308 881) nebo e-mailem (pcstomas@volny.cz).

Farní knihovna v PCSvT je k dispozici kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Zájemci o službu hlídání kostela v Dobříši (út - so) se mohou stále zapisovat do archu vzadu v kostele. Děkujeme.

Celý článek

Promluvy papeže Františka v Krakowě

8.8. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

PÁN ŽEHNEJ VAŠIM SNŮM
Promluva papeže Františka dne 30. 7. 2016 na modlitební vigilii Světového setkání mládeže v Krakowě.

PAMĚŤ BOHA NENÍ HARDDISK NÝBRŽ NĚŽNÉ SRDCE
Promluva papeže Františka dne 31. 7. 2016 na závěrečné bohoslužbě na Světovém setkání mládeže v Krakowě

 

Celý článek

OZNÁMENÍ a homilie 31.7.2016/18.neděle v mezidobí

30.7. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Bohoslužby v neděli 31. 7. budou jako obvykle: slavení Eucharistie v 7.30 v Rosovicích, v 9.00 v Dobříši a ve 12.00 v Dlouhé Lhotě. V 10.45 bude ve Svatém Poli bohoslužba slova.

Slavení Eucharistie ve všední dny: ve středu a v pátek od 18.00 v pastoračním centru v Dobříši, ve čtvrtek od 8.30 v Domově seniorů v Dobříši a od 18.00 v Rosovicích.

Farní knihovna v Pastoračním centru sv. Tomáše je k dispozici po předchozí domluvě (tel. 602 308 881).

Přejeme krásný čas dovolených a prázdnin

Bohoslužby a program v srpnu 2016

--------------------
Nedělní liturgie

Z dnešní homilie:
V těchto dnech probíhají Světové dny mládeže v polském Krakowě. Několikrát tam v promluvách papeže Františka zaznělo k mladým lidem určité varování: totiž varování před „starými" křesťany. Ne před starými věkem, ale před takovými, kteří přestali být dětmi. Což znamená, že přestali být přesvědčeni, že je potřeba se učit. Varoval je před křesťany, kteří už mají ten život „zmáknutý", kteří už „ví jak na to", a nechtějí nic dalšího slyšet, protože by jim to třeba mohlo rozhodit jejich koncepci, ten jejich pohled na „umění" žít.

Celý článek

Oznámení na neděli 17.7.2016/16.neděle v mezidobí

2.7. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

BOHOSLUŽBY v tomto týdnu

Ve všední dny bude slavení Eucharistie jako obvykle: ve středu a v pátek od 18.00 v pastoračním centru,
ve čtvrtek 21. 7. od 8.30 v Domově seniorů a od 18.00 v Rosovicích.

V sobotu 23. 7. od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši (zejména pro ty, kteří by se nemohli zúčastnit poutní mše v neděli).

V neděli 24. 7. od 9.00 bude poutní slavení Eucharistie u kaple sv. Anny (na cestě do Rosovic) - bude to jediná mše pro všechny obce v naší farnosti (v kostelích obvyklé mše nebudou).

Obvyklý program v PCSvT o prázdninách nebude. Je možnost půjčení knížek z farní knihovny (v PCSvT) po předchozí domluvě na tel. 602 308 881 nebo 602 308 864.

BOHOSLUŽBY A PROGRAM V ČERVENCI - plakát

Přejeme dobře prožitý týdenCelý článek

OZNÁMENÍ a homilie 26.6.2016/13.neděle v mezidobí

24.6. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Dnes 26. 6.: Sbírka dnešní neděle je určena na bohoslovce. 
Od 12.30 bude v Rosovicích poutní mše (nebude tedy obvyklá ranní bohoslužba v 7.30). Ostatní bohoslužby budou jako obvykle, v Dlouhé Lhotě bude od 12.00 bohoslužba slova. 
Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I.
Pondělní setkání při čaji (pro seniorky) tento týden již nebude (ani během prázdnin).
Tento týden výjimečně již v úterý 28. 6. od 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT (ve středu nebude).
Ve středu 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla - od 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši - v kostele.
Ve čtvrtek 30. 6. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.   
V pátek 1. 7. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši v Pastoračním centru sv. Tomáše.  
V neděli 3. 7. budou bohoslužby jako obvykle, ve Svatém Poli bude bohoslužba slova.
Prosíme, abyste se zapisovali na službu hlídání kostela v Dobříši během prázdnin.

Přejeme dobře prožitý čas 

--------------------------------------------------

Nedělní liturgie

Z homilie: 

LÁSKA A SVOBODA

Apoštol Pavel mluví o svobodě: To je ta svoboda, ke které vás osvobodil Kristus. Slovo „svoboda" tam ale moc nevysvětluje, přestože je to tak klíčové slovo jako třeba „láska". A také spolu ta dvě slova souvisí.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 6. 2016 /12. neděle v mezidobí

17.6. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 19. 6. je sbírka určena na obnovu dobříšských varhan. Bohoslužby budou ve všech obcích jako obvykle.

V pondělí  20. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a od 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 22. 6. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v pastoračním centru.

Ve čtvrtek 23. 6. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů a od 18.00 v Rosovicích.
 Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.   

V pátek 24. 6. je slavnost narození sv. Jana Křtitele. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Od 19.00 bude setkání skupiny mládeže Okouni - v PCSvT.

V neděli 26. 6. od 12.30 bude poutní mše v Rosovicích (nebude tam tedy obvyklá ranní mše), v ostatních obcích budou bohoslužy jako obvykle, v Dlouhé Lhotě bude bohoslužba slova. Sbírka je určena na bohoslovce.
Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I.

Přejeme dobře prožitý týden

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 6. 2016/11. neděle v mezidobí

11.6. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

vystava_v_PC_autorem_obrazu_je_Klara_SalcmanovaDnes 12. 6. v 15.30 bude setkání skupiny Manželé II. 

Od 19.00 zveme do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na koncert „Hudba starých mistrů" v podání smyčcového orchestru Quattro Corde. Koncert pořádá Sdružení pro obnovu varhan, vstupné je dobrovolné.

V pondělí  13. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) s promítáním.
(Od 20.00 doporučujeme na TV Noe vysílání dalšího dílu diskusního pořadu „Na druhý pohled".)

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 6. 2016/10. neděle v mezidobí

4.6. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí  6. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a od 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.
Ve středu 8. 6. od 18.00 bude slavena Eucharistie -  v Pastoračním centru sv. T.
Ve čtvrtek 9. 6.
od 8.30 bude slavena Eucharistie v Domově seniorů. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT. 
Ve čtvrtek v 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V pátek 10. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.


Po skončení bohoslužby bude od 19.00 následovat  NOC KOSTELŮ, kde uslyšíte koncert Dobříšského chrámového sboru, vystoupení skupiny Vrásky z lásky, malý varhanní koncert, bude možnost prohlédnout si kůr a varhany a bude i chvíle pro tichou modlitbu. Je připraven také program pro děti. (Ukončení akce je ve 22.00).

Na Noc kostelů poskytl ZÁŠTITU PAN STAROSTA.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 5. 2016

27.5. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 29. 5. slavíme slavnost Těla a Krve Pána (ze čtvrtka 26. 5.).

V pondělí  30. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a od 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 1. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Ve čtvrtek 2. 6.  bude odpoledne pro děti k ukončení školního roku: od 14.00 bude pro děti příležitost ke svátosti smíření před prázdninami, od 15.00 bude bohoslužba slova, po ní hry a soutěže a na závěr opékaní buřtů (předpokládaný konec je v 17.30).
Ve čtvrtek v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši - mše bude ke slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. (V pátek, v den slavnosti, bohoslužby ve Svatém Poli ani v Dobříši výjimečně nebudou).

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 5. 2016/Slavnost Nejsvětější Trojice

26.5. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Dnes v neděli 22. 5.  při slavení Eucharistie v Dobříši v 9.00 přistoupí pět dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Po bohoslužbě zveme na „farní den" -  společná oslava a přátelské setkání až do odpoledních hodin.
V pondělí  23. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a od 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.
Ve středu 25. 5. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT.
Ve čtvrtek 26. 5. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.  V 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. (Slavnost Těla a Krve Pána bude v naší farnosti liturgicky slavena až v neděli 29. 5.)
V pátek 27. 5. výjimečně nebude večerní mše svatá v Dobříši. (Od pátku do neděle bude duchovní obnova v klášteře u Poličan.) 
V neděli 29. 5. budeme slavit Slavnost Těla a Krve Pána. Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT.
Přejeme dobře prožitý týden  

Nedělní liturgie

Z homilie:

V evangeliu Ježíš říká: Měl bych vám mnoho co říci, ale nemůžete to snést, nemůžete to skousnout. (Apoštol Pavel podobně říká: nemáte ještě na pevnou stravu, potřebujete stravu dětskou.)  Ježíš to vysvětluje: Až přijmete Ducha, tak to bude jiné.

 O co jde?
Veliký filozof myslitel Kant řekl, že lidský rozum je nespokojený s tím, když se mu svěřují jen technické záležitosti, jenom spočítat, srovnat a vymýšlet, jak by věci šly - anebo, jak se říká, používat jen „technicistní myšlení". Kant upozorňuje, že lidský rozum má schopnost vysílat člověka do oblastí, kde se „doufá". A to doufání není jen nějaké snění, ale nový, kvalitativně jiný přístup myšlení. My o tom už něco víme, protože to, co vyjádřil filozoficky, můžeme vyjádřit určitým náboženským způsobem: My máme a jsme schopni poznání víry - víra mi dává poznat.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15.2.2016/Slavnost Seslání Ducha Svatého

15.5. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 15. 5.  - nedělní sbírka je určena na arcidiecézi. Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí  16. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 5. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 5. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 19. 5. budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 20. 5. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. 
Od 15.00 bude svátost smíření pro děti, které jdou poprvé ke svatému přijímání. 
Od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT v Dobříši.
0d 19.00 bude setkání mládeže Okouni - v PCSvT.

V neděli 22. 5. je slavnost Nejsvětější Trojice. V Rybníkách bude v 10.45 poutní mše, z toho důvodu nebude mše ve Svatém Poli. Ostatní bohoslužby budou jako obvykle, v Dlouhé Lhotě bude bohoslužba slova.
 
FARNÍ DEN.
V Dobříši při nedělní bohoslužbě od 9.00 přijme pět dětí z našeho společenství poprvé Eucharistii. Po bohoslužbě zveme všechny do pastoračního centra na „farní den", kdy budeme společně oslavovat až do odpoledních hodin. Prosíme, abyste s tím počítali ve svém časovém rozvrhu. Prosíme také, abyste přinesli sladké i slané příspěvky na společný stůl.


Přejeme dobře prožitý týden      


Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 5. 2016/7. neděle velikonoční

7.5. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 8. 5. slavíme v naší farnosti slavnost Nanebevstoupení Pána. 

Dnes od 15.00 zveme na středověkou velikonoční liturgickou hru ze 14. století 
s názvem VISITATIO SEPULCHRI  (o třech Mariích u hrobu). Účinkují sestry benediktinky z Bílé Hory, účastníci chorálního workshopu vedeného Janou Vozkovou a hosté. Představení se koná v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
v rámci přednáškového cyklu AV ČR k 700. výročí narození Karla IV. Vstupné je dobrovolné.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 5 2016/6. neděle velikonoční

29.4. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 1. 5. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

V pondělí 2. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.   

Ve středu 4. 5. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 5. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. V 8.30 bude bohoslužba v domově seniorů. Původně plánovaná večerní mše nebude, liturgické slavení tohoto svátku bude v naší farnosti přesunuto na neděli 8. května. 
Odpolední program pro děti bude jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 6. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli.V 18.00 bude slavení Eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V neděli 8. 5. od 15.00 zveme na středověkou velikonoční liturgickou hru ze 14. století s názvem VISITATIO SEPULCHRI  (o třech Mariích u hrobu). Účinkují sestry benediktinky z Bílé Hory, účastníci chorálního workshopu vedeného Janou Vozkovou a hosté. Představení se koná v rámci přednáškového cyklu AV ČR k 700. výročí narození Karla IV. Vstupné je dobrovolné.

Přejeme dobře prožitý týden 

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 4. 2016/5. neděle velikonoční

23.4. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnešní sbírka (24. 4.) je určena na pomoc Ukrajině. Dnes od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.

V pondělí 25. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.   

Ve středu 27. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 28. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Příprava na první svaté přijímání a klubíčka pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT. 

V pátek 29. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V neděli 1. 5. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

Přejeme dobře prožitý týden

 


Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 4. 2016/4. neděle velikonoční

17.4. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 17. 4. po skončení bohoslužby v Dobříši (tzn. po 10. hodině) zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na vernisáž výstavy POvěZ na hřebík TO TO/ obrázky malované na dřevo s autorskými texty Mirka Salcmana.
Od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.

V pondělí 18. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) s promítáním.   

Ve středu 20. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 21. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Setkání a klubíčka pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT. 

V pátek 22. 4. výjimečně nebude ranní bohoslužba ve Svatém Poli ani večerní bohoslužba v Dobříši.
Od 19.00 bude mít setkání mládež - v PCSvT.

V neděli 24. 4. od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.

Příprava na biřmování:  Prosíme všechny, kteří by měli zájem o svátost biřmování, aby se kontaktovali s P. Karlem Satoriou. Podle věku a počtu zájemců bude zvolena forma přípravy na tuto svátost.

Přejeme dobře prožitý týden

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 4. 2016/3. neděle velikonoční

9.4. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnešní  sbírka (10. 4.) v Dobříši je určena na náklady spojené se zimním vytápěním dobříšského kostela. V 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí 11. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  
Doporučujeme: Večer od 20.00 bude na TV Noe další díl diskusního pořadu „Na druhý pohled".

V úterý 12. 4. od 19.30 zveme do pastoračního centra na další přednášku z cyklu ROK MILOSRDENSTVÍ. Tentokrát bude hostem MUDr. Marie Svatošovázakladatelka hospicového hnutí v ČR a autorka knížek Hospice a umění doprovázet, Až k prolití krve, Kmotra na e-mailu a dalších.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 4. 2016 /2. neděle velikonoční

1.4. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 3. 4. v 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

V pondělí 4. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  V 18.00 bude slavení Eucharistie (slavnost Zvěstování Páně) - v kostele v Dobříši.

V úterý 5. 4. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 6. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 7. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Od 14.00 bude příprava dětí na první svaté přijímání. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 8. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši - v PCSvT.

V neděli 10. 4. bude v Dobříši sbírka na náklady spojené se zimním vytápěním kostela. Od 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

Výhledově: v sobotu 14. května plánujeme farní výlet do kláštera Teplá a do Mariánských Lázní. Přihlašovat se můžete zápisem do archu vzadu v kostele nebo v kanceláři v PCSvT, případně emailem.


Přejeme radostné prožití velikonočních dní

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 27. 3. 2016/Boží hod velikonoční

27.3. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Bož Hod velikonoční. Slavení Eucharistie v 10.45 ve Svatém Poli bude sloužit biskup Karel Herbst.

Bohoslužby tento týden: 

Na pondělí velikonoční 28. 3. bude slavení Eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V ostatních obcích bohoslužby nebudou. 

V dalších dnech velikonočního oktávu bude slavení Eucharistie každý den takto:
v úterý a ve středu od 18.00 v kostele v Dobříši, 
ve čtvrtek v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v kostele v Dobříši,
v pátek 1. 4. v 8.30 v Rosovicích (nebude večerní mše v Dobříši), 
v sobotu 2. 4. v 9.00 v kostele v Dobříši.

Ostatní program během týdne:

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 3. 2016/Květná neděle

18.3. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnešním dnem- Květnou nedělí - začíná velikonoční Svatý týden. Dnešní sbírka je určena na obnovu varhan v dobříšském kostele. Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 21. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Od 15.00 až do večerních hodin bude „zpovědní odpoledne" v PCSvT - příležitost ke svátosti smíření. (Po 19. hodině po předchozí domluvě).

Ve středu 22. 3.  od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

----------------

Bohoslužby velikonočního tridua se budou konat v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. (Budou společné pro všechny obce ve farnosti.)

Na Zelený čtvrtek 24. 3. je památka ustanovení svátosti Eucharistie a svátosti kněžství. Od 18.00 bude slavení Eucharistie a poté bude Eucharistie přenesena v průvodu z kostela do pastoračního centra, kde bude možnost adorace -  po celou noc až do druhého dne.

Velký pátek 25. 3. je památka umučení Ježíše Krista, den přísného postu. Během dne bude možnost adorace do 14 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Od 15.00 bude pobožnost křížové cesty - v kostele v Dobříši.
V 18.00 začnou velkopáteční obřady - v kostele v Dobříši.
Tento den je také finanční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Na Bílou sobotu 26. 3. začne vigilie Vzkříšení ve 21.00 hodin - před kostelem v Dobříši (v parčíku u sochy).

V neděli 27. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční. Nedělní bohoslužby budou jako obvykle (s žehnáním pokrmů).

(Upozorňujeme, že ze soboty na neděli je změna času - noc bude o hodinu kratší.)

Na pondělí velikonoční 28. 3. bude slavena Eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích bohoslužby nebudou.

Přejeme sváteční a radostné prožití velikonočních svátků!

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 3. 2016/ 5. neděle postní

12.3. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 13. 3.  je sbírka určena na charitní činnost v arcidiecézi. V Dobříši po skončení bohoslužby zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na vernisáž autorské výstavy Zuzany Hutňanové: MAJ´SE MNOU KŘÍŽ /malba a keramika/. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II.

Odpoledne od 16.00 zveme na koncert STABAT MATER v podání chrámového sboru farnosti Starý Knín a jejich hostů. Koncert se bude konat v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

V pondělí 14. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna a od 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 15. 3. od 19.30 zveme do pastoračního centra na další přednášku cyklu ROK MILOSRDENSTVÍ, tentokrát bude hostem s. Angelika Pintířová, boromejka, která pracuje ve výchovném ústavu pro drogově závislou mládež, , moderuje pořad na ČRo (Jak to vidí...) a také jako jedna z ošetřovatelek pečovala
o Václava Havla. Kromě toho se věnuje práci pro misie.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 3. 2016/4. neděle postní

4.3. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 6. 3. budou bohoslužby jako obvykle. Dnešní sbírka je určena na Světové dny mládeže v Krakově.
Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

V pondělí 7. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky s promítáním (pokračování - o životě sv. Pavla). Ve 20.00 bude modlitební setkání. V PCSvT

V úterý 8. 3. od 19.30 zveme do pastoračního centra na další přednášku cyklu ROK MILOSRDENSTVÍ, tentokrát bude hostem P. Stanislaw Góra. V PCSvT.

Ve středu 9. 3.  od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek  10. 3. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti s tím, že nebudou klubíčka, které vede Irena Bláhová (ostatní klubíčka budou jako obvykle). V 16.00 bude modlitba matek.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT. Výjimečně bude ve čtvrtek - místo pátku.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 2. 2016/3. neděle postní

26.2. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 28. 2. budou bohoslužby ve všech kostelích jako obvykle. Odpoledne od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v Pastoračním centru sv. Tomáše (dále jen PCSvT).  

V pondělí 29. 2. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. V PCSvT

V úterý 1. 3. od 19.30 zveme na první přednášku cyklu ROK MILOSRDENSTVÍ, kterou bude mít P. Karel Satoria  -   v PCSvT.

Ve středu 2. 3.  od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 2. 2016/2. neděle postní

17.2. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 21. 2. budou bohoslužby ve všech kostelích jako obvykle. Odpoledne od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 22. 2. ve 14.00 bude setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání. (V PCSvT)

V úterý 23. 2. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 24. 2.  od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek  25. 2. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle.V 16.00 bude modlitba matek.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie (místo pátku) - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 2. 2016/ 1. neděle postní

13.2. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 14. 2. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II.
V pondělí 15. 2. ve 14.00 bude setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání. (V PCSvT). 
(V úterý 16. 2. duchovní večer mužů výjimečně nebude, je přesunut na 23. 2.)
Ve středu 17. 2. od 10.00 bude modlitba růžence. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  
Ve čtvrtek  18. 2. od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.
V pátek 19. 2. od 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Od 19.00 bude setkání mládeže (skupina Okouni) - v PCSvT.

Pravidelný program pro děti v tomto týdnu z důvodu jarních prázdnin nebude.

V neděli 21. 2. od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

Přejeme požehnaný čas postní doby.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 2. 2016/5. neděle v mezidobí

5.2. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

vystava Skalecke podzemiDnes v neděli 7. 2. budou bohoslužby ve všech kostelích jako obvykle. Odpoledne od 15.00 zveme všechny děti i jejich rodiče na masopustní karneval do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 8. 2. ve 14.00 bude setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání. (V PCSvT)

V úterý 9. 2. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 10. 2. (Popeleční středa) začíná postní doba. Od 18.00 bude slavení Eucharistie s udílením popelce - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek  11. 2. budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek.

V pátek 12. 2. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT. 
Od 19.00 bude setkání mládeže (skupina Okouni) v PCSvT.

V sobotu 13. 2. od 18.00 zveme do PCSvT na zahájení výstavy fotografií SKALECKÉ PODZEMÍ /od Miroslava Zelenky/.Výstava nabízí zajímavé záběry z bývalého železnorudného dolu Skalka u Mníšku pod Brdy. Součástí vernisáže je také odborný výklad Igora Gajduška.

V neděli 14. 2. budou bohoslužby jako obvykle. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

Přejeme dobře prožitý týden.

Celý článek

OZNÁMENÍ 31. 1 2016/ 4. neděle v mezidobí

31.1. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 30. 1. budou bohoslužby ve všech kostelích jako obvykle. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III (v PCSvT).

V pondělí 1. 2. ve 14.00 bude setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání. (V PCSvT)

V úterý 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu. V 18.00 bude slavena Eucharistie v kostele v Dobříši.

Ve středu 3. 2. od 10.00 bude modlitba růžence. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

V 19.30 vás zveme na besedu o knížce „Povoláním člověk" a na setkání s autorem knížky - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 1. 2016/ 3. neděle v mezidobí

22.1. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 24. 1. bude slavení Eucharistie ve všech kostelích jako obvykle.
 Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci.

Ve všední dny v tomto týdnu bohoslužby nebudou. Nebude také příležitost ke svátosti smíření.

V pondělí 25. 1. ve 14.00 bude setkání pro seniorky s promítáním (o životě sv. Pavla).  
Ve 20.00 bude modlitební setkání.

Ve středu 27. 1. od 10.00 bude modlitba růžence.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 1. 2016/2. neděle v mezidobí

15.1. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 17. 1. budou bohoslužby jako obvykle. Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I. Od 15.30 setkání skupiny Manželé II .
V pondělí 18. 1. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
V úterý 19. 1.
od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.
Ve čtvrtek  21. 1.  budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.
V pátek 22. 1.  bude v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů společná  ekumenická bohoslužba katolické a evangelické farnosti  - od 18.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Po bohoslužbě bude následovat společenský večer.  Prosíme všechny o sladké i slané příspěvky na společný stůl.
Ostatní (pravidelné) bohoslužby ve všední dny v tomto týdnu nebudou. Nebude také příležitost ke svátosti smíření.

