Datum Čas Místo Aktualita
16.12. 2008 6:30 Kostel Dobříš

Mariánská mše s rorátními zpěvy

22.12. 2008 11:54 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie - Slavnost Zjevení Páně

23.12. 2008 14:15 Kostel Dobříš

Předání světla z Betléma dobříšskými skauty

24.12. 2008 14:30 Kostel Dobříš

Bohoslužba slova pro rodiny s malými dětmi

25.12. 2008 0:00 Kostel Dobříš

Půlnoční - Slavnostní mše svatá Božího hodu vánočního

26.12. 2008 15:00 Kostel Dobříš

Setkání u jesliček: přijďte si zazpívat koledy za doprovodu kytary.

6.1. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie - Slavnost Zjevení Páně.

2.2. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá ze svátku Uvedení Páně do chrámu (hromnic), spojena s žehnáním svící

25.2. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa, eucharistie spojená s udílením popelce. Od 17.15 pobožnost křížové cesty. V kostele v Dobříši.

21.3. 2009 9:30 Kostel Dobříš

Brigáda – předvelikonoční úklid kostela.

25.3. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování Páně;

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

Mše v 18 h Dobříš

29.3. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Eucharistie zaměřená na rodiny, po ní agapé v Pastoračním centru sv.T.

1.4. 2009 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba

5.4. 2009 16:00 Kostel Dobříš

Postní koncert STABAT MATER J. B. Pergolesiho v podání souboru Musica Podberdensis

17.4. 2009 20:00 Kostel Dobříš

Modlitba pro město

1.5. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Bohoslužba slova a první májová (Výjmečně nebude mše svatá)

8.5. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Farní výlet do oblasti Milevska. Odjezd autobusem od kostela v Dobříši v 9.00.

16.5. 2009 20:00 Kostel Dobříš

Muzejní noc - kostel bude otevřený od 20.00 do 23.00. Ve 22.00 varhanní koncert v podání Lukáše Vendla.

21.5. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Ježíše Krista. Slavení eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši.

23.5. 2009 16:00 Kostel Dobříš

V rámci "májových slavností" koncert duchovní hudby v podání souborů VOKS Praha a Musica Podberdensis.

7.6. 2009 19:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby v podání souboru Musica Podberdensis při příležitosti pouti na Dobříši (slavnost Nejsvětější Trojice).

11.6. 2009 18:00 kostel Svaté Pole

Slavnost Těla a krve Páně - mše svatá s průvodem

19.6. 2009 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše ze slavnosti Nejsv. srdce Páně. (Nebude mše svatá v Dobříši)

21.6. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Mše koncelebrovaná biskupem Mons. K. Herbstem k ukončení pastoračního roku: po mši následuje agape v Pastoračním centru sv. T.

25.6. 2009 15:00 Kostel Dobříš

Mše pro děti a mládež na závěr školního roku, po mši hry a táborák na zahradě PCSvT.

28.6. 2009 12:00 kostel Rosovice

Poutní mše svatá ze svátku sv. Petra a sv. Pavla (mše svatá v Rosovicích bude až ve 12.00; mše v Dl. Lhotě výjimečně v 7.30)

26.7. 2009 9:00 kostel Rosovice

Poutní mše svatá u kapličky sv. Anny (na cestě do Rosovic) ke svátku sv. Jáchyma a Anny. Je to jediná nedělní mše pro všechny obce naší farnosti.

15.8. 2009 15:00 Kostel Dobříš

Poutní mše svatá u kapličky ve Staré Huti ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

16.8. 2009 10:45 kostel Svaté Pole

Poutní mše svatá v Budínku (tento den nebude mše ve Svatém Poli).

1.9. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá na zahájení školního roku s požehnáním školákům. Přineste si s sebou prázdné školní aktovky.

10.9. 2009 19:00 Evangelický kostel Dobříš

Koncert skupiny Oboroh v rámci festivalu Dobříšské záření

16.9. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá v poutním "kostelíčku" na hřbitově (k svátku Povýšení svatého kříže).

20.9. 2009 15:00 Evangelický kostel Dobříš

Neděle /nejen/ pro děti - odpoledne pro rodiny s dětmi na zahradě evangelické fary v rámci festivalu Dobříšské záření. Zpívá "Vanda a Standa". Soutěže, hry, nafukovací hrad.

24.9. 2009 19:00 Evangelický kostel Dobříš

"O sektách a svobodě vyznání" - dokumentární film a diskuse s religionistou PhDr. Zdeňkem Vojtíškem Th.D. V rámci festivalu Dobříšské záření.

28.9. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Koncert vokálního souboru GESHEM - černošské spirituály. V rámci festivalu Dobříšské záření.

2.10. 2009 19:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby v rámci projektu "Domovem české hudby" k příležitosti 150. výročí narození dobříšského rodáka Ondřeje Kadlece. Program: A. Dvořák, J. S. Bach, F. X. Brixi, A. Corelli - varhany, violoncello, housle.

18.10. 2009 9:00 Kostel Dobříš

MISIJNÍ NEDĚLE. Mše v 9.00 v Dobříši bude zaměřená na rodiny, po ní bude agape (cca od 10.00) v Pastoračním centru sv. T.

23.10. 2009 19:30 Kostel Dobříš

MODLITBA PRO MĚSTO. Příležitost v pátek večer ke chvíli ztišení a zastavení pro všechny.

27.10. 2009 21:00 Kostel Dobříš

MŠE (nejen) PRO RODIČE . Příležitost ke klidnému prožití eucharistie zejména pro rodiče malých dětí.

1.11. 2009 15:00 Kostel Dobříš

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ - na hřbitově v Dobříši.

7.11. 2009 15:00 kostel Svaté Pole

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ na bývalém morovém hřbitově u Svatého Pole. Sraz je u nájezdu na dálnici směrem na Prahu.

8.11. 2009 10:45 kostel Svaté Pole

MŠE SVATÁ za účasti kardinála Miloslava Vlka při příležitosti ukončení opravy kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli.

8.11. 2009 15:00 kostel Svaté Pole

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.

13.11. 2009 16:00 Kostel Dobříš

FARNÍ POUŤ DO KATEDRÁLY V PRAZE u příležitosti 20. výročí svatořečení Anežky České. Odjezd v 16.00 od kostela v Dobříši, mše v katedrále bude v 18.00.

15.11. 2009 14:00 Kostel Dobříš

BOHOSLUŽBA KE CTI SV. HUBERTA, patrona myslivců.

16.11. 2009 17:00 Kostel Dobříš

MŠE SVATÁ na poděkování za dar 20 let svobody v naší zemi.

23.11. 2009 9:00 kostel Svaté Pole

Mše svatá a "pěkná hodinka" ve Svatém Poli.

24.11. 2009 21:00 Kostel Dobříš

MŠE (nejen) PRO RODIČE. Příležitost ke klidnému prožití eucharistie zejména pro rodiče malých dětí - ale i pro všechny ostatní.

1.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Mše se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

2.12. 2009 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

8.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Slavnost Panny Marie počaté bez prvotního hříchu - ranní mše se zpěvy rorátů.

12.12. 2009 9:30 Kostel Dobříš

Předvánoční úklid kostela - prosíme o pomoc všechny ochotné farníky.

13.12. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Mše zaměřená na rodiny, po ní v 10.00 vernisáž výstavy "MĚSTO V MÉM PODVĚDOMÍ" /fotografie Katky Horké/ - a agapé v Pastoračním centru sv. T.

15.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Mše se zpěvy rorátů.

22.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Mše se zpěvy rorátů.

23.12. 2009 14:30 Kostel Dobříš

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - převzetí betlémského světla od skautů v kostele. Poté bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše od 15.00 do 17.00.

24.12. 2009 14:30 Kostel Dobříš

Vánoční bohoslužba pro děti

25.12. 2009 0:00 Kostel Dobříš

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNA. Vánoční bohoslužby najdete na hlavní stránce.

26.12. 2009 15:00 Kostel Dobříš

ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK - přijďte si společně zazpívat vánoční koledy za doprovodu kytary.

31.12. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše na poděkování za uplynulý rok

1.1. 2010 0:00 Kostel Dobříš

Slavnost Matky Boží Panny Marie - vánoční bohoslužby najdete na hlavní stránce.

6.1. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše k Slavnosti Zjevení Pána.

10.1. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Svátek Křtu Pána. V průběhu slavení eucharistie přijmou některé děti poprvé svaté přijímání. Po mši svaté vás zvou rodiče dětí na malou oslavu do Pastoračniího centra sv. T.

26.1. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče malých dětí.

17.2. 2010 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA. Mše s udělováním popelce.

21.2. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše zaměřená na rodiny a po ní agapé v Pastoračním centru sv. T.

13.3. 2010 9:30 Kostel Dobříš

Předvelikonoční úklid kostela - příležitost pro všechny ochotné farníky.

21.3. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše zaměřená na rodiny, po ní AGAPÉ v Pastoračním centru sv. T.

25.3. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše ke slavnosti Zvěstování Páně. Den modliteb za nenarozený život.

31.3. 2010 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

1.4. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Zelený čtvrtek - slavení eucharistie, pak průvod do Pastoračního centra sv.T., kde bude možnost adorace do pozdních nočních hodin.
Přehled obřadů v dalších dnech velikonočních svátků najdete v článku "bohoslužby o Velikonocích".

14.4. 2010 19:00 Kostel Dobříš

Schůzka pro farníky i veřejnost o změnách interiéru kostela - možnost připomínek. (Teologická škola nebude).

16.4. 2010 19:30 Kostel Dobříš

Modlitba pro město.

25.4. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše v Dobříši zaměřená na rodiny, po ní agapé v Pastoračním centru sv. T.

27.4. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše především pro rodiče /bez dětí/.

8.5. 2010 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET do Kladrub, Stříbra a Hruškovy zahrady u Plzně. Více se dozvíte v "článku" na našich stránkách. Plakátek zde.

13.5. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše ke slavnosti Nanebevstoupení Pána.

15.5. 2010 22:00 Kostel Dobříš

Kytarový koncert v rámci "muzejní noci" - skladby romantických španělských autorů - Milada Karez a její host osmiletý David Orel.

