Datum Čas Místo Aktualita
16.12. 2008 6:30 Kostel Dobříš

Mariánská mše s rorátními zpěvy

22.12. 2008 11:54 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie - Slavnost Zjevení Páně

23.12. 2008 14:15 Kostel Dobříš

Předání světla z Betléma dobříšskými skauty

24.12. 2008 14:30 Kostel Dobříš

Bohoslužba slova pro rodiny s malými dětmi

25.12. 2008 0:00 Kostel Dobříš

Půlnoční - Slavnostní mše svatá Božího hodu vánočního

26.12. 2008 15:00 Kostel Dobříš

Setkání u jesliček: přijďte si zazpívat koledy za doprovodu kytary.

6.1. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie - Slavnost Zjevení Páně.

2.2. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá ze svátku Uvedení Páně do chrámu (hromnic), spojena s žehnáním svící

25.2. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa, eucharistie spojená s udílením popelce. Od 17.15 pobožnost křížové cesty. V kostele v Dobříši.

21.3. 2009 9:30 Kostel Dobříš

Brigáda – předvelikonoční úklid kostela.

25.3. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování Páně;

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

Mše v 18 h Dobříš

29.3. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Eucharistie zaměřená na rodiny, po ní agapé v Pastoračním centru sv.T.

1.4. 2009 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba

5.4. 2009 16:00 Kostel Dobříš

Postní koncert STABAT MATER J. B. Pergolesiho v podání souboru Musica Podberdensis

17.4. 2009 20:00 Kostel Dobříš

Modlitba pro město

1.5. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Bohoslužba slova a první májová (Výjmečně nebude mše svatá)

8.5. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Farní výlet do oblasti Milevska. Odjezd autobusem od kostela v Dobříši v 9.00.

16.5. 2009 20:00 Kostel Dobříš

Muzejní noc - kostel bude otevřený od 20.00 do 23.00. Ve 22.00 varhanní koncert v podání Lukáše Vendla.

21.5. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Ježíše Krista. Slavení eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši.

23.5. 2009 16:00 Kostel Dobříš

V rámci "májových slavností" koncert duchovní hudby v podání souborů VOKS Praha a Musica Podberdensis.

7.6. 2009 19:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby v podání souboru Musica Podberdensis při příležitosti pouti na Dobříši (slavnost Nejsvětější Trojice).

11.6. 2009 18:00 kostel Svaté Pole

Slavnost Těla a krve Páně - mše svatá s průvodem

19.6. 2009 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše ze slavnosti Nejsv. srdce Páně. (Nebude mše svatá v Dobříši)

21.6. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Mše koncelebrovaná biskupem Mons. K. Herbstem k ukončení pastoračního roku: po mši následuje agape v Pastoračním centru sv. T.

25.6. 2009 15:00 Kostel Dobříš

Mše pro děti a mládež na závěr školního roku, po mši hry a táborák na zahradě PCSvT.

28.6. 2009 12:00 kostel Rosovice

Poutní mše svatá ze svátku sv. Petra a sv. Pavla (mše svatá v Rosovicích bude až ve 12.00; mše v Dl. Lhotě výjimečně v 7.30)

26.7. 2009 9:00 kostel Rosovice

Poutní mše svatá u kapličky sv. Anny (na cestě do Rosovic) ke svátku sv. Jáchyma a Anny. Je to jediná nedělní mše pro všechny obce naší farnosti.

15.8. 2009 15:00 Kostel Dobříš

Poutní mše svatá u kapličky ve Staré Huti ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

16.8. 2009 10:45 kostel Svaté Pole

Poutní mše svatá v Budínku (tento den nebude mše ve Svatém Poli).

1.9. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá na zahájení školního roku s požehnáním školákům. Přineste si s sebou prázdné školní aktovky.

10.9. 2009 19:00 Evangelický kostel Dobříš

Koncert skupiny Oboroh v rámci festivalu Dobříšské záření

16.9. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá v poutním "kostelíčku" na hřbitově (k svátku Povýšení svatého kříže).

20.9. 2009 15:00 Evangelický kostel Dobříš

Neděle /nejen/ pro děti - odpoledne pro rodiny s dětmi na zahradě evangelické fary v rámci festivalu Dobříšské záření. Zpívá "Vanda a Standa". Soutěže, hry, nafukovací hrad.

24.9. 2009 19:00 Evangelický kostel Dobříš

"O sektách a svobodě vyznání" - dokumentární film a diskuse s religionistou PhDr. Zdeňkem Vojtíškem Th.D. V rámci festivalu Dobříšské záření.

28.9. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Koncert vokálního souboru GESHEM - černošské spirituály. V rámci festivalu Dobříšské záření.

2.10. 2009 19:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby v rámci projektu "Domovem české hudby" k příležitosti 150. výročí narození dobříšského rodáka Ondřeje Kadlece. Program: A. Dvořák, J. S. Bach, F. X. Brixi, A. Corelli - varhany, violoncello, housle.

18.10. 2009 9:00 Kostel Dobříš

MISIJNÍ NEDĚLE. Mše v 9.00 v Dobříši bude zaměřená na rodiny, po ní bude agape (cca od 10.00) v Pastoračním centru sv. T.

23.10. 2009 19:30 Kostel Dobříš

MODLITBA PRO MĚSTO. Příležitost v pátek večer ke chvíli ztišení a zastavení pro všechny.

27.10. 2009 21:00 Kostel Dobříš

MŠE (nejen) PRO RODIČE . Příležitost ke klidnému prožití eucharistie zejména pro rodiče malých dětí.

1.11. 2009 15:00 Kostel Dobříš

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ - na hřbitově v Dobříši.

7.11. 2009 15:00 kostel Svaté Pole

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ na bývalém morovém hřbitově u Svatého Pole. Sraz je u nájezdu na dálnici směrem na Prahu.

8.11. 2009 10:45 kostel Svaté Pole

MŠE SVATÁ za účasti kardinála Miloslava Vlka při příležitosti ukončení opravy kostela sv. Alžběty ve Svatém Poli.

8.11. 2009 15:00 kostel Svaté Pole

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.

13.11. 2009 16:00 Kostel Dobříš

FARNÍ POUŤ DO KATEDRÁLY V PRAZE u příležitosti 20. výročí svatořečení Anežky České. Odjezd v 16.00 od kostela v Dobříši, mše v katedrále bude v 18.00.

15.11. 2009 14:00 Kostel Dobříš

BOHOSLUŽBA KE CTI SV. HUBERTA, patrona myslivců.

16.11. 2009 17:00 Kostel Dobříš

MŠE SVATÁ na poděkování za dar 20 let svobody v naší zemi.

23.11. 2009 9:00 kostel Svaté Pole

Mše svatá a "pěkná hodinka" ve Svatém Poli.

24.11. 2009 21:00 Kostel Dobříš

MŠE (nejen) PRO RODIČE. Příležitost ke klidnému prožití eucharistie zejména pro rodiče malých dětí - ale i pro všechny ostatní.

1.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Mše se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

2.12. 2009 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

8.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Slavnost Panny Marie počaté bez prvotního hříchu - ranní mše se zpěvy rorátů.

12.12. 2009 9:30 Kostel Dobříš

Předvánoční úklid kostela - prosíme o pomoc všechny ochotné farníky.

13.12. 2009 9:00 Kostel Dobříš

Mše zaměřená na rodiny, po ní v 10.00 vernisáž výstavy "MĚSTO V MÉM PODVĚDOMÍ" /fotografie Katky Horké/ - a agapé v Pastoračním centru sv. T.

15.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Mše se zpěvy rorátů.

22.12. 2009 6:30 Kostel Dobříš

Mše se zpěvy rorátů.

23.12. 2009 14:30 Kostel Dobříš

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - převzetí betlémského světla od skautů v kostele. Poté bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše od 15.00 do 17.00.

24.12. 2009 14:30 Kostel Dobříš

Vánoční bohoslužba pro děti

25.12. 2009 0:00 Kostel Dobříš

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNA. Vánoční bohoslužby najdete na hlavní stránce.

26.12. 2009 15:00 Kostel Dobříš

ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK - přijďte si společně zazpívat vánoční koledy za doprovodu kytary.

31.12. 2009 18:00 Kostel Dobříš

Mše na poděkování za uplynulý rok

1.1. 2010 0:00 Kostel Dobříš

Slavnost Matky Boží Panny Marie - vánoční bohoslužby najdete na hlavní stránce.

6.1. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše k Slavnosti Zjevení Pána.

10.1. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Svátek Křtu Pána. V průběhu slavení eucharistie přijmou některé děti poprvé svaté přijímání. Po mši svaté vás zvou rodiče dětí na malou oslavu do Pastoračniího centra sv. T.

26.1. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče malých dětí.

17.2. 2010 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA. Mše s udělováním popelce.

21.2. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše zaměřená na rodiny a po ní agapé v Pastoračním centru sv. T.

13.3. 2010 9:30 Kostel Dobříš

Předvelikonoční úklid kostela - příležitost pro všechny ochotné farníky.

21.3. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše zaměřená na rodiny, po ní AGAPÉ v Pastoračním centru sv. T.

25.3. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše ke slavnosti Zvěstování Páně. Den modliteb za nenarozený život.

31.3. 2010 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

1.4. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Zelený čtvrtek - slavení eucharistie, pak průvod do Pastoračního centra sv.T., kde bude možnost adorace do pozdních nočních hodin.
Přehled obřadů v dalších dnech velikonočních svátků najdete v článku "bohoslužby o Velikonocích".

14.4. 2010 19:00 Kostel Dobříš

Schůzka pro farníky i veřejnost o změnách interiéru kostela - možnost připomínek. (Teologická škola nebude).

16.4. 2010 19:30 Kostel Dobříš

Modlitba pro město.

25.4. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše v Dobříši zaměřená na rodiny, po ní agapé v Pastoračním centru sv. T.

27.4. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše především pro rodiče /bez dětí/.

8.5. 2010 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET do Kladrub, Stříbra a Hruškovy zahrady u Plzně. Více se dozvíte v "článku" na našich stránkách. Plakátek zde.

13.5. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše ke slavnosti Nanebevstoupení Pána.

15.5. 2010 22:00 Kostel Dobříš

Kytarový koncert v rámci "muzejní noci" - skladby romantických španělských autorů - Milada Karez a její host osmiletý David Orel.

22.5. 2010 13:00 Kostel Dobříš

Varhanní hudba v rámci dobříšských májových slavností (od 13.00 do 17.00) v podání K. Vtípila a M. Pincové a výstava obrazů Miro Pograna.

25.5. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

3.6. 2010 18:00 kostel Svaté Pole

Slavnost Těla a Krve Pána - mše svatá a průvod s eucharistií.

6.6. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše s prvním svatým přijímáním (děti naší farnosti).

11.6. 2010 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše u kapličky (slavnost Nejsvětějšího srdce Pána).

20.6. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Mše svatá za účasti biskupa Václava Malého, s udílením svátosti biřmování. Po mši agapé v Pastoračním centru sv. T.

27.6. 2010 12:30 kostel Rosovice

Poutní mše (po dobu opravy kostela jsou nedělní mše na Obecním úřadě). V Dlouhé Lhotě bude mše již v 7.30.

29.6. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Petra a Pavla. Ve 21.00 mše svatá (zejména pro rodiče bez dětí).

14.8. 2010 10:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní mše.

15.8. 2010 10:45 Budínek

Poutní mše. (Nebude mše ve Svatém Poli).

1.9. 2010 18:00 Kostel Dobříš

Mše pro děti a studenty s požehnáním do nového školního roku (školní brašny s sebou).

12.9. 2010 17:00 Kostel Dobříš

Koncert komorní hudby souboru MUSICA PODBERDENSIS. V rámci festivalu Dobříšské záření.

28.9. 2010 8:00 Kostel Dobříš

Pouť do Staré Boleslavi, odjezd od kostela v Dobříši (čas bude ještě upřesněn).

28.9. 2010 19:00 Evangelický kostel Dobříš

Koncert Dany Krausové: sefardské a jiné písně (sólový zpěv), kytarový doprovod Marika Baránková. Doporučené vstupné 100 Kč.

28.9. 2010 21:00 Kostel Dobříš

SLAVNOST SV. VÁCLAVA - mše svatá (nejen pro rodiče bez dětí).

4.10. 2010 9:00 kostel Dlouhá Lhota

Mše a "pěkná hodinka" v Dlouhé Lhotě.

10.10. 2010 15:00 kostel Svaté Pole

Koncert duchovní hudby "Laudate Dominum": Lucie Nováková - varhany, Lada Leníčková - soprán. Skladby C. Monteverdiho, J. S. Bacha, H. Schütze a dalších. Koncert se koná v nedávno opraveném kostele sv. Alžběty.