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 1. 2016/ Svátek Křtu Páně

9.1. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 10. 1. od 17.00 zveme na Tříkrálový koncert vánočních písní v podání Dobříšského chrámového sboru  -  v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Bohoslužby ve všední dny v tomto týdnu výjimečně nebudou.


Celý článek

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)

6.1. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Evangelium Mt 2, 1-12

Postavy tří mudrců jsou postavy, které nám vysvětlují, kdo to jsou lidé dobré vůle. Celý ten vánoční příběh je postaven na dobré vůli jedinců. Že v tom, co se jim mohlo zdát problematické, nebezpečné, nevhodné, dokázali nalézt světlo, třeba jen jiskru, paprsek, a na něj se soustředili: bylo to u Marie, zvlášť u Josefa a také u tří králů. A uvidíme, že ta skupina lidí dobré vůle se rozrůstá: Tito tři muži přišli, jak říká evangelium: „...na místo. Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi a zastavila se nad místem, kde bylo dítě. Vstoupili do domu...". Je zvláštní, že najednou je zde dům, když pro narození „nebylo místa". Tady tedy vidíme, že do toho vstoupil někdo, kdo pochopil. Ježíš se najednou ocitá v lidském příbytku. Dům v biblické řeči není jenom stavení, dům znamená daleko víc: přímo život. Ve Skutcích apoštolů ty krásné popisy přijetí víry „byl pokřtěn s celým svým domem" vyjadřují: přijal Ježíše do svého života.

Stavení Betléma o Vánocích má vést k tomuto kritickému a sebekritickému pohledu. Lidé k jesličkám přicházejí, dávají dítěti dary, ale nechávají ho tam... Něco jiného je dát z přebytku a něco jiného je „nastěhovat" si ho domů.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 1. 2016/Slavnost Zjevení Pána (6.1.)

2.1. 2016  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 3. 1. v našich farnostech liturgicky slavíme Slavnost Zjevení Páně, která připadá na středu 6. 1.
Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. 
Dnes od 17.00 srdečně zveme na koncert souboru Codex temporis do kostela sv. Jakuba v Příbrami.

V pondělí 4. 1. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 6. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT v Dobříši. 

Ve čtvrtek  7. 1.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT. 
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 8. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. 
Od 14.00 bude setkání pro 8. a 9. třídu. 
Od 17.00 bude příležitost ke svátosti smíření a od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

Oznámení 27.12.2015/ Svátek Svaté Rodiny

27.12. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Bohoslužby v tomto týdnu:

31. 12. svátek sv. Silvestra: slavení Eucharistie bude v 8.30 v Domově seniorů v Dobříši, v 16.00 v kostele ve Svatém Poli a v 18.00 v kostele v Dobříši.

1. ledna 2016 - Slavnost Matky Boží Panny Marie: slavení Eucharistie bude ve všech kostelech: 7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole a ve 12.00 Dlouhá Lhota.

V neděli 3. 1. po mši v Dobříši (cca v 10.15) bude setkání "Okounů" (mládež) - v PCSvT. 
V 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.

Výhledově: v neděli 10. 1. zveme na Tříkrálový koncert - vánoční písně v podání Dobříšského chrámového sboru, v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650).

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 12. 2015/ 4. neděle adventní

19.12. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 20. 12. je sbírka určena na obnovu varhan v dobříšském kostele. Ve Svatém Poli bude dnes bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie v obvyklý čas. 

Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.Od 17.00 zveme na předvánoční koncert pěveckého sboru Codex Temporis - v kostele Nejsvětější Trojice v  Dobříši. Vstupné dobrovolné.

V pondělí 21. 12. bude od 16.00 „zpovědní odpoledne" - možnost svátosti smíření až do večerních hodin, s účastí dalších kněží. Prosíme zájemce, kteří by chtěli přijít po 19. hodině, aby se předem telefonicky domluvili.

V úterý 22. 12. ráno v 6.30 bude slavení Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

Ve středu 23. 12. od 14.30 do 15.00 předají skautky a táborníci betlémské světlo v kostele Nejsvětější Trojice. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše. 
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.    

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 12. 2015 /3. neděle adventní

12.12. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 13. 12. je třetí neděle adventní. Po skončení bohoslužby můžete přispět na projekt „Andělíček pro tebe", který pomůže chudým dětem v Ekvádoru. V15.00 bude o tomto projektu beseda v PCSvT (s promítáním a ochutnávkou pravé ekvádorské kávy).
Od 15.00 bude také setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.  

Od 17.00 zveme na adventní koncert do kostela v Dobříši. Zazní adventní zpěvy různých období v podání Dobříšského chrámového sboru a skladby v přednesu žáků ZUŠ Dobříš. Vstupné je dobrovolné a je určeno na obnovu varhan.

V pondělí 14. 12. bude setkání pro seniory s možností svátosti smíření: ve 13.00 bude společná příprava a poté pro zájemce individuální zpovědi do 16 hodin. Od 14.00 bude zároveň probíhat pravidelné setkání seniorek. Vše v Pastoračním centru sv. Tomáše. (Večerní modlitební setkání výjimečně nebude).

V úterý 15. 12. ráno v 6.30 bude slavení Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 12. 2015 / 2. neděle adventní

5.12. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 6. 12.  Je druhá neděle adventní. Ve Svatém Poli bude dnes bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie. Dnešní sbírka je určena na podporu teologického semináře.

Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. 

V 17.00 zveme na adventní koncert do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Uslyšíte skladby J. S. Bacha, G. F. Händela a dalších pro housle, varhany a violoncello v podání Anny a Magdaleny Vtípilových a Alfreda Habermanna. Vstupné dobrovolné a je určeno na obnovu varhan.

V pondělí 7. 12. od 14.00 bude setkání pro seniorky  - s promítáním. Od 20.00 bude modlitební setkání.  - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 8. 12. je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu - slavení Eucharistie bude od 18.00 v kostele v Dobříši.

Ve středu 9. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  
Od 19.30 bude v rámci pravidelného diskusního setkání "Co vás zajímá?" (s P. Karlem Satoriou) tentokrát téma Advent a Vánoce. Srdečně všechny zveme.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 11. 2015/1. neděle adventní

27.11. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 29. 11. je první neděle adventní. V Dlouhé Lhotě bude dnes bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie jako obvykle.

V pondělí 30. 11.  v 15.00 a v 19.00 bude „adventní poděkování" těm, kteří pravidelně pomáhají ve farnosti. (Nebude proto obvyklé setkání při čaji.)

V úterý 1. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každý týden, ale ne vždy v úterý. Prosíme, sledujte kalendář akcí). V 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.   

Ve středu 2. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 11. 2015/Slavnost Ježíše Krista Krále

20.11. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 22. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále. V Dobříši po skončení bohoslužby jsou všichni srdečně zváni do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé a na vernisáž výstavy POUTNÍCI / práce dětí z výtvarného kroužku Barvička. Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT.

V pondělí 23. 11.  od 14.00 setkání pro seniorky a knihovna a ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 25. 11. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 26. 11. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek. Vše v PCSvT.
Ve čtvrtek v 18.00 bude slavení Eucharistie  - v kostele v Dobříši (místo pátku).

Celý článek

Liturgie a homilie 33.neděle v mezidobí

19.11. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

Liturgie 33. neděle v mezidobí.

Homilie 15.11.2015  Evangelium Mk 13, 24-32 

Blíží se konec církevního roku a my jsme zváni k opravdu vážnému zamyšlení, neznamená to ale že smutnému. Toto naše zamyšlení by mělo vyústit v hlubší uvědomění si jedné pravdy, se kterou se setkáváme stále, totiž: jsem konečný. Což není opravdu nic objevného.
Co je na tom ale k objevení, je to, že je mi dáván čas, ve kterém se má se mnou něco stát. Tento čas nám není dáván proto, aby podle našeho přání nějak uběhl nebo aby můj život trval co nejdéle a bez problémů, ale tento čas je mi dáván k tomu, abych v něm postupně dozrál. O tom se mluví v dnešním evangeliu, když Pán Ježíš říká: Podívej se na fíkovník. Vidíš jak kvete, pak odkvétá... a pak přijde plod a ty si uvědomíš: je čas ke sklizni. - Ježíš náš pohled ale nechce upínat na ovoce, vede nás k pohledu na sebe. 
Jak se říká, mírou lásky k rodině, k druhým, k člověku, k Bohu - jsou hodinky. Ty mně řeknou pravdu. Ne to, co si myslím pod svými dojmy, v představách o svých citech, jak toužím, jak miluji, ale kolik tomu dávám. Kolik skutečně dávám těm, kteří jsou okolo mne, toho nejdražšího: času.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 11. 2015 /33. neděle v mezidob

14.11. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 15. 11. v 10.45 při Eucharistii ve Svatém Poli slavíme patrocinium kostela (17. 11. - sv. Alžběta Uherská).  V Dlouhé Lhotě bude dnes ve 12.00 bohoslužba slova.  15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 16. 11. od 9.00 bude v kostele ve Svatém Poli slavena Eucharistie za zemřelé farníky.
Na Dobříši bude od 14.00 setkání pro seniorky a knihovna a ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 18. 11. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.30 zveme na diskusní setkání „Co vás zajímá?". Nad vašimi otázkami z oblasti křesťanské víry se bude zamýšlet P. Karel Satoria. V Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 11. 2015 / 32. neděle v mezidobí

6.11. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 8. 11. je sbírka na charitní činnost v diecézi. Ve Svatém Poli bude dnes v 10.45 bohoslužba slova, v Dlouhé Lhotě bude ve 12.00 slavena Eucharistie.

V pondělí 9. 11. od 14.00 bude setkání pro seniorky s promítáním. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v Pastoračním centru sv. Tomáše.          

Ve středu 11. 11. výjimečně nebude večerní mše svatá.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 11. 2015 / 31. neděle v mezidobí

2.11. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 1. 11. je slavnost Všech svatých.
V neděli ve 14.00 bude modlitba za zemřelé ve Svatém Poli. V 15.00 bude modlitba za zemřelé na hřbitově v Dobříši. V Dlouhé Lhotě bude modlitba za zemřelé po skončení bohoslužby.

V tomto týdnu bude slavení Eucharistie
v pondělí 2. 11. od 18.00 v kostele v Dobříši,
ve středu 4. 11. od 18.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše
ve čtvrtek 5. 11. od 8.30 v Domově seniorů v Dobříši.    
V pátek 6. 11. večerní bohoslužba výjimečně nebude.

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 10. 2015/30. neděle v mezidobí

22.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 25. 10. bude v Dlouhé Lhotě bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie v obvyklý čas. V Dobříši po bohoslužbě jste zváni na agapé do pastoračního centra.
Odpoledne od 16.00 se koná v kostele Nejsvětější Trojice koncert duchovní hudby na podporu varhan. Na programu jsou díla Johanna Sebastiana Bacha a Kryštofa Haranta v podání komorního sboru Laetitia Praha. Vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme.

Celý článek

Liturgie s homilií 29. neděle v mezidobí

20.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

1. čtení Iz 53, 10-11; 2. čtení Žid 4, 14-16; Evangelium Marek 10, 35-45

Zastavme se u dnešního evangelia. Jakub a Jan se tam neukazují jako přílišní sympaťáci: Mistře, posaď nás po své pravici jednoho a tady, bráchu, po levici... Všichni ostatní to tak cítili, pohoršovali se a reptali proti nim. Jenže oni přesně pochopili, že toto Ježíš chce. Že skutečně chce člověka ve své slávě, po pravici a po levici, prostě v blízkosti. Že toto je naše povolání.

V domě mého Otce, říká jiným způsobem Ježíš, je místa hodně. V domě, přímo v tom centru, v té maximální blízkosti. Už v Starém Zákoně je řečeno: kladu před tebe život nebo smrt. Nic mezi. Máš na vybranou. Buďto Boží blízkost -  anebo nic. A v tajuplném listě Zjevení je to ještě víc zdůrazněno: Kdybys byl horký, studený, výborně. Ale vlažný? Vyplivnu tě ze svých úst!

Boží blízkost. To je naše povolání. Je zvláštní, že Jakub a Jan přišli a pochopili to: tam patříme. Máme s tebou kralovat: Učiň to. A Ježíš na to odpovídá zvláštním způsobem: To není moje věc. Ale tím nemyslí ani, že by to byla věc Otce. To je vaše věc. Kdo bude sedět po mé pravici a levici - o tom rozhoduješ ty.  O tom rozhoduješ tím, jakým způsobem a kam se tlačíš.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 10. 2015 / 29. neděle v mezidobí

16.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 17. 10. se koná sbírka na misie. Papež František vybízí: Darujme svůj jednodenní výdělek! Výtěžek z prodeje koláčů a kalendářů bude přidán do sbírky na misie.
Od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.
Od 17.00 se bude konat vernisáž výstavy ke 25. výročí dívčího skautského oddílu Minnehaha - v PCSvT.

V pondělí 19. 10. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V úterý 20. 10. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 11. 10. 2015/28. neděle v mezidobí

9.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 11. 10. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II -v PCSvT.           
V 17.00 zveme na představení divadla Víti Marčíka s názvem MYSTÉRIA BUFFA, které se koná v evangelickém kostele v Dobříši v rámci festivalu Dobříšské záření. (Vstupné 70 Kč).

V pondělí 12. 10. od 14.00 bude setkání pro seniorky (s promítáním) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 14. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na diskusní setkání „Co vás zajímá?" Nad otázkami z oblasti křesťanské víry se bude zamýšlet P. Karel  Satoria. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

Liturgie 27. neděle v mezidobí

5.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Liturgie a homilie

1. čtení Gn 2, 18-24; 2. čtení Židům 2, 9-11; Evangelium Mk 10, 2-16
Homilie v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši (P. Karel Satoria)

Nejdřív se zamysleme nad větou, která jakoby letmo proběhla ze čtení listu Židům: „Ten, který posvěcuje i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ."
Co s tím? Prakticky celé Ježíšovo kázání a jeho učení je na toto téma. V dnešní terminologii bychom řekli, že nás Bůh neustále zve, abychom se identifikovali: abychom rozpoznali, co jsme, a chtěli tím být. Abychom rozpoznali, že ten, kdo posvěcuje (Bůh) i ten, kterého posvěcuje (já) jsme jednoho rodu. Kdyby se objevilo, že jsem odvětvím a členem nějakého velkého panovnického rodu, tak by mě to určitě zaujalo, zvlášť kdyby tam viselo nějaké dědictví. Podobně se musíme dívat na to, co slyšíme z Písma. Realita bývá ale taková, že to, co je v nás nejpodivuhodnější, je většinou mimo náš zájem -  vůbec nás to nevzrušuje: „Stejného druhu". Dobrá. Co s tím... Co s tím? Sv. František, jeden z nejmilovanějších světců církve, byl člověkem, který se tímto nechal zaujmout - a opravdu se stal součástí rodu, rodu Božího. Můžeme věřit tomu, že všechny legendy, které se o něm vypravují, se hojně zakládají na pravdě - protože v něm se vzácně realizoval křest: pronikání Božího života do života člověka.

Od sv. Františka je věta: Je třeba hlásat lásku Boha, hlásat evangelium, ale jen v případě nejvyšší nutnosti to dělat slovy. Sv. František hlásal Boží lásku svojí přítomností, svým bytím. Dívali se na něj a museli myslet na Boha. Na Lásku. A to by mělo být přítomno i v nás.  Dnešní čtení mluví zdánlivě o problematice manželských vztahů, ale je tam řeč právě o tomto.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 10. 2015/27. neděle v mezidobí

4.10. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli  4. 10. od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III -v PCSvT.

V pondělí 5. 10. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 7. 10.  v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 8. 10. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů.
Odpoledne budou v pastoračním centru klubíčka a setkání pro děti:
od 14.00 Klubíčko pro předškoláky a 1. třídu,
od 15.00 Klubíčko pro děti čtyřleté.
Školní děti budou mít setkání jako obvykle. 
Upozorňujeme, že pro pětileté děti je setkání odloženo (pro nemoc).
V 16.00 bude modlitba matek. Vše v PCSvT. 
"
V 19.30 zveme na „večer s hostem" v rámci festivalu Dobříšské záření: Setkání s psychoterapeutkou a spisovatelkou Dr. Helenou Peterovou bude na téma „Co je utrpení? a koná se v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pátek 9. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Ve 14.00 bude první setkání pro 8. a 9. třídu - v PCSvT.  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V neděli 10. 10. bude vést bohoslužby v naší farnosti host P. Marek Orko Vácha.
V 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.
V 17.00 zveme na představení divadla Víti Marčíka s názvem MYSTÉRIA BUFFA.  Divadlo se koná v evangelickém kostele v Dobříši v rámci festivalu Dobříšské záření. (Vstupné 70 Kč). 

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 27.9.2015/26. neděle v mezidobí

25.9. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Neděle  27. 9. Dnešní sbírka je určena na církevní školství. Ve Dlouhé Lhotě ve 12.00 bude dnes Eucharistie k výročí posvěcení kostela.

V pondělí 28. 9. v 9.00 bude v Dlouhé Lhotě „pěkná hodinka".
Tento den je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. V 18.00 bude slavena Eucharistie v Dobříši  - v kostele Nejsvětější Trojice.

V úterý 29. 9. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 30. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 1. 10. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů.
Odpoledne budou v pastoračním centru klubíčka a setkání pro děti:
Pozor - změna: začátek klubíčka pro předškoláky a 1. třídu a také klubíčka pro pětileté děti je posunut až na 8. 10.
Setkání pro školní děti budou jako obvykle.  V 16.00 bude modlitba matek.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 20. 9. 2015/25. neděle v mezidobí

18.9. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 20. 9. bude v Dlouhé Lhotě ve 12.00 bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie jako obvykle. Odpoledne od 15.00 zveme na NEDĚLI PRO DĚTI, která se koná v rámci festivalu Dobříšské záření. Na zahradě evangelické fary je pro děti připravena pohádka Král Lávra, hry a soutěže.

V pondělí 21. 9. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna, ve 20.00 modlitební setkání  - v PCSvT.

V úterý 22. 9. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 23. 9. večerní mše svatá v PCSvT výjimečně nebude.

Ve čtvrtek 24. 9. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů.
Odpoledne budou v pastoračním centru náboženství pro školní děti takto: Od 14.00 pro děti 2. třídy, od 15.00 pro děti 3. a 4. třídy, od 15.00 pro děti z 5., 6. a 7. třídy. S případnými dotazy se rodiče mohou obrátit na Irenu Bláhovou nebo Ludmilu Musilovou. V 16.00 bude modlitba matek. Vše v PCSvT.

V pátek 25. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT. Příležitost ke svátosti smíření je hodinu přede mší anebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě.  Od 19.00 bude setkání mládeže „Okouni" - v PCSvT.    
Od 19.30 zveme do zrcadlového sálu zámku na koncert skupiny Ginevra, který se koná v rámci festivalu Dobříšské záření.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 13. 9. 2015/24. neděle v mezidobí

11.9. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 14. 9. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V úterý 15. 9. od 13.30 bude první hodina kroužku Barvička pro školní děti - v PCSvT.

Ve středu 16. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 17. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Začínají také některá setkání pro školní děti: Od 14.00 bude setkání pro děti 2. třídy. Od 15.00 bude setkání pro děti 3. a 4. třídy a také od 15.00 bude setkání pro 5. a 6. třídu.
Od 16.00 bude fotbal pro kluky. V 16.00 bude také modlitba matek.  Vše v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 6. 9.2015/23. neděle v mezidobí

4.9. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

 

Dnes v neděli 6. 9. od 15.30 bude setkání Manželů III - v PCSvT.

V pondělí 7. 9. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

Ve středu 9. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  V 19.30 zveme na diskusní setkání „Co vás zajímá?" - nad otázkami křesťanské víry se bude zamýšlet P. Karel  Satoria. - V PCSvT.

Ve čtvrtek 10. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

Oznámení 30. 8. 2015 / 22.neděle v mezidobí

29.8. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Bohoslužby v tomto týdnu
budou jako obvykle: slavení Eucharistie bude ve středu 2. 9. od 18.00 v PCSvT,
ve čtvrtek 3. 9. od 8.30 v Domově seniorů v Dobříši
a v pátek 4. 9. od 18.00 v PCSvT - tato páteční bohoslužba bude (nejen) pro mládež.

Ve čtvrtek 3. 9. od 16.00 bude Modlitba matek - v PCSvT.

V neděli 6. 9. bude při slavení Eucharistie také požehnání školákům a studentům.
Od 15.30 bude setkání Manželů III - v PCSvT.

Ostatní pravidelný program ani náboženství pro děti tento týden ještě nebude.

 

Výhledově:
Ve středu 9. 9. od 19.30 CO VÁS ZAJÍMÁ? - přednáškové a diskusní setkání s P. Karlem Satoriou nad otázkami křesťanské víry - v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ na srpen

1.8. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

BOHOSLUŽBY 
Slavení Eucharistie bude každou neděli (kromě 16. 8.) jako obvykle: 7.30  Rosovice, 9.00  Dobříš, 10.45 Svaté Pole (ob týden bohoslužba slova), 12.00 Dlouhá Lhota (ob týden bohoslužba slova).

V sobotu 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v 9.00 bude slavení Eucharistie  v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

V neděli 16. 8.
v 10.45 bude poutní bohoslužba v Budínku a nebude bohoslužba ve Svatém Poli.
Od 14.00 bude bohoslužba slova u kapličky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Huti a po ní pouťové posezení s hudbou. 

Slavení Eucharistie ve všední dny
V Pastoračním centru sv. Tomáše bude vždy ve středu a v pátek od 18.00 s výjimkou 19. 8. a 21. 8., kdy bohoslužby nebudou.
V Domově seniorů v Dobříši bude bohoslužba vždy ve čtvrtek od 8.30. (20. 8. bohoslužba slova).
Ranní páteční bohoslužby v Rosovicích a ve Svatém Poli nebudou.

Pravidelný program v Pastoračním centru sv. Tomáše během prázdnin nebude. 

Během prázdnin si přijďte prohlédnout farní knihovnu - bude k dispozici pro dospělé i pro děti. Vzhledem k dovoleným prosíme, abyste se raději předem telefonicky domluvili (tel. 602 308 881 kancelář).

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 6. 2015/13. neděle v mezidobí

26.6. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla - Eucharistie bude slavena v 18.00 v kostele v Dobříši.
Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna,
od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

V 19.30 zveme na ukončení výstavy KRAJINY NOVÉHO ZÉLANDU: autoři fotografií se podělí o zážitky z cest a promítnou další fotografie.

Ve středu 1. 7. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. (Od 17.00 je příležitost ke svátosti smíření v PCSvT.)

V pátek 3. 7.  bohoslužby v naší farnosti výjimečně nebudou (z důvodu účasti P. Karla na jiné farní akci).

V neděli 5. 7. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Ve Svatém Poli v 10.45 bude bohoslužba slova, v ostatních obcích bude slavení Eucharistie jako obvykle.