22.5. 2010 13:00 Kostel Dobříš

Varhanní hudba v rámci dobříšských májových slavností (od 13.00 do 17.00) v podání K. Vtípila a M. Pincové a výstava obrazů Miro Pograna.

25.5. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

3.6. 2010 18:00 kostel Svaté Pole

Slavnost Těla a Krve Pána - mše svatá a průvod s eucharistií.

6.6. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše s prvním svatým přijímáním (děti naší farnosti).

11.6. 2010 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše u kapličky (slavnost Nejsvětějšího srdce Pána).

20.6. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše svatá za účasti biskupa Václava Malého, s udílením svátosti biřmování. Po mši agapé v Pastoračním centru sv. T.

27.6. 2010 12:30 kostel Rosovice

Poutní mše (po dobu opravy kostela jsou nedělní mše na Obecním úřadě). V Dlouhé Lhotě bude mše již v 7.30.

29.6. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Petra a Pavla. Ve 21.00 mše svatá (zejména pro rodiče bez dětí).

25.7. 2010 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Poutní mše společná pro všechny obce.

14.8. 2010 10:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní mše.

15.8. 2010 10:45 Budínek

Poutní mše. (Nebude mše ve Svatém Poli).

1.9. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše pro děti a studenty s požehnáním do nového školního roku (školní brašny s sebou).

12.9. 2010 17:00 Kostel Dobříš

Koncert komorní hudby souboru MUSICA PODBERDENSIS. V rámci festivalu Dobříšské záření.

19.9. 2010 15:00 zahrada evangelické fary

Neděle nejen pro děti - hry a soutěže, občerstvení, divadelní představení "Bajky" souboru STUDNA. V rámci festivalu Dobříšské záření.

28.9. 2010 8:00 Kostel Dobříš

Pouť do Staré Boleslavi, odjezd od kostela v Dobříši (čas bude ještě upřesněn).

28.9. 2010 19:00 Evangelický kostel Dobříš

Koncert Dany Krausové: sefardské a jiné písně (sólový zpěv), kytarový doprovod Marika Baránková. Doporučené vstupné 100 Kč.

28.9. 2010 21:00 Kostel Dobříš

SLAVNOST SV. VÁCLAVA - mše svatá (nejen pro rodiče bez dětí).

4.10. 2010 9:00 kostel Dlouhá Lhota

Mše a "pěkná hodinka" v Dlouhé Lhotě.

6.10. 2010 15:00 hřiště u kina

Prezentace farnosti na akci města "Pojďme tvořit na hřiště". (Do 18.00.)

10.10. 2010 15:00 kostel Svaté Pole

Koncert duchovní hudby "Laudate Dominum": Lucie Nováková - varhany, Lada Leníčková - soprán. Skladby C. Monteverdiho, J. S. Bacha, H. Schütze a dalších. Koncert se koná v nedávno opraveném kostele sv. Alžběty.

15.10. 2010 19:30 Kostel Dobříš

Modlitba pro město - příležitost ke společné modlitbě pro všechny lidi dobré vůle, kterým záleží na dobrých vztazích a na budoucnosti našeho města.

17.10. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Návštěva arcibiskupa Dominika Duky v naší farnosti - mše svatá v 9.00 a po ní setkání farníků s panem arcibiskupem v Pastoračním centru sv. Tomáše.

19.10. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše svatá nejen pro rodiče (bez dětí).

1.11. 2010 18:00 Kostel Dobříš

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - slavení eucharistie.

2.11. 2010 15:30 kostel Svaté Pole

Mše za zemřelé - v kostele ve Svatém Poli.

7.11. 2010 14:00 Kostel Dobříš

Bohoslužba ke cti sv. Huberta, patrona myslivců.

22.11. 2010 9:00 kostel Svaté Pole

Mše svatá a "pěkná hodinka" ve Svatém Poli.

23.11. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše svatá pro rodiče (bez dětí).

30.11. 2010 6:30 Kostel Dobříš

Mše svatá se zpěvy rorátů.

1.12. 2010 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

4.12. 2010 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda na předvánoční úklid kostela.

14.12. 2010 6:30 Kostel Dobříš

Mše svatá se zpěvy rorátů.

21.12. 2010 6:30 Kostel Dobříš

Mše svatá se zpěvy rorátů.

23.12. 2010 14:30 Kostel Dobříš

Předání světla z Betléma.

24.12. 2010 14:30 Kostel Dobříš

Vánoční bohoslužba pro děti.

24.12. 2010 22:00 kostel Rosovice

"Půlnoční" mše svatá v Rosovicích.
Ve 22.00 také bohoslužba slova ve Staré Huti.

25.12. 2010 0:00 Kostel Dobříš

"Půlnoční" mše svatá.

26.12. 2010 15:00 Kostel Dobříš

Zpívání u jesliček (do 16.00) - přijďte si společně zazpívat koledy.

6.1. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Mše ke slavnosti Zjevení Páně ("Tří králů").

25.1. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

22.2. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

9.3. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa - den přísného postu a začátek postní doby. Mše s udílením popelce.

25.3. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá - slavnost Zvěstování Páně.

26.3. 2011 8:00 Kostel Dobříš

Farní výlet do Prachatic: návštěva hospice, prohlídka města. Jen pro přihlášené. Odjezd v 7.30 od kostela v Dobříši.

9.4. 2011 9:30 Kostel Dobříš

Předvelikonoční brigáda na úklid kostela.

13.4. 2011 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

21.4. 2011 12:28 Kostel Dobříš

Velikonoce - přehled bohoslužeb v naší farnosti.

21.5. 2011 13:00 Kostel Dobříš

V rámci Dobříšských májových slavností: varhanní hudba v podání Slávka Vtípila a Marie Pincové. Výstava čtyř pláten výtvarníka Vlastimila Bláhy. Od 13.00 do 16.30 hodin.

27.5. 2011 20:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ: Modlitba pro město, koncert, prohlídka kostela.

28.5. 2011 14:00 Kostel Dobříš

DEN BIBLE s doprovodným programem.

31.5. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

2.6. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení eucharistie.

23.6. 2011 18:00 kostel Svaté Pole

Slavnost Těla a Krve Páně - mše s průvodem Božího Těla.

28.6. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

29.6. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Mše (nejen) pro děti a studenty na závěr školního roku. Slavnost sv. Petra a Pavla.

1.7. 2011 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

24.7. 2011 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Poutní mše. (Tento den jediná mše pro všechny obce).

13.8. 2011 15:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní mše.

14.8. 2011 10:45 Budínek

Poutní mše. (Tento den nebude mše ve Svatém Poli).

15.8. 2011 8:30 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V 8.30 bude mše v kostele v Dobříši.

4.9. 2011 9:00 Kostel Dobříš

Mše svatá s požehnáním školákům a studentům do nového školního roku. (Přineste si s sebou školní brašny, pomůcky či učebnice...)

11.9. 2011 15:00 zahrada evangelické fary

Festival Dobříšské záření: NEDĚLE NEJEN PRO DĚTI. Program: hry, soutěže, občerstvení, pohádka divadla Studna. Vstupné dobrovolné.

18.9. 2011 14:00 Kostel Dobříš

Farní oslava 10. výročí otevření Pastoračního centra sv. Tomáše. Ve 14.00 mše svatá za účasti arcibiskupa Dominika Duky a kněží, kteří působili na Dobříši. Poté přátelské setkání  v Pastoračním centru sv. T., kde společně s Mateřským centrem Dobříšek zavzpomínáme nad uplynulými deseti lety.

23.9. 2011 20:00 Evangelický kostel Dobříš

Festival Dobříšské záření: koncert vokálního souboru True Harmony. Vstupné dobrovolné.

25.9. 2011 16:00 Kostel Dobříš

Festival Dobříšské záření: LUKÁŠ VENDL a spol. - koncert komorní hudby. Vstupné dobrovolné.

27.9. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče.

28.9. 2011 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost svatého Václava. Slavení eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši - pro všechny obce.

3.10. 2011 9:00 kostel Dlouhá Lhota

Mše svatá a "pěkná hodinka".

5.10. 2011 15:00 hřiště u kina

Akce města "Pojďme tvořit na hřiště" -  prezentace neziskových organizací včetně farnosti. Program pro veřejnost od 15.00 do 18.00: jarmark, hry pro děti, soutěže apod.

14.10. 2011 19:30 Kostel Dobříš

Modlitba pro město. Zveme všechny, kteří se chtějí připojit k prosbám za dobré vztahy v našem městě.

26.11. 2011 9:00 Kostel Dobříš

Farní výlet do pražského semináře na pozvání bohoslovce Tomáše Kábele. Program: v 9.00 odjezd autobusem od kostela v Dobříši, v 10.30 mše v kapli semináře (s bohoslovci), oběd Na Vikárce, prohlídka katedrály a návštěva arcibiskupství. Návrat cca v 16.30.

3.12. 2011 9:30 Kostel Dobříš

Úklid kostela před vánočními svátky. Prosíme všechny ochotné farníky o účast na společném díle.

8.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. Slavení eucharistie.

14.12. 2011 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

20.12. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie.

23.12. 2011 14:30 Kostel Dobříš

SVĚTLO Z BETLÉMA. Skauti předají světlo z Betléma v kostele, poté bude možnost od 15.00 do 17.30 vyzvednou si betlémské světlo v pastoračním centru.

23.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Requiem za Václava Havla.

24.12. 2011 14:30 Kostel Dobříš

Štědrovečerní bohoslužba pro děti.

30.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Svátek Svaté Rodiny. V 18.00 slavení eucharistie s obnovou manželských slibů - v kostele v Dobříši. Je to jediná mše pro všechny obce ve farnosti.

31.12. 2011 18:00 kostel Svaté Pole

Slavení eucharistie na poděkování za uplynulý rok.

31.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie na poděkování za ulynulý rok.

3.1. 2012 20:00 Pastorační centrum

Adorační večer - s úvodním slovem o eucharistii a s texty Písma.

5.1. 2012 15:00 Pastorační centrum

Bohoslužba slova pro děti (1. - 5. třída).

6.1. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zjevení Pána (Tří králů) - slavení eucharistie. Po mši bude tříkrálové agapé s koledami - v PCSvT.

20.1. 2012 18:00 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba.