15.10. 2010 19:30 Kostel Dobříš

Modlitba pro město - příležitost ke společné modlitbě pro všechny lidi dobré vůle, kterým záleží na dobrých vztazích a na budoucnosti našeho města.

17.10. 2010 9:00 Kostel Dobříš

Návštěva arcibiskupa Dominika Duky v naší farnosti - mše svatá v 9.00 a po ní setkání farníků s panem arcibiskupem v Pastoračním centru sv. Tomáše.

19.10. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše svatá nejen pro rodiče (bez dětí).

1.11. 2010 18:00 Kostel Dobříš

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - slavení eucharistie.

2.11. 2010 15:30 kostel Svaté Pole

Mše za zemřelé - v kostele ve Svatém Poli.

7.11. 2010 14:00 Kostel Dobříš

Bohoslužba ke cti sv. Huberta, patrona myslivců.

22.11. 2010 9:00 kostel Svaté Pole

Mše svatá a "pěkná hodinka" ve Svatém Poli.

23.11. 2010 21:00 Kostel Dobříš

Mše svatá pro rodiče (bez dětí).

30.11. 2010 6:30 Kostel Dobříš

Mše svatá se zpěvy rorátů.

1.12. 2010 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

4.12. 2010 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda na předvánoční úklid kostela.

14.12. 2010 6:30 Kostel Dobříš

Mše svatá se zpěvy rorátů.

21.12. 2010 6:30 Kostel Dobříš

Mše svatá se zpěvy rorátů.

23.12. 2010 14:30 Kostel Dobříš

Předání světla z Betléma.

24.12. 2010 14:30 Kostel Dobříš

Vánoční bohoslužba pro děti.

24.12. 2010 22:00 kostel Rosovice

"Půlnoční" mše svatá v Rosovicích.
Ve 22.00 také bohoslužba slova ve Staré Huti.

25.12. 2010 0:00 Kostel Dobříš

"Půlnoční" mše svatá.

26.12. 2010 15:00 Kostel Dobříš

Zpívání u jesliček (do 16.00) - přijďte si společně zazpívat koledy.

6.1. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Mše ke slavnosti Zjevení Páně ("Tří králů").

25.1. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

22.2. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

9.3. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa - den přísného postu a začátek postní doby. Mše s udílením popelce.

25.3. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Mše svatá - slavnost Zvěstování Páně.

26.3. 2011 8:00 Kostel Dobříš

Farní výlet do Prachatic: návštěva hospice, prohlídka města. Jen pro přihlášené. Odjezd v 7.30 od kostela v Dobříši.

9.4. 2011 9:30 Kostel Dobříš

Předvelikonoční brigáda na úklid kostela.

13.4. 2011 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

21.4. 2011 12:28 Kostel Dobříš

Velikonoce - přehled bohoslužeb v naší farnosti.

21.5. 2011 13:00 Kostel Dobříš

V rámci Dobříšských májových slavností: varhanní hudba v podání Slávka Vtípila a Marie Pincové. Výstava čtyř pláten výtvarníka Vlastimila Bláhy. Od 13.00 do 16.30 hodin.

27.5. 2011 20:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ: Modlitba pro město, koncert, prohlídka kostela.

28.5. 2011 14:00 Kostel Dobříš

DEN BIBLE s doprovodným programem.

31.5. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

2.6. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení eucharistie.

23.6. 2011 18:00 kostel Svaté Pole

Slavnost Těla a Krve Páně - mše s průvodem Božího Těla.

28.6. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče (bez dětí).

29.6. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Mše (nejen) pro děti a studenty na závěr školního roku. Slavnost sv. Petra a Pavla.

1.7. 2011 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

13.8. 2011 15:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní mše.

14.8. 2011 10:45 Budínek

Poutní mše. (Tento den nebude mše ve Svatém Poli).

15.8. 2011 8:30 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V 8.30 bude mše v kostele v Dobříši.

4.9. 2011 9:00 Kostel Dobříš

Mše svatá s požehnáním školákům a studentům do nového školního roku. (Přineste si s sebou školní brašny, pomůcky či učebnice...)

18.9. 2011 14:00 Kostel Dobříš

Farní oslava 10. výročí otevření Pastoračního centra sv. Tomáše. Ve 14.00 mše svatá za účasti arcibiskupa Dominika Duky a kněží, kteří působili na Dobříši. Poté přátelské setkání  v Pastoračním centru sv. T., kde společně s Mateřským centrem Dobříšek zavzpomínáme nad uplynulými deseti lety.

23.9. 2011 20:00 Evangelický kostel Dobříš

Festival Dobříšské záření: koncert vokálního souboru True Harmony. Vstupné dobrovolné.

25.9. 2011 16:00 Kostel Dobříš

Festival Dobříšské záření: LUKÁŠ VENDL a spol. - koncert komorní hudby. Vstupné dobrovolné.

27.9. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Mše zejména pro rodiče.

28.9. 2011 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost svatého Václava. Slavení eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši - pro všechny obce.

3.10. 2011 9:00 kostel Dlouhá Lhota

Mše svatá a "pěkná hodinka".

14.10. 2011 19:30 Kostel Dobříš

Modlitba pro město. Zveme všechny, kteří se chtějí připojit k prosbám za dobré vztahy v našem městě.

26.11. 2011 9:00 Kostel Dobříš

Farní výlet do pražského semináře na pozvání bohoslovce Tomáše Kábele. Program: v 9.00 odjezd autobusem od kostela v Dobříši, v 10.30 mše v kapli semináře (s bohoslovci), oběd Na Vikárce, prohlídka katedrály a návštěva arcibiskupství. Návrat cca v 16.30.

3.12. 2011 9:30 Kostel Dobříš

Úklid kostela před vánočními svátky. Prosíme všechny ochotné farníky o účast na společném díle.

8.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. Slavení eucharistie.

14.12. 2011 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

20.12. 2011 21:00 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie.

23.12. 2011 14:30 Kostel Dobříš

SVĚTLO Z BETLÉMA. Skauti předají světlo z Betléma v kostele, poté bude možnost od 15.00 do 17.30 vyzvednou si betlémské světlo v pastoračním centru.

23.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Requiem za Václava Havla.

24.12. 2011 14:30 Kostel Dobříš

Štědrovečerní bohoslužba pro děti.

30.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Svátek Svaté Rodiny. V 18.00 slavení eucharistie s obnovou manželských slibů - v kostele v Dobříši. Je to jediná mše pro všechny obce ve farnosti.

31.12. 2011 18:00 kostel Svaté Pole

Slavení eucharistie na poděkování za uplynulý rok.

31.12. 2011 18:00 Kostel Dobříš

Slavení eucharistie na poděkování za ulynulý rok.

3.1. 2012 20:00 Pastorační centrum

Adorační večer - s úvodním slovem o eucharistii a s texty Písma.

5.1. 2012 15:00 Pastorační centrum

Bohoslužba slova pro děti (1. - 5. třída).

6.1. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zjevení Pána (Tří králů) - slavení eucharistie. Po mši bude tříkrálové agapé s koledami - v PCSvT.

20.1. 2012 18:00 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba.

20.1. 2012 19:30 Pastorační centrum

Společenský večer.

7.2. 2012 20:00 Pastorační centrum

ADORAČNÍ VEČER - slovo o Eucharistii (P. Karel Satoria) a chvíle pro adoraci.

11.2. 2012 9:00 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH - bohoslužba s udělováním svátosti nemocných a společné setkání.

19.2. 2012 15:00 Pastorační centrum

KARNEVAL pro děti.

22.2. 2012 18:00 Pastorační centrum

POPELEČNÍ STŘEDA - slavení eucharistie s udělováním popelce.

28.2. 2012 19:30 Pastorační centrum

ZIMNÍ SEMINÁŘ na téma "JAK PRACOVAT S VINOU? - Vina jak šance k proměně." / 1. setkání: ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ (P. Mgr. Petr Blecha OCD).

6.3. 2012 19:30 Pastorační centrum

ZIMNÍ SEMINÁŘ  - 2. setkání: STÍNY MINULOSTI /Jak uzdravit paměť národa? (Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů).

23.3. 2012 19:30 Pastorační centrum

MODLITBY MATEK - přednáška Růženy Fialové.

24.3. 2012 15:00 Kostel Dobříš

Brigáda na úklid kostela.

26.3. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování - slavení eucharistie.

2.4. 2012 17:00 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi.

8.4. 2012 10:30 Pastorační centrum

... DO MRAKŮ / malba /Zuzana Hutňanová - vernisáž výstavy a agape.

11.4. 2012 19:30 Pastorační centrum

ČESKÁ ŠKOLA V SRDCI AFRIKY - povídání s manželi Böhmovými z org. SIRIRI, kteří se v roce 2011 účastnili unikátního projektu pomoci ve Středoafrické republice.

17.4. 2012 21:00 Pastorační centrum

Slavení eucharistie (nejen pro rodiče).

25.4. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? - nad otázkami související s mariánským kultem se budou  zamýšlet P. Karel Satoria a P. Petr Blecha. Seminář (celkem 4 přednášky) bude probíhat každou středu od 25. 4. do 16. 5. 2012 od 19.30.

2.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? (seminář 2/4) - Nad otázkou mariánské úcty se bude zamýšlet P. Petr Blecha.

5.5. 2012 17:00 Pastorační centrum

Zahájení výstavy Aleny Laufrové  TAK TROCHU DENÍK /pastely/. Výstava potrvá do 27. 5.

6.5. 2012 10:10 Pastorační centrum

Agape po nedělní Eucharistii.

9.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? (seminář 3/4) - Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se zamýšlí P. Karel Satoria.

15.5. 2012 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

15.5. 2012 21:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie (zejména pro rodiče).

16.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

CO S MARIÍ? (seminář 4/4) - Nad otázkami souvisejícími s mariánským kultem se bude zamýšlet P. Karel Satoria.

17.5. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení Eucharistie.

29.5. 2012 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

1.6. 2012 19:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ: 19.00 Děti vám to řeknou, 20.00 KOSTEL - hudební pásmo s meditací a s modlitbou pro město, 21.00 pohled z kůru a varhany zblízka, 22.00 malá kostelní hudba.
Výstava ŽIVOT FARNOSTI (2001-2011). 

2.6. 2012 16:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy S úsměvem na rtech a s tužkou v ústech / Pavel Hejhal/obrázky malované ústy.

 

5.6. 2012 20:00 Pastorační centrum

ADORAČNÍ VEČER - slovo k meditaci (Karel Satoria) a chvíle pro modlitbu.

6.6. 2012 19:30 Pastorační centrum

Přednáška KELTOVÉ V ČECHÁCH (archeolog Tomáš Polišenský).

15.6. 2012 18:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Poutní mše (ke Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova).

21.6. 2012 15:00 Pastorační centrum

Odpoledne pro děti na závěr školního roku: slavení Eucharistie, hry a soutěže, táborák (do 18.00).

24.6. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie  - s rockovou hudbou (hořovická kapela). Po mši agapé na závěr pastoračního roku (v Pastoračním centru sv. Tomáše).

15.8. 2012 18:00 Pastorační centrum

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - slavení Eucharistie.

19.8. 2012 10:45 Budínek

Poutní Eucharistie. (Nebude mše ve Svatém Poli).

19.8. 2012 14:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní bohoslužba.

7.9. 2012 19:30 Pastorační centrum

DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ: vernisáž výstavy FOTO (V) ZÁŘÍ / Pavel Rejsek. Poté následuje společenský večer farností.

9.9. 2012 19:00 Evangelický kostel Dobříš

DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ: koncert folkové skupiny PRANIC.

28.9. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa.

1.11. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - Slavení Eucharistie.

2.11. 2012 18:00 Kostel Dobříš

Památka zemřelých - Slavení Eucharistie.

4.11. 2012 15:01 Pastorační centrum

Setkání "Odpadlíků".

9.11. 2012 19:30 Pastorační centrum

P. František Z. Horák, O.Carm.: Jako Pán odpustil vám, odpuštějte i vy. (Přednáška: co je odpuštění, mylné představy o tom, co je odpuštění, praktické kroky - jak k odpuštění dojít).

13.11. 2012 18:00 Pastorační centrum

Svátek sv. Anežky České - slavení Eucharistie.

16.11. 2012 17:00 Pastorační centrum

Setkání "spolčo".

19.11. 2012 9:00 kostel Svaté Pole

Slavení Eucharistie a "pěkná hodinka".

5.12. 2012 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

8.12. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie  (ke slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu).

15.12. 2012 9:00 Kostel Dobříš

Předvánoční úklid kostela - brigáda.