BOHOSLUŽBY O PRÁZDNINÁCH budou:  V neděli jako obvykle s výjimkou 26. 7., kdy bude poutní mše u kapličky
sv. Anny (na cestě do Rosovic) společná pro všechny obce. (V sobotu 25. 7. od 18.00 bude slavení Eucharistie s nedělní liturgií v kostele v Dobříši).
Ve všední den budou bohoslužby v Dobříši jako obvykle, v Rosovicích a ve Svatém Poli ranní páteční mše nebudou.

Případné výjimky budou uvedeny v nedělním oznámení
(je také zveřejněno na webových stránkách farnosti).

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 6. 2015/12. neděle v mezidobí

19.6. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 22. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 23. 6. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V 18.00 bude slavení Eucharistie -  v kostele v Dobříši. (Od 17.00 je příležitost ke svátosti smíření v PCSvT.)

Ve čtvrtek 25. 6. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Odpoledne je připravený program pro děti na závěr školního roku: od 14.00 příležitost ke svátosti smíření pro děti, od 15.00 bohoslužba slova pro děti, pak hry a soutěže a na závěr opékání špekáčků (cca do 17.30).
Od 16.00 bude „modlitba matek".   - Vše v PCSvT

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 6. 2015/11. neděle v mezidobí

12.6. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 15. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 16. 6. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 17. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT. Od 19.30 zveme na večer povídání s manžely Váňovými o událostech, které se přihodily během jejich dovolené v Nepálu v dubnu tohoto roku  - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 6. 2015/Slavnost Těla a Krve Pána

5.6. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 8. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 10. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT.

Od 19.30 zveme na setkání „Co vás zajímá?" - společné zamyšlení nad otázkami, které nám klade naše víra. (Vede P. Karel Satoria) - v PCSvT.

Ve čtvrtek 11. 6. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro mladší děti, které vedla Markéta Svobodová, v tomto školním roce již nebudou. Ostatní setkání pro školní děti budou jako obvykle.
Od 16.00 bude „modlitba matek".   - Vše v PCSvT.  

V pátek 12. 6. je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Ráno v 8.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. (Obvyklá ranní mše ve Svatém Poli nebude). V 18.00 zveme na poutní mši u kapličky ve Lhotce.
V pátek v 19.00 je setkání mládeže „Okouni" - v PCSvT.

Příležitost ke svátosti smíření v PCSvT tento ani další pátek výjimečně nebude, ale je možné se kdykoliv telefonicky domluvit (s P. Karlem Satoriou).
Možnost svátosti smíření bude také vždy hodinu před každou mší svatou.

Celý článek

OZNÁMENÍ 31. 5.2015/Slavnost Nejsvětější Trojice

2.6. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 31. 5. po bohoslužbě v Dobříši všechny srdečně zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé při příležitosti prvního svatého přijímání dětí.

V pondělí 1. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 3. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT.

Ve čtvrtek 4. 6.  je slavnost Těla a krve Pána (Boží Tělo), liturgicky bude slavena v kostelích naší farnosti při nedělních bohoslužbách 7. června.
Ve čtvrtek v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
Od 16.00 bude „modlitba matek" .   - Vše v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ 24.5. 2015/Slavnost Seslání Ducha svatého

22.5. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 24. 5. od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.

V pondělí 25. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 27. 5. od 14.30 bude první svátost smíření pro děti, které se také připravují  na první svaté přijímání.
V 18.00 bude slavení Eucharistie. - Vše v PCSvT.

Ve čtvrtek 28. 5. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
Od 16.00 bude „modlitba matek" .   - Vše v PCSvT.  

V pátek 29. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši - výjimečně v kostele!

V pátek od 19.00 zveme všechny na Noc kostelů do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Během večera zazní koncert hudební skupiny Vrásky z lásky, dozvíte se různé zajímavosti o kostele a o jeho významu v různých etapách lidského života, uslyšíte zpěv chrámového sboru, budete si moci prohlédnout zblízka varhany a na závěr se můžete účastnit tiché meditace při svíčkách. (Konec večera je ve 22.00).

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 5. 2015 /7. neděle velikonoční

18.5. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 18. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna,od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 20. 5. ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání. V 18.00 bude slavení Eucharistie. - Vše v PCSvT.

Ve čtvrtek 21. 5. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
Od 16.00 bude „modlitba matek" .   - Vše v PCSvT.  

V pátek 22. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a od 18.00 bude slavení Eucharistie - vše v PCSvT.
Od 19.30 zveme na vernisáž výstavy KRAJINY NOVÉHO ZÉLANDU/ fotografie Miloše Berana a Noemi Trojanové - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 5. 2015/6. neděle velikonoční

9.5. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 11. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna . Od 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 13. 5. ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání. V 18.00 bude slavení Eucharistie. - Vše v PCSvT.

Od 19.30 zveme všechny na přednáškové a diskusní setkání s P. Karlem Satoriou, nazvané „Co vás zajímá?", kde se budeme zamýšlet nad otázkami víry. Setkání se budou konat vždy 2. středu v měsíci v PCSvT.

Ve čtvrtek 14. 5.  je slavnost Nanebevstoupení Pána. V naší farnosti se liturgické slavení této slavnosti přesouvá na neděli 17. května. V 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" .   - Vše v PCSvT.  

V pátek 15. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a 
od 18.00 bude slavení Eucharistie - vše v PCSvT. 

V sobotu 16. 5. od 16.00 zveme na duchovní obnovu na téma „Radost evangelia - Exhortace papeže Františka". Obnova se bude konat v Pastoračním centru sv. Tomáše a povede ji P. Stanislaw Góra.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 5. 2015/ 5. neděle velikonoční

3.5. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 3. 5. od 15.30 se bude konat setkání Manželů III - výjimečně nebude v PCSvT, ale u Prnů.

V pondělí 4. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.

Ve středu 6. 5. ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT.  Večerní slavení Eucharistie výjimečně nebude.

Ve čtvrtek 7. 5. v 8.30 bude bohoslužba slova v Domově seniorů. Výjimečně nebude náboženství pro 4. a 5. třídu. Klubíčka a náboženství pro mladší děti budou ještě upřesněna. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.  

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 4. 2015/ 4. neděle velikonoční

24.4. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 26. 4. zveme po nedělení bohoslužbě v Dobříši na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
Od 15.00 bude setkání Odpadlíků - v PCSvT.

V pondělí 27. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.

Ve středu 29. 4. ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 30. 4. v 8.30 bude bohoslužba slova v Domově seniorů. Klubíčka a náboženství pro děti budou jako obvykle. Prosíme, aby děti, které se chtějí zúčastnit vikariátního setkání v Boroticích 8. 5., přinesly vyplněné přihlášky.
Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 4. 2015/3. neděle velikonoční

19.4. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 19. 4. od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.

V pondělí 20. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.

V úterý 21. 4. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 22. 4. ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Od 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 4. 2015 /2. neděle velikonoční

11.4. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 12. 4. v 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí 13. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 15. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. Od 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 4. 2015/ Slavnost Zmrtvýchvstání

3.4. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 5. 4. je Slavnost Zmrtvýchvstání - Boží hod velikonoční.

Bohoslužby tento týden:

V pondělí 6. 4.
bude slavení Eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V ostatních obcích bohoslužby nebudou.

Během velikonočního oktávu bude slavena Eucharistie každý den vždy v Dobříši v kostele: od úterka 7. 4. do pátku 10. 4. v 18.00, v sobotu 11. 4. v 9.00 hodin.

Ve čtvrtek 9. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
V pátek 10. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 10. 4. od 16.00 do 17.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše.


Ostatní program během týdne

V úterý 7. 4. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.
Ve středu 8. 4. od 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT.  Od 19.30 je další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 3. 2015/ 6. neděle postní

27.3. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes na Květnou neděli začíná velikonoční „svatý týden".  V 15.30 bude setkání Manželů III - v PCSvT. Tato skupina je stále otevřená pro další zájemce o společenství - můžete přijít na setkání nebo kontaktovat Mirka Sochora.

V pondělí 30. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky). Od 15.00 až do večerních hodin bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření (k dispozici bude více kněží) -  v PCSvT.

V úterý 31. 3. od 19.30 zveme na poslední setkání semináře „Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?". Přednášku na téma „Překážky modlitebního života" bude mít Kateřina Lachmanová, Th.D. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 1. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. Od 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

VELIKONOČNÍ OBŘADY VE SVATÉM TÝDNU se budou konat  v Dobříši v kostele a budou společné pro všechny obce.

Na Zelený čtvrtek 2. 4. bude slavení Eucharistie v 18.00 a poté bude Eucharistie přenesena v průvodu z kostela do pastoračního centra, kde bude možnost adorace po celou noc - až do pátku do 16.00 hodin.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 3. 2015/ 5. neděle postní

20.3. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 23. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 24. 3. od 19.30 zveme na seminář „Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?". Hostem bude P. Vojtěch Kodet. V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 25. 3. je Slavnost Zvěstování Páně. V 18.00 bude slavení Eucharistie v Dobříši - v kostele Nejsvětější Trojice.
 Ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. Od 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 3. 2015/ 4. neděle postní

13.3. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 15. 3. je sbírka určena na charitní činnost arcidiecéze. Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí  16. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 3. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 3. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. Od 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

Ve čtvrtek 19. 3. je slavnost sv. Josefa. Slavení Eucharistie bude v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v Dobříši v kostele. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.
Od 19.30 zveme na přednášku semináře„Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?", na téma „Od prosby k modlitbě" (Karel Satoria) - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 3. 2015/3. neděle postní

9.3. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 8. 3. je mimořádná sbírka na vytápění dobříšského kostela během zimy. Přispět můžete také vzadu do kasičky nebo převodem na účet. Dnes po skončení bohoslužby v Dobříši zveme do pastoračního centra na agapé a na vernisáž výstavy „Návrat k Bohu" - křížová cesta od Josefa Bolka. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.

V pondělí  9. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 10. 3. od 19.30 zveme na seminář „Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?". Prvním hostem bude P. Vojtěch Kodet s přednáškou „Modlitba jako brána a cesta" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 3. 2015/2. neděle postní

27.2. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 1. 3. v 15.30 bude setkání Manželů III - v PCSvT.

V pondělí 2. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 4. 3. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Od 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

Ve čtvrtek 5. 3. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Výjimečně nebudou setkání (náboženství) pro děti 4. a 5. třídy. Ostatní klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 2. 2015/ 1. neděle postní

21.2. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 22. 2. po nedělní mši v Dobříši zveme do pastoračního centra na agapé a také na setkání se zástupci organizace Likvidace lepry. Její prezident Dr. Vojtěch Eliáš představí práci této organizace a bude možnost finančně přispět.

Od 15.00 bude setkání Odpadlíků - v PCSvT.  Také od 15.00 bude setkání Manželů I a od 15.30 setkání Manželů II  (místo dle domluvy).

V pondělí 23. 2. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. února 2015/ 6. neděle v mezidobí

12.2. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 15. 2. od 15.00 zveme děti na KARNEVAL do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 16. 2. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.  Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 2. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 2.  je Popeleční středa (den přísného půstu) a začátek postní doby. Slavení Eucharistie s udílením popelce bude v 18.00 v kostele v Dobříši a také v 18.00 ve Svatém Poli. (Z toho důvodu páteční mše ve Svatém Poli nebude). V 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 2. 2015/5. neděle v mezidobí

9.2. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes  8. 2.  setkání Manželů II výjimečně nebude, protože začínají jarní prázdniny.  Setkání je přeloženo na 22. února.

V pondělí 9. 2. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 11. 2. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Od 19.30 bude druhé setkání kuzu Alfa - v PCSvT. Termíny a témata jednotlivých setkání jsou uvedeny na plakátech. Kurz je stále otevřený pro další zájemce.

Ve čtvrtek 12. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti tento týden nebudou - jsou jarní prázdniny.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 2. 2015/ 4. neděle v mezidobí

30.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. Na toto setkání mohou přijít i další manželské páry, které hledají společenství.

V pondělí 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu. Slavení Eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši.
Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a farní knihovna - v PCSvT.
Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 4. 2. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 bude první setkání kuzu Alfa - v PCSvT. Úvodní přednášku na téma „Jde v životě o víc?" bude mít P. Karel Satoria, ostatní termíny a témata jednotlivých setkání jsou uvedeny na plakátech.

Celý článek

KURZ ALFA

24.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Chcete se dozvědět něco o křesťanství?

Pak bychom Vás rádi pozvali na kurz ALFA - krátký praktický úvod do křesťanské víry vedený týmem spolupracovníků, probíhající v uvolněné přátelské atmosféře.  Je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křesťany.
Kurz bude probíhat od 4. února 2015, jednotlivá setkání budou vždy ve středu od 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Bližší informace o našem kurzu Alfa můžete najít na plakátu ALFA. Kdybyste měli další dotazy, rádi Vám odpovíme na alfa@farnostdobris.cz nebo na tel. 733 711 036.

Přihlásit se můžete buď telefonicky nebo emailem na uvedené kontakty, můžete také doručit vyplněnou přihlášku, kterou najdete na letáčku (strana 1, strana 2). Pokud váháte, můžete se účastnit jen prvního setkání, než se pro kurz rozhodnete. Základní informace o těchto kurzech Alfa najdete také na www.kurzyalfa.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi.

                                Martina Svárovská, vedoucí kurzu

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 1. 2015/ 3. neděle v mezidobí

23.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 25. 1. je svátek Obrácení sv. Pavla. V kostele v Dlouhé Lhotě bude dnes ve 12.00 bohoslužba slova. V ostatních obcích bude slavení Eucharistie jako obvykle.

Dnes od 15.00 bude setkání Odpadlíků - v PCSvT.

V pondělí 26. 1. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 271. bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 28. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 1. 2015/ 2. neděle v mezidobí

19.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 18. 1. je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Dnes 18. 1. po mši v Dobříši (cca v 10.15 h) jsou zváni do pastoračního centra všichni, kteří se starali o účastníky poutě Taize. Od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.

V pondělí 19. 1. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 20. 1. bude duchovní večer mužů, sraz je v 19.45 u PCSvT.

Ve středu 21. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 1. 2015/ Svátek Křtu Páně

9.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 11. 1. v 15. 30 bude setkání Manželů II - v PCSvT. Také od 15.30 bude setkání Manželů III - výjimečně u Sochorů.

V pondělí 12. 1. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 13. 1. od 19.30 zveme na přednáškové setkání s děkanem teologické fakulty Jihočeské univerzity Doc. Tomášem Machulou na téma „Evoluční proces církve", které se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 14. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 15. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 16. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Setkání pro 7. a 8. třídu výjimečně nebude. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.

Od 18.00 zveme všechny na ekumenickou bohoslužbu do Pastoračního centra sv. Tomáše. 
Od 19.30 pak bude následovat společenský večer obou farností. - Prosíme o sladké i slané příspěvky na společný stůl. (Víno je zajištěno).

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 1. 2015/Slavnost Zjevení Pána

3.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Velké poděkování patří těm, kteří organizovali a zajišťovali vše potřebné v naší farnosti při setkání mladých Taizé, zejména Markétě Španělové, a také všem, kteří přijali mladé lidi ve svých rodinách a domovech.  

Dnes v neděli 4. 1. v 17.00 zveme na Tříkrálový koncert vánočních písní v podání Dobříšského chrámového sboru  -  v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí 5. 1. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 7. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek  8. 1.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 9. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 12. 2014/ 4. neděle adventní

19.12. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 21. 12. od 15.00 bude setkání Manželů I (u Svobodů).

V úterý 23. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. Ve 14.30 předají skauti betlémské světlo v kostele v Dobříši.
Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Ve středu 24. 12. je Štědrý den. Ve 14.30 bude vánoční setkání pro děti - v kostele v Dobříši.
Večerní bohoslužby budou takto: ve 22.00 bohoslužba slova ve Staré Huti, slavení Eucharistie ve 22.00 ve Svatém Poli a také ve 22.00 v Rosovicích, ve 24.00 půlnoční mše v Dobříši.

Ve čtvrtek 25. 12. je slavnost Narození Pána, Boží hod vánoční. Bohoslužby budou jako v neděli.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 12. 2014/ 3. neděle adventní

12.12. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Ve sbírce na pomoc dětem v Ekvádoru, která se konala 1. neděli adventní, se v našich farnostech vybralo celkem 23 465 Kč. P. Pavel Budský jménem nadace děkuje všem za tento finanční dar.

Dnes 14. 12. je neděle Gaudete (radujte se). V 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

V pondělí 15. 12. od 14.30 bude „zpovědní odpoledne"- příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin - v PCSvT. K dispozici bude více kněží.

V úterý 16. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 12. 2014/ 2. neděle adventní

5.12. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 7. 12. je sbírka určena na bohoslovce. V 15.30 bude setkání Manželů III - v PCSvT.
V 16.00 zveme do kostela v Dobříši na adventní koncert „Housle a varhany" (hraje Anička Vtípilová a Alfred Habermann). Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 8. 12. je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - slavení Eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši.
Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 9. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 11. 2014/ 1. neděle adventní

28.11. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 30. 11. je možno podpořit projekt „Andělíček pro tebe" na pomoc dětem v Ekvádoru. Odpoledne v 15.00 zveme na besedu o tomto projektu s P. Pavlem Budským do Pastoračního centra sv. Tomáše (PCSvT) - s promítáním a s ochutnávkou ekvádorské kávy.

V pondělí 1. 12. v 15.00 a v 19.00 bude „adventní setkání" s těmi, kteří pravidelně pomáhají ve farnosti. (Nebude proto setkání pro seniorky ani večerní modlitba.)

V úterý 2. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každé úterý).

Ve středu 3. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 11. 2014/Slavnost Ježíše Krista Krále

24.11. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 24. 11. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 25. 11. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 26. 11. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 11. 2014/ 33. neděle v mezidobí

16.11. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

abcV pondělí 17. 11. v 9.00 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. (Pravidelná setkání v pastoračním centru nebudou - je státní svátek.)

Ve středu 19. 11. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 20. 11.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka pro nejmenší děti (které vede Markéta Svobodová) výjimečně nebudou. Ostatní setkání pro starší děti budou jako obvykle. 
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 11. 2014 /32. neděle v mezidobí

7.11. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 9. 11. v 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.
Sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.

V pondělí 10. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V úterý 11. 11.  v 17.00 zveme na MODLITBU PRO MĚSTO - modlitba za obyvatele našeho města a za dobré vztahy mezi nimi. Modlitba se koná v parčíku u Mírového náměstí u pomníku obětem světových válek.

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 11. 2014/ 31. neděle v mezidobí

31.10. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 2. 11. a také po celý tento týden vzpomínáme na všechny zemřelé ve svých modlitbách. Společná modlitba za ty, kteří nás předešli, bude dnes v 15.00 na hřbitově v Dobříši a také v 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli.V Dlouhé Lhotě bude modlitba za zemřelé dnes po skončení bohoslužby.

V pondělí 3. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V úterý 4. 11.  v 19.30 zveme na přednáškové setkání s biskupem Václavem Malým na téma "Potřebuje církev reformu?" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 10. 2014/30. neděle v mezidobí

27.10. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli


Dnes v neděli 26. 10.
 od 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT. 
V pondělí 27. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
Ve středu 29. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 
Ve čtvrtek 30. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka ani setkání dětí s výukou náboženství se tento týden konat nebudou  (z důvodu podzimních prázdnin.) V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT. 
V pátek 31.10. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

V sobotu 1. 11. je slavnost Všech svatých. Slavení Eucharistie bude  v 9.00 v Rosovicích a také v 9.00 v kostele v Dobříši. V Dobříši po bohoslužbě zveme na agapé do pastoračního centra. 
V neděli 2. 11. vzpomínáme na všechny zemřelé. Modlitba za ty, kteří nás předešli, bude v 15.00 na hřbitově v Dobříši a také v 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli. V Dlouhé Lhotě bude modlitba za zemřelé po skončení nedělení bohoslužby.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 10. 2014/ 29. neděle v mezidobí

20.10. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

vystava_K_RechlikDnes 19. 10. je misijní neděle. Sbírka vykonaná při bohoslužbě je určena na projekty Papežského misijního díla. 
V pondělí 20. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).
V úterý 21. 10. zveme k účasti na slavení Eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši - mše bude sloužena při příležitosti setkání kněží příbramského vikariátu.
Ve středu 22. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 
Ve čtvrtek 23. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství budou jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.
V pátek 24. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Dopoledne budou Zpívánky a Barvička pro děti jako obvykle (v PCSvT). Od 14.00 bude setkání pro starší děti (7. - 9. třída) v PCSvT. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - výjimečně v kostele.
Po skončení večerní bohoslužby (asi v 18.30) bude v kostele zahájena vernisáž výstavy VIZE A TUŠENÍ - z výtvarné tvorby Karla Rechlíka. V kostele budou vystavena velká plátna z cyklu Krédo. Vernisáž pak bude pokračovat v Pastoračním centru sv. Tomáše, kde budou ke zhlédnutí další díla. V 19.30 zveme na přednáškové setkání s K. Rechlíkem na téma „Úkol umění v lidském životě".

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 10. 2014/ 28. neděle v mezidobí

13.10. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 13. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 10. 2014/ 27. neděle v mezidobí

3.10. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 5. 10. v 10.30 po nedělní bohoslužbě v Dobříši zveme do pastoračního centra na derniéru výstavy fotografií Hany Rysové. Jsou nové kalendáře na rok 2015 - zájemci si je mohou koupit v neděli v kostele nebo přes týden v PCSvT.
V pondělí 6. 10.
ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).

V úterý 7. 10. bude duchovní večer mužů -  od 18.00 v Uhlířských Janovicích, s přespáním.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. září 2014/26. neděle v mezidobí

29.9. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 28. 9. je slavnost sv. Václava. Sbírka je na církevní školství.

V pondělí 29. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).

V úterý 30. 9. v 19.30 bude setkání pastorační rady (v PCSvT).

Ve středu 1. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Odpoledne v 15.00 zveme na prezentační zajímavou akci na hřišti u kina, kde se představí různé místní organizace a zájmové spolky včetně naší farnosti.

Ve čtvrtek 2. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství (v PCSvT) budou již pro všechny děti. Rozpis je na nástěnkách a na webu farnosti.

V 19.30 zveme večer s hostem v rámci festivalu Dobříšské záření: na setkání s reportérem a fotografem Janem Šibíkem, které má název Příběhy víc než dramatické z neklidných částí světa -  v PCSvT. (Vstupné dobrovolné).