20.1. 2012 19:30 Pastorační centrum

Společenský večer.

7.2. 2012 20:00 Pastorační centrum

ADORAČNÍ VEČER - slovo o Eucharistii (P. Karel Satoria) a chvíle pro adoraci.

11.2. 2012 9:00 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH - bohoslužba s udělováním svátosti nemocných a společné setkání.

19.2. 2012 15:00 Pastorační centrum

KARNEVAL pro děti.

22.2. 2012 18:00 Pastorační centrum

POPELEČNÍ STŘEDA - slavení eucharistie s udělováním popelce.

28.2. 2012 19:30 Pastorační centrum

ZIMNÍ SEMINÁŘ na téma "JAK PRACOVAT S VINOU? - Vina jak šance k proměně." / 1. setkání: ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ (P. Mgr. Petr Blecha OCD).

6.3. 2012 19:30 Pastorační centrum

ZIMNÍ SEMINÁŘ  - 2. setkání: STÍNY MINULOSTI /Jak uzdravit paměť národa? (Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů).

23.3. 2012 19:30 Pastorační centrum

MODLITBY MATEK - přednáška Růženy Fialové.

24.3. 2012 15:00 Kostel Dobříš

Brigáda na úklid kostela.

26.3. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování - slavení eucharistie.

2.4. 2012 17:00 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi.

8.4. 2012 10:30 Pastorační centrum

... DO MRAKŮ / malba /Zuzana Hutňanová - vernisáž výstavy a agape.

11.4. 2012 19:30 Pastorační centrum

ČESKÁ ŠKOLA V SRDCI AFRIKY - povídání s manželi Böhmovými z org. SIRIRI, kteří se v roce 2011 účastnili unikátního projektu pomoci ve Středoafrické republice.

17.4. 2012 21:00 Pastorační centrum

Slavení eucharistie (nejen pro rodiče).

25.4. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? - nad otázkami související s mariánským kultem se budou  zamýšlet P. Karel Satoria a P. Petr Blecha. Seminář (celkem 4 přednášky) bude probíhat každou středu od 25. 4. do 16. 5. 2012 od 19.30.

2.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? (seminář 2/4) - Nad otázkou mariánské úcty se bude zamýšlet P. Petr Blecha.

5.5. 2012 17:00 Pastorační centrum

Zahájení výstavy Aleny Laufrové  TAK TROCHU DENÍK /pastely/. Výstava potrvá do 27. 5.

6.5. 2012 10:10 Pastorační centrum

Agape po nedělní Eucharistii.

9.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? (seminář 3/4) - Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se zamýšlí P. Karel Satoria.

15.5. 2012 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

15.5. 2012 21:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie (zejména pro rodiče).

16.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? (seminář 4/4) - Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se bude zamýšlet P. Karel Satoria.

17.5. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení Eucharistie.

29.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

1.6. 2012 19:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ: 19.00 Děti vám to řeknou, 20.00 KOSTEL - hudební pásmo s meditací a s modlitbou pro město, 21.00 pohled z kůru a varhany zblízka, 22.00 malá kostelní hudba.
Výstava ŽIVOT FARNOSTI (2001-2011). 

2.6. 2012 16:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy S úsměvem na rtech a s tužkou v ústech / Pavel Hejhal/obrázky malované ústy.

 

5.6. 2012 20:00 Pastorační centrum

ADORAČNÍ VEČER - slovo k meditaci (Karel Satoria) a chvíle pro modlitbu.

6.6. 2012 19:30 Pastorační centrum

Přednáška KELTOVÉ V ČECHÁCH (archeolog Tomáš Polišenský).

15.6. 2012 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše (ke Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova).

21.6. 2012 15:00 Pastorační centrum

Odpoledne pro děti na závěr školního roku: slavení Eucharistie, hry a soutěže, táborák (do 18.00).

24.6. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie  - s rockovou hudbou (hořovická kapela). Po mši agapé na závěr pastoračního roku (v Pastoračním centru sv. Tomáše).

29.7. 2012 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Poutní Eucharistie - jediná mše v tento den ve farnosti (společná pro všechny obce).

15.8. 2012 18:00 Pastorační centrum

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - slavení Eucharistie.

19.8. 2012 10:45 Budínek

Poutní Eucharistie. (Nebude mše ve Svatém Poli).

19.8. 2012 14:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní bohoslužba.

7.9. 2012 19:30 Pastorační centrum

DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ: vernisáž výstavy FOTO (V) ZÁŘÍ / Pavel Rejsek. Poté následuje společenský večer farností.

9.9. 2012 19:00 Evangelický kostel Dobříš

DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ: koncert folkové skupiny PRANIC.

16.9. 2012 15:00 zahrada evangelické fary

DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ: Odpoledne (nejen) pro děti: hry, soutěže, indiánská pohádka.

28.9. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa.

1.11. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - Slavení Eucharistie.

2.11. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Památka zemřelých - Slavení Eucharistie.

4.11. 2012 15:01 Pastorační centrum

Setkání "Odpadlíků".

9.11. 2012 19:30 Pastorační centrum

P. František Z. Horák, O.Carm.: Jako Pán odpustil vám, odpuštějte i vy. (Přednáška: co je odpuštění, mylné představy o tom, co je odpuštění, praktické kroky - jak k odpuštění dojít).

13.11. 2012 18:00 Pastorační centrum

Svátek sv. Anežky České - slavení Eucharistie.

16.11. 2012 17:00 Pastorační centrum

Setkání "spolčo".

19.11. 2012 9:00 kostel Svaté Pole

Slavení Eucharistie a "pěkná hodinka".

5.12. 2012 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

8.12. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie  (ke slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu).

15.12. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Předvánoční úklid kostela - brigáda.

26.12. 2012 16:00 Kostel Dobříš

ŽIVÝ BETLÉM a zpívání u jesliček. Putování od kostela Nejsvětější Trojice k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše.

3.2. 2013 15:00 Pastorační centrum

KARNEVAL pro děti.

9.2. 2013 8:30 Pastorační centrum

Den nemocných (akce pořádaná ve spolupráci s Farní charitou). Setkání pro starší a nemocné: od 8.30 možnost svátosti smíření, v 9.30 slavení Eucharistie s udílením svátosti nemocných, poté společné posezení s pohoštěním (cca do 12.00).

13.2. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa (začátek postní doby). Slavení Eucharistie s udílením popelce.

20.3. 2013 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba

23.3. 2013 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda - předvelikonoční úklid kostela.

8.4. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.

9.4. 2013 19:30 Pastorační centrum

Seminář Starej se o sebe VI. - pro skupinu OPEN (otevřeno pro nově příchozí). Seminář o tom, jak prakticky žít víru.

4.5. 2013 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET na Budeč, Okoř a do kláštera ve Slaném. Odjezd autobusu je od kostela v Dobříši v 8.30.

9.5. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení Eucharistie.

18.5. 2013 20:00 Kostel Dobříš

VEČER MODLITBY - vigilie před slavností Seslání Ducha Svatého.

22.5. 2013 19:30 Pastorační centrum

Viry ve 21. století (přednáška). Jaké virové choroby nás mohou ohrozit v blízké budoucnosti? Co proti nim může věda a medicína dělat? Je očkování účinné? - Na tyto a podobné otázky odpoví doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

24.5. 2013 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ. Program najdete zde.

9.6. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby / soubor CODEX TEMPORIS. Zazní díla T. Tallise, Arcadelta, C. Monteverdiho, M. Červenky a dalších.

16.6. 2013 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie a první svaté přijímání dětí.

5.7. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 1 150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. V 18.00 bude slavena Eucharistie v kostele v Dobříši.

28.7. 2013 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Poutní Eucharistie u kapličky. Jediná nedělní mše pro všechny obce naší farnosti.

27.9. 2013 19:30 Pastorační centrum

Zahájení festivalu Dobříšské záření 2013: vernisáž výstavy OBRAZY DNEŠKA/ fotografie/ Karolína Laštovková. Po otevření výstavy následuje společenský večer.

29.9. 2013 15:00 zahrada evangelické fary

Festival Dobříšské záření: Neděle (nejen) pro děti: hry a soutěže, divadelní představení Dupynožka v podání Divadla dr. Ženatého.

30.9. 2013 9:00 kostel Dlouhá Lhota

Slavení Eucharistie a "pěkná hodinka".

3.10. 2013 19:30 Pastorační centrum

Dobříšské záření: večer s hostem panem Oldřichem Průšou na téma "Dobříš - město na zlaté stezce".

6.10. 2013 17:00 zahrada evangelické fary

Festival Dobříšské záření: koncert skupiny RAINBOW GOSPEL CHOIR.

20.10. 2013 12:30 kostel Rosovice

Slavnostní Eucharistie v rámci oslav 100 let kostela sv. Petra a Pavla v Rosovicích.

1.11. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.

17.11. 2013 10:15 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "Blahoslavení" - fotky a výtvarné práce klientů občanského sdružení Paprskovec. Výstava bude otevřena do 5. 12.

18.11. 2013 9:00 kostel Svaté Pole

Slavení Eucharistie a "pěkná hodinka".

21.11. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář "Chtěl bych, ale"... aneb o síle a slabosti naší vůle. První setkání, přednáší P. Marek Orko Vácha. Spojeno s autogramiádou knížky "Život je sacra zajímavej".

28.11. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář: host P. Jan Houkal / 2. setkání.

1.12. 2013 15:00 Pastorační centrum

Beseda s P. Pavlem Budským a prezentace projektu na pomoc dětem v Ekvádoru (s promítáním a s ochutnávkou místní speciality). Při dopoledních bohoslužbách bude možnost zakoupením papírových andělíčků zaplatit dětem z misie školné a stravování.

3.12. 2013 6:30 Kostel Dobříš

Roráty - slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

4.12. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář; přednáší P. Karel Satoria /3. setkání/.

8.12. 2013 10:15 Pastorační centrum

Zahájení výstavy ke 100. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Rosovicích, poté agapé.

9.12. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

10.12. 2013 6:30 Kostel Dobříš

Roráty - slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

11.12. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář; přednáší P. Petr Blecha - čtvrté (poslední) setkání.