26.12. 2012 16:00 Kostel Dobříš

ŽIVÝ BETLÉM a zpívání u jesliček. Putování od kostela Nejsvětější Trojice k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše.

3.2. 2013 15:00 Pastorační centrum

KARNEVAL pro děti.

9.2. 2013 8:30 Pastorační centrum

Den nemocných (akce pořádaná ve spolupráci s Farní charitou). Setkání pro starší a nemocné: od 8.30 možnost svátosti smíření, v 9.30 slavení Eucharistie s udílením svátosti nemocných, poté společné posezení s pohoštěním (cca do 12.00).

13.2. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa (začátek postní doby). Slavení Eucharistie s udílením popelce.

20.3. 2013 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba

23.3. 2013 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda - předvelikonoční úklid kostela.

8.4. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.

9.4. 2013 19:30 Pastorační centrum

Seminář Starej se o sebe VI. - pro skupinu OPEN (otevřeno pro nově příchozí). Seminář o tom, jak prakticky žít víru.

4.5. 2013 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET na Budeč, Okoř a do kláštera ve Slaném. Odjezd autobusu je od kostela v Dobříši v 8.30.

9.5. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení Eucharistie.

18.5. 2013 20:00 Kostel Dobříš

VEČER MODLITBY - vigilie před slavností Seslání Ducha Svatého.

22.5. 2013 19:30 Pastorační centrum

Viry ve 21. století (přednáška). Jaké virové choroby nás mohou ohrozit v blízké budoucnosti? Co proti nim může věda a medicína dělat? Je očkování účinné? - Na tyto a podobné otázky odpoví doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

24.5. 2013 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ. Program najdete zde.

9.6. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby / soubor CODEX TEMPORIS. Zazní díla T. Tallise, Arcadelta, C. Monteverdiho, M. Červenky a dalších.

16.6. 2013 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie a první svaté přijímání dětí.

5.7. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 1 150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. V 18.00 bude slavena Eucharistie v kostele v Dobříši.

27.9. 2013 19:30 Pastorační centrum

Zahájení festivalu Dobříšské záření 2013: vernisáž výstavy OBRAZY DNEŠKA/ fotografie/ Karolína Laštovková. Po otevření výstavy následuje společenský večer.

30.9. 2013 9:00 kostel Dlouhá Lhota

Slavení Eucharistie a "pěkná hodinka".

3.10. 2013 19:30 Pastorační centrum

Dobříšské záření: večer s hostem panem Oldřichem Průšou na téma "Dobříš - město na zlaté stezce".

20.10. 2013 12:30 kostel Rosovice

Slavnostní Eucharistie v rámci oslav 100 let kostela sv. Petra a Pavla v Rosovicích.

1.11. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.

17.11. 2013 10:15 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "Blahoslavení" - fotky a výtvarné práce klientů občanského sdružení Paprskovec. Výstava bude otevřena do 5. 12.

18.11. 2013 9:00 kostel Svaté Pole

Slavení Eucharistie a "pěkná hodinka".

21.11. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář "Chtěl bych, ale"... aneb o síle a slabosti naší vůle. První setkání, přednáší P. Marek Orko Vácha. Spojeno s autogramiádou knížky "Život je sacra zajímavej".

28.11. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář: host P. Jan Houkal / 2. setkání.

1.12. 2013 15:00 Pastorační centrum

Beseda s P. Pavlem Budským a prezentace projektu na pomoc dětem v Ekvádoru (s promítáním a s ochutnávkou místní speciality). Při dopoledních bohoslužbách bude možnost zakoupením papírových andělíčků zaplatit dětem z misie školné a stravování.

3.12. 2013 6:30 Kostel Dobříš

Roráty - slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

4.12. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář; přednáší P. Karel Satoria /3. setkání/.

8.12. 2013 10:15 Pastorační centrum

Zahájení výstavy ke 100. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Rosovicích, poté agapé.

9.12. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

10.12. 2013 6:30 Kostel Dobříš

Roráty - slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

11.12. 2013 19:30 Pastorační centrum

Adventní seminář; přednáší P. Petr Blecha - čtvrté (poslední) setkání.

17.12. 2013 6:30 Kostel Dobříš

Roráty - slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

21.12. 2013 18:00 Kostel Dobříš

Koncert duchovní hudby. Komorní sbor českých muzikantů předvede skladby autorů: Monteverdi, Bach a dalších. Sbormistři Martin Červenka a Lukáš Marek. Vstupné dobrovolné.

23.12. 2013 14:30 Kostel Dobříš

Skauti předají světlo z Betléma. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v pastoračním centru.

28.12. 2013 16:00 Kostel Dobříš

Půjdem spolu do Betléma. Putování od kostela v Dobříši k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si společně zazpíváme známé koledy.

1.3. 2014 14:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie a poté oslava v Pastoračním centru sv. Tomáše k 50. narozeninám P. Petra Blechy.

2.3. 2014 10:00 Kostel Dobříš

Volby do pastorační rady. (Po skončení nedělní bohoslužby).

25.3. 2014 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.

9.4. 2014 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba.

6.5. 2014 9:00 Pastorační centrum

Seminář JAK ŘÍKAT "NE" (vede Mgr. O. Bárta a Mgr. K. Halfarová) - o komunikaci nejen mezi rodičem a dítětem. Seminář pořádá Farní charita Starý Knín od 9.00 do 13.00 v PCSvT.

17.5. 2014 8:30 Kostel Dobříš

Farní výlet do Brandýsa n. Labem a Staré Boleslavi. 

23.5. 2014 19:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ.

15.6. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nejsvětější Trojice - poutní Eucharistie.

22.6. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie a první svaté přijímání dětí.

28.6. 2014 15:30 Kostel Dobříš

Primiční slavení Eucharistie (Tomáš Filip Kábele).

29.6. 2014 12:00 kostel Rosovice

Poutní mše svatá - Slavnost sv. Petra a Pavla. (Tento den nebude obvyklá ranní mše v 7.30).

5.7. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - slavení Eucharistie.

26.7. 2014 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (s nedělní platností).

15.8. 2014 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

17.8. 2014 10:45 Budínek

Poutní Eucharistie u kapličky v Budínku. (Nebude mše ve Svatém Poli).

31.8. 2014 9:00 Kostel Dobříš

Při slavení Eucharistie bude žehnání školákům a studentům do nového školního roku.

31.8. 2014 10:30 Pastorační centrum

Agapé u příležitosti křtu a také otevření výstavy (K) VIDĚNÍ / fotografie Hany Rysové.

5.9. 2014 19:30 Pastorační centrum

Společenský večer katolické a evangelické farnosti k zahájení festivalu Dobříšské záření. (Slavení Eucharistie v 18.00 bude z toho důvodu výjimečně v kostele).

26.9. 2014 19:00 Evangelický kostel Dobříš

Festival Dobříšské záření: LABYRINT SVĚTA/ divadlo Víti Marčíka. Divadelní hra pro mládež a dospělé. Doporučené vstupné 90 Kč.

30.9. 2014 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

2.10. 2014 19:30 Pastorační centrum

Festival DZ: PŘÍBĚHY často víc než dramatické z neklidných částí světa. Večer s hostem reportérem a fotografem Janem Šibíkem, s promítáním. Vstupné dobrovolné.

5.10. 2014 10:30 Pastorační centrum

Festival DZ: derniéra výstavy (K) VIDĚNÍ/ fotografie Hany Rysové.

11.10. 2014 18:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Festival Dobříšské záření: koncert známého vokálně instrumentálního souboru LINHA SINGERS. Originálně interpretované lidové písně a soudobé i starší skladby vážné hudby. Vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a děti od 5 let 80 Kč, děti do 5 let zdarma. Předprodej vstupenek je v PCSvT, v Infocentru na náměstí a na zámku.

24.10. 2014 18:30 Kostel Dobříš

Zahájení výstavy VIZE A TUŠENÍ z výtvarných prací výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka.  Vernisáž začne v kostele v Dobříši (po skončení bohoslužby) a bude pokračovat v Pastoračním centru sv. Tomáše přednáškou na téma Úkol umění v lidském životě.

2.11. 2014 15:00 hřbitov

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ: v 15.00 na hřbitově v Dobříši a také v 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli. V Dlouhé Lhotě bude modlitba za zemřelé po skončení nedělní bohoslužby.

4.11. 2014 19:30 Pastorační centrum

Přednáškové setkání s biskupem Václavem Malým na téma "Potřebuje církev reformu?".

23.11. 2014 10:20 Pastorační centrum

Agapé po nedělní bohoslužbě a také u příležitosti křtu.

25.11. 2014 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

29.11. 2014 10:00 Pastorační centrum

Adventní jarmárek. (Pořádaný ve spolupráci s Rodinným centrem Dobříšek).

30.11. 2014 15:00 Pastorační centrum

Charitativní akce: Andělíček pro tebe. Prezentace misijního projektu na pomoc vesnickým dětem v Ekvádoru (školné, zdravotní péče, stravování) - s promítáním a s ochutnávkou ekvádorské kávy.

1.12. 2014 15:00 Pastorační centrum

Adventní setkání s těmi, kteří svou dobrovolnou prací přispívají k chodu farnosti.

7.12. 2014 16:00 Kostel Dobříš

Adventní koncert "Housle a varhany". Díla J.S. Bacha, A. Corelliho, G. F. Händela a dalších hrají Anna Vtípilová (housle) a Alfred Habermann (varhany).

13.12. 2014 14:30 Pastorační centrum

"Adventní zastavení" - duchovní obnova pro farnost (s P. Tomášem Kábele) a také příležitost ke svátosti smíření (k dispozici bude více kněží).

15.12. 2014 14:30 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne. Příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin.

20.12. 2014 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda - úklid kostela před Vánocemi.

23.12. 2014 14:30 Kostel Dobříš

Skauti předají světlo z Betléma. Po předání světla v kostele bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše do 17.30 hodin.

26.12. 2014 16:00 Kostel Dobříš

Půjdem spolu do Betléma. Putování od kostela (u zámku) k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si společně zazpíváme známé koledy.

4.1. 2015 17:00 Pastorační centrum

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT  (Dobříšský chrámový sbor). Na programu jsou koledy a vánoční zpěvy. Vstupné dobrovolné.

13.1. 2015 19:30 Pastorační centrum

EVOLUČNÍ PROCES CÍRKVE (přednáška). Hostem je Doc. Tomáš Machula Th.D., Ph.D., děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity.

16.1. 2015 18:00 Pastorační centrum

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

16.1. 2015 19:30 Pastorační centrum

SPOLEČENSKÝ VEČER katolické a evangelické farnosti.

20.1. 2015 19:45 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

25.1. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci".

26.1. 2015 9:00 Pastorační centrum

Od 25. ledna do 28. února se koná výstava fotografií Davida Hegera "MYŠLENKY - D 91 tam a zpět" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

27.1. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

30.1. 2015 20:00 Kulturní dům Dobříš

FARNÍ PLES - v Kulturním domě v Dobříši.

1.2. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé III"

1.2. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie k svátku "Uvedení Páně do chrámu" (Hromnice).

4.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

KURZ ALFA. Úvodní setkání: Jde v životě o víc?

6.2. 2015 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie (nejen mládež) a "Spolčo"

11.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 2. setkání na téma "Kdo je Ježíš?"

14.2. 2015 8:30 Pastorační centrum

Den nemocných (ve spolupráci s Farní Charitou). Program: od 8.30 příležitost ke svátosti smíření, 9.30 slavení Eucharistie s možností přijmout svátost nemocných, 11.00 posezení při kávě (do 12.00).

 

15.2. 2015 15:00 Pastorační centrum

MASOPUSTNÍ KARNEVAL pro děti.

17.2. 2015 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů

18.2. 2015 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA - slavení Eucharistie. Začátek postní doby.

18.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 3. setkání na téma: Proč Ježíš zemřel?

22.2. 2015 10:30 Pastorační centrum

Setkání se zástupci organizace Likvidace lepry. Prezident této organizace Dr. Vojtěch Eliáš představí jejich činnost a bude možnost finančně přispět na nemocné.

22.2. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci" - v PCSvT.
(Bude také setkání Manželů I v 15.00 a setkání Manželů II v 15.30 - v rodinách podle domluvy).

25.2. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 4. setkání na téma: Jak získat víru a jak si jí mohu být jistý?

1.3. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé III"

4.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz Alfa - 5. setkání na téma: Proč a jak číst Bibli?

8.3. 2015 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy Návrat k Bohu / křížová cesta - olej/ Josef Bolek.