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 9. 2014/ 25. neděle v mezidobí

19.9. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 21. 9. od 15.00 zveme děti a jejich rodiče na zahradu evangelické fary, kde jsou pro ně připraveny soutěže, hry a divadelní pohádka Tři sestry a jeden prsten. Akce se koná v rámci festivalu Dobříšské záření, který připravuje naše farnost společně s evangelickou farností.
V pondělí 22. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT. 
Ve středu 24. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 9. 2014/ 24. neděle v mezidobí

12.9. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 15. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
Ve středu 17. 9.
v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve čtvrtek 18. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Setkání pro děti s výukou náboženství (v PCSvT) bude takto: od čtvrtka 18. 9. od 13.15 - pro 4. třídu, od 14.45 - pro 5. třídu, od 15.00 - pro 3. třídu.
Klubíčka pro mladší děti (předškolní a 1. a 2. třída) začnou od 2. října. Přehled zde.
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 31. 8. 2014/ 22. neděle v mezidobí

1.9. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 31. 8. po nedělní bohoslužbě v Dobříši jsou všichni zváni na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše, kde také můžete shlédnout novou výstavu s názvem (K) VIDĚNÍ - fotografie Hany Rysové.

V pondělí 1. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna - v PCSvT.

Ve středu 3. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 4. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT. Klubíčka a setkání pro děti ještě nebudou.

Celý článek

Kulturní festival Dobříšské záření 2014

11.8. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Srdečně Vás zveme na kulturní festival Dobříšské záření 2014, který připravují společně lidé z katolické a z evangelické farnosti v Dobříši. Program festivalu nabízí tyto akce:
Od 1. září je v Pastoračním centru sv. Tomáše možnost prohlédnout si výstavu fotografií od Hany Rysové s názvem (K) VIDĚNÍ. S autorkou výstavy se setkáme na slavnostním ukončení výstavy v neděli 5. října od 10.30 hodin (v Pastoračním centru sv. Tomáše).

V pátek 5. září v 19.30
bude festival slavnostně zahájen společenským večerem obou farností v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ na srpen 2014

27.6. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Bohoslužby během prázdnin budou takto:

V neděli bude slavení Eucharistie (mše svatá) jako obvykle: 7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota. V srpnu s výjimkou 17. 8., kdy nebude mše ve Svatém Poli, ale v 10.45 bude poutní mše v Budínku.

Ve všední den
bude slavení Eucharistie vždy ve středu a v pátek od 18.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše, v případě slavnosti bude slavení Eucharistie v kostele.
Páteční ranní bohoslužby v Rosovicích a ve Svatém Poli nebudou.

Pravidelné akce v Pastoračním centru sv. Tomáše o prázdninách nebudou. K dispozici je farní knihovna (po předchozí telefonické domluvě na tel. 602 308 881 - kancelář).

Prosíme, abyste se zapisovali na hlídání kostela v Dobříši a také na úklid kostela - do archů vzadu v kostele nebo v kanceláři farnosti. Děkujeme.

 

Dobře prožitý čas dovolených a prázdnin přejí P. Karel Satoria a P. Petr Blecha 

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 6. 2014/12. neděle v mezidobí

27.6. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 22. 6. slavíme slavnost Těla a krve Páně (ze čtvrtka 19. 6.). V 16.00 bude informativní schůzka pro zájemce o nové společenství manželů - v PCSvT.

V pondělí 23. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

Ve středu 25. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 6. 2014/ Slavnost Nejsvětější Trojice

13.6. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 15. 6.  - Slavnost Nejsvětější Trojice, v 9.00 v  Dobříši je poutní mše. V 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.

V pondělí 16. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 6. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 6. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 19. 6. je Slavnost Těla a Krve Páně.  V 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V kostelech naší farnosti budeme tuto slavnost liturgicky slavit v neděli 22. 6.

Od 13.30 bude svátost smíření pro děti, které ji přijmou poprvé,
 a od 14.00 je příležitost ke svátosti smíření pro ostatní děti.

Odpoledne pro děti na závěr školního roku
Od 15.00 zveme všechny děti na bohoslužbu slova - do PCSvT.
Od 15.45 budou hry a soutěže a od 17.00 bude opékání špekáčků (do 18.00).
Modlitba matek výjimečně nebude.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 1. 6. 2014/7. neděle velikonoční

30.5. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 1. 6. po skončení bohoslužby v Dobříši si můžete vzadu v kostele prohlédnout nebo koupit knížky z Karmelitánského nakladatelství (u Markéty Španělové).

V pondělí 2. 6. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v PCSvT.

Ve středu 4. 6. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 25. 5. 2014/6. neděle velikonoční

26.5. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 25. 5. po skončení bohoslužby v Dobříši srdečně zveme na vernisáž výstavy „Na procházce" (práce dětí z výtvarného kroužku Barvička) a na malý koncert kroužku Zpívánky - do Pastoračního centra sv. Tomáše.
V 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 26. 5. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v PCSvT.

V úterý 27. 5. od 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 28. 5. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 29. 5. je slavnost Nanebevstoupení Pána.
Slavení Eucharistie bude
v 8.30 v Domově seniorů a v 18.10 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Klubíčka a setkání pro děti budou takto:

Nebude klubíčko, které vede Markéta Svobodová. Nebude také setkání pro děti 4. třídy (mají školu v přírodě). Ostatní klubíčka a setkání pro děti budou ve stejnou dobu jako obvykle.

V 15.45 bude modlitba matek - v PCSvT. 

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 18. 5. 2014/5. neděle velikonoční

16.5. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 18. 5. v 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.
V 17.00 zveme na slavnostní ukončení výstavy „S křížem" (Fanča Vandasová, Katka Šmahelová, Lucie Bigoni a Mirek Salcman) - v Pastoračním centru sv. T.

V pondělí 19. 5. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v PCSvT.

V úterý 20. 5. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - sraz je u kostela v Dobříši (bude se uklízet oratoř).

Ve středu 21. 5. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 22. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro mladší děti budou jako obvykle, ale nebude setkání pro 6. třídu. V 15.45 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 11. 5. 2014/ 4. neděle velikonoční

9.5. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 12. 5. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v PCSvT.

Ve středu 14. 5. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 15. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.45 bude modlitba matek - v PCSvT. 

V pátek 16. 5. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 4. 5. 2014/ 3. neděle velikonoční

2.5. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 5. 5.  ve 14.00 bude v rámci setkání pro seniorky také přednáška (P. Karel Satoria) - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání  - v PCSvT.

V úterý 6. 5. od 9.00 do 13.00 zveme zájemce na workshop „Jak říkat NE" (o komunikaci mezi rodiči a dětmi) - pořádá Charita Starý Knín v Pastoračním centru sv. Tomáše. 

Ve středu 7. 5. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ neděle 27. 4. 2014/ 2. neděle velikonoční

25.4. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 27. 4. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

Ve středu 30. 4. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie  - v PCSvT.

Ve čtvrtek 1. 5. V 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Protože je tento den státní svátek, obvyklý program v PCSvT nebude.

V pátek 2. 5. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V neděli 4. 5. bude při slavení Eucharistie v 9.00 v Dobříši udělen křest dvěma dětem z naší farnosti (Albert Šimek a Apolenka Svobodová).

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 4. 2014 /Slavnost Zmrtvýchvstání

19.4. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 20. 4. po skončení bohoslužby v Dobříši jsou všichni zváni na agape do Pastoračního centra sv. Tomáše.
Od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.

Bohoslužby tento týden:
V pondělí 21. 4.
bude slavení Eucharistie takto: v 7.30 v kostele v Rosovicích
a v 9.00 v kostele v Dobříši. V ostatních obcích mše nebudou.

Během velikonočního oktávu bude slavena Eucharistie každý den:
Od úterka do pátku v 18.00, v sobotu ráno v 9.00 - vždy v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Ve čtvrtek 24. 4. v 8.30 bude mše svatá také v Domově seniorů.
V pátek 25. 4. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 4. 2014/ Květná neděle

11.4. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes začíná velikonoční „Svatý týden".  V 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

V pondělí 14. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna.
 Odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi: od 15.00 pro děti a jejich rodiče a od 16.00 pro všechny - až do večerních hodin (k dispozici bude více kněží) -  v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 15. 4. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 16. 4. v 13.15 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Velikonoční obřady ve Svatém týdnu
se budou konat  v Dobříši v kostele a budou společné pro všechny obce:

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 4. 2014/5. neděle postní

5.4. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 7. 4. od 14.00 bude setkání seniorek. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 8. 4.
v 19. 30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 9. 4.  od 13.15 bude příprava pro děti k prvnímu svatému přijímání. V 18.00 bude EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V EVANGELICKÉM KOSTELE.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. března 2014/ 4. neděle postní

28.3. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 30. 3. je sbírka určena na charitní činnost v diecézi. Od 15.00 nás zve soubor Musica Podberdensis na koncert Stabat Mater do v kostelíku sv. Maří Magdalény na Skalce u Mníšku.

V pondělí 31. 3. od 14.00 bude setkání seniorek. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 2. 4.  od 13.15 bude příprava pro děti k prvnímu svatému přijímání. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.30 zveme na poslední setkání semináře s názvem „Kdy jde o život...".  Hostem tohoto večera je psychoterapeut se zaměřením na krizovou intervenci, paní Sylva Vozábová. - V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 3. 2014/3. neděle postní

21.3. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 23.  3. v 15.00 bude setkání Odpadlíků - v PC.

V pondělí 24. 3. od 14.00 bude přednáška v rámci setkání seniorek. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 25. 3. je slavnost Zvěstování - v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Od 19.00 jsou rodiče zváni na přednášku „Puberta", kterou pořádá RC Dobříšek - v PCSvT.

Ve středu 26. 3. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve 13.15 bude příprava pro děti k prvnímu svatému přijímání - v PCSvT.
V 19.30 zveme na třetí setkání semináře s názvem „Kdy jde o život...".  Hostem tohoto večera je záchranářka Tatiana Tatranská. - V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 3. 2014/3. neděle postní

21.3. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 23.  3. v 15.00 bude setkání Odpadlíků - v PC.

V pondělí 24. 3. od 14.00 bude přednáška v rámci setkání seniorek. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 25. 3. je slavnost Zvěstování - v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Od 19.00 jsou rodiče zváni na přednášku „Puberta", kterou pořádá RC Dobříšek - v PCSvT.

Ve středu 26. 3. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve 13.15 bude příprava pro děti k prvnímu svatému přijímání - v PCSvT.
V 19.30 zveme na třetí setkání semináře s názvem „Kdy jde o život...".  Hostem tohoto večera je záchranářka Tatiana Tatranská. - V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. března 2014 /2. neděle postní

17.3. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 17. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 18. 3. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 19. 3. V 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši (slavnost sv. Josefa).

Ve 13.15 bude 1. příprava pro děti, které se připravují na první svátost smíření a první přijetí Eucharistie. - V PCSvT.

V 19.30 zveme na druhé setkání postního semináře s názvem „Kdy jde o život..." - otázka lidské lhostejnosti aneb "jak mohu být bližním pro druhého", jak mohu účinně pomoci. Hostem tohoto večera bude profesionální vyjednávač kpt. Jan Štáf, hlavní instruktor pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. -  V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. března 2014/1. neděle postní

7.3. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 9. 3. v 15.30 bude setkání Manželů II - v PC.

V pondělí 10. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 11. 3. od 19.30 bude první setkání nové pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 12. 3. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na seminář „Kdy jde o život..."  (otázka kdo je můj bližní a možnosti účinné pomoci člověku v krizové situaci). Hostem tohoto večera bude mjr. Jiří Laňka, vedoucí instruktor Útvaru rychlého nasazení Policie ČR a generální prefekt Křesťanské policejní asociace. Seminář se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 3. 2014/ 8. neděle v mezidobí

1.3. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes 2. 3. zveme děti na karneval, který bude v 15.00 v PCSvT.

V pondělí 3. 3. od 14.30 bude přednáška pro seniorky v rámci setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT. (Doporučujeme: na TV Noe bude ve 20.00 další díl diskusního pořadu „Jde o život").

5. 3. je popeleční středazačátek postní doby a den přísného půstu. Slavení Eucharistie a udělování popelce bude v 18.00 v kostele v Dobříši a také v 18.00 Rosovicích. (Upozornění: V neděli se pak v Dobříši ani v Rosovicích popelec udělovat už nebude).

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 2. 2014/ 7. neděle v mezidobí

21.2. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 23. 2. v 10.30 (po skončení bohoslužby v Dobříši) zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na vernisáž výstavy fotografií „Svatá Hora, místo přesahující hranice". Jde o zajímavé pohledy na exteriér a interiér Svaté Hory z různých příležitostí posledních 10 let. Autoři fotografií jsou Stanislav Přibyl, Jan Traxler a Miroslav Zelenka. Výstavu pořádá Matice Svatohorská.

Odpoledne v 15.00 je setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 24. 2. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 25. 2. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 2. 2014/ 6. neděle v mezidobí

14.2. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Výhledově: V neděli 2. 3. v 15.00 bude KARNEVAL pro děti - v Pastoračním centru sv. Tomáše.


V pondělí 17. 2. bude od 13.30 setkání pro seniory, tentokrát s přednáškou (P. Karel Satoria) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 19. 2. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve 20.00 zveme na filmový dokument Poslední vrchol do Kulturního domu v Dobříši. Film velmi zajímavě ukazuje osobnost španělského kněze Pabla Domingueze Prieta, který tragicky zahynul při horolezeckém výstupu. Vstupné 100 Kč, předprodej v Info-středisku na náměstí.

Ve čtvrtek 20. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka pro nejmenší děti, které vede Markéta Svobodová, výjimečně nebudou. Ostatní klubíčka a setkání s výukou náboženství budou jako obvykle.
Od 15.30 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 2. 2014/5. neděle v mezidobí

7.2. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 10. 2. od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT. (Odpolední setkání pro seniorky výjimečně nebude.)

Ve středu 12. 2. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 13. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 15.30 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 14. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve 20.00 zveme na farní ples - v Kulturním domě v Dobříši. (Vstupné je 200 Kč).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 2. 2014 /Svátek Uvedení Pána do chrámu

31.1. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V pondělí 3. 2. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 5. 2. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 6. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti NEBUDOU (jsou jarní prázdniny). Od 15.30 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 1. 2014 /3. neděle v mezidobí

24.1. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 27. 1. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 29. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 30. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 15.30 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 1. 2014/2. neděle v mezidobí

17.1. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 19. 1. bude od 15.00 setkání Manželů I - v PCSvT.

V pondělí 20. 1. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky (s promítáním o národní pouti do Svaté země) a také bude otevřena farní knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 21. 1. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 22. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.30 bude setkání pastorační rady.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 1. 2014/Svátek Křtu Páně

10.1. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

Dnes v neděli 12. 1. od 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

V pondělí 13. 1. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 15. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 16. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 15.30 bude „modlitba matek" - v PCSvT.

V pátek 17. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.

Od 18.00 zveme všechny na ekumenickou bohoslužbu  - do Pastoračního centra sv. Tomáše. Po ní (cca v 19 h) bude následovat společenský večer našich farností společně s evangelickou farností. Děkujeme za sladké i slané příspěvky na společný stůl (víno je zajištěno).

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 1. 2014/Slavnost Zjevení Páně

3.1. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně (Tří králů). 
V těchto dnech probíhá Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita.

V pondělí 6. 1. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 8. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 9. 1. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.
Modlitba matek bude už od 15.30 - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. prosince 2013/4. neděle adventní

20.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli od 14.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. (Setkání Odpadlíků nebude.)

V pondělí 23. 12. ve 14.30 předají skauti betlémské světlo v kostele v Dobříši. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

V úterý 24. 12.  je Štědrý den. V 8.00 ráno bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Ve 14.30 bude vánoční setkání pro děti - v kostele v Dobříši.
Večer budou bohoslužby takto: bohoslužba slova ve 22.00 ve Staré Huti, slavení Eucharistie ve 22.00 ve Svatém Poli a také v Rosovicích, ve 24.00 půlnoční mše v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 12. 2013/3. Neděle adventní

14.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 16. 12. od 15.00 bude v PCSvT „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. Jsou pozváni i další kněží.

V úterý 17. 12.  v 6.30 bude slavení Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 18. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 12. 2013/ 2. neděle adventní

6.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 8. 12.  Sbírka z této neděle je určena na bohoslovce. Po mši v Dobříši (v 10.15) zveme do PCSvT na agapé a na výstavu pořádanou ke 100. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Rosovicích.
Odpoledne v 15.30 je setkání „Manželů II" - v PCSvT.

V pondělí 9. 12.  slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu - slavení Eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši. Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. - V PCSvT.

V úterý 10. 12.  ráno v 6.30 bude Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 12. 2013/1. neděle adventní

1.12. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 1. 12. je možno podpořit projekt „Andělíček pro tebe" na pomoc dětem v Ekvádoru. Odpoledne v 15.00 zveme na besedu o tomto projektu - s P. Pavlem Budským do pastoračního centra (s promítáním a s ochutnávkou ekvádorské kávy).

V pondělí 2. 12. v 15.00 a v 19.00 bude „adventní setkání" s těmi, kteří pravidelně pomáhají ve farnosti. (Nebude proto setkání pro seniorky ani večerní modlitba.)

V úterý 3. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každé úterý).

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 11. 2013/Slavnost Ježíše Krista Krále

25.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 24. 11. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT. 

V pondělí 25. 11. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 26. 11. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 27. 11. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 28. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.  
V 19.30 zveme na adventní seminář „Chtěl bych, ale... aneb o síle a slabosti naší vůle". Druhou přednášku bude mít P. Jan Houkal Th.D. - v Pastoračním centru sv. Tomáše .

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 11. 2013/33. neděle v mezidobí

15.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 17. 11. v 10.15 (po skončení bohoslužby v Dobříši) zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé a na vernisáž výstavy „Blahoslavení" - výtvarné práce klientů občanského sdružení Paprskovec.
V 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT. 

V pondělí 18. 11. v 9.00 bude slavení Eucharistie a „pěkná hodinka" ve Svatém Poli. Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 19. 11. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 11. 2013/32. neděle v mezidobí

8.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Neděle 10. 11.  Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi. Dnes v 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT. 

V pondělí 11. 11. výjimečně nebude setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 13. 11. (sv. Anežky České) - v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

Oslavy 100 let kostela v Rosovicích

6.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Video z oslav "Sto let od založení kostela v Rosovicích"

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 11. 2013/31. neděle v mezidobí

3.11. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 3. 11. v 15.00 bude „modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.

V pondělí 4. 11. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
(Ve 20.00 na TV Noe pokračuje další díl pořadu „Jde o život" / Marek Vácha
a Karel Satoria).

Ve středu 6. 11. v  18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 10. 2013/ 30. neděle v mezidobí

30.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 27. 10. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 28 10. je státní svátek - den volna. Obvyklý odpolední program nebude. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 30. 10. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 31. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 10. 2013/ 29. neděle v mezidobí

21.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 10.  ve 12.30 bude v Rosovicích slavnostní Eucharistie u příležitosti 100.  výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Dnes v 15.00 je setkání Manželů I - v PCSvT. Sbírka této neděle je určena na misijní činnost v diecézi.

V pondělí 21 10. ve14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 23. 10. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 10. 2013/ 28. neděle v mezidobí

15.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 13. 10. v 15.00 bude setkání Manželé II - v PCsvT.

V pondělí 14 10. Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 15. 10. bude duchovní večer mužů - pojede se do Štěchovic (za Tomášem Kábele), sraz je ve 20.00 v PCSvT.

Ve středu 16. 10. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 10. 2013/27. neděle v mezidobí

4.10. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 6. 10. v 17.00 zveme na poslední akci festivalu Dobříšské záření: koncert skupiny Rainbow Gospel Choir - na zahradě evangelické fary. Vstupné dobrovolné.

V pondělí 7. 10. v 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSvT.

Ve středu 9. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 10. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie  - v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou podle rozpisu (najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti). V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 9. 2013/ 26. neděle v mezidobí

27.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Z důvodu opravy fresek v dobříšském kostele nebudou dočasně (cca 3 týdny) nedělní bohoslužby (v Dobříši) v kostele, ale budou v Pastoračním centru sv. Tomáše (v 9.00).

Dnes v neděli 29. 9. je ve Svatém Poli pouť. V Dobříši a v Dlouhé Lhotě je výročí posvěcení kostela. Sbírka této neděle je určena na církevní školství.
Odpoledne v 15.00 zveme na zahradu evangelické fary, kde v rámci Dobříšského záření bude program pro děti: pohádka Dupynožka  (Divadlo dr. Ženatého), hry a soutěže.  

V pondělí 30. 9. v 9.00 bude slavení Eucharistie a „pěkná hodinka" v Dlouhé Lhotě. Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 2. 10. je památka sv. andělů strážných. V 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 3. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Začínají klubíčka a setkání pro děti - rozpis je na nástěnce a na webových stránkách farnosti. (V čsp. Tomáš je omylem prohozen čas u klubíček pro 3leté a pro 5leté děti). V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.
V 19.30 zveme na „večer s hostem" v rámci Dobříšského záření: p. Oldřich Průša bude povídat o historii Dobříše - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 9. 2013/ 25. neděle v mezidobí

23.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 22. 9. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" -  v PCSvT.
V pondělí 23. 9. ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 24. 9.
v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 25. 9. v  18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve čtvrtek 26. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.

V pátek 27. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.

V pátek večer zveme na slavnostní zahájení festivalu Dobříšské záření - v Pastoračním centru sv. Tomáše. V 19.30 bude vernisáž výstavy fotografií (Karolína Laštovková: Obrazy dneška), poté bude následovat společenský večer našich farností a evangelického sboru.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 9. 2013/ 24. neděle v mezidobí

13.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 15. 9.  v 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.
V pondělí 16. 9.
ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.
V úterý 17. 9
. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.
Ve středu 17. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Ve čtvrtek 18. 9.
v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Upozornění: Náboženství pro školní děti plánované na tento týden výjimečně NEBUDE z důvodu nemoci. Všechna setkání pro mladší i starší děti začnou ve čtvrtek 3. října.
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 9. 2013/ 23. neděle v mezidobí

6.9. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 8. 9. v 15.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.
Od 20.15 bude volejbal v tělocvičně staré školy (bude bývat každou neděli).

V pondělí 9. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT.

Ve středu 11. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 12. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.
Setkání pro děti od 3. třídy výše začnou 19. září. Předškoláci a děti do 2. třídy
budou mít klubíčka až od října.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 9. 2013/ 22. neděle v mezidobí

30.8. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 1. 9. po slavení Eucharistie v Dobříši jsou všichni zváni na agapé do PCSvT.

V pondělí 2. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT.

Ve středu 4. 9. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 5. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Modlitba matek bude tento rok až od 16.00 - v PCSvT. (Klubíčka a setkání pro děti tento týden ještě nebudou).

Celý článek

Program o prázdninách

9.7. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby o prázdninách
Každou neděli bude slavení Eucharistie jako obvykle: v 7.30 Rosovice, v 9.00 Dobříš, v 10.45 Svaté Pole, v 12.00 Dlouhá Lhota.
Ve všední den budou pravidelné bohoslužby jen v PCSvT (ve středu a v pátek v 18.00), v Rosovicích a ve Svatém Poli nebudou. Případné změny budou ohlášeny předcházející neděli.