17.12. 2013 6:30 Kostel Dobříš

Roráty - slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

21.12. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby. Komorní sbor českých muzikantů předvede skladby autorů: Monteverdi, Bach a dalších. Sbormistři Martin Červenka a Lukáš Marek. Vstupné dobrovolné.

23.12. 2013 14:30 Kostel Dobříš

Skauti předají světlo z Betléma. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v pastoračním centru.

28.12. 2013 16:00 Kostel Dobříš

Půjdem spolu do Betléma. Putování od kostela v Dobříši k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si společně zazpíváme známé koledy.

1.3. 2014 14:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie a poté oslava v Pastoračním centru sv. Tomáše k 50. narozeninám P. Petra Blechy.

2.3. 2014 10:00 Kostel Dobříš

Volby do pastorační rady. (Po skončení nedělní bohoslužby).

25.3. 2014 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.

9.4. 2014 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

6.5. 2014 9:00 Pastorační centrum

Seminář JAK ŘÍKAT "NE" (vede Mgr. O. Bárta a Mgr. K. Halfarová) - o komunikaci nejen mezi rodičem a dítětem. Seminář pořádá Farní charita Starý Knín od 9.00 do 13.00 v PCSvT.

17.5. 2014 8:30 Kostel Dobříš

Farní výlet do Brandýsa n. Labem a Staré Boleslavi. 

23.5. 2014 19:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ.

15.6. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nejsvětější Trojice - poutní Eucharistie.

22.6. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie a první svaté přijímání dětí.

28.6. 2014 15:30 Kostel Dobříš

Primiční slavení Eucharistie (Tomáš Filip Kábele).

29.6. 2014 12:00 kostel Rosovice

Poutní mše svatá - Slavnost sv. Petra a Pavla. (Tento den nebude obvyklá ranní mše v 7.30).

5.7. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - slavení Eucharistie.

26.7. 2014 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (s nedělní platností).

27.7. 2014 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Poutní mše svatá - jediná tento den, společná pro všechny obce ve farnosti.

15.8. 2014 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

17.8. 2014 10:45 Budínek

Poutní Eucharistie u kapličky v Budínku. (Nebude mše ve Svatém Poli).

31.8. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Při slavení Eucharistie bude žehnání školákům a studentům do nového školního roku.

31.8. 2014 10:30 Pastorační centrum

Agapé u příležitosti křtu a také otevření výstavy (K) VIDĚNÍ / fotografie Hany Rysové.

5.9. 2014 19:30 Pastorační centrum

Společenský večer katolické a evangelické farnosti k zahájení festivalu Dobříšské záření. (Slavení Eucharistie v 18.00 bude z toho důvodu výjimečně v kostele).

21.9. 2014 15:00 zahrada evangelické fary

Festival DZ: neděle (nejen) pro děti. Hry, soutěže a divadelní představení Tři sestry a jeden prsten. Vstupné dobrovolné.

26.9. 2014 19:00 Evangelický kostel Dobříš

Festival Dobříšské záření: LABYRINT SVĚTA/ divadlo Víti Marčíka. Divadelní hra pro mládež a dospělé. Doporučené vstupné 90 Kč.

30.9. 2014 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

1.10. 2014 15:00 hřiště u kina

Prezentace na akci města "Pojďme tvořit na hřiště 2014", letos na téma "Zdravý životní styl".

2.10. 2014 19:30 Pastorační centrum

Festival DZ: PŘÍBĚHY často víc než dramatické z neklidných částí světa. Večer s hostem reportérem a fotografem Janem Šibíkem, s promítáním. Vstupné dobrovolné.

5.10. 2014 10:30 Pastorační centrum

Festival DZ: derniéra výstavy (K) VIDĚNÍ/ fotografie Hany Rysové.

11.10. 2014 18:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Festival Dobříšské záření: koncert známého vokálně instrumentálního souboru LINHA SINGERS. Originálně interpretované lidové písně a soudobé i starší skladby vážné hudby. Vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a děti od 5 let 80 Kč, děti do 5 let zdarma. Předprodej vstupenek je v PCSvT, v Infocentru na náměstí a na zámku.

24.10. 2014 18:30 Kostel Dobříš

Zahájení výstavy VIZE A TUŠENÍ z výtvarných prací výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka.  Vernisáž začne v kostele v Dobříši (po skončení bohoslužby) a bude pokračovat v Pastoračním centru sv. Tomáše přednáškou na téma Úkol umění v lidském životě.

2.11. 2014 15:00 hřbitov

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ: v 15.00 na hřbitově v Dobříši a také v 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli. V Dlouhé Lhotě bude modlitba za zemřelé po skončení nedělní bohoslužby.

4.11. 2014 19:30 Pastorační centrum

Přednáškové setkání s biskupem Václavem Malým na téma "Potřebuje církev reformu?".

7.11. 2014 16:30 klášter Poličany

Duchovní víkend na téma "Víra, naděje a láska" (Karel Satoria) - volné pokračování jarního setkání, od pátku 7. 11. večer do neděle 9. 11. odpoledne. Pouze pro přihlášené (omezený počet míst). Bližší informace v kanceláři farnosti.

11.11. 2014 17:00 v parčíku za sokolovnou

MODLITBA PRO MĚSTO u příležitosti konce 1. světové války. Modlitba se koná u pomníku obětem světových válek - v parčíku u náměstí.

23.11. 2014 10:20 Pastorační centrum

Agapé po nedělní bohoslužbě a také u příležitosti křtu.

25.11. 2014 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

29.11. 2014 10:00 Pastorační centrum

Adventní jarmárek. (Pořádaný ve spolupráci s Rodinným centrem Dobříšek).

30.11. 2014 15:00 Pastorační centrum

Charitativní akce: Andělíček pro tebe. Prezentace misijního projektu na pomoc vesnickým dětem v Ekvádoru (školné, zdravotní péče, stravování) - s promítáním a s ochutnávkou ekvádorské kávy.

1.12. 2014 15:00 Pastorační centrum

Adventní setkání s těmi, kteří svou dobrovolnou prací přispívají k chodu farnosti.

7.12. 2014 16:00 Kostel Dobříš

Adventní koncert "Housle a varhany". Díla J.S. Bacha, A. Corelliho, G. F. Händela a dalších hrají Anna Vtípilová (housle) a Alfred Habermann (varhany).

13.12. 2014 14:30 Pastorační centrum

"Adventní zastavení" - duchovní obnova pro farnost (s P. Tomášem Kábele) a také příležitost ke svátosti smíření (k dispozici bude více kněží).

15.12. 2014 14:30 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne. Příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin.

20.12. 2014 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda - úklid kostela před Vánocemi.

23.12. 2014 14:30 Kostel Dobříš

Skauti předají světlo z Betléma. Po předání světla v kostele bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše do 17.30 hodin.

26.12. 2014 16:00 Kostel Dobříš

Půjdem spolu do Betléma. Putování od kostela (u zámku) k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si společně zazpíváme známé koledy.

4.1. 2015 17:00 Pastorační centrum

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT  (Dobříšský chrámový sbor). Na programu jsou koledy a vánoční zpěvy. Vstupné dobrovolné.

13.1. 2015 19:30 Pastorační centrum

EVOLUČNÍ PROCES CÍRKVE (přednáška). Hostem je Doc. Tomáš Machula Th.D., Ph.D., děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity.

16.1. 2015 18:00 Pastorační centrum

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

16.1. 2015 19:30 Pastorační centrum

SPOLEČENSKÝ VEČER katolické a evangelické farnosti.

20.1. 2015 19:45 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

25.1. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci".

26.1. 2015 9:00 Pastorační centrum

Od 25. ledna do 28. února se koná výstava fotografií Davida Hegera "MYŠLENKY - D 91 tam a zpět" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

27.1. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

30.1. 2015 20:00 Kulturní dům Dobříš

FARNÍ PLES - v Kulturním domě v Dobříši.

1.2. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé III"

1.2. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie k svátku "Uvedení Páně do chrámu" (Hromnice).

4.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

KURZ ALFA. Úvodní setkání: Jde v životě o víc?

6.2. 2015 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie (nejen mládež) a "Spolčo"

11.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 2. setkání na téma "Kdo je Ježíš?"

14.2. 2015 8:30 Pastorační centrum

Den nemocných (ve spolupráci s Farní Charitou). Program: od 8.30 příležitost ke svátosti smíření, 9.30 slavení Eucharistie s možností přijmout svátost nemocných, 11.00 posezení při kávě (do 12.00).

 

15.2. 2015 15:00 Pastorační centrum

MASOPUSTNÍ KARNEVAL pro děti.

17.2. 2015 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů

18.2. 2015 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA - slavení Eucharistie. Začátek postní doby.

18.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 3. setkání na téma: Proč Ježíš zemřel?

22.2. 2015 10:30 Pastorační centrum

Setkání se zástupci organizace Likvidace lepry. Prezident této organizace Dr. Vojtěch Eliáš představí jejich činnost a bude možnost finančně přispět na nemocné.

22.2. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci" - v PCSvT.
(Bude také setkání Manželů I v 15.00 a setkání Manželů II v 15.30 - v rodinách podle domluvy).

25.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 4. setkání na téma: Jak získat víru a jak si jí mohu být jistý?

1.3. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé III"

4.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz Alfa - 5. setkání na téma: Proč a jak číst Bibli?

8.3. 2015 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy Návrat k Bohu / křížová cesta - olej/ Josef Bolek.

8.3. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé II"

10.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "MYSLI NA MNE... A co je vlastně modlitba?" (1/4)
P. Vojtěch Kodet Th.D. : Modlitba jako brána a cesta.

11.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 6. setkání na téma "Proč a jak se modlit?"

15.3. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé I"

18.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 7. setkání na téma "Jak nás Bůh vede?"

19.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?" (2/4). Cyklus zamyšlení nad modlitbou u příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie z Avily.
Karel Satoria: Od prosby k modlitbě.

21.3. 2015 9:00 Pastorační centrum

Kurz ALFA - společná sobota na téma "Duch svatý"

22.3. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci"

24.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?" (3/4). Cyklus zamyšlení nad modlitbou u příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie z Avily.
P. Vojtěch Kodet: Modlitba jako projev důvěry.