8.3. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé II"

10.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "MYSLI NA MNE... A co je vlastně modlitba?" (1/4)
P. Vojtěch Kodet Th.D. : Modlitba jako brána a cesta.

11.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 6. setkání na téma "Proč a jak se modlit?"

15.3. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Manželé I"

18.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 7. setkání na téma "Jak nás Bůh vede?"

19.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?" (2/4). Cyklus zamyšlení nad modlitbou u příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie z Avily.
Karel Satoria: Od prosby k modlitbě.

21.3. 2015 9:00 Pastorační centrum

Kurz ALFA - společná sobota na téma "Duch svatý"

22.3. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci"

24.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?" (3/4). Cyklus zamyšlení nad modlitbou u příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie z Avily.
P. Vojtěch Kodet: Modlitba jako projev důvěry.

25.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - 9. setkání na téma "Jak odolat zlému?"

30.3. 2015 15:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. (K dispozici bude více kněží).

31.3. 2015 19:30 Pastorační centrum

Seminář "Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?" (4/4). Cyklus zamyšlení nad modlitbou u příležitosti 500. výročí narození sv. Terezie z Avily.
Kateřina Lachmanová: Překážky modlitebního života.

15.4. 2015 9:00 Pastorační centrum

Výstava Hedvábné obrazy/ Světlana Hart. Výstava potrvá do konce května.

26.4. 2015 10:10 Pastorační centrum

Agapé po nedělní bohoslužbě, kdy bude také možnost osobně se rozloučit s P. Petrem Blechou, který od 1. 5. odchází na jiné místo.

13.5. 2015 19:30 Pastorační centrum

CO VÁS ZAJÍMÁ? - Přednáškové a diskusní setkání s Karlem Satoriou o otázkách víry, volně navazující na kurz Alfa. Pro všechny zájemce.

16.5. 2015 10:00 Kostel Dobříš

Květinový den v kostele Nejsvětější Trojice (od 9.45 do 17.00 hodin).
Program: v 10.00 koncert komorní hudby (ZUŠ), v 10.45 svatební písně (Johana Böhmová-zpěv, Slávek Vtípil-varhany) a svatební zpěvy (Dobříšský chrámový sbor). V 16.00 varhanní hudba (Slávek Vtípil). Po celý den bude svatební květinová výzdoba. V kostele bude probíhat veřejná sbírka, kterou pořádá Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

16.5. 2015 16:00 Pastorační centrum

Duchovní obnova pro farnost na téma "Radost evangelia - Exhortace papeže Františka" (P. Stanislaw Góra).

22.5. 2015 19:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy Krajiny Nového Zélandu / fotografie Miloše Berana a Noemi Trojanové. Swingové a jiné evergreeny zahrají Ing. Eda Palata (saxofon) a Ing. Pavel Fikar (klávesy).

29.5. 2015 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ.  
Srdečně Vás zveme na celostátní Noc kostelů, která bude probíhat také v našem kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši (u zámku). V programu (od 19 do 22 hodin) zazní koncert hudební skupiny Vrásky z lásky, dozvíte se různé zajímavosti o kostele a o jeho významu v různých etapách lidského života, uslyšíte krásný zpěv chrámového sboru, budete si moci prohlédnout zblízka varhany a uslyšet, jak krásně znějí, a na závěr si můžete vychutnat atmosféru kostela v tiché meditaci při svíčkách. Srdečně zveme všechny - i ty, kteří by chtěli přijít jen na chvilku.

 

31.5. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nejsvětější Trojice - poutní Eucharistie v kostele v Dobříši a první svaté přijímání dětí.

10.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

CO VÁS ZAJÍMÁ? - přednáškové a diskusní setkání. Nad otázkami souvisejícími s křesťanskou vírou se bude zamýšlet P. Karel Satoria.

13.6. 2015 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ POUŤ , která měla být do Jablonného a do Lemberka, SE RUŠÍ pro malý počet zájemců.

16.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

17.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

NEPÁL duben 2015. Vyprávění manželů Váňových o nečekaných dramatických událostech, které je zastihly při turistické dovolené v Nepálu.

21.6. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé I.

21.6. 2015 15:00 podle domluvy

Setkání skupiny Odpadlíci.

25.6. 2015 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku: v 15.00 bohoslužba slova s P. Karlem, po ní hry a soutěže, na závěr opékání buřtů u ohně na zahradě PCSvT.

26.6. 2015 0:00 podle domluvy

INDIÁNI od 26. 6. do 6. 7.

29.6. 2015 19:30 Pastorační centrum

KRAJINY NOVÉHO ZÉLANDU - večer vyprávění Noemi Trojanové a Miloše Berana na závěr stejnojmenné výstavy fotografií; s promítáním.

8.7. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? - přednáškové a diskuzní setkání. Nad otázkami, které klade naše víra, se zamýšlí P. Karel Satoria.

25.7. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s nedělní liturgií (26.7.)

12.8. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? Přednáškové a diskuzní setkání. Nad otázkami, které klade naše víra, se zamýšlí P. Karel Satoria.

15.8. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (slavnost Nanebevzetí Panny Marie).

16.8. 2015 10:45 Budínek

Poutní slavení Eucharistie. (Tento den nebude mše ve Svatém Poli).

16.8. 2015 14:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní bohoslužba slova.

4.9. 2015 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie (nejen) pro mládež.

6.9. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Žehnání školákům a studentům bude při slavení Eucharistie v 9.00 v kostele Nejsvětější Trojice. Děti si mohou přinést školní brašny či jiné školní pomůcky.

6.9. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III

9.9. 2015 19:30 Pastorační centrum

"CO VÁS ZAJÍMÁ?" - přednáškové a diskusní setkání. Nad otázkami křesťanské víry se bude zamýšlet P. Karel Satoria, autor knížky "Život je sacra zajímavej".

11.9. 2015 19:00 Pastorační centrum

Kulturní festival Dobříšské záření: Vernisáž výstavy MALOVANÝ ROK v provedení radostných malířek pod vedením Zuzky Hutňanové. Následuje společenský večer farností (ČCE A ŘK).

22.9. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

25.9. 2015 19:30 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Kulturní festival Dobříšské záření: GINEVRA (koncert)
Známá příbramská hudební skupina v dobových kostýmech zpívá a hraje smutné balady, veselé kramářské písničky, chorály i skladby k zamyšlení. Vstupné 150 Kč, děti do 15 let 80 Kč.

29.9. 2015 19:30 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

2.10. 2015 19:00 Kostel Dobříš

Kulturní festival Dobříšské záření: koncert "Pocta Janu Husovi", zpěvy husitských Čech. Zpívá vokální soubor GONTRASSEK pod vedením Mgr. Jana Bati, Ph.D. Vstupné dobrovolné.

4.10. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

8.10. 2015 19:30 Pastorační centrum

Festival DZ: večer s hostem. Setkání s psychoterapeutkou a spisovatelkou PhDr. Helenou Peterovou nad tématem "Co je utrpení?". Vstupné dobrovolné.

11.10. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé II.

11.10. 2015 17:00 Evangelický kostel Dobříš

Kulturní festival Dobříšské záření: divadelní představení MISTÉRIA BUFFA Divadla Víti Marčíka. Scénář Dario Fo a Vítězslav Marčík, režíruje a hraje Vítězslav Marčík. Vstupné 70 Kč.

14.10. 2015 19:30 Pastorační centrum

CO VÁS ZAJÍMÁ? - přednáškové a diskusní setkání. Nad otázkami naší víry se zamýšlí P. Karel Satoria.

16.10. 2015 19:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny mládeže "Okouni".

18.10. 2015 9:00 Kostel Dobříš

MISIJNÍ NEDĚLE. Finanční sbírka na misie. Papež František vybízí: DARUJTE SVŮJ JEDNODENNÍ VÝDĚLEK NA MISIE!
Můžete také upéct "misijní" koláč a přinést s sebou, výtěžek z prodeje bude přidán ke sbírce.

18.10. 2015 17:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy k 25. výročí založení dobříšského dívčího skautského oddílu Minnehhaha. Soutěž o nejnápaditější koláč!

20.10. 2015 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

23.10. 2015 19:00 Pastorační centrum

Víkendová duchovní akce pro skupinu mládeže OKOUNI (od 23. do 25.10.)

25.10. 2015 10:00 Pastorační centrum

V Dobříši po skončení nedělní bohoslužby (po 10. hodině) zveme na agapé (setkání při čaji) - v Pastoračním centru sv. Tomáše. Prosíme o sladký či slaný příspěvek na společný stůl.

25.10. 2015 16:00 Kostel Dobříš

Koncert: Smíšený komorní sbor LAETITIA pod uměleckým vedením Mgr. Romana Michálka Ph.D. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu je určen pro obnovu varhan.

1.11. 2015 14:00 kostel Svaté Pole

Modlitba za zemřelé.

1.11. 2015 15:00 hřbitov Dobříš

Modlitba za zemřelé.

2.11. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (vzpomínka na zemřelé).

14.11. 2015 16:00 Pastorační centrum

Kruhové tance s Evou Fenclovou (od 16 do 18 h)

15.11. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé I.

18.11. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? - diskusní setkání. Nad vašimi otázkami z oblasti křesťanské víry se bude zamýšlet P. Karel Satoria.

22.11. 2015 10:15 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy POUTNÍCIvýtvarné práce dětí z kroužku Barvička, a také setkání při čaji v rámci agapé (po bohoslužbě v Dobříši).

22.11. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Odpadlíci.

28.11. 2015 10:00 Pastorační centrum

Adventní jarmárek (pořádá RC Dobříšek).

30.11. 2015 15:00 Pastorační centrum

Adventní poděkování těm, kteří věnují svůj volný čas službě pro farnost - v 15.00 a v 19.00.

1.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie se zpěvem rorátů.

1.12. 2015 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

6.12. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

6.12. 2015 17:00 Kostel Dobříš

ADVENTNÍ KONCERT: skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Valentiniho, A. Vivaldiho v podání Anny Vtípilové (housle), Magdaleny Vtípilové (violoncello) a Alfreda Habermanna (varhany).

8.12. 2015 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

9.12. 2015 19:30 Pastorační centrum

Co vás zajímá? - zamyšlení na téma Advent a Vánoce (P. Karel Satoria).

11.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s rorátními zpěvy.

13.12. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Andělíček pro tebe (charitativní akce): Po skončení bohoslužby (v každé obci) bude možnost koupí papírového andělíčka finančně přispět na projekt pomoci dětem z chudých rodin v Ekvádoru. V 15.00 P. Pavel Budský představí projekt v Pastoračním centru sv. Tomáše.

13.12. 2015 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé II.

13.12. 2015 17:00 Kostel Dobříš

ADVENTNÍ KONCERT: adventní zpěvy různých období v podání Dobříšského chrámového sboru pod vedením Mgr. Petry Šimkové a skladby v přednesu žáků ZUŠ Dobříš. Vstupné doborovolné. Výtěžek je určen na obnovu varhan.

14.12. 2015 13:00 Pastorační centrum

Setkání pro seniory s možností svátosti smíření. Od 13.00 bude společná příprava, pak pro zájemce individuální zpověď (do 16.00). Od 14.00 bude setkání při čaji.

15.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie se zpěvy rorátů.

19.12. 2015 9:30 Kostel Dobříš

Brigáda - předvánoční úklid kostela.

20.12. 2015 9:00 Kostel Dobříš

Sbírka na opravu varhan v dobříšském kostele.

20.12. 2015 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé I.

20.12. 2015 17:00 Kostel Dobříš

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT - adventní a vánoční písně pěveckého souboru Codex Temporis.

21.12. 2015 16:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - od 16.00 příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin (s účastí dalších kněží). Prosíme zájemce, kteří by chtěli přijít po 19. hodině, aby se předem telefonicky domluvili.

22.12. 2015 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie se zpěvy rorátů.

23.12. 2015 14:30 Kostel Dobříš

SVĚTLO Z BETLÉMA. Ve 14.30 předání světla z Betléma v kostele v Dobříši. Poté bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše do 17.30 hodin.

27.12. 2015 16:00 Kostel Dobříš

"Pojďme spolu do Betléma" - putování s pastýři a anděly od kostela Nejsvětější Trojice k živým jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si zazpíváme známé koledy.

10.1. 2016 17:00 Pastorační centrum

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT . Vánoční písně v podání Dobříšského chrámového sboru.

17.1. 2016 15:00 podle domluvy

Setkání skupiny Manželé I.

17.1. 2016 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé II.

22.1. 2016 18:00 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba katolické a evangelické farnosti. Od 19.00 pak následuje společenský večer obou farností. Srdečně zveme.

24.1. 2016 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci".

31.1. 2016 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

2.2. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Svátek "Uvedení Pána do chrámu" (Hromnice) - slavení Eucharistie.