Farní knihovna
bude k dispozici obvykle ve středu od 9 do 15 h (s výjimkou 10. 7.) a také kdykoliv jindy po předchozí domluvě (tel. 318 521 677 nebo 602 308 881 - kancelář farnosti). Seznam knížek najdete zde.

Pravidelné akce v Pastoračním centru sv. Tomáše během července a srpna nebudou.

Prosíme o službu hlídání kostela  - v Dobříši. Zapsat se můžete do archu na zadní lavici v kostele.

Je potřeba také zajistit úklid kostela v Dobříši v dalších týdnech. - Děkujeme všem, kteří jsou ochotni se na tomto podílet. Prosíme, zapistujte se do rozpisu na nástěnce v kostele.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 6. 2013/ 13. neděle v mezidobí

28.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 30. 6. bude ve 12.30 poutní Eucharistie v Rosovicích. Sbírka je určena pro bohoslovce.
Tuto neděli můžete také přispět na pomoc postiženým povodněmi - finanční obnos bude předán Obecnímu úřadu ve Štěchovicích.
Od této neděle již budou bývat nedělní bohoslužby také v kostele ve Svatém Poli (v 10.45).

V pondělí 1. 7. od 14.30 bude seminář Starej se o sebe VIII. pro seniorky a  ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 3. 7.  je svátek sv. Tomáše, patrona města - v 18.00 bude slavena Eucharistie - v  PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 6. 2013/ 12. neděle v mezidobí

21.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 23. 6. v 15.00 bude pro skupinu „Odpadlíci" seminář Starej se o sebe VIII. - v PCSvT.

V pondělí 24. 6. je slavnost narození sv. Jana Křtitele. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele v Dobříši.
Od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 25. 6. v 15.30 bude setkání pro 7. - 9. třídu - v PC. (Setkání pro děti 5. a 6. třídy nebude). V 17.30 bude v Rosovicích seminář Starej se o sebe VII.

Ve středu 26. 6. v 17.00 se bude konat Modlitba pro město - v parčíku u Mírového náměstí (u pomníku obětem světových válek). V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 6. 2013/11. neděle v mezidobí

14.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 16. 6. v 10.45 bude poutní mše v Druhlicích. V 15.00 bude pro skupinu „Manželé I" seminář Starej se o sebe VIII. - v PCSvT.

V pondělí 17. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 18. 6. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy  - v PCSvT. V 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 19. 6. v Dlouhé Lhotě bude v 15.30 seminář Starej se o sebe VIII.  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 6. 2013/ 10. neděle v mezidobí

7.6. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

z vystavy Soucasti (s)tvoreniDnes v neděli 9. 6. v 15.00 bude seminář Starej se o sebe (VII.) pro skupinu „manželé II" - v PCSvT. V 18.00 zveme na koncert duchovní hudby v podání příbramského souboru CODEX TEMPORIS - do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši.

V pondělí 10. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 11. 6. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7. - 9. třídu - v PCSvT. V 19.30 bude seminář Starej se o sebe VIII. pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 6. 2013/ 9. neděle v mezidobí

31.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 2. 6. v 10.15 (po mši v Dobříši) zveme na agapé a na vernisáž výstavy „Součástí (s)tvoření" do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 3. 6. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 4. 6. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT.

Ve středu 5. 6. ve 13.45 pokračuje příprava pro děti, které půjdou poprvé ke přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 5. 2013/ Slavnost Nejsvětější Trojice

27.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 26. 5. je slavnost Nejsvětější Trojice. V Dobříši v 9.00  a v Dalekých Dušníkách ve 14.00 je poutní mše.

V pondělí 27. 5. od 14.30 bude seminář Starej se o sebe VII - pro skupinu „Seniorky".  Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 28. 5.  v 15.30 bude setkání pro děti 7. - 9. tříd -  v PCSvT. Setkání pro děti 5. a 6. třídy výjimečně nebude (většina dětí bude na škole v přírodě). V Rosovicích bude v 17.30 seminář Starej se o sebe VI.

Ve středu 29. 5. ve 13.45 bude další setkání pro děti, které se připravují na první svaté přijímání - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 5. 2013/ Boží hod svatodušní

17.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 19. 5.  je slavnost Seslání Ducha svatého (Boží hod svatodušní). V 15.00 bude pro Manžele I seminář Starej se o sebe VII - v PCSvT.

V pondělí 20. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 21. 5. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy -  v PCSvT. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 22. 5. ve 13.45 bude další setkání pro děti, které se připravují na první svaté přijímání - v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na přednášku s názvem „Viry ve 21. století" - do PCSvT. Významní odborníci Doc. Konvalinka a Doc. Machala přiblíží problematiku virového ohrožení a možnosti, jak se jim bránit.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 5. 2013/ 7. velikonoční neděle

13.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 13. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Večerní modlitební setkání výjimečně nebude.

V úterý 14. 5. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 je setkání pro 7.- 9. třídu  -  v PCSvT.
V 19.30 bude seminář Starej se o sebe VII pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Ve středu 15. 5. ve Dlouhé Lhotě bude v 15.30 seminář Starej se o sebe VII.  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 5. 2013/6. velikonoční neděle

2.5. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 6. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 7. 5. ve Svatém Poli v 17.30 bude seminář Starej se o sebe /VI.

Ve středu 8. 5. (státní svátek). Panny Marie, prostřednice všech milostí.
 V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 9. 5. je slavnost Nanebevstoupení Pána.
Slavení Eucharistie bude v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v Dobříši v kostele.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 4. 2013/ 5. velikonoční neděle

26.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 29. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 30. 4. od 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a od 15.30 pro 7.- 9. třídu - v PCSvT.

Ve středu 1. 5. (státní svátek).  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 4. 2013 /4. velikonoční neděle

22.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 21. 4. v 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" (6. setkání) pro Manžele I - v PCSvT.

V pondělí 22. 4. od 14.00 bude seminář „Starej se o sebe" (6. setkání) pro seniorky. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 23. 4. v 17.30 bude v Rosovicích seminář „Starej se o sebe" (5. setkání).

Ve středu 24. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 4. 2013/ 3. velikonoční neděle

15.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 14. 4. v 15.00 bude seminář Starej se o sebe pro „Manžele II" (5. setkání) - v PCSvT.

V pondělí 15. 4. od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 16. 4. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 4. 2013/ 2. velikonoční neděle

6.4. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes  v neděli 7. 4. jste po mši v Dobříši (v 10.15h) zváni na vernisáž výstavy Mirka Salcmana „Rád bych maloval sny..."/obrázky malované na dřevo, které už nikdo nepotřeboal/ a na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 8. 4. je slavnost Zvěstovní Páně - v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Od 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 9. 4. od 19.30 bude 6. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Celý článek

Oznámení 31.3.2013/ Slavnost Zmrtvýchvstání Pána

31.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 1. 4. v 7.30 bude slavena Eucharistie v Rosovicích a v 9.00 v Dobříši (v kostele). V ostatních obcích mše nebudou.

Během velikonočního oktávu bude každý den slavena Eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši takto: od úterý do pátku vždy v 18.00, v sobotu ráno v 9.00.

V úterý 2. 4. v 15.00 bude setkání pro 5.-6. třídu a v 15.30 pro 7.-9. třídu - v PCSvT.
V 17.30 bude ve Svatém Poli seminář Starej se o sebe (5. setkání).

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 3. 2013/Květná neděle

22.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes začíná velikonoční „svatý týden". V 15.00 bude seminář „Starej se o sebe V." pro skupinu Odpadlíci - v PCSvT.

V pondělí 25. 3. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 17.00 bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smířen. K dispozici bude více kněží, možnost zpovědi bude až do večera - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PC.

V úterý 26. 3. v 15.00 bude setkání pro děti 5.a 6. tř. a od 15.30 setkání pro kluky 7.- 9. tř. - v PCSvT.
Od 17.30 bude seminář Starej se o sebe IV. -  v Rosovicích. Ve 20.00 je duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 27. 3. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 3. 2013/ 5. postní neděle

14.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 17. 3. v 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" (5. setkání) pro skupinu Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 18. 3. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 19. 3. je slavnost sv. Josefa. Eucharistie bude slavena v 18.00 v kostele v Dobříši a také v 18.00 v Rosovicích. Ve 20.00 bude setkání ekonomické rady. (Duchovní večer mužů se přesouvá o týden později na 26. 3.)

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 3. 2013/ 4. postní neděle

8.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 10. 3. je sbírka určena na charitní činnost v arcidiecézi. Po mši v Dobříši jsou všichni zváni do pastoračního centra na vernisáž výstavy obrazů Miro Pograna  /Krajina v malbě/ a na agapé.

Tento týden jsou jarní prázdniny, proto obvyklá pravidelná setkání pro děti se NEBUDOU konat (klubíčka, náboženství ani páteční kroužky).

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 3. 2013 /3. postní neděle

1.3. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 4. 3. ve 14.30 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 5. 5. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy, v 15.30 je setkání pro 7.-9. třídu -  v PCSvT.
V 17.30 bude ve Svatém Poli seminář „Starej se o sebe" (4. setkání).

Ve středu 6. 3. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 2. 2013/2. postní neděle

25.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 24. 2. je sbírka na „haléř sv. Petra". V 15.00 bude pro skupinu Odpadlíci seminář „Starej se
o sebe" (4. setkání) - v PCSvT.

V pondělí 25. 2. ve 14.30 bude v rámci setkání při čaji (seniorky) seminář „Starej se o sebe" (4. pokračování)  - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 26. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy -  v PCSvT. V 17.30 bude v Rosovicích seminář „Starej se o sebe" (3. setkání). V 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 2. 2013/ 1. neděle postní

15.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 17. 2. v 15.00 bude pro skupinu Manželé I seminář „Starej se o sebe"(4. setkání) - v PCSvT.  

V pondělí 18. 2. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 19. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7. - 9. třídu  (v PCSvT). Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 2. 2013/ 5. neděle v mezidobí

8.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 10. 2. v 15.00 bude pro skupinu Manželé II seminář „Starej se o sebe" (4. setkání) - v PCSvT.

V pondělí 11. 2. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 12. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. V 19.30 bude seminář Starej se o sebe (4. setkání) pro skupinu „Open" - v PCSvT. 

13. 2. je Popeleční středa (začátek postní doby a den přísného postu). V 18.00 bude slavení Eucharistie (s udělováním popelce) v kostele v Dobříši a také v 18.00 v kostele v Rosovicích. Z toho důvodu nebude v pátek ráno mše v Rosovicích.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 2. 2013/4. neděle v mezidobí

1.2. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 3. 2. zveme po mši na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši. Odpoledne v 15.00 bude karneval pro děti - v PCSvT.

V pondělí 4. 2. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 5. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7. - 9. třídu - v PCSvT.
V 17.30 bude ve Svatém Poli 3. pokračování semináře Starej se o sebe.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 1. 2013/ 3. neděle v mezidobí

25.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 27. 1. v 15.00 bude pro skupinu „Odpadlíci" třetí setkání semináře „Starej se o sebe" - v PCSvT.

V pondělí 28. 1. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 29. 1. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT.

Ve středu 30. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 1. 2013 / 2. neděle v mezidobí

21.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 1. od 15.00 bude pro skupinu „Manželů I" třetí setkání semináře „Starej se o sebe"  - v PCSvT.

V pondělí 21. 1. od 14.30 bude v rámci setkání při čaji 3. pokračování semináře „Starej se o sebe" (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 22. 1. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a od 15.30 bude setkání pro 7.- 9. třídu - v PCSvT. V 17.30 bude v Rosovicích 2. setkání semináře „Starej se o sebe".

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 1. 2013 /Svátek Křtu Páně

11.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 13. 1. v 15.00 bude 3. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu „Manželé II"- v PCSvT.

V pondělí 14. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 1. 2013/ Slavnost Zjevení Páně

5.1. 2013  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v 17.00 zveme na Tříkrálový koncert - vánoční písně v podání Dobříšského chrámového sboru - v PCSvT.

V pondělí 7. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 8. 1. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. Od 19.30 bude 3. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu OPEN - v PCSvT.

Ve středu 9. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 12. 2012/ Svátek Svaté rodiny

30.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 31. 12. je svátek sv. Silvestra - poslední den občanského roku. Eucharistie na poděkování za vše dobré v uplynulém roce bude slavena v 18.00 v kostele v Dobříši a také v 18.00 v Rosovicích.

V úterý 1. 1. 2013 je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Bohoslužby budou ve všech obcích naší farnosti jako v neděli (7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota).

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 12. 2012 / 4. neděle adventní

21.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 23. 12. ve 14.30 skauti předají v kostele v Dobříši betlémské světlo. Možnost vyzvednout si betlémské světlo bude do 15.00 v kostele a od 15.00 do 17.30 v PCSvT a také 24. 12. po bohoslužbě pro děti (začíná ve 14.30) v kostele v Dobříši.

V pondělí 24. 12. je Štědrý den.  Ve 14.30 bude vánoční zastavení pro děti - v kostele v Dobříši. Bohoslužby budou takto: ve 22.00 štědrovečerní mše v Rosovicích a také ve Svatém Poli a bohoslužba slova ve Staré Huti, ve 24.00 půlnoční mše v kostele v Dobříši.

V úterý 25. 12.  je slavnost Narození Pána - Boží hod vánoční.  Bohoslužby budou jako v neděli (7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota).

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 12. 2012 / 3. neděle adventní

14.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 16. 12. po mši v Dobříši zveme na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
P. Pavel Budský dnes představí projekt, který pomáhá dětem v Ekvádoru. Zakoupením papírového andělíčka (bude možnost i v PCSvT) je možné přispět jednomu dítěti na měsíční školné, zdravotní péči nebo jídlo. V 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „manželé I" - v PCSvT.

V pondělí 17. 12. ve 14.00 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro seniorky
(a seniory) - v PCSvT. Od 16.00 bude „zpovědní odpoledne" v PCSvT (příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin) - příležitost také pro ty, kteří chtějí 30. 12. obnovit manželský slib.

V úterý 18. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7.- 9. třídu- v PCSvT. Bude také duchovní večer mužů - sraz je v 19.15 u PCSvT, pojede se do Všenor na bowling.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 12. 2012 / 2. neděle adventní

7.12. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 9. 12. v 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „manželé II" - v PCSvT.

V pondělí 10. 12. ve 14.00 bude setkání seniorek a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 11. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. V 19.30 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu  OPEN - v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 12. 2012/ 1. neděle adventní

30.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 2. 12. je první neděle adventní. Sbírka je určena na bohoslovce.

V pondělí 3. 12. v15.00 a v 19.00 bude „adventní setkání" s těmi, kteří během roku pomáhali ve farnosti. (Nebude proto setkání seniorek ani modlitební setkání.)

V úterý 4. 12. ráno v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každé úterý.) V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 bude setkání pro 7. - 9. třídu - v PCSvT. Ve Svatém Poli bude v 17.30 seminář „Starej se o sebe".

Ve středu 5. 12. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu - v evangelickém kostele. (Z toho důvodu nebude večerní mše v PCSvT).

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 11. 2012/Slavnost Ježíše Krista Krále

23.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 25. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále (poslední neděle liturgického roku). V 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „Odpadlíci"- v PCSvT.

V pondělí  26. 11. ve 14.00 bude setkání seniorek a v rámci tohoto setkání bude ve 14.30 seminář Starej se o sebe. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT

V úterý 27. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. V 17.30 bude seminář „Starej se o sebe" - v Rosovicích.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 11. 2012/ 33. neděle v mezidobí

16.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 18. 11. je ve Svatém Poli poutní mše (v 10.45). V Dobříši po mši zveme na agapé a na vernisáž výstavy „Já mám kocábku náram, náram..." / výtvarné práce dětí z Barvičky a vystoupení dětí ze Zpívánek - v PCSvT. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí  19. 11. v 9.00 bude slavení Eucharistie a „pěkná hodinka" ve Svatém Poli. Ve 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 20. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání
pro 7.-9. třídu - v PCSvT. V 19.30 je setkání pastorační rady. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 11. 2012 /32. neděle v mezidobí

9.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 11. 11.  v 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí  12. 11. ve 14.00 bude 1. setkání semináře „Starej se o sebe" - v rámci setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 13. 11. je svátek sv. Anežky České - v 18.00 bude slavena Eucharistie v pastoračním centru.
V 19.30 bude 1. setkání semináře „Starej se o sebe" pro ty, kteří se přihlásili do skupiny „open" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 11. 2012 / 31. neděle v mezidobí

2.11. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 4. 11.  Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.
V 15.00 bude „Modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.
V 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V úterý 6. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy. V 15.30 bude setkání pro 7.-9. třídu (je 1x za 14 dní) - v PCSvT.

V pátek 9. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s karmelitánem P. Františkem Horákem na téma odpuštění. Přenáška má název „Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy" (o tom, co odpuštění je a co není, praktické kroky, jak k odpuštění dojít) - v PCSvT.

Ostatní pravidelné akce budou jako obvykle:

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 10. 2012/ 30. neděle v mezidobí

26.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 28. 10. v 15.00 bude setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSvT.
Ve čtvrtek 1. 11.
je slavnost Všech svatých. Eucharistie bude slavena v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v kostele v Dobříši.
V pátek 2. 11. je památka zemřelých. Eucharistie bude slavena v 8.30 v kostele ve Svatém Poli a v 18.00 v kostele v Dobříši. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
Od 2. do 8. 11. mohou věřící získat plnomocné odpustky pro zemřelé, případně již od 25. 10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov od 2. do 8. 11.
V neděli 4. 11. v 15.00 bude „Modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.

Pravidelná setkání budou v tomto týdnu jako obvykle.

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 10. 2012/ 29. neděle v mezidobí

22.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 21. 10. v 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 15.00 bude 3. setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí  22. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 23. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy. V 15.30 bude první setkání pro děti 7. -  9. třídy - v PCSvT.

Celý článek

Starej se o sebe

12.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Účastníci akce „Králíky 2012" vědí, o co jde. Pro neúčastníky malé vysvětlení: Jde o vzkaz doručený z nebe sv. Antonínovi, když měl chuť zabývat se nevěrou a nedostatkem lásky k Bohu, spatřovanými u jeho bližních. Těmi slovy „starej se o sebe" ho Bůh neodbyl, ale instruoval. Je důležité a povinné vidět lidi kolem a třeba i sdílet Ježíšovu „lítost nad zástupy", nejúčinnější ale zůstává zabývat se svým stavem, protože ten je rozhodující při každém zájmu a zamýšlené pomoci či asistenci v dobrém díle pro druhého.

11. říjen tohoto roku je den, který připomíná padesáté výročí zahájení 2. Vatikánského koncilu. Jan XXIII., papež, který rozuměl potřebám doby, svolal shromáždění biskupů celého světa, aby se znovu sklonili nad úkolem jak být Církví, tedy jak být „Boží láskou k tomuto světu". Ne, že by Církev do té doby usilovala o něco jiného, svět se ale změnil, a to i ve svých zraněních, rozvoji a schopnostech naslouchat. Snaha po nové srozumitelnosti s využitím všeho, co bylo objeveno, potřeba přizpůsobení jazyka a způsobů předávání, to charakterizovalo koncilní úsilí.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 10. 2012/28. neděle v mezidobí

12.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 14. 10. je posvícení v Rosovicích (mše v 7.30). V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT. V 15.00 bude druhé setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSvT.

V pondělí  15. 10. výjimečně nebude setkání při čaji (pro seniorky) ani modlitební setkání. Místo toho je pouť na Svatou Horu (pravidelnou linkou) - mše je v 17.00 v bazilice.

V úterý 16. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 17. 10. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

Brigáda v kostele

5.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli byla oznámena brigáda, která má za cíl vymalování presbytáře dobříšského kostela. Bližší informace k této brigádě poskytl Jan Lachman, který ji koordinuje:

Co se na brigádě bude dělat?
Původně se plánovalo otlučení stávající omítky a nahození nové. Nakonec jsme se ale rozhodli pro jednodušší postup - oškrábání omítky, natření speciálním nátěrem, který omítku chemicky stabilizuje, a vymalování. Při brigádě se omezíme na prostor presbytáře. Práce budeme provádět do výšky cca dvou metrů.

Kdy brigáda bude?

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 10. 2012 /27. neděle v mezidobí

5.10. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes po mši v Dobříši jsou všichni zváni na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše. V 15.00 bude v PCSvT první setkání pro ty rodiče, kteří se připravují na křest dítěte.

V pondělí  8. 10. ve14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 9. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 9. 2012/26. neděle v mezidobí

30.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 30. 9. je výročí posvěcení kostela v Dobříši, ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě. Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
V 19.00 zveme na koncert komorní hudby souboru Musica Podberdensis v rámci festivalu Dobříšské záření  - v zrcadlovém sále zámku Dobříš. Zazní díla J. Suka, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a další. (Vstupné dospělí 150 Kč, studenti 80 Kč, děti do 15 let zdarma).

V pondělí  1. 10.  je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše.V 9.00 bude ve Dlouhé Lhotě  slavena Eucharistie a po ní bude „pěkná hodinka". Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 2. 10. je památka svatých andělů strážných. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy (náboženství) - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 9. 2012/25. neděle v mezidobí

21.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V neděli 23. 9. v 15.30 bude setkání „Odpadlíků" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.
V 18.00 zveme na divadelní představení Rychlé šípy, hraje Divadlo Příbram - v Kulturním domě v Dobříši. Vstupné je 100 Kč. Akce se koná v rámci festivalu Dobříšské záření.
V pondělí  24. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Večerní modlitební setkání nebude.
Ve středu 26. 9. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele (v Dobříši).  
Ve čtvrtek 27. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 15.00 budou „ Modlitby matek" - v PCSvT. Klubíčka pro děti začnou až od října.

V pátek 28. 9. je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. V 9.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Obvyklé páteční mše nebudou.

V 19.00 zveme na koncert komorní hudby souboru Musica Podberdensis - (v rámci festivalu Dobříšské záření  - v zrcadlovém sále zámku Dobříš (díla J. Suka, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a další.) Vstupné: dospělí 150 Kč, studenti 80 Kč, děti do 15 let zdarma.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 9. 2012/24. neděle v mezidobí

14.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 16. 9. v 15.00 zveme všechny na „neděli (nejen) pro děti" na zahradě evangelické fary (v rámci festivalu Dobříšské záření). Na programu jsou hry, soutěže a také indiánská pohádka (v podání rodin z naší farnosti).
Ve 20.05 bude opět volejbal - sraz je před vchodem do tělocvičny staré školy.

V pondělí  17. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 18. 9. v 19.30 je setkání pastorační rady - v PCSvT.
V tento den začínají také „chlapi" (duchovní večery mužů) modlitebním setkáním na Malé Svaté. Sraz je v 19.45 před PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9.9.2012/23. neděle v mezidobí

7.9. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 9. 9. v 16.00 je setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).
V 19.00 zveme na koncert folkové skupiny Pranic - v evangelickém kostele (v rámci festivalu Dobříšské záření).
Ve 20.05 bude opět volejbal, sraz je před vchodem do tělocvičny staré školy.