25.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 9. setkání na téma "Jak odolat zlému?"

30.3. 2015 15:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. (K dispozici bude více kněží).

31.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?" (4/4). Cyklus zamyšlení nad modlitbou u příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie z Avily.
Kateřina Lachmanová: Překážky modlitebního života.

15.4. 2015 9:00 Pastorační centrum

Výstava Hedvábné obrazy/ Světlana Hart. Výstava potrvá do konce května.

26.4. 2015 10:10 Pastorační centrum

Agapé po nedělní bohoslužbě, kdy bude také možnost osobně se rozloučit s P. Petrem Blechou, který od 1. 5. odchází na jiné místo.

8.5. 2015 8:25 Dobříš náměstí

NEVÁHEJ A SKOČ! Setkání dětí příbramského vikariátu v Boroticích na téma "Sv. Jan Bosco". V 8.20 sraz u sochy na náměstí, v 8.40 odjezd autobusem do Borotic. Dopoledne orientační běh lesem, pak oběd ve školní jídelně, hry a program na zahradě fary, mše svatá, vyhodnocení soutěže, opékání buřtů. Návrat kolem 18. hodiny. Přihlásit se můžete do 4. května.

13.5. 2015 19:30 Pastorační centrum

CO VÁS ZAJÍMÁ? - Přednáškové a diskusní setkání s Karlem Satoriou o otázkách víry, volně navazující na kurz Alfa. Pro všechny zájemce.

16.5. 2015 10:00 Kostel Dobříš

Květinový den v kostele Nejsvětější Trojice (od 9.45 do 17.00 hodin).
Program: v 10.00 koncert komorní hudby (ZUŠ), v 10.45 svatební písně (Johana Böhmová-zpěv, Slávek Vtípil-varhany) a svatební zpěvy (Dobříšský chrámový sbor). V 16.00 varhanní hudba (Slávek Vtípil). Po celý den bude svatební květinová výzdoba. V kostele bude probíhat veřejná sbírka, kterou pořádá Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

16.5. 2015 16:00 Pastorační centrum

Duchovní obnova pro farnost na téma "Radost evangelia - Exhortace papeže Františka" (P. Stanislaw Góra).

22.5. 2015 19:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy Krajiny Nového Zélandu / fotografie Miloše Berana a Noemi Trojanové. Swingové a jiné evergreeny zahrají Ing. Eda Palata (saxofon) a Ing. Pavel Fikar (klávesy).

29.5. 2015 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ.  
Srdečně Vás zveme na celostátní Noc kostelů, která bude probíhat také v našem kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši (u zámku). V programu (od 19 do 22 hodin) zazní koncert hudební skupiny Vrásky z lásky, dozvíte se různé zajímavosti o kostele a o jeho významu v různých etapách lidského života, uslyšíte krásný zpěv chrámového sboru, budete si moci prohlédnout zblízka varhany a uslyšet, jak krásně znějí, a na závěr si můžete vychutnat atmosféru kostela v tiché meditaci při svíčkách. Srdečně zveme všechny - i ty, kteří by chtěli přijít jen na chvilku.

 

31.5. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nejsvětější Trojice - poutní Eucharistie v kostele v Dobříši a první svaté přijímání dětí.

10.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

CO VÁS ZAJÍMÁ? - přednáškové a diskusní setkání. Nad otázkami souvisejícími s křesťanskou vírou se bude zamýšlet P. Karel Satoria.

13.6. 2015 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ POUŤ , která měla být do Jablonného a do Lemberka, SE RUŠÍ pro malý počet zájemců.

16.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

17.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

NEPÁL duben 2015. Vyprávění manželů Váňových o nečekaných dramatických událostech, které je zastihly při turistické dovolené v Nepálu.

21.6. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé I.

21.6. 2015 15:00 podle domluvy

Setkání skupiny Odpadlíci.

25.6. 2015 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku: v 15.00 bohoslužba slova s P. Karlem, po ní hry a soutěže, na závěr opékání buřtů u ohně na zahradě PCSvT.

26.6. 2015 0:00 podle domluvy

INDIÁNI od 26. 6. do 6. 7.

29.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

KRAJINY NOVÉHO ZÉLANDU - večer vyprávění Noemi Trojanové a Miloše Berana na závěr stejnojmenné výstavy fotografií; s promítáním.

8.7. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? - přednáškové a diskuzní setkání. Nad otázkami, které klade naše víra, se zamýšlí P. Karel Satoria.

25.7. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s nedělní liturgií (26.7.)

26.7. 2015 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Slavení Eucharistie. (Poutní mše společná pro všechny obce ve farnosti, jediná tento den).

12.8. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? Přednáškové a diskuzní setkání. Nad otázkami, které klade naše víra, se zamýšlí P. Karel Satoria.

15.8. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (slavnost Nanebevzetí Panny Marie).

16.8. 2015 10:45 Budínek

Poutní slavení Eucharistie. (Tento den nebude mše ve Svatém Poli).

16.8. 2015 14:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní bohoslužba slova.

4.9. 2015 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie (nejen) pro mládež.

6.9. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Žehnání školákům a studentům bude při slavení Eucharistie v 9.00 v kostele Nejsvětější Trojice. Děti si mohou přinést školní brašny či jiné školní pomůcky.

6.9. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III

9.9. 2015 19:30 Pastorační centrum

"CO VÁS ZAJÍMÁ?" - přednáškové a diskusní setkání. Nad otázkami křesťanské víry se bude zamýšlet P. Karel Satoria, autor knížky "Život je sacra zajímavej".

11.9. 2015 19:00 Pastorační centrum

Kulturní festival Dobříšské záření: Vernisáž výstavy MALOVANÝ ROK v provedení radostných malířek pod vedením Zuzky Hutňanové. Následuje společenský večer farností (ČCE A ŘK).

20.9. 2015 15:00 zahrada evangelické fary

NEDĚLE NEJEN PRO DĚTI. V rámci kulturního festivalu Dobříšské záření zveme na divadelní představení "Král Lávra" (zpěvohra). Hrají a zpívají KROBÁCI, žáci místní ZUŠ. Následují soutěže, hry a volný program s občerstvením. Vstupné dobrovolné. Na zahradě u kostela ČCE, Husova 1556.

22.9. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

25.9. 2015 19:30 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Kulturní festival Dobříšské záření: GINEVRA (koncert)
Známá příbramská hudební skupina v dobových kostýmech zpívá a hraje smutné balady, veselé kramářské písničky, chorály i skladby k zamyšlení. Vstupné 150 Kč, děti do 15 let 80 Kč.

29.9. 2015 19:30 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

2.10. 2015 19:00 Kostel Dobříš

Kulturní festival Dobříšské záření: koncert "Pocta Janu Husovi", zpěvy husitských Čech. Zpívá vokální soubor GONTRASSEK pod vedením Mgr. Jana Bati, Ph.D. Vstupné dobrovolné.

4.10. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

7.10. 2015 15:00 hřiště u kina

TATO AKCE BYLA DNES 7. 10. ZRUŠENA (pro špatné počasí).

Pojďme tvořit na hřiště. Prezentace farnosti na akci města Dobříš: tvořivá dílna pro děti.

8.10. 2015 19:30 Pastorační centrum

Festival DZ: večer s hostem. Setkání s psychoterapeutkou a spisovatelkou PhDr. Helenou Peterovou nad tématem "Co je utrpení?". Vstupné dobrovolné.

11.10. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé II.

11.10. 2015 17:00 Evangelický kostel Dobříš

Kulturní festival Dobříšské záření: divadelní představení MISTÉRIA BUFFA Divadla Víti Marčíka. Scénář Dario Fo a Vítězslav Marčík, režíruje a hraje Vítězslav Marčík. Vstupné 70 Kč.

14.10. 2015 19:30 Pastorační centrum

CO VÁS ZAJÍMÁ? - přednáškové a diskusní setkání. Nad otázkami naší víry se zamýšlí P. Karel Satoria.

16.10. 2015 19:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny mládeže "Okouni".

18.10. 2015 9:00 Kostel Dobříš

MISIJNÍ NEDĚLE. Finanční sbírka na misie. Papež František vybízí: DARUJTE SVŮJ JEDNODENNÍ VÝDĚLEK NA MISIE!
Můžete také upéct "misijní" koláč a přinést s sebou, výtěžek z prodeje bude přidán ke sbírce.

18.10. 2015 17:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy k 25. výročí založení dobříšského dívčího skautského oddílu Minnehhaha. Soutěž o nejnápaditější koláč!

20.10. 2015 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

23.10. 2015 19:00 Pastorační centrum

Víkendová duchovní akce pro skupinu mládeže OKOUNI (od 23. do 25.10.)

25.10. 2015 10:00 Pastorační centrum

V Dobříši po skončení nedělní bohoslužby (po 10. hodině) zveme na agapé (setkání při čaji) - v Pastoračním centru sv. Tomáše. Prosíme o sladký či slaný příspěvek na společný stůl.

25.10. 2015 16:00 Kostel Dobříš

Koncert: Smíšený komorní sbor LAETITIA pod uměleckým vedením Mgr. Romana Michálka Ph.D. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu je určen pro obnovu varhan.

1.11. 2015 14:00 kostel Svaté Pole

Modlitba za zemřelé.

1.11. 2015 15:00 hřbitov Dobříš

Modlitba za zemřelé.

2.11. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (vzpomínka na zemřelé).

6.11. 2015 18:00 klášter Poličany

Duchovní víkendová obnova s P. Karlem Satoriou. Pouze pro přihlášené. 

14.11. 2015 16:00 Pastorační centrum

Kruhové tance s Evou Fenclovou (od 16 do 18 h)

15.11. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé I.

18.11. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? - diskusní setkání. Nad vašimi otázkami z oblasti křesťanské víry se bude zamýšlet P. Karel Satoria.

22.11. 2015 10:15 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy POUTNÍCIvýtvarné práce dětí z kroužku Barvička, a také setkání při čaji v rámci agapé (po bohoslužbě v Dobříši).

22.11. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Odpadlíci.

28.11. 2015 10:00 Pastorační centrum

Adventní jarmárek (pořádá RC Dobříšek).