3.2. 2016 19:30 Pastorační centrum

POVOLÁNÍM ČLOVĚK. Beseda s autorem knížky P. Karlem Satoriou a autogramiáda.

6.2. 2016 9:00 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH pro starší a nemocné. Program: od 8.30 bude pro zájemce příležitost ke svátosti smíření. Od 9.30 bude slavení Eucharistie s možností přijmout svátost nemocných. Poté bude společenské setkání při kávě a čaji. Předpokládaný konec je ve 12.00. Den nemocných se koná ve spolupráci s Farní charitou.

7.2. 2016 15:00 Pastorační centrum

Karneval pro děti.

9.2. 2016 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

10.2. 2016 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA, začátek postní doby. Slavení Eucharistie s udílením popelce.

13.2. 2016 18:00 Pastorační centrum

SKALECKÉ PODZEMÍ. Zahájení výstavy fotografií Miroslava Zelenky s odborným výkladem Igora Gajduška. Zajímavé fotografie z bývalého železnorudného dolu Skalka u Mníšku pod Brdy.

28.2. 2016 15:00 Pastorační centrum

Setkání skupiny "Odpadlíci".

1.3. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáškový cyklus ROK MILOSRDENSTVÍ. Úvodní přednáška / P. Karel Satoria.

6.3. 2016 15:30 Pastorační centrum

Setkání skupiny Manželé III.

8.3. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáškový cyklus ROK MILOSRDENSTVÍ / P. Stanislaw Góra.

13.3. 2016 10:15 Pastorační centrum

Agapé a vernisáž výstavy Maj se mnou kříž.../malba a grafika/ Zuzana Hutňanová. 

15.3. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáškový cyklus ROK MILOSRDENSTVÍ / s. Angelika Pintířová.

19.3. 2016 9:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Josefa.

19.3. 2016 10:00 Kostel Dobříš

Brigáda - úklid kostela před Velikonocemi.

21.3. 2016 15:00 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne - příležitost ke svátosti smíření (s účastí dalších kněží) až do večerních hodin. Po 19.hodině po předchozí domluvě s P. Karlem.

25.3. 2016 15:00 Kostel Dobříš

KŘÍŽOVÁ CESTA  (pobožnost - s P. Karlem).

28.3. 2016 12:00 Pastorační centrum

Velikonoční piknik (mládež).

12.4. 2016 19:30 Pastorační centrum

Přednáška k cyklu Rok milosrdenství: Hospice a umění doprovázet /MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospiců v ČR, spisovatelka a publicistka.

17.4. 2016 10:15 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "POvěZ na hŘEbík toTO"/ Mirek Salcman/malba na dřevě s autorskými texty.

8.5. 2016 15:00 Kostel Dobříš

VISITATIO SEPULCHRI - chorální velikonoční liturgická hra o třech Mariích ze 14. století. Účinkují sestry benediktinky z Bílé Hory, účastníci chorálního workshopu vedeného Janou Vozkovou a hosté. Představení se koná v rámci přednáškového cyklu AV ČR k 700. výročí narození Karla IV.

14.5. 2016 7:45 Kostel Dobříš

Farní výlet do kláštera Teplá a do Mariánských Lázní. Sraz v 7.45, odjezd autobusu od kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši v 8.00 hodin.

18.5. 2016 9:15 Pastorační centrum

Od 18. 5. výstava dětských prací z výtvarného kroužku RC Dobříšek (pod vedením Zuzany Hutňanové).

22.5. 2016 9:00 Kostel Dobříš

První svaté přijímání: Při nedělní bohoslužbě v Dobříši pět dětí z našeho farního společenství poprvé přijme Eucharistii.

Zároveň také FARNÍ DEN - celodenní společná oslava farnosti.

27.5. 2016 15:34 Pastorační centrum

Víkendová duchovní obnova v klášteře u Poličan. 

2.6. 2016 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku (vše v Pastoračním centru sv. Tomáše): od 14.00 příležitost ke svátosti smíření před prázdninami, v 15.00 bohoslužba slova s P. Karlem, poté hry a soutěže na hřišti a na zahradě PCSvT, od 16.30 opékání buřtů. Předpokládaný konec v 17.30.

2.6. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - slavení Eucharistie.

5.6. 2016 0:00 Svatá Hora

Pouť na Svatou Horu - otevření jubilejní brány k Roku milosrdenství. Slavení Eucharistie v 9.00 celebruje Dominik Duka, arcibiskup pražský. Z toho důvodu nebudou ve farnostech Dobříš a Svaté Pole nedělní bohoslužby. Pro ty, kteří se nemohou pouti zúčastnit, bude mše svatá s nedělní liturgií v sobotu 4. 6. v 18.00 v kostele v Dobříši.

10.6. 2016 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ - mezinárodní akce. Program od 19.00 do 22.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

26.6. 2016 12:32 kostel Rosovice

Poutní mše (sv. Petra a Pavla).

15.8. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Slavení Eucharistie.

5.9. 2016 10:00 Pastorační centrum

Dobříšské záření 2016: Výstava "Dobříšské záření na plakátech Fanči Vandasové" - výstava v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši bude ukončena dernisáží a společenským večerem v pátek 21. října.

10.9. 2016 17:00 Kostel Dobříš

Koncert renesanční a barokní hudby v podání Komorního souboru zobcových fléten TIBIA PRAGENSIS. Vstupné je dobrovolné a bude použito na obnovu dobříšských varhan.

10.9. 2016 20:00 Evangelický kostel Dobříš

Dobříšské záření 2016: Pantomima "Sama sebou"/ Michaela Doláková. Pohybové a hudební představení, autorská hudba Karolina Šustová. Vstupné 100 Kč.

18.9. 2016 10:00 Pastorační centrum

Po skončení nedělní bohoslužby v Dobříši (od 9.00), kterou bude mít P. Stanislaw Góra, zveme na agapé do pastoračního centra.

20.9. 2016 19:30 Pastorační centrum

Zasedání pastorační rady.

1.10. 2016 13:00 Pastorační centrum

Zpíváme pro Boha. Akce pro veřejnost, kterou pořádá křesťanské mimodobříšské společenství.

5.10. 2016 15:00 sportovní hala

Účast farnosti na akci města na téma "Zdravý životní styl".

12.10. 2016 19:00 Pastorační centrum

UŽ JSTE TO ČETLI? - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. První setkání v cyklus přednáškových večerů - každý lichý týden ve středu od 19.00 v PCSvT.

19.10. 2016 19:30 Pastorační centrum

SRÍ LANKA - večer povídání s Mgr. Petrem Váňou o jeho zážitcích z letošní návštěvy tohoto ostrova (s promítáním). Vstupné dobrovolné.

21.10. 2016 19:00 Pastorační centrum

Dernisáž výstavy "Dobříšské záření naplakátech Fanči Vandasové" a společenský večer.

23.10. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Koncert A. Dvořák - Lužanská mše. Vystoupí Příbramská filharmonie a Smíšený komorní pěvecký sbor Dr. Vl. Vepřeka. Výtěžek bude věnován na obnovu dobříšských varhan.

26.10. 2016 19:00 Pastorační centrum

UŽ JSTE TO ČETLI? - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. Druhé setkání přednáškového cyklu. (Vždy v liché týdny ve středu od 19.00 v PCSvT).

28.10. 2016 19:00 Kostel Dobříš

MODLITBA PRO MĚSTO - zpívané chvály a prosby za všechny obyvatele Dobříše a okolí.

30.10. 2016 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy Jihočeská krajina a Pošumaví/ malba/Petr Ettler/ a agapé.

30.10. 2016 15:00 hřbitov

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ - na hřtitově v Dobříši a také od 15.00 Modlitba za zemřelé na hřbitově ve Svatém Poli.

1.11. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.

20.11. 2016 16:00 Evangelický kostel Dobříš

V rámci festivalu Dobříšské záření: Koncert Trigonum musicum po francouzsku. Vysoupí Lydie Hartelová (harfa), David Prosek (hoboj), Jan Keller (violoncello). Vstupné 100 Kč, sponzorské 150 Kč.

26.11. 2016 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert pro obnovu dobříšských varhan Komorní orchestr Akademie věd Praha s programem: F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart a další.

27.11. 2016 10:30 Pastorační centrum

"Betlémskou pěšinkou" - vernisáž výstavy kroužku Barvička a agapé.

28.11. 2016 15:00 Pastorační centrum

ADVENTNÍ SETKÁNÍ s těmi, kdo ve farnosti vykonávají dobrovolnickou práci: od 15.00 a také od 19.00. (Jen pro pozvané).

29.11. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

30.11. 2016 19:30 Pastorační centrum

Autorské čtení Ludmily Křivancové z její druhé knížky "Mixér".

4.12. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Koncert STAROČESKÉ RORÁTY  - české adventní zpěvy převážně ze 16. století v podání Dobříšského chrámového sboru, varhanní doprovod Lucie Klára Toth.

6.12. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními zpěvy.

6.12. 2016 18:00 Evangelický kostel Dobříš

Ekumenická bohoslužba slova k ukončení Roku milosrdenství.

7.12. 2016 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie (vigilie) ke slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie (8. 12.).

7.12. 2016 19:00 Pastorační centrum

"Už jste to četli?" - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. Vstup volný.

11.12. 2016 17:00 Kostel Dobříš

Koncert pěveckého chrámového sboru CODEX TEPORIS z Příbrami: ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PÍSNĚ. Vstupné dobrovolné na podporu dobříšských varhan.

12.12. 2016 15:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi (s účastí více kněží). Po 19.00 se prosím domlouvejte předem (telefonicky).

13.12. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

18.12. 2016 15:00 Kostel Dobříš

VÁNOČNÍ HRA anebo o tom slavném narození. Inscenace T. Vůjtka v podání dětského divadelního souboru Kakadýlko z Dobřichovic a orchestru LES při ZUŠ Řevnice. Vstupné dobrovolné je určeno na podporu dobříšských varhan.

20.12. 2016 6:30 Kostel Dobříš

RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními zpěvy.

23.12. 2016 14:30 Kostel Dobříš

BETLÉMSKÉ SVĚTLO. V 14.30 skauti předají v kostele světlo z Betléma. Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním centru sv. Tomáše.

26.12. 2016 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. Putování od kostela v Dobříši k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše - za zpěvu koled a vánočního vyprávění anděla, pastýřů a tří mudrců.

6.1. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zjevení Pána (Tří králů). Slavení Eucharistie.

6.1. 2017 19:00 Pastorační centrum

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Koledy a vánoční zpěvy v podání Dobříšského chrámového sboru. Vstupné dobrovolné.

20.1. 2017 18:00 Pastorační centrum

Od 18.00 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA a po ní bude následovat společenský večer farností (katolické i evangelické).

V rámci večera proběhne zahájení výstavy MIRO POGRAN/ ILUSTRACE.

23.1. 2017 14:00 Pastorační centrum

Do 12. 2. můžete zhlédnout výstavu Miro Pogran /Ilustrace - v hale Pastoračního centra sv. Tomáše.

24.1. 2017 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

2.2. 2017 18:00 kostel Rosovice

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (Hromnice). Slavení Eucharistie bude ráno v 8.30 v kapli Domova seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost) a večer od 18.00 v kostele v Rosovicích.

7.2. 2017 19:00 Pastorační centrum

EXOTEM NA TÉTO ZEMI. Setkání s Ladislavem Heryánem, autorem stejnojmenné knížky, beseda a autogramiáda.

11.2. 2017 8:30 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH pro starší a nemocné. Program: 8.30 příležitost ke svátosti smíření, 9.30 slavení Eucharistie a udělování svátosti nemocných, poté přátelské posezení s občerstvením. Předpokládané ukončení ve 12.00.

26.2. 2017 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy/ Žaneta Lásková. Výstava je spojena s veřejnou sbírkou na podporu organizace ADRA. Vernisáž se koná v rámci agapé (setkání po bohoslužbě).

1.3. 2017 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného půstu a začátek postní doby. Od 18.00 bude slavena Eucharistie s udílením popelce.

7.3. 2017 19:00 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA. Zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. (První přednáška, Karel Satoria). Na seminář není nutné se přihlašovat, vstup volný.

14.3. 2017 19:00 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA - zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. (Druhá přednáška). Na seminář není nutné se přihlašovat, vstup volný.

21.3. 2017 19:00 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA. Zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. (Třetí přednáška). Na seminář není nutné se přihlašovat, vstup volný.

28.3. 2017 19:30 Pastorační centrum

Seminář AMORIS LAETITIA. Zamyšlení nad apoštolskou exhortací papeže Františka o lásce v rodině. Poslední přednáška, hostem je Stanislaw Góra.