V pondělí 10. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 12. 9. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek 13. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
V 15.00 bude setkání „ Modlitby matek" - v PCSvT.
V 19.30 zveme na hodinku s ministrem školství Petrem Fialou (Moudrost nejsou žádné čáry a vzdělání není nikdy dost) - v PCSvT (v rámci festivalu DZ).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2.9.2012/22. neděle v mezidobí

31.8. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 2. 9. začíná opět volejbal - bude bývat každou neděli od 20.15 v tělocvičně staré školy. Sraz je ve 20.05 před vchodem do tělocvičny. - Kontaktní osobou je Bohdan Urban.

V pondělí  3. 9.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 5. 9. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek 6. 9. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ na srpen 2012

7.8. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby

V Dobříši budou bohoslužby v neděli i ve všední den jako obvykle:
v neděli v 9.00 v kostele Nejsvětější Trojice,
ve středu a v pátek v 18.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše (kromě 15. 8.),
ve čtvrtek v 8.30 v Domově seniorů v Dobříši.

V ostatních obcích  budou nedělní mše jako obvykle:
v 7.30 v Rosovicích, v 10.45 ve Svatém Poli, ve 12.00 v Dlouhé Lhotě.
Mše ve všední den v těchto obcích nebudou.

Ve středu 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie - v 18.00 bude slavena Eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ na červenec 2012

29.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Pravidelné akce v Pastoračním centru sv. Tomáše během prázdnin nebudou.

Bohoslužby
V Dobříši - budou v neděli i ve všední den jako dosud
V ostatních obcích - nedělní mše budou jako dosud, mše ve všední den nebudou.

Od 29. 6. do 8. 7. probíhá akce INDIÁNI - pro tatínky s dětmi.

V neděli 29. 7. v 9.00 bude poutní Eucharistie u kaple sv. Anny (na cestě do Rosovic). V tento den je to jediná mše v naší farnosti, společná pro všechny obce.

Liturgický kalendář

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 6. 2012/12. neděle v mezidobí

22.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Po Eucharistii v Dobříši zveme všechny na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
V 15.00 je příprava rodičů na křest jejich dětí - v PCSvT. V 15.00 je také setkání manželů I - v PCSvT. V 17.00 je setkání Odpadlíků - v PCSvT.

V pondělí  25. 6. bude poutní výlet pro seniorky do Dlouhé Lhoty - sraz je ve 12.45 na autobusové zastávce na náměstí. (Setkání v PCSvT nebude).
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 6. 2012/11. neděle v mezidobí

15.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí  18. 6.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Past. centru sv. Tomáše.

Ve středu 20. 6. v 9.45 je setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek  21. 6.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Odpoledne je program pro děti na závěr školního roku: v 15.00 slavení Eucharistie v PCSvT, pak hry a opékání buřtů. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA. 

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 6. 2012/10. neděle v mezidobí

8.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Pavel_Hejhal_slunecniceV pondělí  11. 6.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 12. 6. od 12 do 15 hodin pořádá farní charita sbírku šatstva u kotelny za poliklinikou.
V 18.00 je schůzka mladších ministrantů - sraz je u kostela.

Ve středu 13. 6.  dopolední setkání pro maminky s malými dětmi výjimečně NEBUDE. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek  14. 6.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3.3.2012/ Slavnost Nejsvětější Trojice

1.6. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí  4. 6.  ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. V 19.00 zveme na přednášku „Náhradní rodinná péče", kterou pořádá Rodinné centrum  Dobříšek - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 5. 6. ve 20.00 zveme na „adorační večer"  - v PCSvT.

Ve středu 6. 6.  v  9.45 je setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.30 zveme na přednášku archeologa Tomáše Polišenského  „Keltové v Čechách" - v PCSvT.

Ve čtvrtek  7. 6.  je slavnost Těla a Krve Pána. Ve všech kostelích naší farnosti (včetně Svatého Pole) bude tato slavnost slavena až v neděli 10. 6. V 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27.5.2012/Slavnost Seslání Ducha Svatého

25.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 27. 5. po mši v Dobříši zveme na agape do pastoračního centra. V 15.00 je příprava rodičů na křest jejich dětí . V 17.00 je setkání „Odpadlíků".

V pondělí  28. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Večerní modlitební setkání výjimečně nebude.

V úterý 29. 5. ve 14.30 bude svátost smíření pro děti, které se připravují na první přijetí Eucharistie.
V 19.30 bude setkání pastorační rady.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 5. 2012 /7. neděle velikonoční

18.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 5. v 10.45 je poutní mše v Rybníkách (nebude ve Svatém Poli). V 15.00 je první setkání rodičů, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSv T. V 15.00 je také setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí 21. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).

Ve středu 23. 5.  v 9.45 bude  setkání pro maminky - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 5. 2012 / 6. neděle velikonoční

14.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 14. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).
V úterý 15. 5. ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT. Ve 21.00 bude slavení Eucharistie (zejména) pro rodiče - v PCSvT.

Ve středu 16. 5.  je svátek sv. Jana Nepomuckého.
V 9.45 bude  setkání pro maminky - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na 4. (poslední) setkání semináře„Co s Marií?". Nad otázkami souvisejícími s místem Marie v životě křesťana se bude zamýšlet P. Karel Satoria. - V PCSvT.

Ve čtvrtek  17. 5.  je slavnost Nanebevstoupení Pána. V 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů a v 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.
Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT. V 15.00 bude setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 5. 2012/ 5. neděle velikonoční

6.5. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 7. 5. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).

V úterý 8. 5. se koná farní výlet do sázavského kláštera (jen pro přihlášené).
Program: v 9.00 odjezd autobusem od kostela v Dobříši,  11.15 prohlídka kláštera (vstup 45 Kč), 12.30 slovo k meditaci (P. Karel Satoria), 13.00 slavení Eucharistie, 14.00 oběd (objednaný v restauraci "Za vodou", cena 75 Kč), cca v 16.00 odjezd na Dobříš, do 18.00 příjezd ke kostelu v Dobříši. Cena za autobus je 150 Kč. 

Ve středu 9. 5.  výjimečně nebude dopolední setkání pro maminky. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na 3. setkání semináře„Co s Marií?" . Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se bude zamýšlet P. Karel Satoria. - V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 4. 2012/ 4. neděle velikonoční

27.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 30. 4. ve 14.00 bude setkání při čaji (seniorky) a knihovna.
Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PCSvT).

Ve středu 2. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi  - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na seminář „Co s Marií?" (2. setkání ze čtyř ). Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se bude zamýšlet P. Petr Blecha.  - V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 4. 2012/ 3. neděle velikonoční

20.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 22. 4. v 15.00 bude setkání manželů I a v 17.00 bude setkání „Odpadlíků" -  vše v pastoračním centru (PCSvT).

V pondělí 23. 4. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 24. 4. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 25. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi - v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na seminář „Co s Marií?"  - nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se budou zamýšlet P. Karel Satoria a P. Petr Blecha. Seminář bude pokračovat v květnu (vždy ve středu do 16. 5.)  - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 4. 2012 /2. neděle velikonoční

13.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 16. 4. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PSCvT).

V úterý 17. 4. ve 21.00 bude slavení eucharistie (nejen pro rodiče) - v PCSvT.

Ve středu 18. 4. výjimečně nebude dopolední setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude slavení eucharitie - v PCSvT. V 19.30 zveme na večer povídání s Josefem Pazderkou, bývalým zpravodajem ČT v Moskvě, o práci zahraničního reportéra.  V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 4. 2012/Slavnost Zmrtvýchvstání

6.4. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 8. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční. Po mši v Dobříši zveme na agapé a také na vernisáž výstavy Zuzana Hutňanová/... DO MRAKŮ/ malba - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Na pondělí velikonoční 25. 4. bude v 9.00 eucharistie v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích mše nebudou. Ve 13.00 bude velikonoční piknik „Spolča" -  v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 11. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT. V 18.00 bude mše - v PCSvT.
V 19.30 zveme na večer „Česká škola v srdci Afriky" - povídání o unikátním projektu organizace Siriri - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 4. 2012 /Květná neděle

28.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 1. 4. je Květná neděle - začíná velikonoční „svatý týden". V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 2. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 17.00 bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. K dispozici bude více kněží, možnost zpovědi bude až do 21.00 (příp. déle) - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 3. 4. ve 20.00 zveme na „adorační večer" - v PCSvT.

Ve středu 4. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude slavení eucharistie - v PCSvT.

Velikonoční obřady ve Svatém týdnu se budou všechny konat v Dobříši v kostele a budou společné pro všechny obce:

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 3. 2012/5. neděle postní

23.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 25. 3. v 17.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 26. 3. je slavnost Zvěstovánív 18.00 bude slavení eucharistie v Dobříši - v kostele.  Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna a od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PSCvT).

V úterý 27. 3. v 19.30 je poslední setkání semináře „Jak pracovat s vinou?
- Vina jako šance k proměně" , tentokrát s názvem „Dar smíření - privilegovaný prostor  života"  (P. Karel Satoria) -  v PCSvT. Záznam některých přednášek tohoto semináře najdete na webových stránkách farnosti.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 3. 2012 / 4. neděle postní

16.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 18. 3. je sbírka určena na charitní činnost v diecézi. V Dobříši po eucharistii zveme na agapé. V 15.00 bude setkání manželů I - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí 19. 3. je slavnost sv. Josefa - v 18.00 bude slavení eucharistie v PCSvT. Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání.  - Vše v PCSvT.

V úterý 20. 3. v 19.30 pokračuje seminář „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." Čtvrté setkání má název „Vina - cesta k integraci sebe sama" (vede Jakub Hučín, psycholog a psychoterapeut).  V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 3. 2012/3. neděle postní

9.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 11. 3. v 16.00 bude setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V pondělí 12. 3. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. V 19.30 bude setkání pastorační rady. Od 20.00 bude modlitební setkání.  - Vše v PCSvT.

V úterý 13. 3. v 19.30 pokračuje seminář „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." Třetí setkání má název „Bible a vina/ novozákonní pohled apoštola Pavla", vede Dr. Ladislav Heryán, Th.D., biblista.  - V Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 3. 2012/2. neděle postní

2.3. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 5. 3. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 6. 3. v 15.00 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).
V 19.30 pokračuje seminář „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." Druhé setkání má název „Stíny minulosti./ Jak uzdravit paměť národa?" - vede Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.  V Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 7. 3. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude slavení eucharistie - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 2. 2012/1. neděle postní

26.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 27. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 28. 2. v 19.30 začíná „zimní seminář" na téma „Jak pracovat s vinou? - Vina jako šance k proměně." První setkání má název „Člověk jako Boží obraz" (vede P. Petr Blecha). V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 2. 2012/ 7. neděle v mezidobí

21.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V Dobříši budou všechny mše pouze v Pastoračním centru sv. Tomáše (v kostele nebudou - až do odvolání). Nově bude každou sobotu mše v 18.00 v PCSvT (s nedělní platností).

V neděli 19. 2. v 10.00 bude agapé  - v Pastoračním centru sv. Tomáše (dále PCSvT).  V 15.00 se koná KARNEVAL - v PCSvT.
V pondělí 20. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 21. 2. ve 21.00 bude slavení eucharistie  - v PCSvT.

Ve středu 22. 2. je Popeleční středa - začátek postní doby a den přísného půstu. V 18.00 bude slavení eucharistie s udělováním popelce - v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 2. 2012/ 6. neděle v mezidobí

10.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 12. 2.  v 15.00 bude setkání manželů I (u Svobodů) a v 16.00 setkání manželů II - v pastoračním centru.

V pondělí 13. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 15. 2. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.  V18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 16. 2. v 8.30 bude slavena eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA -  v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 2. 2012/ 5. neděle v mezidobí

3.2. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 6. 2. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
Od 20.00 bude také duchovní večer mužů - v PCSvT.

V úterý 7. 2. ve 20.00 zveme na „adorační večer" (slovo o eucharistii, chvíle pro modlitbu a adoraci) - v PCSvT.

Ve středu 9. 2. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 10. 2. v 8.30 bude slavení eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA -  v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 1. 2012/4. neděle v mezidobí

27.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 30. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 31. 1. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 1. 2. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V18.00 bude slavena eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu.  Slavení eucharistie bude v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v kostele v Dobříši.
V 15.00 bude bohoslužba slova pro děti - v PCSvT. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA -  v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 1. 2012/3. neděle v mezidobí

20.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 22. 1. v 17.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 23. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 25. 1. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V18.00 bude slavena eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 26. 1. v 8.30 bude mše v Domově seniorů. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle - v PCSvT.
(Setkání ŽEMA v tento den NEBUDE!)

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 1. 2012 / 2. neděle v mezidobí

13.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 15. 1. od 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. Od 16.00 bude setkání manželů II (nebude v PC, místo bude dohodnuto).

V pondělí 16. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 17. 1. ve 21.00 bude slavení eucharistie -  v pastoračním centru (nikoli v kostele jako dosud!). Zveme zejména rodiče malých dětí, ale i všechny ostatní.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
.

Ve středu 18. 1. v 9.45 bude setkání maminek s malými dětmi - v PCSVT. V 18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 1. 2012 /Svátek Křtu Pána

6.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Do pondělí 9. 1. můžete přispět do tříkrálové sbírky. V pondělí 9. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 10. 1. ve 20.00 bude duchovní večer mužů  - v PCSvT.

Ve středu 11. 1. v 18.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 12. 1. v 8.30 bude mše v Domově seniorů. Odpoledne budou klubíčka a setkání pro děti jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA. Vše v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 1. 2012 / Slavnost Matky Boží P. Marie

1.1. 2012  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V neděli 1. 1. 2012 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Nedělní bohoslužby jsou jako obvykle.

Od 2. do 9. ledna bude probíhat tříkrálová sbírka.

V pondělí 2. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude
modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 3. 1. v 15.00 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).
Ve 20.00 zveme na „adorační večer" (s malou přednáškou a s texty Písma) - v PCSvT.

Celý článek

Oznámení 23.12. 2011/Slavnost Narození Pána

25.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 26. 12. na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby jako v neděli.

Od 16.00 zveme na putování k živému Betlému na zahradě a v okolí Pastoračního centra sv. Tomáše.  Společně si také zazpíváme koledy.

V pátek 30. 12. je svátek Svaté rodiny.
V 18.00 bude v kostele v Dobříši slavena eucharistie spojená s obnovou manželských slibů. Je to společná mše pro všechny obce ve farnosti. Srdečně zveme všechny manželské páry.

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 12. 2011 / 4. neděle adventní

16.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes je 4. adventní neděle.
Při nedělních bohoslužbách představí P. Pavel Budský zajímavý projekt na pomoc dětem v Ekvádoru.
Po mši v Dobříši zveme na kávu do pastoračního centra. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 16.00 bude setkání manželů II (místo podle domluvy).

V pondělí 19. 12. ve 14.00 je setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 je modlitební setkání - v PCSVT. V 19.00 je setkání pastorační rady - v PCSvT.

V úterý 20. 12. ve 21.00 bude slavení eucharistie (nejen pro rodiče) - v kostele v Dobříši.

Ve středu 21. 12. v 6.30 bude slavení eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (Nebude večerní mše.)

Ve čtvrtek 22. 12. v 8.30 bude mše v domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. (Modlitební setkání ŽEMA nebude.)

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 12. 2011/ 3. neděle adventní

9.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

gaudeteDnes 11. 12. je třetí adventní neděle (Gaudete). V 18.00 zveme na adventní koncert „Staročeské roráty" (v podání Dobříšského chrámového sboru) - do Pastoračního centra sv. Tomáše.

V pondělí 12. 12. od 17.00 bude „zpovědní odpoledne"  - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. (Z toho důvodu nebude odpolední setkání při čaji). Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).

Ve středu 14. 12. v 6.30 budou „roráty" - v kostele v Dobříši. V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu - v evangelickém kostele. „Setkání pro maminky s malými dětmi" v prosinci už nebude -  začne znovu až po Novém roce.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 12. 2011/ 2. neděle adventní

2.12. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes je druhá adventní neděle. Sbírka je určena na bohoslovce.
V pondělí 5. 12. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.
V úterý 6. 12.
bude v 15.00 eucharistie v LDN. V 17.00 bude schůzka farní charity - v pastoračním centru. Ve 20.00 zveme na „adorační večer" (s úvodním slovem o eucharistii, s texty Písma a se zpěvy Taize) - v PCSvT.
Ve středu 7. 12. v 6.30 budou „roráty" - v kostele v Dobříši (nebude večerní mše.) V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. (Původně plánované večerní setkání s Tomášem Sedláčkem se nekoná).
Ve čtvrtek 8. 12.
  je slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. V 8.30 bude eucharistie v domově seniorů a v 18.00 bude slavení eucharistie v kostele v Dobříši.
Odpolední klubíčka a setkání pro děti a mládež budou jako obvykle. V 15.00 bude setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27.11.2011/ 1.neděle adventní

30.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Ve středu 30. 11. je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Ráno v 6.30 bude slavení eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každou středu - nebude večerní mše.)

Ve čtvrtek 1. 12. v 8.30 bude mše v domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti a mládež budou jako obvykle, v 15.00 bude bohoslužba slova pro děti.
V 15.00 bude setkání ŽEMA - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20.11. 2011/ Slavnost Ježíše Krista Krále

19.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 20. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále.
V Dobříši zveme po mši na agapé a na vernisáž výstavy Miro Pograna /Monotypie do Pastoračního centra sv. Tomáše. V 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí 21. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 23. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s P. Miroslavem Zdíkem Jordánkem na téma „Afghánistán očima vojenského kaplana" - v PCSvT

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 11. 2011/33. neděle v mezidobí

14.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 14. 11. v 9.00 bude mše ve Svatém Poli a „pěkná hodinka". Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 15. 11. v 19.30 bude setkání pastorační rady - v PCSvT.

Ve středu 16. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek. Mše v Domově seniorů ani obvyklý program v pastoračním centru nebudou.

V pátek 18. 11. v 8.30 bude mše ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.45 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
Od 18.00 bude mše - v Pastoračním centru sv. Tomáše.
V 19.30 zveme na interní akci - ochutnávku argentinského vína a kávy z Latinské Ameriky (představí jeden z našich farníků) - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 11. 2011/ 32. neděle v mezidobí

4.11. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 6. 11. je sbírka na charitní činnost v diecézi. Po mši jsou všichni zváni na agapé a na setkání s panem biskupem do pastoračního centra.
Upozornění: svatohubertská bohoslužba (uvedená v kalendáři akcí a v čsp. Tomáš na dnešní den) se nebude konat.
Dnes v 16.00 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT.

V pondělí 7. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. - Vše v PCSvT.

Ve středu 9. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.  V 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.

Ve čtvrtek 10. 11. v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
Odpolední klubíčka pro děti budou změněny takto: ve 13.00 bude klubíčko pro děti 3-4 roky a od 14.00 pro 1. a 2. třídu. Protože jsou třídní schůzky v ZŠ, ostatní klubíčka a setkání, které vede Markéta Svobodová (tj. pro děti 5-6 let a pro dívky 6.-8.tř.) nebudou. Nebude také ŽEMA.

Další setkání budou jako obvykle: ve 14.30 pro 4. a 5. třídu a v 17.00 pro kluky 6.-8. třídy.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30. 10. 2011/31. neděle v mezidobí

29.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli v 15.00 bude modlitba za zemřelé na hřbitově v Dobříši.
V 15.00 je příprava rodičů na křest dětí (v PCSvT).

V pondělí 31. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 1. 11. je slavnost Všech svatých. V 15.00 bude mše v LDN a v 18.00
bude mše v kostele v Dobříši.

Ve středu 2. 11. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude mše za zemřelé - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 10. 2011/30. neděle v mezidobí

24.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli je sbírka na Papežské misijní dílo. V 15.00 bude první příprava rodičů na křest dětí (v PCST). V 17.00 bude setkání „Odpadlíků" (v PCST).
V pondělí 24. 10.
ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů na „Malé Svaté" - sraz je v 19.45 u Pastoračního centra sv. T.
Ve středu 26. 10.
v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření).
Ve čtvrtek 27. 10.
v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
Ve čtvrtek  a v pátek NEBUDOU klubíčka ani pravidelný program pro děti - jsou podzimní prázdniny.

V pátek plánujeme výlet pro děti 1. až 5. třídy. Půjde se na Plešivec, sraz je v 9.15  u pastoračního centra.
S sebou: dobré boty a oblečení vhodné pro chladné počasí, příp. pláštěnku, pití, svačinu, buřty k opékání. Předpokládaný návrat je do 16.00.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 10. 2011/29. neděle v mezidobí

14.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 16. 10. po mši zveme na agapé do PCST . Dnes v 15.00 bude setkání manželů I - v PCST.
V pondělí 17. 10.
ve 14.00 bude knihovna (seniorky) a setkání při čaji - promítání druhé části filmu Šarlatový a černý. Ve 20.00 bude modlitební setkání.  - Vše v PCST.
V úterý 18. 10.
zveme v 9.00 na slavení eucharistie za účasti arcibiskupa Dominika Duky a kněží vikariátu Příbram - v kostele v Dobříši.
Ve středu 19. 10.
v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCST. V 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření).
Ve čtvrtek 20. 10.
v 8.30 bude mše v Domově seniorů. Odpoledne budou pravidelná setkání a klubíčka pro děti. V 15.00 bude ŽEMA . - Vše v PCST.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s P. Janem Houkalem, které má název „Kde je smrti tvé vítězství? aneb smrt a umírání pohledem křesťana" - v PCST.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 10. 2011/28. neděle v mezidobí

7.10. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli  9. 10. v 16.00 bude setkání manželů II  (v PCSvT).

V pondělí 10. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 11. 10. v 19.00 bude setkání pastorační rady.

Ve středu 12. 10. v 9.45 bude první setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude v kostele příležitost ke svátosti smíření).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 10. 2011/27. neděle v mezidobí

30.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 2. 10. slavíme v Dobříši, ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě výročí posvěcení kostela.

V pondělí 3. 10. v 9.00 bude mše v Dlouhé Lhotě a po ní „pěkná hodinka".
Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání -  v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 5. 10. v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. (Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření).

Ve čtvrtek 6. 10. v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
Odpoledne budou setkání pro děti takto:

Klubíčka: ve 13.00 pro děti 3-4 roky,  ve 14.00 pro děti 1.a 2. třídy, v 15.00 pro děti 5-6 let.
V 16.00 bude setkání pro dívky z 6. - 8. tříd.

V 15.00 bude bohoslužba pro školní děti.
V 15.00 bude ŽEMA (modlitební setkání pro ženy a matky).               - Vše v Past. centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 25. 9. 2011/26. neděle v mezidobí

23.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes 25. 9. je sbírka určena na církevní školství.
V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.
V 16.00 zveme na koncert komorní hudby /Lukáš Vendl a jeho hosté/ do kostela Nejsvětější Trojice.  Koncert se koná v rámci festivalu Dobříšské záření.

V pondělí 26. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.

V úterý 27. 9. ve 21.00 bude slavení eucharistie - v kostele v Dobříši.