30.11. 2015 15:00 Pastorační centrum

Adventní poděkování těm, kteří věnují svůj volný čas službě pro farnost - v 15.00 a v 19.00.

1.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie se zpěvem rorátů.

1.12. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

6.12. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

6.12. 2015 17:00 Kostel Dobříš

ADVENTNÍ KONCERT: skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Valentiniho, A. Vivaldiho v podání Anny Vtípilové (housle), Magdaleny Vtípilové (violoncello) a Alfreda Habermanna (varhany).

8.12. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

9.12. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? - zamyšlení na téma Advent a Vánoce (P. Karel Satoria).

11.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

13.12. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Andělíček pro tebe (charitativní akce): Po skončení bohoslužby (v každé obci) bude možnost koupí papírového andělíčka finančně přispět na projekt pomoci dětem z chudých rodin v Ekvádoru. V 15.00 P. Pavel Budský představí projekt v Pastoračním centru sv. Tomáše.

13.12. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé II.

13.12. 2015 17:00 Kostel Dobříš

ADVENTNÍ KONCERT: adventní zpěvy různých období v podání Dobříšského chrámového sboru pod vedením Mgr. Petry Šimkové a skladby v přednesu žáků ZUŠ Dobříš. Vstupné doborovolné. Výtěžek je určen na obnovu varhan.

14.12. 2015 13:00 Pastorační centrum

Setkání pro seniory s možností svátosti smíření. Od 13.00 bude společná příprava, pak pro zájemce individuální zpověď (do 16.00). Od 14.00 bude setkání při čaji.

15.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie se zpěvy rorátů.

19.12. 2015 9:30 Kostel Dobříš

Brigáda - předvánoční úklid kostela.

20.12. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Sbírka na opravu varhan v dobříšském kostele.

20.12. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé I.

20.12. 2015 17:00 Kostel Dobříš

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT - adventní a vánoční písně pěveckého souboru Codex Temporis.

21.12. 2015 16:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - od 16.00 příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin (s účastí dalších kněží). Prosíme zájemce, kteří by chtěli přijít po 19. hodině, aby se předem telefonicky domluvili.

22.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie se zpěvy rorátů.

23.12. 2015 14:30 Kostel Dobříš

SVĚTLO Z BETLÉMA. Ve 14.30 předání světla z Betléma v kostele v Dobříši. Poté bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše do 17.30 hodin.

27.12. 2015 16:00 Kostel Dobříš

"Pojďme spolu do Betléma" - putování s pastýři a anděly od kostela Nejsvětější Trojice k živým jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si zazpíváme známé koledy.

10.1. 2016 17:00 Pastorační centrum

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT . Vánoční písně v podání Dobříšského chrámového sboru.

17.1. 2016 15:00 podle domluvy

Setkání skupiny Manželé I.

17.1. 2016 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé II.

22.1. 2016 18:00 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba katolické a evangelické farnosti. Od 19.00 pak následuje společenský večer obou farností. Srdečně zveme.

24.1. 2016 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci".

31.1. 2016 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

2.2. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Svátek "Uvedení Pána do chrámu" (Hromnice) - slavení Eucharistie.

3.2. 2016 19:30 Pastorační centrum

POVOLÁNÍM ČLOVĚK. Beseda s autorem knížky P. Karlem Satoriou a autogramiáda.

6.2. 2016 9:00 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH pro starší a nemocné. Program: od 8.30 bude pro zájemce příležitost ke svátosti smíření. Od 9.30 bude slavení Eucharistie s možností přijmout svátost nemocných. Poté bude společenské setkání při kávě a čaji. Předpokládaný konec je ve 12.00. Den nemocných se koná ve spolupráci s Farní charitou.

7.2. 2016 15:00 Pastorační centrum

Karneval pro děti.

9.2. 2016 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

10.2. 2016 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA, začátek postní doby. Slavení Eucharistie s udílením popelce.

13.2. 2016 18:00 Pastorační centrum

SKALECKÉ PODZEMÍ. Zahájení výstavy fotografií Miroslava Zelenky s odborným výkladem Igora Gajduška. Zajímavé fotografie z bývalého železnorudného dolu Skalka u Mníšku pod Brdy.

28.2. 2016 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci".

1.3. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáškový cyklus ROK MILOSRDENSTVÍ. Úvodní přednáška / P. Karel Satoria.

6.3. 2016 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

8.3. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáškový cyklus ROK MILOSRDENSTVÍ / P. Stanislaw Góra.

13.3. 2016 10:15 Pastorační centrum

Agapé a vernisáž výstavy Maj se mnou kříž.../malba a grafika/ Zuzana Hutňanová. 

15.3. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáškový cyklus ROK MILOSRDENSTVÍ / s. Angelika Pintířová.

19.3. 2016 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Josefa.

19.3. 2016 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda - úklid kostela před Velikonocemi.

21.3. 2016 15:00 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne - příležitost ke svátosti smíření (s účastí dalších kněží) až do večerních hodin. Po 19.hodině po předchozí domluvě s P. Karlem.

25.3. 2016 15:00 Kostel Dobříš

KŘÍŽOVÁ CESTA  (pobožnost - s P. Karlem).

28.3. 2016 12:00 Pastorační centrum

Velikonoční piknik (mládež).

12.4. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáška k cyklu Rok milosrdenství: Hospice a umění doprovázet /MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospiců v ČR, spisovatelka a publicistka.

17.4. 2016 10:15 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "POvěZ na hŘEbík toTO"/ Mirek Salcman/malba na dřevě s autorskými texty.

8.5. 2016 15:00 Kostel Dobříš

VISITATIO SEPULCHRI - chorální velikonoční liturgická hra o třech Mariích ze 14. století. Účinkují sestry benediktinky z Bílé Hory, účastníci chorálního workshopu vedeného Janou Vozkovou a hosté. Představení se koná v rámci přednáškového cyklu AV ČR k 700. výročí narození Karla IV.

14.5. 2016 7:45 Kostel Dobříš

Farní výlet do kláštera Teplá a do Mariánských Lázní. Sraz v 7.45, odjezd autobusu od kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši v 8.00 hodin.

18.5. 2016 9:15 Pastorační centrum

Od 18. 5. výstava dětských prací z výtvarného kroužku RC Dobříšek (pod vedením Zuzany Hutňanové).

22.5. 2016 9:00 Kostel Dobříš

První svaté přijímání: Při nedělní bohoslužbě v Dobříši pět dětí z našeho farního společenství poprvé přijme Eucharistii.

Zároveň také FARNÍ DEN - celodenní společná oslava farnosti.

27.5. 2016 15:34 Pastorační centrum

Víkendová duchovní obnova v klášteře u Poličan. 

2.6. 2016 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku (vše v Pastoračním centru sv. Tomáše): od 14.00 příležitost ke svátosti smíření před prázdninami, v 15.00 bohoslužba slova s P. Karlem, poté hry a soutěže na hřišti a na zahradě PCSvT, od 16.30 opékání buřtů. Předpokládaný konec v 17.30.

2.6. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - slavení Eucharistie.

5.6. 2016 0:00 Svatá Hora

Pouť na Svatou Horu - otevření jubilejní brány k Roku milosrdenství. Slavení Eucharistie v 9.00 celebruje Dominik Duka, arcibiskup pražský. Z toho důvodu nebudou ve farnostech Dobříš a Svaté Pole nedělní bohoslužby. Pro ty, kteří se nemohou pouti zúčastnit, bude mše svatá s nedělní liturgií v sobotu 4. 6. v 18.00 v kostele v Dobříši.

10.6. 2016 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ - mezinárodní akce. Program od 19.00 do 22.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

26.6. 2016 12:32 kostel Rosovice

Poutní mše (sv. Petra a Pavla).

24.7. 2016 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Poutní slavení Eucharistie. (Nedělní mše pro všechny obce ve farnosti, v dalších kostelích obvyklé bohoslužby tento den nebudou).

15.8. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Slavení Eucharistie.

4.9. 2016 15:00 zahrada evangelické fary

Dobříšské záření 2016:  Neděle nejen pro děti: Čertovská pohádka/divadlo Studna/, hry a soutěže. Vstupné dobrovolné.

5.9. 2016 10:00 Pastorační centrum

Dobříšské záření 2016: Výstava "Dobříšské záření na plakátech Fanči Vandasové" - výstava v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši bude ukončena dernisáží a společenským večerem v pátek 21. října.

10.9. 2016 17:00 Kostel Dobříš

Koncert renesanční a barokní hudby v podání Komorního souboru zobcových fléten TIBIA PRAGENSIS. Vstupné je dobrovolné a bude použito na obnovu dobříšských varhan.

10.9. 2016 20:00 Evangelický kostel Dobříš

Dobříšské záření 2016: Pantomima "Sama sebou"/ Michaela Doláková. Pohybové a hudební představení, autorská hudba Karolina Šustová. Vstupné 100 Kč.

18.9. 2016 10:00 Pastorační centrum

Po skončení nedělní bohoslužby v Dobříši (od 9.00), kterou bude mít P. Stanislaw Góra, zveme na agapé do pastoračního centra.

20.9. 2016 19:30 Pastorační centrum

Zasedání pastorační rady.

1.10. 2016 13:00 Pastorační centrum

Zpíváme pro Boha. Akce pro veřejnost, kterou pořádá křesťanské mimodobříšské společenství.

5.10. 2016 15:00 sportovní hala

Účast farnosti na akci města na téma "Zdravý životní styl".

12.10. 2016 19:00 Pastorační centrum

UŽ JSTE TO ČETLI? - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. První setkání v cyklus přednáškových večerů - každý lichý týden ve středu od 19.00 v PCSvT.

19.10. 2016 19:30 Pastorační centrum

SRÍ LANKA - večer povídání s Mgr. Petrem Váňou o jeho zážitcích z letošní návštěvy tohoto ostrova (s promítáním). Vstupné dobrovolné.

21.10. 2016 19:00 Pastorační centrum

Dernisáž výstavy "Dobříšské záření naplakátech Fanči Vandasové" a společenský večer.

23.10. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Koncert A. Dvořák - Lužanská mše. Vystoupí Příbramská filharmonie a Smíšený komorní pěvecký sbor Dr. Vl. Vepřeka. Výtěžek bude věnován na obnovu dobříšských varhan.