2.4. 2017 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "S vírou v srdci" - obrazy malířky a spisovatelky Evy Ovy. V r. 2014 vystavovala v kostele Maří Magdalény v poutním areálu Skalka u Mníšku pod Brdy.

2.5. 2017 10:00 Pastorační centrum

Dětská výtvarná výstava "Cesta kamene" bude ke zhlédnutí od 2. do 25. května v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vernisáž výstavy bude v úterý 9. května od 16.30. Výstavu pořádá výtvarná dílna pod vedením Zuzany Hutňanové.

13.5. 2017 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET do Chlumu sv. Máří a do Bečova nad Teplou. Odjezd v 7.30 od kostela v Dobříši, předpokládaný návrat po 19. hodině. (Jen pro přihlášené).

15.5. 2017 19:00 Pastorační centrum

TAJEMSTVÍ XIBALBY. Večer povídání s Danielem Hutňanem o zatopeném mayském podsvětí v Mexiku.

28.5. 2017 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy VÝLETY výtvarného kroužku Barvička - v rámci agapé.

8.6. 2017 15:00 Pastorační centrum

Příležitost ke svátosti smíření pro děti, které již přistupují ke svátostem. (Pro prvokomunikanty bude svátost smíření od 14.00).

9.6. 2017 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ (celostátní akce): 18.00 slavení Eucharistie, 19.00 Zahájení Noci kostelů (s ochutnávkou mešního vína, koncertem Codex temporis a dalším zajímavým programem.

11.6. 2017 9:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

FARNÍ DEN při příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice. V Dobříši v 9.00 poutní slavení Eucharistie, při níž patnáct dětí půjde poprvé ke svatému přijímání. Po skončení bohoslužby začne společná celodenní oslava slavnosti spojená také s loučením s našimi dosavadními duchovními.

11.6. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert k svátku Nejsvětější Trojice, účinkují Příbramská filharmonie a příbramské pěvecké sbory. Benefiční koncert na podporu obnovy dobříšských varhan. Vstupné dobrovolné.

15.6. 2017 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku: v 15.00 bohoslužba slova s P. Karlem, po ní hry a soutěže, opékání špekáčků (cca do 17.30).

18.6. 2017 9:00 Kostel Dobříš

Sbírka při nedělní bohoslužbě v Dobříši je určena na obnovu varhan.

20.6. 2017 20:00 Pastorační centrum

CHLAPY - duchovní večer mužů.

29.6. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Petra a Pavla - slavení Eucharistie.

2.7. 2017 12:30 kostel Rosovice

Poutní slavení Eucharistie - slavnost sv. Petra a Pavla. /Obvyklá ranní bohoslužba nebude/.

3.7. 2017 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie - svátek sv. Tomáše, patrona města Dobříše.

5.7. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost svatých Cyrila a Metoděje.

29.7. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s nedělní liturgií. (V souvislosti s poutní Eucharistií u kaple sv. Anny 30. 7.).

13.8. 2017 10:45 Budínek

Poutní slavení Eucharistie u kapličky v Budínku.  (V tento den nebude nedělní mše ve Svatém Poli).

15.8. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - slavení Eucharistie v kostele v Dobříši.

20.8. 2017 14:00 kaplička ve Staré Huti

Poutní bohoslužba slova. Po ní od 15.00 přátelské posezení s hudbou.

10.9. 2017 9:00 Kostel Dobříš

ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM. Děti velké i menší si mohou přinést na nedělní bohoslužbu svoje školní brašny, pomůcky, učebnice apod.

10.9. 2017 10:15 Pastorační centrum

Agapé (setkání při kávě po nedělní bohoslužbě).
Od 10. 30 následuje vernisáž
výstavy MEZI NEBEM A ZEMÍ/fotografie z peruánských And/Jiří Lindner.

12.9. 2017 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

17.9. 2017 9:00 Kostel Dobříš

Sbírka při bohoslužbě v Dobříši je určena na obnovu varhan.

20.9. 2017 19:30 Pastorační centrum

MEZI NEBEM A ZEMÍ - přednáškové setkání s Ing. Jiřím Lindnerem Ph.D., autorem stejnojmenné výstavy fotografií z peruánských And.

7.10. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert pro varhany s názvem ROMANTICKÝ VEČER /klavír, housle, zpěv/. Zazní díla J. Brahmse, A. Dvořáka, B. Bartóka, F. Chopina.

15.10. 2017 9:00 Kostel Dobříš

Při bohoslužbě bude sbírka na vytápění dobříškého kostela.

22.10. 2017 10:15 Pastorační centrum

Misijní neděle - sbírka na misie. Po skončení bohoslužby v Dobříši agapé v Pastoračním centru sv. Tomáše.

29.10. 2017 14:00 hřbitov

Modlitba za zemřelé:
od 14.00
na hřbitově ve Svatém Poli.
Od 15.00 na hřbitově v Dobříši.

1.11. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.

2.11. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Vzpomínka na zemřelé - slavení Eucharistie za zemřelé.

5.11. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert pro varhany - W.A. Mozart: Requiem v provedení Komorního orchestru Akademie Praha a Hornického pěveckého sboru Kladno.

8.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr. Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK, v Římě byl ceremoniářem Benedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. (1/3)

15.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr. Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK. V Římě byl ceremoniářem Benedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. (2/3)

22.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr.Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK v Praze. V Římě byl ceremoniářem Bnedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. ( 3/3)

26.11. 2017 10:45 kostel Svaté Pole

Slavení Eucharistie za účasti bp. Václava Malého a žehnání nově opraveného zvonu v kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli. Po skončení bohoslužby zveme na pohoštění. 

27.11. 2017 9:30 Pastorační centrum

Nová výstava fotografií - živé obrazy.

2.12. 2017 9:00 Pastorační centrum

"Příprava srdce na Vánoce" - adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou Th.D.

3.12. 2017 10:00 Pastorační centrum

Agapé - přátelské setkání po nedělní bohoslužbě při kávě a čaji.

5.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

10.12. 2017 0:00 všechny kostely ve farnosti

"Andělíček pro tebe" - možnost přispět do sbírky na projekt pomoci dětem v Ekvádoru (P. Pavel Budský).

12.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Bohoslužba s adventními rorátními zpěvy.

19.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

21.12. 2017 14:30 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne pro děti od 14.30 do 16.30.

23.12. 2017 14:30 kostel Dobříš a pastorační centrum

Betlémské světlo. Skauti předají betlémské světlo v kostele a poté bude přeneseno do Pastoračního centra sv. Tomáše. Možnost vyzvednout si betlémské světlo bude do 17.30 hodin. 

24.12. 2017 14:30 Kostel Dobříš

Setkání u jesliček - vánoční setkání (bohoslužba slova) pro děti.

26.12. 2017 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

"Pojďme spolu do Betléma" - putování od kostela v Dobříši k živým jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou se dozvíme vánoční příběh a u jesliček si děti mohou zazpívat známé koledy.

30.12. 2017 16:00 Kostel Dobříš

Koncert  "Již Slunce z Hvězdy vyšlo" - Soubor Ritornello Praha. A. Michna z Otradovic: Missa Super. Vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu varhan dobříšského kostela.

6.1. 2018 9:00 Kostel Dobříš

Svátek Zjevení Páně (Tří králů). Slavení Eucharistie s žehnáním kadidla, vody a křídy.

6.1. 2018 22:37 podle domluvy

TŘÍKRÁLOVÉ ŽEHNÁNÍ domovů. Od 6. do 13. ledna bude probíhat "tříkrálové žehnání" domů a bytů, resp. těch, kteří v nich bydlí (v Dobříši). Zájemci se mohou zapsat do seznamu v kostele (vzadu na lavici). 

7.1. 2018 17:00 Pastorační centrum

Tříkrálový koncert. V podání Dobříšského chrámového sboru zazní vánoční písně známé i méně známé. Vstupné dobrovolné.

14.1. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy NAŠI - výtvarné práce dětí z kroužku Barvička. Při vernisáži vystoupí kroužek Zpívánky.

16.1. 2018 20:00 Pastorační centrum

Duchovní večer mužů.

19.1. 2018 19:30 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba pořádaná společně evangelickou a katolickou farností. Po skončení bohoslužby bude následovat přátelské posezení se sklenkou vína.

30.1. 2018 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

2.2. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Svátek Uvedení Pána do chrámu (Hromnice). Slavení Eucharistie.

10.2. 2018 9:30 Pastorační centrum

Den nemocných: od 8.30 příležitost ke svátosti smíření, v 9.30 slavení Eucharistie s možností přijmout svátost nemocných, poté přátelské posezení s pohoštěním do 12.00.

11.2. 2018 10:30 Pastorační centrum

Likvidace lepry - beseda s představiteli Arcidiecézní charity Praha a s pracovníky organizace LL. Hosty budou P. Stanislaw Góra a Lubomír Hajas.

14.2. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Popeleční středa - začátek postní doby. Slavení Eucharistie s udílením popelce.

21.2. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (1/5). Cyklus pěti zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu od 21. 2. do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování).

24.2. 2018 9:00 Pastorační centrum

Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem. Od 9.00 do 12.00 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše. Vstup volný (bez přihlašování).

25.2. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy VYTRŽENO Z KONTEXTU  /papírové objekty/ Daniela Doubková.

28.2. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (2/5). Cyklus pěti zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu od 21. 2. do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování)

7.3. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (3/5). Cyklus zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování).

11.3. 2018 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert na obnovu varhan "THE BEST OF" / Jaroslav Svěcený a MAGISTRI - unikátní orchestr příčných fléten. Předprodej vstupenek je od 20. 2. v návštěvním centru zámku Dobříš, vstupné 250 Kč.

13.3. 2018 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady - není potvrzeno.

14.3. 2018 19:00 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (4/5). Cyklus zamyšlení nad SZ biblickými texty vždy následující postní neděle. Každou středu do 21. 3. Vstup volný (bez přihlašování).

18.3. 2018 15:00 za židovským hřbitovem na Dobříši

KŘÍŽOVÁ CESTA v přírodě - pro všechny (dospělé i děti). Délka cca 90 min, cesta vhodná i pro kočárky (2,3 km).

19.3. 2018 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Josefa.

21.3. 2018 19:01 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (5/5). Poslední zamyšlení nad SZ biblickými texty následující postní neděle. Vstup volný (bez přihlašování).

22.3. 2018 14:30 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne pro děti. Společné zahájení bohoslužbou slova pro děti.

26.3. 2018 14:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi (možnost až do pozdních večerních hodin). K dispozici bude více kněží.

8.4. 2018 10:30 Pastorační centrum

KRAJINOU SKAL A HOR /Jan Kovář/ fotografie z italských Dolomit a Českosaského Švýcarska. Výstava potrvá do 4. 5. 2018. 

8.4. 2018 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

POCTA TVŮRCŮM - koncert pro dobříšské varhany/soubory Canto Carso a Laetitia s díly Dvořáka, Janáčka, Martinů aj. Vstupné dobrovolné. 

9.4. 2018 18:00 Pastorační centrum

Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.

9.4. 2018 20:00 Pastorační centrum

POVÍDÁNÍ O NEPÁLU (s promítáním). O své zážitky z nedávné cesty do těchto krajin se podělí Edita a Honza Lachmanovi a Adam Böhm.

25.4. 2018 19:30 Pastorační centrum

INDONÉSIE - ZEMĚ OSTROVŮ / Bali, Jáva a korálové ostrovy Gili. O zážitky z cesty do této části světa se s námi podělí Mgr. Petr Váňa.  (S promítáním).

10.5. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Nanebevstoupení Pána - slavení Eucharistie.

13.5. 2018 10:00 Pastorační centrum

Zahájení výstavy MIRO POGRAN / malba, ilustrace, grafika. Poté agapé (přátelské setkání).

19.5. 2018 20:00 Pastorační centrum

SVATODUŠNÍ VIGILIE - večer modliteb před slavností Seslání Ducha Svatého: chvály, modlitba nad svatodušními biblickými texty, adorace před Eucharistií, zpěv a hudební doprovod kapela mládeže.

23.5. 2018 19:30 Pastorační centrum

Beseda s cestovatelem a polárníkem JARDOU PAVLÍČKEM, zakladatelem čs. antarktické základny Eco Nelson, autorem knihy "Člověk v drsné přírodě - průvodce přežitím", dobrodruhem, který přešel Grónsko a Aljašku a zúčastnil se řady dalších expedic.

25.5. 2018 20:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ - mezinárodní akce. 