Ve středu 28. 9.  je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa.
V 9.00 bude slavení eucharistie v kostele v Dobříši.
Ve 14.00 bude slavení eucharistie v LDN. (Večerní mše v Dobříši nebude).

Celý článek

OZNÁMENÍ 18. 9. 2011 / 25. neděle v mezidobí

16.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 19. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 21. 9. je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Od 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření.

Celý článek

OZNÁMENÍ 11. 9. 2011/24. neděle v mezidobí

9.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 11. 9. od 20.15 bude volejbal - v tělocvičně staré školy.

V pondělí 12. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 14. 9. je svátek Povýšení svatého kříže.
Od 18.00 bude mše v kostele v Dobříši (nebude v kostelíčku jako v minulých letech). Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření.

Celý článek

OZNÁMENÍ 4. 9. 2011/23. neděle v mezidobí

6.9. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby budou od září opět podle běžného pořádku.

V úterý 6. 9. v 15.00 bude mše svatá v LDN.
Ve středu 7. 9.
v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši a půl hodiny před ní od 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření.
Ve čtvrtek  8. 9. je
svátek narození Panny Marie. V 8.30 bude mše v Domově seniorů.
V pátek  9. 9. v 8.30
bude mše ve Svatém Poli.
Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
V 17.30 bude adorace a od 18.00 mše  - v kostele v Dobříši.

Program akcí v tomto týdnu:

  • Dnes v neděli 4. 9. opět začíná farní volejbal. Bude každou neděli od 20.15 v tělocvičně staré školy. Kontaktní osobou je Bohdan Urban.
Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 8. 2011/22. neděle v mezidobí

30.8. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Bohoslužby v tomto týdnu:

Mše svatá bude ve středu 31. 8. a v pátek 2. 9. v 18.00 v kostele v Dobříši. (V pátek bude předcházet půlhodinová adorace ).

Ve čtvrtek  1. 9. od 8.30 bude mše v Domově seniorů.

Příští neděli 4. 9. v 9.00 bude v Dobříši mše svatá s požehnáním školákům a studentům do nového školního roku. (Přineste si s sebou školní brašny, pomůcky či učebnice...).

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 8. 2011/20. neděle v mezidobí

12.8. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Bohoslužby v tomto týdnu:
Dnes v neděli 14. 8. nebude bohoslužba ve Dlouhé Lhotě.
V pondělí 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
V 8.30 bude mše v kostele v Dobříši.
Ve středu 17. 8. v 18.00 bude modlitba růžence a po ní svaté přijímání - v kostele v Dobříši.
V pátek 19. 8. v 17.30 bude adorace a v 18.00 modlitba růžence a svaté přijímání - v kostele v Dobříši.
V neděli 21. 8. bude ve všech obcích bohoslužba slova, kterou povede jáhen. (Mše tento den ve farnosti nebudou).

Celý článek

OZNÁMENÍ 31. 7. 2011/18. neděle v mezidobí

30.7. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Bohoslužby budou v tomto týdnu takto:
V úterý 2. 8. v 15.00 bude mše v LDN.
Ve čtvrtek v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
V pátek 5. 8. v 17.30 bude adorace a v 18.00 mše v kostele v Dobříši.
V sobotu 6. 8. je svátek Proměnění Páně. V 9.00 bude mše v Dobříši a v 17.00 bude mše v Dlouhé Lhotě.
V neděli 7. 8. nebude mše v Dlouhé Lhotě, ostatní bohoslužby budou jako obvykle.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 7. 2011/17. neděle v mezidobí

26.7. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V tomto týdnu budou bohoslužby ve všední den takto:
Ve středu 27. 7. v 8.30 mše svatá v kostele v Dobříši.
Ve čtvrtek 28. 7. v 8.30 mše v Domově seniorů.
V pátek v 17.30 adorace a v 18.00 mše v kostele v Dobříši.

Prosíme o službu hlídání kostela na srpen - zapište se, prosím, do archu vzadu v kostele nebo se domluvte s Marií Šochovou.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3.7.2011 / 14. neděle v mezidobí

1.7. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 4. 7. ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv.T.

V úterý 5. 7. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.
V 9.00 bude mše v kostele v Dobříši.

Ve středu  6. 7.  bude mše v 18.00 v kostele v Dobříši.
Půl hodiny před mší bude příležitost ke svátosti smíření (v kostele).

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. 6. 2011 / 13. neděle v mezidobí

24.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Ve středu 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V 18.00 bude mše pro děti a studenty na poděkování za uplynulý školní rok - v kostele v Dobříši.

Celý článek

NOC KOSTELŮ 2011 v kostele Nejsvětější Trojice

21.6. 2011  Autor Tomáš Kábele  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pátek 27. května jsme v našem kostele Nejsvětější Trojice zahájili Noc kostelů 2011 mší svatou.

Od sedmé hodiny večer začal devadesátiminutový blok varhanní hudby, v podání Marie Pincové a Slávka Vtípila, prokládané slovem bohoslovce Tomáše Kábele.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 6. 2011/Slavnost Nejsvětější Trojice

20.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 20. 6. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Ve středu 22. 6. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši. V 19.00 bude mimořádné setkání pastorační rady – v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 12.6.2011/Slavnost Seslání Ducha Svatého

12.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V pondělí 13. 6. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Ve středu 15. 6. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na večer povídání s Ing. Josefem Myslivcem o jeho čerstvých zážitcích z cesty do Běloruska – v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 6. 2011/7. neděle velikonoční

3.6. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 5. 6. bude v 16.00 setkání manželů II (s táborákem na zahradě PCSvT).

V pondělí 6. 6. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Ve středu 8. 6. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na večer povídání s bohoslovcem Tomášem Kábele o životě
a víře Romů na Spiši (zkušenosti z jeho pastorační praxe) – v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29. 5. 2011/6. neděle velikonoční

27.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Dnes v neděli 29. 5. v 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí – v PCSvT.

V pondělí 30. 5. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

V úterý 31. 5. je svátek Navštívení Panny Marie.
Ve 21.00 bude mše nejen pro rodiče (bez dětí) – v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 22. 5. 2011/ 5. neděle velikonoční

20.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 22. 5. od 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí.
Od 16.00 je setkání „Odpadlíků“ – v PCSvT.

V pondělí 23. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. – Vše v PCSvT.

Celý článek

Den Bible

16.5. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Znáte přísloví „Kdo jinému jámu kopá…“? - pochází asi ze 4. st. př. n. l.!
Víte, kde se vzal název slavného města Tábor?
Víte, kde se vzalo nejrozšířenější mužské a ženské jméno u nás?
Všechny tyto otázky se týkají Bible. Její první části vznikaly již v 11. století před naším letopočtem. A snad právě proto její slova tvořila, měnila a ovlivňují stále i naši kulturu.

V sobotu 28. května 2011 jsme proto pro Vás připravili

DEN BIBLE
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 15. 5. 2011/ 4. neděle velikonoční

13.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 15. 5. bude při bohoslužbách svatojánská sbírka na arcidiecézi.
Po mši v Dobříši jste všichni zváni na agapé do Pastorčního centra sv. T.
V 10.45 bude poutní mše v Rybníkách, nebude proto mše ve Svatém Poli.
V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

V pondělí 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.

Ve středu 18. 5. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši. V 19.00 je setkání pastorační rady - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 8. 5. 2011 / 3. neděle velikonoční

6.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Zveme na výstavu "... A viděl, že je to dobré" - výtvarné práce dětí ZŠ Stará Huť - v Pastoračním centru sv. T.

Dnes 8. 5. v 10.15 Vás zveme do Pastoračního centra sv. T., kde bohoslovec Tomáš Kábele představí další zajímavé knížky z farní knihovny. Ve 12.00 je poutní mše v Dlouhé Lhotě. V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT. V 16.30 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT.

Tento týden výjimečně nebudou mše ve čtvrtek a v pátek ani příležitost ke svátosti smíření.

V pondělí 9. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. - Vše v PCSvT.

Ve středu 11. 5.
V 18.00 bude mše  - v kostele v Dobříši, hl. celebrant P. V. Eliáš.
v 19.30 zveme na diskusní setkání s Dr. Vojtěchem Eliášem, ředitelem Arcidiecézní charity Praha, o smyslu a charakteru práce charity - v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 1. 5. 2011/2. neděle velikonoční

2.5. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 2. 5. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi, od 14.00 setkání při čaji (pro seniory) a knihovna a ve 20.00 bude modlitební setkání za farnost - vše v Pastoračním centru sv. T.

V úterý 3. 5. ve 14.30 bude mše v LDN - Masarykově sanatoriu.

Ve středu 4. 5.
v 9.00 bude vernisáž výstavy "...Viděl, že je to dobré" / výtvarné práce dětí ZŠ ve Staré Huti (pod vedením Daniely Doubkové).
V 18.00 bude mše  - v kostele v Dobříši.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s Janem Bartoněm "Blízko k Nebbi, na západ od Nilu" - vyprávění z Ugandy (s promítáním) - v PCSvT.

Celý článek

Zemřel prof. Miroslav Olič

26.4. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Na Velký pátek 22. dubna 2011 v 15 hodin zemřel prof. Miroslav Olič. Velký učitel, dlouholetý ředitel dobříšského Gymnázia Karla Čapka, cestovatel, ale i neúnavný vypravěč a velký člověk víry.

S panem profesorem Oličem se rozloučíme v pátek 29. dubna slavnostní bohoslužbou v dobříšském chrámu Nejsvětější Trojice ve 14 hodin. Po mši svaté se vydáme průvodem a doprovodíme pana profesora na místo posledního odpočinutí na místní hřbitov.

Další: Krátké vzpomínkové video

Připomínka jeho působení na Gymnáziu Karla Čapka

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 4. 2011/Boží hod velikonoční

22.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 24. 4. je Slavnost Zmrtvýchvstání Pána. Při nedělních bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů. V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí velikonoční 25. 4. bude mše svatá v 9.00 v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V ostatních obcích mše nebudou. Odpoledne má mládež velikonoční piknik, sraz je ve 13.00 u kulturního domu (synagogy).

V úterý 26. 4. ve 21.00 bude mše zejména pro rodiče (bez dětí) - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 4. 2011/Květná neděle

18.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 18. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna, ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.

Ve středu 20. 4. v 18.00 bude mše svatá - v kostele v Dobříši. Od 19.00 bude "Teologická škola" s bohoslovcem Tomášem Kábele -v PCSvT.

Ve čtvrtek 21. 4. bude v 8.30 bohoslužba slova v Domově seniorů.

Velikonoční bohoslužby se budou konat na Dobříši a budou společné pro všechny naše farnosti.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 4. 2011/5. neděle postní

8.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 10. 4. po mši v Dobříši představí bohoslovec Tomáš další knížky z farní knihovny - v PCSvT.
V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 11. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT.
Od 17.00 bude ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi (až do večerních hodin, bude zpovídat více kněží) - v Pastoračním centru sv. T.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 3. 4. 2011/ 4. neděle postní

4.4. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 3. 4. je sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.
V pondělí 4. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a v 15.00 přednáška Ing. Hádka. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Vše v Pastoračním centru sv. T.

V úterý 5. 4. v 19.30 zveme na poslední přednášku semináře o osobní modlitbě, tentokrát na téma "Modlitba za druhé": o síle přímluvné modlitby a její důležitosti, o zkušenostech s ní. Přednáší Dr. Kateřina Lachmanová. V PCSvT.

Ve středu 6. 4. v 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 mše - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 3. 2011/3. neděle postní

25.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 27. 3. zveme po mši v Dobříši na setkání s Tomášem Kábele do Pastoračního centra sv. T. - představí další zajímavé knížky z farní knihovny.

V pondělí 28. 3. výjimečně NEBUDE setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v PCSvT.
Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - křížová cesta v anglickém parku. Sraz je u vstupu do parku, s sebou si vezměte baterky.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 3. 2011/2. neděle postní

18.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 20. 3. v 10.15 zveme na vernisáž výstavy "Setkání na jaře..." / obrazy čtyř ak. malířů a také na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSVT.

V pondělí 21. 3. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 je setkání při čaji (senioři) a knihovna - v PCSvT.
V 19.30 bude první setkání s Ing. arch. Hanušem Härtelem, který připravuje návrh úprav interiéru kostela v Dobříši - setkání je v PCSVT.

V úterý 22. 3. je třetí přednáška semináře o osobní modlitbě, tentokrát na téma "Modlitba je cesta" - P. Jan Böhm. V PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 3. 2011/1. neděle postní

11.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Mimořádné akce tento týden:
V úterý 15. 3. v 19.30 přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD. na téma "Modlitba a překážky" v rámci semináře o osobní modlitbě - v Pastoračním centru sv. Tomáše.
V sobotu 19. 3. v 17.00 seminář o tvorbě hmatových knih pro nevidomé děti (ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR v rámci projektu Tactus.cz) - v PCSvT.
V neděli 20. 3. v 10.15 vernisáž výstavy "Setkání na jaře..."/kvarteto akademických malířů a agapé - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 3. 2011/9. neděle v mezidobí

4.3. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

program seminareDnes 6. 3. zveme po mši do Pastoračního centra sv. T. - bohoslovec Tomáš Kábele představí další zajímavé knížky z farní knihovny.
V pondělí 7. 3. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a od 15.00 přednáškové setkání s Ing. Hádkem. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Také ve 20.00 bude duchovní večer mužů (téma: život a víra Romů na Spiši) - vše v PCSvT.
V úterý 8. 3. zveme na zimní seminář OSOBNÍ MODLITBA. První setkání je na téma "Modlitba je vztah" /P. Michal Němeček/. V Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

Naučte se tvořit knížky pro nevidomé!

1.3. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Tactus.cz je projekt, který se od roku 2005 zabývá aktivitami podporujícími vznik kvalitních hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti, je inspirován mezinárodní soutěží Tactus & Typhlo.

Tento projekt bude představen také v naší farnosti a široké veřejnosti na Dobříši 19. března v Pastoračním centru sv. Tomáše v 17 hod. V prezentaci se dozvíte nejen o akci Tactus, ale také se budete moci naučit, jak takovou knihu sami připravit. Součástí programu jsou i ukázky. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí pomáhat!

Více na http://tactus.wz.cz/

Celý článek

Interiér kostela

28.2. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Rozhodnutí pastorační rady o oslovení architekta Hanuše Härtla v procesu přípravy úprav interiéru dobříšského kostela

Pouť k obnovenému kostelu

Dobříšský kostel je jednou ze zajímavých dominant našeho malého města. Proto s velkou úctou a láskou vnímáme náš kostel jako důležitý prvek nejen po stránce kulturní, ale především po stránce duchovní. Vždyť každonedělní bohoslužba v naplněném kostele je toho svědectvím. Každý praktikující křesťan prožívá svůj vztah s Bohem nejen ve vlastním nitru, ale také v konkrétním prostředí a zvláště v místech, která byla přímo k tomuto účelu postavena.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 2. 2011/8. neděle v mezidobí

25.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 27. 2. v 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.

Tento týden mají děti jarní prázdniny. Z toho důvodu nebude v pondělí setkání maminek s dětmi ani nebude program pro děti během týdne (zejména ve čtvrtek a v pátek). Také nebude ve čtvrtek ŽEMA.

V pondělí 28. 2. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 2. 2011/ 7. neděle v mezidobí

18.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 20. 2. je sbírka "Svatopetrský haléř" určena na humanitární aktivity církve.
V 10.15 zveme na vernisáž: Barbora Scheinherrová / MASALA - fotografie z Indie; v Pastoračním centru sv. T.
Ve 13.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 15.00 zveme děti na karneval - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13. 2. 2011/6. neděle v mezidobí

11.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 13. 2. v 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.
V pondělí 14. 2. v 9.45 bude setkání pro  maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6. 2. 2011/5. neděle v mezidobí

7.2. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 7. 2. výjimečně nebude dopolední setkání pro maminky s dětmi (z důvodu nemoci).
Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory). Od 15.00 je k dispozici farní knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání.
Také ve 20.00 bude duchovní večer mužů na téma: Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla. - Vše v Pastoračním centru sv. T.

Ve středu 9. 2. v 18.00 bude mše - v kostele v Dobříši.
V 19.00 bude mimořádné setkání pastorační rady - v PCSvT. (Teologická škola se z důvodu nemoci nebude konat).

Celý článek

Oznámení 30.1.2011 4. neděle v mezidobí

28.1. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v 16:30 diskusní setkání o interiéru kostela v Dobříši  -  v PCSvT.

V pondělí 31. 1.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi, ve 14.00 čaje (pro seniory) a knihovna,
ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSvT.

V úterý 1. 2. ve 14.30 bude mše v LDN.

Ve středu 2. 2. je svátek Uvedení Páně do Chrámu (Hromnice).
V 18.00 bude mše svatá s žehnáním svící - v kostele v Dobříši.
V 19.00 bude "teologická škola" - v PCSvT.

Celý článek

Reflexe diskusí nad úpravami interiéru kostela

26.1. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš


Jak mnozí zaznamenali, rozběhla se u nás ve farnosti diskuse nad otázkami úprav interiéru kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Na základě odpovědi skupině farníků, kteří oslovili pastorační radu se svými připomínkami, nabízíme farnímu společenství odpověď na celý proces hledání ideového návrhu a určení směru dalších kroků v procesu úprav interiéru našeho kostela.

Celý článek

OZNÁMENÍ 23. 1. 2011/ 3. neděle v mezidobí

21.1. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Mimořádné akce:
Ve středu 26. 1. v 19.30 zveme na pantomimické představení dvojice mimů Jany Ungerové a Václava Dostála z Moravy "Tehdy odpoledne pršelo" - v Pastoračním centru sv. T. Představení je příběhem ženy, která vzpomíná na minulost a na muže, kteří ji ovlivnili. Inspirací byl tvůrcům biblický příběh o setkání Ježíše se samařskou ženou podle 4. kapitoly Janova evangelia.

V neděli 30. 1. v 16.30 zveme všechny, kdo mají zájem, na diskuzi o interiéru kostela v Dobříši - v PCSvT.

Pravidelný program:
Dnes 23. 1. bude výjimečně: v 15.00 setkání manželů I - v PCSVT a v 17.00 setkání "Odpadlíků " - v PCSvT.

Celý článek

Týden modliteb za jednotu křesťanů

14.1. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V týdnu od 18. ledna do 25. ledna 2011 se i naše farnost připojuje k modlitbám za jednotu křesťanů. Tento "týden" zahájíme společnou ekumenickou bohoslužbou 14. ledna v Pastoračním centru sv. Tomáše. Po celý týden se pak spojíme v soukromých modlitbách i na bohoslužbách v našich kostelích a budeme prosit Pána za dar jednoty mezi církvemi.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16.1.2011/2. neděle v mezidobí

14.1. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

POZVÁNÍ NA MIMOŘÁDNÉ AKCE
Dnes v neděli 16. 1.
v 17.00 zveme na přednášku dr. Radka Mezuláníka na téma: Výchova dětí pod vlivem médií - v Pastoračním centru sv. Tomáše. (Setkání manželů I dnes nebude).
V sobotu 22. 1. v 17.00 zveme na vernisáž výstavy VNITŘNÍ HLAS /malby - Lukáš Vrbas/ a na večer věnovaný občanskému sdružení Restart, které je zaměřeno na přístrojové potápění pro tělesně postižené.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pondělí 14. 1.
v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. Vše v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 9.1.2011/Svátek Křtu Páně

7.1. 2011  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 10.1. bude od 14.00 setkání při čaji /pro seniory/ a knihovna, od 15.00 pak v rámci tohoto setkání přednáška Ing. Hádka. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.
Dopolední setkání pro maminky nebude.

Ve středu 12.1. v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši. V 19.00 zveme na "teologickou školu" - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 1. 2011/ 2. neděle po Narození Páně

31.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 3. 1. bude od 14.00 setkání při čaji a knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT. (Dopolední setkání pro maminky s dětmi nebude).

V úterý 4. 1. ve 14.30 bude mše v LDN.
Od 19.30 bude schůzka s těmi, kteří vedou jednotlivá menší společenství ve farnosti - v PCSvT.

Celý článek

Obnova manželských slibů

22.12. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Stin muze a zenyObdobí vánočních svátků je příležitostí, kdy se člověk může zastavit, mít trochu času na sebe a na druhé i na Boha. Svátek Svaté rodiny připadá na neděli o oktávu Narození Páně a při jeho slavení se tradičně koná obnova manželských slibů. Není asi úplným tajemstvím, že obnova se občas setkává s odmítáním či nepochopením.

Celý článek

OZNÁMENÍ 26. prosince 2010/ Svátek Svaté Rodiny

21.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 26. 12. v 15.00 zveme všechny na "zpívání u jesliček" - přijďte si zazpívat koledy do kostela v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 12. 2010/4. neděle adventní

20.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Lucie Holikova:Sv.Cyril a MetodejV neděli 19. 12. bude vernisáž výstavy "Pod dotekem andělů"/ obrazy a grafika Lucie Angelico Holíkové - v Pastoračním centru sv. Tomáše. Výstava je otevřena do 16. ledna.
V neděli v 15.00 je setkání manželů I - v PCSvT.

Celý článek

Úspěšný rok! Děkujeme!

17.12. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Každý rok mívá svá specifika. Někdy je to množství sněhu, jindy množství vody a ještě jindy velké sucho. Naše farnost si v uplynulém roce zkusila zvláštní rok z hlediska „malérů".

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 12. 2010/3. neděle adventní

10.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Pozvání na tento týden:

V pondělí 13. 12. zveme od 17.00 na "zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření (zpovídat budou 4 kněží) až do večerních hodin - v Pastoračním centru sv. T.
V úterý 14. 12.
ráno v 6.30 bude mše se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.
V sobotu 18.12.
od 16 do 18 hodin bude "adventní modlitba" - duchovní příprava na Vánoce - v PCSvT (jen pokud bude zájem).
V neděli 19. 12.
zveme v 10.15 (po mši) na agapé a vernisáž výstavy "Pod dotekem andělů" / obrazy a grafika Lucie Angelico Holíkové - v Pastoračním centru sv. T.

Pravidelný program týdne:
Dnes v neděli 12. 12.
v 16.00 je setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. T. (PCSvT).
V pondělí 13. 12. výjimečně NEBUDE dopolední setkání pro maminky s dětmi. Ve 14.00 bude setkání při čaji pro seniory a knihovna, ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSVT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 12. 2010 /2. neděle adventní

3.12. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 5. 12. je sbírka určená na bohoslovce.
Tento týden nebudou ve všední dny mše (ani roráty) ani příležitost ke svátosti smíření.

Mimořádné akce tohoto týdne:
Ve středu 8. 12.
v 19.30 zveme na setkání a povídání s režisérem JIřím Strachem - v PCSvT.
V sobotu 11. 12.
v 17.00 zveme na adventní koncert dívčích pěveckých sborů Puellae cantantes a Syrinx z Litoměřic - do Pastoračního centra sv. Tomáše.
Do 16. 12. se můžete přijít podívat na výstavu "Můj patron" - práce dětí  - v PCSvT.