26.10. 2016 19:00 Pastorační centrum

UŽ JSTE TO ČETLI? - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. Druhé setkání přednáškového cyklu. (Vždy v liché týdny ve středu od 19.00 v PCSvT).

28.10. 2016 19:00 Kostel Dobříš

MODLITBA PRO MĚSTO - zpívané chvály a prosby za všechny obyvatele Dobříše a okolí.

30.10. 2016 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy Jihočeská krajina a Pošumaví/ malba/Petr Ettler/ a agapé.

30.10. 2016 15:00 hřbitov

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ - na hřtitově v Dobříši a také od 15.00 Modlitba za zemřelé na hřbitově ve Svatém Poli.

1.11. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.

20.11. 2016 16:00 Evangelický kostel Dobříš

V rámci festivalu Dobříšské záření: Koncert Trigonum musicum po francouzsku. Vysoupí Lydie Hartelová (harfa), David Prosek (hoboj), Jan Keller (violoncello). Vstupné 100 Kč, sponzorské 150 Kč.

26.11. 2016 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert pro obnovu dobříšských varhan Komorní orchestr Akademie věd Praha s programem: F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart a další.

27.11. 2016 10:30 Pastorační centrum

"Betlémskou pěšinkou" - vernisáž výstavy kroužku Barvička a agapé.

28.11. 2016 15:00 Pastorační centrum

ADVENTNÍ SETKÁNÍ s těmi, kdo ve farnosti vykonávají dobrovolnickou práci: od 15.00 a také od 19.00. (Jen pro pozvané).

29.11. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

30.11. 2016 19:30 Pastorační centrum

Autorské čtení Ludmily Křivancové z její druhé knížky "Mixér".

2.12. 2016 18:00 klášter Poličany

Víkendová duchovní obnova pro farnost (od pátku do neděle). Jen pro přihlášené - již obsazeno.

4.12. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Koncert STAROČESKÉ RORÁTY  - české adventní zpěvy převážně ze 16. století v podání Dobříšského chrámového sboru, varhanní doprovod Lucie Klára Toth.

6.12. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními zpěvy.

6.12. 2016 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba slova k ukončení Roku milosrdenství.

7.12. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (vigilie) ke slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie (8. 12.).

7.12. 2016 19:00 Pastorační centrum

"Už jste to četli?" - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. Vstup volný.

11.12. 2016 17:00 Kostel Dobříš

Koncert pěveckého chrámového sboru CODEX TEPORIS z Příbrami: ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PÍSNĚ. Vstupné dobrovolné na podporu dobříšských varhan.

12.12. 2016 15:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi (s účastí více kněží). Po 19.00 se prosím domlouvejte předem (telefonicky).

13.12. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

18.12. 2016 15:00 Kostel Dobříš

VÁNOČNÍ HRA anebo o tom slavném narození. Inscenace T. Vůjtka v podání dětského divadelního souboru Kakadýlko z Dobřichovic a orchestru LES při ZUŠ Řevnice. Vstupné dobrovolné je určeno na podporu dobříšských varhan.

20.12. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními zpěvy.

23.12. 2016 14:30 Kostel Dobříš

BETLÉMSKÉ SVĚTLO. V 14.30 skauti předají v kostele světlo z Betléma. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše.

26.12. 2016 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. Putování od kostela v Dobříši k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše - za zpěvu koled a vánočního vyprávění anděla, pastýřů a tří mudrců.

6.1. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zjevení Pána (Tří králů). Slavení Eucharistie.

6.1. 2017 19:00 Pastorační centrum

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Koledy a vánoční zpěvy v podání Dobříšského chrámového sboru. Vstupné dobrovolné.

20.1. 2017 18:00 Pastorační centrum

Od 18.00 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA a po ní bude následovat společenský večer farností (katolické i evangelické).

V rámci večera proběhne zahájení výstavy MIRO POGRAN/ ILUSTRACE.

23.1. 2017 14:00 Pastorační centrum

Do 12. 2. můžete zhlédnout výstavu Miro Pogran /Ilustrace - v hale Pastoračního centra sv. Tomáše.

24.1. 2017 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

2.2. 2017 18:00 kostel Rosovice

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (Hromnice). Slavení Eucharistie bude ráno v 8.30 v kapli Domova seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost) a večer od 18.00 v kostele v Rosovicích.

7.2. 2017 19:00 Pastorační centrum

EXOTEM NA TÉTO ZEMI. Setkání s Ladislavem Heryánem, autorem stejnojmenné knížky, beseda a autogramiáda.

11.2. 2017 8:30 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH pro starší a nemocné. Program: 8.30 příležitost ke svátosti smíření, 9.30 slavení Eucharistie a udělování svátosti nemocných, poté přátelské posezení s občerstvením. Předpokládané ukončení ve 12.00.

26.2. 2017 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy/ Žaneta Lásková. Výstava je spojena s veřejnou sbírkou na podporu organizace ADRA. Vernisáž se koná v rámci agapé (setkání po bohoslužbě).

1.3. 2017 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného půstu a začátek postní doby. Od 18.00 bude slavena Eucharistie s udílením popelce.

7.3. 2017 19:00 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA. Zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. (První přednáška, Karel Satoria). Na seminář není nutné se přihlašovat, vstup volný.

14.3. 2017 19:00 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA - zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. (Druhá přednáška). Na seminář není nutné se přihlašovat, vstup volný.

21.3. 2017 19:00 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA. Zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. (Třetí přednáška). Na seminář není nutné se přihlašovat, vstup volný.

28.3. 2017 19:30 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA. Zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. Poslední přednáška, hostem je Stanislaw Góra.

2.4. 2017 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "S vírou v srdci" - obrazy malířky a spisovatelky Evy Ovy. V r. 2014 vystavovala v kostele Maří Magdalény v poutním areálu Skalka u Mníšku pod Brdy.

2.5. 2017 10:00 Pastorační centrum

Dětská výtvarná výstava "Cesta kamene" bude ke zhlédnutí od 2. do 25. května v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vernisáž výstavy bude v úterý 9. května od 16.30. Výstavu pořádá výtvarná dílna pod vedením Zuzany Hutňanové.

13.5. 2017 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET do Chlumu sv. Máří a do Bečova nad Teplou. Odjezd v 7.30 od kostela v Dobříši, předpokládaný návrat po 19. hodině. (Jen pro přihlášené).

15.5. 2017 19:00 Pastorační centrum

TAJEMSTVÍ XIBALBY. Večer povídání s Danielem Hutňanem o zatopeném mayském podsvětí v Mexiku.

28.5. 2017 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy VÝLETY výtvarného kroužku Barvička - v rámci agapé.

2.6. 2017 16:00 klášter Poličany

Víkendová farní duchovní obnova v trapistickém klášteře u Poličan, od pátku 2. 6. (od 17.00) do neděle 4. 6. (do 13.00). Obnovu vede P. Karel Satoria.

8.6. 2017 15:00 Pastorační centrum

Příležitost ke svátosti smíření pro děti, které již přistupují ke svátostem. (Pro prvokomunikanty bude svátost smíření od 14.00).

9.6. 2017 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ (celostátní akce): 18.00 slavení Eucharistie, 19.00 Zahájení Noci kostelů (s ochutnávkou mešního vína, koncertem Codex temporis a dalším zajímavým programem.

11.6. 2017 9:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

FARNÍ DEN při příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice. V Dobříši v 9.00 poutní slavení Eucharistie, při níž patnáct dětí půjde poprvé ke svatému přijímání. Po skončení bohoslužby začne společná celodenní oslava slavnosti spojená také s loučením s našimi dosavadními duchovními.

11.6. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert k svátku Nejsvětější Trojice, účinkují Příbramská filharmonie a příbramské pěvecké sbory. Benefiční koncert na podporu obnovy dobříšských varhan. Vstupné dobrovolné.

15.6. 2017 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku: v 15.00 bohoslužba slova s P. Karlem, po ní hry a soutěže, opékání špekáčků (cca do 17.30).

18.6. 2017 9:00 Kostel Dobříš

Sbírka při nedělní bohoslužbě v Dobříši je určena na obnovu varhan.

20.6. 2017 20:00 Pastorační centrum

CHLAPY - duchovní večer mužů.

29.6. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Petra a Pavla - slavení Eucharistie.

2.7. 2017 12:30 kostel Rosovice

Poutní slavení Eucharistie - slavnost sv. Petra a Pavla. /Obvyklá ranní bohoslužba nebude/.

3.7. 2017 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie - svátek sv. Tomáše, patrona města Dobříše.

5.7. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost svatých Cyrila a Metoděje.

29.7. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s nedělní liturgií. (V souvislosti s poutní Eucharistií u kaple sv. Anny 30. 7.).

30.7. 2017 9:00 kaplička sv. Anny na cestě do Rosovic

Poutní slavení Eucharistie - jediná nedělní mše pro všechny obce v dobříšské farnosti.

13.8. 2017 10:45 Budínek

Poutní slavení Eucharistie u kapličky v Budínku.  (V tento den nebude nedělní mše ve Svatém Poli).

15.8. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

20.8. 2017 14:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní bohoslužba slova. Po ní od 15.00 přátelské posezení s hudbou.

10.9. 2017 9:00 Kostel Dobříš

ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM. Děti velké i menší si mohou přinést na nedělní bohoslužbu svoje školní brašny, pomůcky, učebnice apod.

10.9. 2017 10:15 Pastorační centrum

Agapé (setkání při kávě po nedělní bohoslužbě).
Od 10. 30 následuje vernisáž
výstavy MEZI NEBEM A ZEMÍ/fotografie z peruánských And/Jiří Lindner.

12.9. 2017 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

17.9. 2017 9:00 Kostel Dobříš

Sbírka při bohoslužbě v Dobříši je určena na obnovu varhan.

20.9. 2017 19:30 Pastorační centrum

MEZI NEBEM A ZEMÍ - přednáškové setkání s Ing. Jiřím Lindnerem Ph.D., autorem stejnojmenné výstavy fotografií z peruánských And.

7.10. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert pro varhany s názvem ROMANTICKÝ VEČER /klavír, housle, zpěv/. Zazní díla J. Brahmse, A. Dvořáka, B. Bartóka, F. Chopina.