27.5. 2018 10:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

Slavnost Nejsvětější Trojice - v Dobříši poutní slavení Eucharistie a první svaté přijímání.
FARNÍ DEN: Od 10.00 přátelské setkání (agapé) v PCSvT a na zahradě, se společným obědem - posezení až do odpoledních hodin.

8.6. 2018 19:00 Kostel Dobříš

KONCERT nejen DUCHOVNÍ HUDBY dětského pěveckého sboru z Aše SAšáci pod vedením Mgr. Alexandry Benešové. Vstupné dobrovolné - jako příspěvek na dopravu dětí. Sbor zazpívá také při mši v 18.00.

14.6. 2018 15:00 Pastorační centrum

Odpoledne pro děti na závěr školního roku: od 15.00 bohoslužba pro děti, po ní hry a soutěže, na závěr opékání špekáčků (do 17.30).

21.6. 2018 14:30 Pastorační centrum

Příležitost ke svátosti smíření pro děti před prázdninami. Na začátku společná modlitba s P. Angelem, poté individiální zpověď. Během zpovídání písničky na kytaru s Naďou K.

1.7. 2018 12:00 kostel Rosovice

Poutní slavení Eucharistie (slavnost sv. Petra a Pavla). Z toho důvodu bude bohoslužba ve Dlouhé Lhotě již od 7.30 hodin.

3.7. 2018 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie - svátek sv. Tomáše, patrona našeho města.

6.7. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Cyrila a Metoděje.

28.7. 2018 17:00 studánka u Trnové

"Svatá Anna na cestách" - poutní Eucharistie ke svátku sv. Anny (s nedělní liturgií) bude letos v lese u studánky na Trnové (https://mapy.cz/s/2QdzE). Místo je snadno dostupné pěšky i na kole (z okraje Dobříše 4 km). Autem se dá dojet až ke statku na Trnové, odtud je to cca 1,5 km.
V neděli 29. 7. pak budou bohoslužby ve všech kostelích jako obvykle.

 

9.9. 2018 9:00 Kostel Dobříš

Žehnání školákům a studentům - při nedělní bohoslužbě. Děti si mohou přinést školní pomůcky, aktovky apod.

9.9. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy KAŽDÁ KAPKA V MOŘI SE POČÍTÁ... Vybraná díla klientů denního stacionáře Stéblo o. s. Výstava potrvá do 11. října 2018.

9.9. 2018 19:00 Kostel Dobříš

Koncert HRAJE CELÁ RODINA /české smyčcové duo Lucie Sedláková Hůlová a Martina Sedlák a jejich děti Magdalena a Lukáš. Skladby J. Fialy, B. Martinů, A. Dvořáka a dalších. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu je určen na obnovu varhan.

11.9. 2018 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

20.9. 2018 14:00 Pastorační centrum

Pro děti - příležitost ke svátosti smíření.

23.9. 2018 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert pro varhany: vynikající univerzitní orchestr Imperial College Symphony Orchestra London předvede díla od J. Strausse, A. Dvořáka, M. Brucha. Vstupné dobrovolné.

1.10. 2018 9:00 kostel Dlouhá Lhota

"Pěkná hodinka" - bohoslužba za všechny obyvatele obce (živé i zemřelé) a společné setkání.

3.10. 2018 19:00 Pastorační centrum

TŘIKRÁT O MANŽELSTVÍ - pro začínající i pokročilé. První přednáškové setkání s Mons. doc. Alešem Opatrným Th.D. na téma "Manželské etapy: novomanželé - rodiče malých dětí - rodiče velkých dětí - opuštění manželé".

13.10. 2018 9:00 Pastorační centrum

Brigáda na úpravu zahrady u pastoračního centra. Přijít mohou všichni - mladí, starší, děti, pánové i dámy. Vezměte s sebou pracovní rukavice i svoje zahradní nářadí, pokud máte. Je potřeba strhat popínavé rostliny na plotech, vyplít, shrabat listí atd. Čím více nás bude, tím lépe. Odměnou bude nejen krásná zahrada, ale také společná práce v dobré partě a navíc dobrá svačina.

14.10. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy OKOLO CEST/ Michaela Leglerová. Výstava obrazů - náměty přírody a Prahy zachycené převážně olejovými barvami.  - Po vernisáži agapé.

14.10. 2018 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert pro varhany. Komorní orchestr Akademia Praha: Kuchyňská revue. Skladby B. Martinů, V. Kaprálové a A. Dvořáka. Diriguje Pavel Hryzák. Vstupné dobrovolné.

17.10. 2018 19:00 Pastorační centrum

TŘIKRÁT O MANŽELSTVÍ - pro začínající i pokročilé. Druhé přednáškové setkání s Mons. doc. Alešem Opatrným Th.D. na téma "Manželství a rodina nebývá procházkou růžovým sadem. Život bez těžkostí je jen snem, ale těžkosti si nemusíme vyrábět".

21.10. 2018 9:00 Kostel Dobříš

Misijní neděle. Sbírka na misie.

27.10. 2018 12:00 Maková Hora

Farní pouť na Makovou Horu do kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, kde bude ve 12.00 slavení Eucharistie pro naše poutníky. Na místo je možné dostat se pěšky, na kole, autem (na parkoviště ve Smolotelích a pak pěšky nahoru anebo autem až nahoru ke kostelu).

31.10. 2018 19:00 Pastorační centrum

TŘIKRÁT O MANŽELSTVÍ - pro začínající i pokročilé. Třetí přednáškové setkání s Mons. Alešem Opatrným na téma "Křesťanské manželství a rodina ve světě, který smýšlí v mnohém jinak".

1.11. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.

4.11. 2018 9:00 Kostel Dobříš

Sbírka na vytápění kostela v zimním období. Přispět můžete také zasláním částky na účet farnosti.

4.11. 2018 14:30 hřbitov

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ: od 14.30 na hřbitově ve Svatém Poli a od 15.30 na hřbitově v Dobříši.

18.11. 2018 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert pro varhany: violoncellové DUO BRIKCIUS, sourozenci Anna a František. Na programu: Souperin, Martinů, Klein, Offenbach, Kosíková, Janáček. Vstupné dobrovolné - na obnovu varhan.

24.11. 2018 9:00 Kostel Dobříš

Předvánoční úklid kostela Nejsvětější Trojice. Srdečně zveme všechny farníky.

1.12. 2018 9:00 Pastorační centrum

Adventní duchovní obnova s biskupem Karlem Herbstem od 9 do 12 hodin. Od 12.00 bude pak slavení Eucharistie (též v PCSvT).

2.12. 2018 10:00 Pastorační centrum

Charitativní akce "Marys Meals" - představení činnosti tohoto hnutí a možnost podpořit strádající děti v Africe i jinde.

8.12. 2018 14:00 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9.12. 2018 17:00 Kostel Dobříš

Adventní koncert Dobříšského chrámového sboru - adventní zpěvy starodávné i novodobé. Na varhany doprovází MUDr. Jan Šimek. Výtěžek z koncertu je určen na obnovu varhan. Vstupné je dobrovolné.

17.12. 2018 15:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE. Příležitost ke svátosti smíření - až do pozdních večerních hodin. Bude zpovídat více kněží.

19.12. 2018 17:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "Půjdem spolu...", výtvarné práce dětí z tvořivého kurzu Daniely a Mira.

23.12. 2018 14:30 kostel Dobříš a pastorační centrum

BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete vyzvednout od 14.30 do 15.00 v kostele (u zámku), kde bude slavnostní předání. Od 15.00 do 17.30 bude další možnost v Pastoračním centru sv. Tomáše (Na Nábřeží 1650).

30.12. 2018 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

ŽIVÝ BETLÉM - putování od kostela v Dobříši k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou uslyšíme vánoční poselství a zazpíváme si známé koledy.

6.1. 2019 17:00 Pastorační centrum

Tříkrálový koncert - Dobříšský chrámový sbor pod vedením Mgr. Petry Šimkové.

18.1. 2019 18:00 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba a společenský večer s evangelickou farností.

29.1. 2019 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

9.2. 2019 9:00 Pastorační centrum

Den nemocných

23.2. 2019 17:00 Pastorační centrum

Výstava NEBESKÉ POHLEDY NA STŘEDNÍ ČECHY - fotografie Jiřího Jirouška. Při zahájení výstavy beseda s autorem fotografií (s promítáním snímků nejen ze středních Čech), které pořizuje při svém létání na motorovém paraglidu. Výstava potrvá do konce března. 

24.2. 2019 10:00 Pastorační centrum

Agapé - setkání při kávě po bohoslužbě.

6.3. 2019 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA - začátek postní doby. Slavení Eucharistie s udílením popelce.

17.3. 2019 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

VÍTÁNÍ JARA - benefiční koncert na obnovu dobříšských varhan. Vystoupí dechové kvinteto TIFERET ENSEMBL. Vstupné dobrovolné.

19.3. 2019 18:30 Pastorační centrum

Slavnost sv. Josefa - slavení Eucharistie.

20.3. 2019 19:00 Pastorační centrum

NAUČ NÁS POČÍTAT NAŠE DNY 1/3 - Postní seminář s Kateřinou Lachmanovou Th.D. Každou středu od 20. 3. do 3. 4. (celkem tři večery). Vstup volný

27.3. 2019 19:00 Pastorační centrum

NAUČ NÁS POČÍTAT NAŠE DNY  2/3 - postní seminář s Kateřinou Lachmanovou Th.D.

29.3. 2019 20:00 Pastorační centrum

"24hodin pro Pána" - možnost adorace a modlitby od pátku 29. 3. od 20.00 do soboty 30.3. do 20.00. V sobotu příležitost ke svátosti smíření.

3.4. 2019 19:00 Pastorační centrum

NAUČ NÁS POČÍTAT NAŠE DNY  3/3 - postní seminář s Kateřinou Lachmanovou Th.D. Téma: Tajemství kříže a naše naděje.

6.4. 2019 9:00 Pastorační centrum

BRIGÁDA na úpravu svahu nad sportovním hřištěm (u pastoračního centra). S sebou zahradní pracovní nástroje a ochranné rukavice.

7.4. 2019 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy KRAJINA S MODRÝM POLEM/malba, keramika/ Zuzana Hutňanová - v rámci agapé.

15.4. 2019 15:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. (Bude pozváno více kněží).

23.4. 2019 17:30 Kostel Dobříš

Svátek sv. Vojtěcha - slavení Eucharistie.

23.4. 2019 18:30 Evangelický kostel Dobříš

Srdečně zveme na EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU do evangelického kostela. Po ní bude přátelské setkání na evangelické faře.

26.4. 2019 19:00 Pastorační centrum

Beseda s Jaroslavem Pavlíčkem a Jaromírem Štětinou na téma ČLOVĚK V BOJI S DRSNOU PŘÍRODOU, VÁLKOU A BYROKRATY.

6.5. 2019 9:00 Pastorační centrum

Výstava KRAJINOU DOBŘÍŠSKA /Zdeněk Pátek / olejomalba

8.5. 2019 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET - do Podsrpu u Strakonic a přes Vodňany do Lomce. Je ještě několik volných míst. Kontaktní tel. 702 284 256.

18.5. 2019 16:00 Kostel Dobříš

Ságy, tance, variace - KONCERT v rámci Dobříšských májových slavností. Vystoupí Anna Vtípilová /housle/, Rita Lyonsová/sopránová zobcová flétna, varhany/, Květoslav Vtípil /altová zobcová flétna, varhany/ se skladbami od autorů: T.Susato, D.Zipoli,J.Stanley a další. Vstupné dobrovolné.

24.5. 2019 19:00 kostel Svaté Pole

NOC KOSTELŮ v kostele Svaté Alžběty Uherské ve Svatém Poli  
Program: 19.00 zahájení, úvodní slovo kněze, prohlídka věže a různých zákoutí kostela, ochutnávka mešního vína,drobné občerstvení. Ukončení v cca 21.00.  

 

 

24.5. 2019 19:00 kostel Rosovice

NOC KOSTELŮ v kostele sv. Petra a Pavla v Rosovicích.
Program: malý koncert Jany Češpivové a Filipa Slavíka, vystoupení místního pěveckého sboru pod vedením Filipa Slavíka, povídání o historii kostela, duchovní slovo.

24.5. 2019 20:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Program: 20.00 vystoupení hudební skupiny Srdcaři, 
21.15- 22.00 volná prohlídka kostela.             

26.5. 2019 9:00 Kostel Dobříš

FARNÍ DEN: První svaté přijímání při bohoslužbě v Dobříši, poté celodenní oslava pro všechny - v Pastoračním centru sv. Tomáše a na zahradě PCSvT. (Slané a sladké příspěvky na společný stůl budou vítány.) 