Pravidelný program:
V pondělí 6. 12.
v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi - v PCSvT. Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna, od 15.00 bude promítání s Ing. Richardem Hádkem - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 28. 11. 2010 / 1. neděle adventní

26.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V tomto i příštím týdnu si můžete prohlédnout prodejní výstavu "Můj patron", kterou připravily děti z naší farnosti (s Fančou Vandasovou a Janou Kylarovou) - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Dnes 28.11. je první neděle adventní. V 15.00 bude příprava rodičů na křest dětí - v PCSvT. V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.
V pondělí 29.11. bude v 9.45 setkání pro maminky s dětmi - v PCSvT. Odpolední setkání při čaji ani večerní modlitební setkání výjimečně nebudou. (Z důvodu adventního setkání s těmi, kteří pravidelně pomáhají ve farnosti).

Celý článek

OZNÁMENÍ 21. 11. 2010/ 34. neděle v mezidobí

19.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 21. 11. je Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši zveme v 10.15 na agapé a vernisáž výstavy "Můj patron" (práce dětí) do Pastoračního centra sv. Tomáše.
V 10.45 je poutní mše ve Svatém Poli.
V 15.00 bude setkání manželů I (u Kylarů).
V 15.00 bude také příprava rodičů na křest dětí (5. setkání) - v PCSvT.

Celý článek

Interiér kostela

15.11. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Během posledních několika let se znovu a znovu opakovaně vrací otázka, zda není čas zamyslet se nad stavem interiéru našeho dobříšského kostela.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. 11. 2010/ 33. neděle v mezidobí

15.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 14.11. je sbírka určena na biblický apoštolát - pro Katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost.
V 15.00 je příprava rodičů na křest dětí (4/6) - v PCSvT.
V 16.00 je setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 15.11. v 9.45 bude setkání pro maminky s dětmi. Ve 14.00 setkání pro seniory. Ve 20.00 je modlitební setkání. Vše v PCSvT.

V úterý 16.11. v 19.30 zveme zájemce na prezentaci návrhů interiéru kostela Nejsvětější Trojice - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 7. 11. 2010/ 32. neděle v mezidobí

8.11. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Sbírka z neděle 7. 11. je určena na charitní činnost v arcidiecézi.
V neděli ve 14.00 je bohoslužba ke cti sv. Huberta - v kostele v Dobříši.

Program tohoto týdne:
V pondělí
je program jako obvykle.
V úterý 9. 11. v 19.30 srdečně zveme na přednáškové setkání s P. Janem Houkalem Th.D. na téma  "Úcta k posvátným předmětům - zbožnost nebo modloslužba?" - v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

OZNÁMENÍ 31.10.2010/ 31. neděle v mezidobí

29.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 31. 10. v 10.45 bude mše ve Svatém Poli na hřbitově (nikoli v kostele). V 15.00 bude modlitba za zemřelé - na hřbitově v Dobříši. V 15.00 bude také příprava rodičů na křest jejich dětí (2. setkání) - v Pastoračním centru sv. T.

V pondělí 1. 11. je slavnost Všech svatých, mše k této slavnosti bude v 18.00 v kostele v Dobříši.
V 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT. Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 2. 11. je památka věrných zemřelých. Ve 14.30 bude mše v LDN, v 15.30 bude mše v kostele ve Svatém Poli a v 18.00 bude mše v "kostelíčku" sv. Kříže na hřbitově v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 24. 10. 2010 / 30. neděle v mezidobí

27.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V tomto týdnu od 25. 10. do 30. 10. NEBUDOU bohoslužby ve všední den (ani v Domově seniorů).
Nebudou ani ostatní pravidelné akce (z důvodu podzimních prázdnin).

Ve středu 27. 10. v 19.30 zveme na přednášku "Plešivec - archelogie a mýty" archeologa Tomáše Polišenského - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

OZNÁMENÍ 17. 10. 2010/ 29. neděle v mezidobí

18.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

kopec Plešivec - BrdyPozvání na mimořádné bohoslužby a akce tohoto týdne:

V úterý 19. 10. v 9.00 bude mše v kostele v Dobříši (při příležitosti setkání kněží vikariátu Příbram).
Tento den bude také mše ve 21.00 - zejména pro rodiče /bez dětí/ - v kostele v Dobříši (výjimečně je přesunuta o týden dřív).

V sobotu 23. 10. v 16.00 bude mše na poděkování za dar života - v kostele v Dobříši.

V neděli 24. 10. je den modliteb za misie, bude sbírka na misijní činnost.
V Rosovicích při mši v 7.30 budeme slavit výročí posvěcení kostela.
V 15.00 bude první příprava rodičů na křest dětí - v Pastoračním centru sv. T.
Setkání "Odpadlíků" tuto neděli v PCSvT nebude (mají víkendové setkání).

Celý článek

NOVÁ ARCHA OTEVŘENA

15.10. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Nová archa FOTO M. NěmečekSrdečně Vás zveme, přijďte vyzkoušet novou herní loď na hřišti u Pastoračního centra sv. Tomáše na Dobříši!

Z tiskové zprávy Mateřského centra Dobříšek, které je oficiálním majitelem a správcem nového herního prvku:

Celý článek

OZNÁMENÍ 10. 10. 2010/ 28. neděle v mezidobí

12.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 10.10. zveme v 15.00 na koncert duchovní hudby "Laudate Dominum" (skladby starých mistrů - varhany a zpěv) v kostele sv. Alžběty ve Svatém Poli.
V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 11.10. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 je modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 13. 10. v 18.00 bude mše v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 3.10.2010/ 27. neděle v mezidobí

4.10. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 3.10. slavíme ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě výročí posvěcení kostela.

V pondělí 4.10. bude v 9.00 mše a "pěkná hodinka" v Dlouhé Lhotě.
V 9.30 je setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT.
Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude duchovnív večer mužů a také ve 20.00 modlitební setkání - vše v PCSVT.

V úterý 5.10. ve 14.30 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).

Celý článek

Pojďme tvořit společně

1.10. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Pastorační centrum a naše farnost se připojuje k programu Měta Dobříš "Pojďme tvořit společně". Podpořte nás svojí účastí ve středu 6.10.  na hřišti u kina. Více na stránkách města Dobříš http://www.mestodobris.cz/

Celý článek

Archa vyplouvá

30.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Stavba prolézačky archa 20.9.

Po ročním úsilí se dnes podařilo vztyčit nový herní prvek "Archa" u Pastoračního centra sv. Tomáše. Loď je dílem firmy Dřevoartikl a byla postavena s pomocí firmy Bobcat Doosan za jediný den. Velkou pomocí byli také mnozí dobrovolníci.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 26.9.2010/26. neděle v mezidobí

24.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
Dnes 26. 9. v 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v Pastoračním centru sv. T.

V pondělí 27. 9. bude od 9.30 první setkání pro maminky s malými dětmi (povede Jana Kylarová).
Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

      

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 19. 9. 2010 / 25. neděle v mezidobí

20.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes 19. 9. v 15.00 je na zahradě evangelické fary "NEDĚLE NEJEN PRO DĚTI" v rámci festivalu Dobříšské záření.

V pondělí 20. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

STAVBA NOVÉ ARCHY

10.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Díky Vaší podpoře a příspěvkům se podařilo získat ve sbírce krásných  146 000 Kč, dalších 19 000 Kč z dotace MPSV. Během prázdnin proběhla jednání a většinou hlasů i díky skvělému poměru ceny, kvality a záruky byla vybrána znojemská firma Dřevoartikl. Realizace stavby tzv. šéfmontáží za účasti dvou odborníků firmy a dalších cca 4 dobrovolníků plánujeme

Celý článek

OZNÁMENÍ 12. 9. 2010 /24. neděle v mezidobí

10.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 12. 9. v 15.00 je setkání manželů I - u Svobodů. Také v 15.00 je setkání manželů II - v PCSvT.
V 17.00 zveme na koncert komorní hudby souboru Musica Podberdensis - v rámci Dobříšského záření - v kostele v Dobříši.

Celý článek

OZNÁMENÍ 5. 9. 2010/23. neděle v mezidobí

6.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Vyšlo nové poprázdninové číslo Tomáše s programem Dobříšského záření, ke stažení je v Aktualitách.

Program v tomto týdnu:

V pondělí 6.9. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniory) a knihovna - v Pastor. centru sv. T.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSVT.

V úterý 7. 9. ve 14.30 bude mše v LDN (Masarykově sanatoriu).

Celý článek

Pozvání na Dobříšské záření 2010

5.9. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

autor plakatu Frantiska VandasovaStalo se již dobrou tradicí, že po prázdninách v měsíci září nabízíme široké veřejnosti kulturní charitativní festival "Dobříšské záření, který již více jak 10 let připravuje naše farnost společně s evangelickou farností v Dobříši. Také letos jen na co se těšit:

Celý článek

PODĚKOVÁNÍ OTCE ARCIBISKUPA

1.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Drahé sestry a bratři ve víře,
letní dovolené jsou již u konce, a většina z nás se pomalu navrací ke každodennímu kolotoči svých povinností. Některé události z uplynulých měsíců se nám z paměti rychle vytratí, jiné naopak v nás přetrvají i po delší době. Mezi ty události, které ani po několika měsících neztratily nic ze své intenzity, byla určitě nejen pro mě Noc kostelů v poslední květnový pátek letošního roku.

Celý článek

PRAŽSKÁ PĚŠÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2010

1.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

„Milosrdenství chci a ne oběť." (Mt 9,13)
Za podpory a s požehnáním pražského arcibiskupa Dominika Duky zveme všechny zájemce na „Pražskou pěší pouť do Staré Boleslavi" při příležitosti svatováclavských oslav. Nabídka platí zejména pro pražské farnosti. Naším úmyslem je spojit jednotlivé poutníky a nabídnout rekolekce na cestě. Vítány jsou i farní skupiny s vlastním duchovním doprovodem a programem. Během cesty budou zajištěny teplé nápoje a snídaně. Pro zájemce budou k dispozici vlajky a trička. Společné putování začneme v pondělí 27. září ve 21 hod. modlitbou nešpor v kostele sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích.

Celý článek

OZNÁMENÍ 29.8.2010 / 22. neděle v mezidobí

30.8. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

foto Lada Svoboda

Děkujeme všem, kteří se o prázdninách ujali služby hlídání kostela a umožnili tak návštěvu kostela
i během týdne.

Program a bohoslužby v tomto týdnu:
V pondělí 30. 8. ve 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. T.
Ve středu 1. 9. v 18.00 zveme všechny školáky a studenty (a nejen je) do kostela v Dobříši na mši svatou s požehnáním do nového školního roku (školní brašny s sebou - alespoň ti mladší).

Celý článek

Sbírka na střechu kostela

26.8. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V neděli 23. května jsme vyhlásili sbírku na opravu střechy kostela. Stav je opravdu zlý. Letošní zima napáchala hrozivé škody. Děštivé počasí teprve nyní naplno odhalilo hrozivou skutečnost. Oprava je bezpodmínečně nutná! Přispět lze

-        kdykoli v Pastoračním centru

-        na konto farnosti 317737684/0600 s variabilním symbolem 920

v neděli 6. 6. se při sbírce během obřadů vybralo 4.607,- Kč. Všem děkujeme!

Celý článek

Pomozme zaplaveným!

9.8. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

povodeň RaspenavaNaše farnost se připojuje k výzvě Města Dobříš a prosíme všechny o pomoc zaplaveným obcím v Severních Čechách!!!

Celý článek

OZNÁMENÍ NA SRPEN 2010

31.7. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

V týdnu od 9. 8 bude mše ve všední den pouze ve čtvrtek 12. 8. v 8.30 v Domově seniorů v Dobříši, jinak ostatní všednodenní mše nebudou.

V sobotu 14. 8. v 10.00 bude poutní mše ve Staré Huti.
Ve 12.00 uzavřou manželství Michal Šrubař a Svatava Rákosníková v kostele v Dobříši.

V neděli 15. 8. v 10.45 bude poutní mše v Budínku, nebude mše ve Svatém Poli.

Celý článek

OZNÁMENÍ 14. neděle v mezidobí/4. 7. 2010

2.7. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Během prázdnin nebudou mše ve všední dny (budou pouze bohoslužby v Domově seniorů a v LDN). Příležitostné mše ve všední den budou ohlašovány při nedělním oznámení.

O prázdninách také nebude pravidelný program v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Knihovna v Pastoračním centru sv. T. bude k dispozici na požádání - domouvejte se, prosím, s pastoračními asistentkami na tel. 602 308 881 nebo 318 521 677.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27.6.2010/13. neděle v mezidobí

25.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes je sbírka na bohoslovce.
Dnes ve 12.30 je poutní mše v Rosovicích - v nově opraveném kostele sv. Petra a Pavla.
V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - na zahradě PCSvT (s táborákem).

Celý článek

OZNÁMENÍ 20. 6. 2010/12. neděle v mezidobí

18.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes po skončení mše bude společné fotografování farnosti před kostelem. Poté jste všichni zváni na setkání a občerstvení do Pastoračního centra sv. T.
Dnes od 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 13.6.2010 / 11. neděle v mezidobí

11.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes v neděli 13. 6. v 16.00 bude setkání manželů II - v Pastoračním centru sv. T.
V pondělí 14. 6. bude od 14.00 setkání při čaji (pro seniory) a knihovna - v PCSvT.
Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 6.6.2010 / 10.neděle v mezidobí

4.6. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes po mši vás rodiče dětí, které dnes poprvé přijaly eucharistii, zvou na agapé do Pastoračního centra sv.T.
Ve 14.00 bude v kostele v Dobříši udělen křest, poté jste všichni zváni na oslavu do PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 30.5.010/Slavnost Nejsvětější Trojice

26.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes je poutní mše v 9.00 v Dobříši a v 10.45 v Dalekých Dušníkách - z toho důvodu nebude mše ve Svatém Poli. V Dlouhé Lhotě bude ve 12.00 bohoslužba slova.

Celý článek

Noc kostelů v Dobříši?

26.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Česká biskupská konference organizuje na pátek 28. 5. 2010 Noc kostelů.

Jde o:  „pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

Celý článek

OZNÁMENÍ 23.5.2010/Slavnost Seslání Ducha Svatého

23.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Dnes po mši zveme na agapé do Pastoračního centra sv. T.
V 16.00 bude setkání "Odpadlíků" - v PCSvT.

Celý článek

Májové slavnosti

22.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Farnost Dobříš zve v rámci májových slavností 22.5. do našeho kostela Nejsvětější Trojice, který bude od 12 do  17 hod. otevřený pro veřejnost. A navíc od 13 do 17 hod. začne velký koncert v podání dobříšských amatrských varhaníků Slávka Vtípila a Marie Pincové. Jejich koncert bude možné navštívit průběžně. V kostele navíc vystaví také několik svých děl akademický malíř Miro Pogran. Všechny návštěvníky dobříšských májových slavností srdečně zveme!

Více o májových slavnostech zde.

Celý článek

OZNÁMENÍ 16. 5. 2010 / 7. velikonoční neděle

15.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

slavnost_dsDnes je svatojanská sbírka na arcidiecézi.
V 10.45 bude poutní mše v Rybníkách, nebude mše ve Svatém Poli. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

 

Celý článek

OZNÁMENÍ 9. 5. 2010 / 6. velikonoční neděle

7.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

nad mrakyDnes 9. 5.  je den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.
Každou neděli bude další možnost odpolední mše - v Kytíně ve 14.30 (v Obořišti je v 17.00).

Program na týden:
Dnes v 16.00 bude setkání maželů II - v PCSvT.

Celý článek

Zadání rekonstrukce interiéru kostela

3.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V posledních týdnech se pozornost naší farnosti soustředí na interiér dobříšského kostela Nejsvětější Trojice. Tento kostel tvoří zajímavou dominantu města společně s proslulým zámkem. O to bolestnější je pohled do jeho interiéru. Jak již bylo zmíněno jinde (časopis Tomáš Velikonoce 2010), chtěli bychom hledat řešení interiéru společně s odborníky. Proto chceme oslovit nějakého architekta či případně architekty, zda by nám s tímto zvláštním úkolem nepomohli.

 

Celý článek

Výstava Oheň a hora

2.5. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Zveme Vás na výstavu"Oheň a hora" - grafiky Barbory Benešové - v Pastoračním centru sv. T. Výstava potrvá do konce května.

 

Celý článek

Noemova archa odplouvá

1.5. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Největší herní prvek hřiště - Noemova archadětské hřiště Noemova archa u našeho Pastoračního centra bylo po několik let vyhledávaným místem pro řadu dětí a maminek. Na doporučení kontrolní komise a z vážných bezpečnostních důvodů musíme po pěti letech provozu letos v dubnu odstranit největší prolézačku - archu.

Technický stav je již zcela nevyhovující. Místo, kterému dominuje koráb Noemovy archy, bude nyní prázdné.

Ale nechceme se vzdát! Chceme zde vybudovat nový herní prvek ve tvaru lodi a vyměnit či opravit lavičky na hřišti. Velmi nám leží na srdci bezpečnost dětí, proto nelze „loď" nahradit tak snadno. Velmi Vás prosíme, pomozte nám vrátit tomuto hřišti tvář!

 

Celý článek

Farní výlet v sobotu 8. 5.

30.4. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Farní výlet je tento rok naplánován do Kladrub, Stříbra a Hruškovy zahrady u Plzně. Přihlásit se můžete v kostele (zápis do archu vzadu na lavici) nebo v kanceláři (i telefonicky nebo e-mailem).

Celý článek

OZNÁMENÍ 2. 5. 2010 / 5. velikonoční neděle

30.4. 2010  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

V pondělí 3. 5. od 9.30 bude setkání pro maminky s malými dětmi. Od 14.00 je setkání při čaji (pro seniory) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v Pastoračním centru sv. T.

Celý článek

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

31.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Snítka rozkvetlé břízySvatý Jan ve svém evangeliu začíná líčení o událostech Velikonoc vyprávěním o umývání nohou. Na tuto velice silnou scénu navazuje dlouhá řeč při poslední večeři.

A právě v tomto kontextu Pán Ježíš říká: Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm! (Jan 13, 31).

Celý článek

Den přísného postu! Jak na to?

26.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Doba postní je časem přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy. Proto se křesťané věnují více pozornosti modlitbě, postu a almužně.

Celý článek

Seminář NANOVO 16. 3. 2010 4. setkání

16.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

ilustrativní foto svetlaV úterý 16. března jsme se již po čtvrté setkali v rámci naší postní obnovy. Tentokrát jsme částečně rekapitulovali předchozí setkání a z nich se pokusili najít další krok.

Celý článek

Seminář NANOVO 9. 3. 2010 3. setkání

9.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Golgota na historickém mostě v PlzniTřetí setkání semináře NANOVO vedl P. ThLic. Michael Špilar. Jeho tématem byla modlitba za osvobození a uzdravení...

 

Celý článek

Seminář NANOVO 2. 3. 2010 2. setkání

2.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Druhé setkání semináře NANOVO provázel bratr Lev Eliáš OFMCap., který se opřel o text z Listu Kolosanům 1,4-5. Naše pozornost se upnula k naději připravené v nebi... A proto i tentokrát jsme pro Vás připravili podklady pro osobní modlitbu a reflexi:

Celý článek

Jak pomoci dětem prožít mši svatou?

1.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Také chcete, aby Vaše děti byly připraveny na nedělní mši svatou? Ale jak na to? Stojí to trochu času, ale

Celý článek

Seminář NANOVO 23. 2. 2010 1. setkání

28.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

23. 2. jsme začali náš nový seminář NANOVO. Jde o program duchovní obnovy. Proto chceme na každý týden si dát úkol. Rozjímat nad textem Písma a také připravit osobní reakci. Podle možností tyto reakce zde budeme zveřejňovat, aby byly povzbuzením i pro ostatní.

V tomto článku najde reakce na první týden.

Celý článek

Jaderné ohrožení - přednáška

25.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Již mnohokrát jsme slyšeli o ohrožení zeměkoule, Evropy, Ameriky,... jadernými zbraněmi. Toto téma se stalo v komunistických dobách předmětem denodeního zpravodajství. Ale jak je to dnes? Hrozí nám reálné nebezpečí? A kdo jsou hlavní hráči na poli jaderných zbraní? Jakou mají sílu a na koho vlastně míří? Dělá svět, Evropa, naše země nějaké kroky pro bezpečnost? To vše je předmětem přednášky bezpečnostního experta Tomáše Chlebečka

Celý článek

Postní sbírka

12.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Půst má význam především v tom, že Bohu nabízíme sebe sama, učíme se sebeovládání a také prostředky ušetřené postem připravujeme pro chudé. Domnívám se, že v současné kritické situaci by bylo velmi vhodné věnovat tuto postní sbírku našim chudým rodinám. Poradíme se s pastorační a ekonomickou radou, jak získané prostředky rozdělit. Pro nás všechny je ale určující cíl této sbírky.

Celý článek

Trojí betlémské rozpomínání

11.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svátečně vystrojený dobříšský Domov seniorů vítá tichou pohodou už u hlavního vchodu. Nejen stromeček, ozdoby, ale hlavně nádherný rozzářený betlém Mikoláše Alše. Cítíme

Celý článek

Poděkování za pomoc s povodněmi v létě 2009

26.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Markvartice při povodni - zpravodaj MarkvarticNení to tak dlouho, kdy jsme pomáhali v naší vlastní zemi. V létě 2009 zasáhli povodně několik oblastí naší republiky. Byly mezi těmito oblastmi i obce Horní Habartice, Markvartice či Veselé.

Celý článek

Pomoc Haiti v kostelích

26.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Milý farníci,

v neděli 24. ledna jsme při bohoslužbách sbírali na pomoc oblastem postiženým zemětřesením na Haiti. V těchto sbírkách jsme vybrali

Celý článek

Sbírka na Haiti

16.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Česká biskupská konference vyhlašuje na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Biskupové...

Celý článek

Novoroční přání

30.12. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Požehnané Vánoce a krásný nový rok...

Celý článek

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2009

21.12. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

Přehled bohoslužeb v našich farnostech o Vánocích 2009 najdete v tomto článku.

 

Celý článek

Pomůže ještě někdo?

3.11. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum

Díky vám všem, kteří jste reagovali na prosbu v nedávno zveřejněném článku "POMŮŽETE?" a ujali se některých prací a úkolů, které bylo potřeba ve farnosti udělat. Přesto ještě zůstává dost nevyřešeného -  i když se něco vyřeší, objeví se zase nové. Proto prosíme, zda byste čas od času mohli zvážit svoje možnosti a podívat se na seznam, který budeme stále aktualizovat. Věřte, že jsme vděčni za každou pomoc.

Celý článek

Modlitba pro město?

15.10. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Kostel Dobříš

modlitba_Dobris

Možná jste se již dočetli, že v pátek 23. října v 19.30 jste opět zváni do kostela u zámku na dobříšskou MODLITBU PRO MĚSTO. Málokdo ale tuší, jak taková akce vlastně vypadá....

Celý článek

POMŮŽETE?

12.10. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komen