15.10. 2017 9:00 Kostel Dobříš

Při bohoslužbě bude sbírka na vytápění dobříškého kostela.

22.10. 2017 10:15 Pastorační centrum

Misijní neděle - sbírka na misie. Po skončení bohoslužby v Dobříši agapé v Pastoračním centru sv. Tomáše.

29.10. 2017 14:00 hřbitov

Modlitba za zemřelé:
od 14.00
na hřbitově ve Svatém Poli.
Od 15.00 na hřbitově v Dobříši.

1.11. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.

2.11. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Vzpomínka na zemřelé - slavení Eucharistie za zemřelé.

5.11. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert pro varhany - W.A. Mozart: Requiem v provedení Komorního orchestru Akademie Praha a Hornického pěveckého sboru Kladno.

8.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr. Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK, v Římě byl ceremoniářem Benedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. (1/3)

15.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr. Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK. V Římě byl ceremoniářem Benedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. (2/3)

22.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr.Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK v Praze. V Římě byl ceremoniářem Bnedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. ( 3/3)

26.11. 2017 10:45 kostel Svaté Pole

Slavení Eucharistie za účasti bp. Václava Malého a žehnání nově opraveného zvonu v kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli. Po skončení bohoslužby zveme na pohoštění. 

27.11. 2017 9:30 Pastorační centrum

Nová výstava fotografií - živé obrazy.

2.12. 2017 9:00 Pastorační centrum

"Příprava srdce na Vánoce" - adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou Th.D.

3.12. 2017 10:00 Pastorační centrum

Agapé - přátelské setkání po nedělní bohoslužbě při kávě a čaji.

5.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

10.12. 2017 0:00 všechny kostely ve farnosti

"Andělíček pro tebe" - možnost přispět do sbírky na projekt pomoci dětem v Ekvádoru (P. Pavel Budský).

12.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Bohoslužba s adventními rorátními zpěvy.

19.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

21.12. 2017 14:30 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne pro děti od 14.30 do 16.30.

23.12. 2017 14:30 kostel Dobříš a pastorační centrum

Betlémské světlo. Skauti předají betlémské světlo v kostele a poté bude přeneseno do Pastoračního centra sv. Tomáše. Možnost vyzvednout si betlémské světlo bude do 17.30 hodin. 

24.12. 2017 14:30 Kostel Dobříš

Setkání u jesliček - vánoční setkání (bohoslužba slova) pro děti.

26.12. 2017 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

"Pojďme spolu do Betléma" - putování od kostela v Dobříši k živým jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou se dozvíme vánoční příběh a u jesliček si děti mohou zazpívat známé koledy.

30.12. 2017 16:00 Kostel Dobříš

Koncert  "Již Slunce z Hvězdy vyšlo" - Soubor Ritornello Praha. A. Michna z Otradovic: Missa Super. Vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu varhan dobříšského kostela.

6.1. 2018 9:00 Kostel Dobříš

Svátek Zjevení Páně (Tří králů). Slavení Eucharistie s žehnáním kadidla, vody a křídy.

6.1. 2018 22:37 podle domluvy

TŘÍKRÁLOVÉ ŽEHNÁNÍ domovů. Od 6. do 13. ledna bude probíhat "tříkrálové žehnání" domů a bytů, resp. těch, kteří v nich bydlí (v Dobříši). Zájemci se mohou zapsat do seznamu v kostele (vzadu na lavici). 

7.1. 2018 17:00 Pastorační centrum

Tříkrálový koncert. V podání Dobříšského chrámového sboru zazní vánoční písně známé i méně známé. Vstupné dobrovolné.

14.1. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy NAŠI - výtvarné práce dětí z kroužku Barvička. Při vernisáži vystoupí kroužek Zpívánky.

16.1. 2018 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

19.1. 2018 19:30 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba pořádaná společně evangelickou a katolickou farností. Po skončení bohoslužby bude následovat přátelské posezení se sklenkou vína.

30.1. 2018 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

2.2. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Svátek Uvedení Pána do chrámu (Hromnice). Slavení Eucharistie.

10.2. 2018 9:30 Pastorační centrum

Den nemocných: od 8.30 příležitost ke svátosti smíření, v 9.30 slavení Eucharistie s možností přijmout svátost nemocných, poté přátelské posezení s pohoštěním do 12.00.

11.2. 2018 10:30 Pastorační centrum

Likvidace lepry - beseda s představiteli Arcidiecézní charity Praha a s pracovníky organizace LL. Hosty budou P. Stanislaw Góra a Lubomír Hajas.

14.2. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa - začátek postní doby. Slavení Eucharistie s udílením popelce.

21.2. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (1/5). Cyklus pěti zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu od 21. 2. do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování).

24.2. 2018 9:00 Pastorační centrum

Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem. Od 9.00 do 12.00 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše. Vstup volný (bez přihlašování).

25.2. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy VYTRŽENO Z KONTEXTU  /papírové objekty/ Daniela Doubková.

28.2. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (2/5). Cyklus pěti zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu od 21. 2. do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování)

7.3. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (3/5). Cyklus zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování).

11.3. 2018 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert na obnovu varhan "THE BEST OF" / Jaroslav Svěcený a MAGISTRI - unikátní orchestr příčných fléten. Předprodej vstupenek je od 20. 2. v návštěvním centru zámku Dobříš, vstupné 250 Kč.

13.3. 2018 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady - není potvrzeno.

14.3. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (4/5). Cyklus zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování).

18.3. 2018 15:00 za židovským hřbitovem na Dobříši

KŘÍŽOVÁ CESTA v přírodě - pro všechny (dospělé i děti). Délka cca 90 min, cesta vhodná i pro kočárky (2,3 km).

19.3. 2018 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Josefa.

21.3. 2018 19:01 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (5/5). Poslední zamyšlení nad SZ biblickými texty následující postní neděle. Vstup volný (bez přihlašování).

22.3. 2018 14:30 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne pro děti. Společné zahájení bohoslužbou slova pro děti.

26.3. 2018 14:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi (možnost až do pozdních večerních hodin). K dispozici bude více kněží.

8.4. 2018 10:30 Pastorační centrum

KRAJINOU SKAL A HOR /Jan Kovář/ fotografie z italských Dolomit a Českosaského Švýcarska. Výstava potrvá do 4. 5. 2018. 

8.4. 2018 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

POCTA TVŮRCŮM - koncert pro dobříšské varhany/soubory Canto Carso a Laetitia s díly Dvořáka, Janáčka, Martinů aj. Vstupné dobrovolné. 

9.4. 2018 18:00 Pastorační centrum

Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.

9.4. 2018 20:00 Pastorační centrum

POVÍDÁNÍ O NEPÁLU (s promítáním). O své zážitky z nedávné cesty do těchto krajin se podělí Edita a Honza Lachmanovi a Adam Böhm.

25.4. 2018 19:30 Pastorační centrum

INDONÉSIE - ZEMĚ OSTROVŮ / Bali, Jáva a korálové ostrovy Gili. O zážitky z cesty do této části světa se s námi podělí Mgr. Petr Váňa.  (S promítáním).

10.5. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení Eucharistie.

13.5. 2018 10:00 Pastorační centrum

Zahájení výstavy MIRO POGRAN / malba, ilustrace, grafika. Poté agapé (přátelské setkání).

19.5. 2018 20:00 Pastorační centrum

SVATODUŠNÍ VIGILIE - večer modliteb před slavností Seslání Ducha Svatého: chvály, modlitba nad svatodušními biblickými texty, adorace před Eucharistií, zpěv a hudební doprovod kapela mládeže.

23.5. 2018 19:30 Pastorační centrum

Beseda s cestovatelem a polárníkem JARDOU PAVLÍČKEM, zakladatelem čs. antarktické základny Eco Nelson, autorem knihy "Člověk v drsné přírodě - průvodce přežitím", dobrodruhem, který přešel Grónsko a Aljašku a zúčastnil se řady dalších expedic.

25.5. 2018 20:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ - mezinárodní akce. 

27.5. 2018 10:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

Slavnost Nejsvětější Trojice - v Dobříši poutní slavení Eucharistie a první svaté přijímání.
FARNÍ DEN: Od 10.00 přátelské setkání (agapé) v PCSvT a na zahradě, se společným obědem - posezení až do odpoledních hodin.

8.6. 2018 19:00 Kostel Dobříš

KONCERT nejen DUCHOVNÍ HUDBY dětského pěveckého sboru z Aše SAšáci pod vedením Mgr. Alexandry Benešové. Vstupné dobrovolné - jako příspěvek na dopravu dětí. Sbor zazpívá také při mši v 18.00.

14.6. 2018 15:00 Pastorační centrum

Odpoledne pro děti na závěr školního roku: od 15.00 bohoslužba pro děti, po ní hry a soutěže, na závěr opékání špekáčků (do 17.30).

21.6. 2018 14:30 Pastorační centrum

Příležitost ke svátosti smíření pro děti před prázdninami. Na začátku společná modlitba s P. Angelem, poté individiální zpověď. Během zpovídání písničky na kytaru s Naďou K.

1.7. 2018 12:00 kostel Rosovice

Poutní slavení Eucharistie (slavnost sv. Petra a Pavla). Z toho důvodu bude bohoslužba ve Dlouhé Lhotě již od 7.30 hodin.

3.7. 2018 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie - svátek sv. Tomáše, patrona našeho města.

6.7. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Cyrila a Metoděje.

28.7. 2018 17:00 studánka u Trnové

"Svatá Anna na cestách" - poutní Eucharistie ke svátku sv. Anny (s nedělní liturgií) bude letos v lese u studánky na Trnové (https://mapy.cz/s/2QdzE). Místo je snadno dostupné pěšky i na kole (z okraje Dobříše 4 km). Autem se dá dojet až ke statku na Trnové, odtud je to cca 1,5 km.
V neděli 29. 7. pak budou bohoslužby ve všech kostelích jako obvykle.

 

9.9. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy KAŽDÁ KAPKA V MOŘI SE POČÍTÁ... Vybraná díla klientů denního stacionáře Stéblo o. s. Výstava potrvá do 11. října 2018.

» Přehled aktuálních akcí «