1.6. 2019 15:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "JÁ+TY=SPOLU", kterou pořádá sdružení "Dej mi šanci", pečující o handikepované děti a jejich rodiče. 

12.6. 2019 18:00 Kostel Dobříš

NÁVŠTĚVA BISKUPA Mons. Václava Malého: slavení Eucharistie a biřmování nově pokřtěných.

13.6. 2019 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku: od 15.00 bohoslužba pro děti, po ní hry a soutěže, na závěr opékání buřtů.
Od 14.00 po celé odpoledne bude možnost svátosti smíření.

15.6. 2019 14:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Slavení Eucharistie k 50. výročí svěcení kaple a zvonuMši svatou bude sloužit biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer.

19.6. 2019 19:00 Pastorační centrum

Parabiblický literární večer aneb Ježíšův příběh dnes. Vystoupí Alexandr Flek, evangelický kazatel, překladatel Bible a autor parafrázované verze Bible, tzv. Parabible. V rámci této akce bude možnost si Parabibli koupit.

30.6. 2019 12:00 kostel Rosovice

Poutní mše. (Z toho důvodu bude v Dlouhé Lhotě nedělní mše již od 7.30).

5.7. 2019 8:30 Kostel Dobříš

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - slavení Eucharistie. Obvyklá páteční večerní mše tento den nebude.

8.9. 2019 9:00 Kostel Dobříš

ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM do nového školního roku - při nedělní mši.

8.9. 2019 10:00 Pastorační centrum

Agapé - přátelské setkání po mši při čaji a kávě.

10.9. 2019 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

14.9. 2019 17:00 Pastorační centrum

Kruhové tance s Evou Fenclovou (do 19.00). Poplatek 200 Kč. Pro děti, seniory a rodiče na RD 150 Kč.

15.9. 2019 19:00 Kostel Dobříš

TAJEMSTVÍ KORÁLKŮ Z KLOKOČÍ -  benefiční koncert na obnovu varhan.

6.10. 2019 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž nové výstavy a agapé - přátelské setkání po mši při čaji a kávě.

12.10. 2019 17:00 Pastorační centrum

KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou - tentokrát tradiční židovské a izraelské choreografické tance. Poplatek 200 Kč. Děti, senioři a rodiče na RD 150 Kč.

20.10. 2019 9:00 Kostel Dobříš

MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka na misie. Možno přinést "misijní koláč" a finanční příspěvek přidat do sbírky. 
Tento den bude mše se zaměřením pro děti.

23.10. 2019 19:00 Pastorační centrum

"Více než 4200 km sama americkou divočinou" - beseda s Monikou Benešovou, autorkou knihy "Moje Pacifická Hřebenovka".  Na závěr besedy autogramiáda a možnost si knížku zakoupit.

2.11. 2019 8:30 Kostel Dobříš

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - slavení Eucharistie za naše zesnulé.

3.11. 2019 14:30 hřbitov Dobříš

Modlitba za zemřelé - ve 14.30 na hřbitově ve Svatém Poli, v 15.30 na hřbitově v Dobříši.

9.11. 2019 16:00 Pastorační centrum

Kruhové tance s Evou Fenclovou, tentokrát židovské tradiční (do 18.00). Poplatek 200 Kč. Děti, senioři a rodiče na RD 150 Kč.

13.11. 2019 17:00 Pastorační centrum

"Když se barva potká s čárou" - vernisáž výstavy dětských prací z kroužku "Výtvarničení s Mirem a Danielou".

17.11. 2019 10:00 Pastorační centrum

Agapé - přátelské setkání po mši při čaji a kávě.

24.11. 2019 18:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert "Český Advent" - pořádá Základní hudební škla v Dobřichovicích a Sdružení pro obnovu varhan v Dobříši. Vstupné 120 Kč. Předprodej v infocentru na zámku. Výtěžek je určen na obnovu varhan.

30.11. 2019 9:00 Kostel Dobříš

Předvánoční úklid kostela (brigáda), předpokládaný konec ve 12.00. Prosíme, přijďte, kdo můžete - tím dřív můžeme skončit.

14.12. 2019 9:00 Pastorační centrum

Adventní duchovní obnova  - s P. Michalem Němečkem. Od 9 do 13 hodin (od 12.00 mše).

14.12. 2019 16:00 Pastorační centrum

KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou. Poplatek, předplatné a sleva - viz plakát.

14.12. 2019 18:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy TICHO PO PĚŠINĚ - papírové objekty od Daniely Doubkové. Výstava potrvá do konce ledna 2020.

15.12. 2019 10:00 Pastorační centrum

Agapé - přátelské setkání po mši při čaji a kávě.

15.12. 2019 17:00 Kostel Dobříš

Koncert BAROKNÍ ANDÍLCI - soubor Michala Pavlíka, vánoční hudba a koledy v úpravě M. Pavlíka napříč žándry a několik skladeb klasických autorů (J.S. Bach, J.Haydn aj.).Dobrovolné vstupné na podporu obnovy varhan.

16.12. 2019 15:00 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. Budou zpovídat také další kněží. 

19.12. 2019 14:00 Pastorační centrum

Příležitost ke svátosti smíření pro děti. (Klubíčka a náboženství zůstávají v obvyklém čase.)

23.12. 2019 14:30 kostel Dobříš a pastorační centrum

BETLÉMSKÉ SVĚTLO: předání betlémského světla skauty - v kostele v Dobříši. Možnost vyzvednout si jej bude také od 15.00 do 17.30 v pastoračním centru. 

24.12. 2019 14:30 Kostel Dobříš

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U JESLIČEK - sváteční promluva pro děti se zpíváním a koledami.

29.12. 2019 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

ŽIVÝ BETLÉM. Putování s vánočním příběhem a koledami - od kostela v Dobříši k živému Betlému na zahradě pastoračního centra.

5.1. 2020 17:00 Pastorační centrum

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. České tradiční koledy i méně známé vánoční písně v podání Dobříšského chrámového sboru. Vstupné dobrovolné.

11.1. 2020 16:00 Pastorační centrum

Kruhové tance s Evou Fenclovou. (Do 18.00). Vstupné 200 Kč. (Senioři, děti a rodiče na RD 150 Kč).

14.1. 2020 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady.

17.1. 2020 19:00 Pastorační centrum

Ekumenický večer s komunitou CHEMIN NEUF a společenský večer farností evangelické a katolické.

8.2. 2020 8:30 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH - slavení Eucharistie s udílením svátosti nemocných. Po bohoslužbě bude společenské posezení.

16.2. 2020 9:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

Mše zaměřená pro děti (kytarovka). Po bohoslužbě AGAPÉ v PCSvT.

19.2. 2020 19:30 Pastorační centrum

"MADEIRA - ostrov hor, květin a levád" - video a večer povídání s Mgr. Petrem Váňou. 

26.2. 2020 18:00 Kostel Dobříš

POPELEČNÍ STŘEDA -  slavení Eucharistie s udílením popelce. Začátek postní doby.

28.2. 2020 19:45 Pastorační centrum

FARNÍ DISKUSNÍ VEČER o hospodaření farnosti (se zástupci pastorační rady a ekonomické rady).

3.3. 2020 19:30 Pastorační centrum

Zahájení cyklu přednášek s  teoložkou Doc. PhDr. Mireií Ryškovou, Th.D. na téma USTANOVIL JSEM VÁS, ABYSTE ŠLI A NESLI OVOCE (Jan 15,16). Celkem 4 přednášky vždy v úterý (3.3., 17.3., 24.3. a 31.3.)

4.3. 2020 19:30 Pastorační centrum

Kurz ALFA - pro seznámení s křesťanstvím a s křesťany. Úvodní hodina. 

7.3. 2020 8:30 Pastorační centrum

DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Stanislawem Górou na téma BOŽÍ ZBROJ. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli Bible.

12.6. 2020 19:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ. Po zahájení v 19.00 (úvodní slovo P. Angelo Scarano) bude na programu pásmo varhanních skladeb a mluveného slova (texty papeže Františka na téma ochrana planety Země). Během večera můžete napsat přímluvu (za koho je potřeba prosit v modlitbě) a zapálit svíčku. Bude také možnost koupit si Bibli nebo duchovní literaturu.

18.6. 2020 15:00 Pastorační centrum

Odpoledne pro děti (pozor změna - vše bude v pastoračním centru)
od 13.30 -  pro školáky příležitost ke svátosti smíření (po celé odpoledne),
15.00 - bohoslužba slova pro děti,
15.45 -  hry a soutěže v PCSvT. 
Vzhledem ke špatnému počasí nebude oheň a buřty a skončíme už v 16.30. 

21.6. 2020 10:00 Pastorační centrum

Agapé.

28.6. 2020 12:00 kostel Rosovice

Slavení Eucharistie za účasti biskupa Václava Malého při příležitosti oslav 715 let od založení obce. 
(Ve Dlouhé Lhotě bude mše již v 7.30).

25.7. 2020 17:00 studánka u Trnové

Poutní mše ke svátku sv. Anny a Jáchyma - bude na stejném místě jako loni. Místo je dostupné pěšky i na kole (z okraje Dobříše cca 4 km). Autem se dá dojet až ke statku na Trnové, odkud je to cca 1,5 km pěšky. Mapa - odkaz ZDE. 

29.8. 2020 9:30 Pastorační centrum

Celodenní duchovní obnova formou BIBLIODRAMA s Doc. Mireií Ryškovou. Předpokládaný konec v 16.30. (Jen pro přihlášené.)

6.9. 2020 9:00 Kostel Dobříš

Při nedělní bohoslužbě bude žehnání školákům a studentům do nového školního roku. (Mohou si s sebou přinést brašny, školní potřeby apod.). 

6.9. 2020 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert GOSPEL SONGS: Zuzana Stirská a Fine Gospel Time. Gospely z jazzu, rocku, soulu, blues... Vstupné 300 Kč, předprodej v infocentru na náměstí v Dobříši.

10.9. 2020 18:30 Pastorační centrum

Zdravotní cvičení (nejen) pro 50+ (bude každý čtvrtek). Cvičení na protažení svalů a zlepšení kondice. Vede lektorka ze Seniorfitnes z.s., poplatek 80 Kč za lekci (60 minut). 

12.9. 2020 17:00 Pastorační centrum

"K poctě Páně" - vernisáž výstavy fotografií Květy Tošnerové. Výstava potrvá do 16.10.

19.9. 2020 17:00 Pastorační centrum

Kruhové tance s Evou Fenclovou (do 19.00). Poplatek 200 Kč. Děti, senioři a rodiče na RD 140 Kč.

20.9. 2020 9:00 Kostel Dobříš

Při mši bude první svaté přijímání dětí. Agapé bude pouze pro pozvané (rodinu a přátele).

20.9. 2020 19:00 Kostel Dobříš

Koncert "Utrakvisté v Čechách" v podání vokálního souboru GONTRASSEK pod vedením Jana Bati. Na programu jsou české liturgické zpěvy z 15. století spojené s Velikonocemi - gregoriánský chorál v češtině a duchovní písně z Jistebnického kancionálu. Vstupné dobrovolné je určeno na podporu varhan.

30.9. 2020 19:00 Pastorační centrum

Nefritový ostrov PHÚ QUOC - VIETNAM  a chrámový komplex ANGKOR WAT - KAMBODŽA - promítání videa a povídání s Mgr. Petrem Váňou o zážitcích z cesty. Vstupné dobrovolné.

28.11. 2020 15:00 Kostel Dobříš

Brigáda na předvánoční úklid kostela. PŘIHLAŠOVÁNÍ zde.

8.12. 2020 6:15 Kostel Dobříš

Adventní roráty - každé úterý ráno (do 60 osob).

17.12. 2020 15:00 Pastorační centrum

Příležitost ke svátosti smíření pro děti a mládež. Je nutné si udělat rezervaci (viz odkazy v "aktuálně ve farnosti").

19.12. 2020 13:00 Pastorační centrum

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi - do 16.00. (Zpovídá P. Jozef Andrejčák). Je nutné si udělat předem rezervaci (viz odkazy v "aktuálně ve farnosti"). 

21.12. 2020 13:00 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne - pouze po rezervaci (viz "aktuálně ve farnosti").  

23.12. 2020 15:00 Pastorační centrum

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - v altánku u Pastoračního centra sv. Tomáše (do 17.00). Další možnosti - viz plakát.

24.12. 2020 13:00 Kostel Dobříš

SETKÁNÍ U JESLIČEK - návštěva kostela zejm. pro rodiny s dětmi - do 16.00. (Počet osob podle PES, rozestupy 2m). Možnost vyzvednout si betlémské světlo (od 13 do 16 h).

1.1. 2021 0:00 podle domluvy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - proběhne od 1. do 24. ledna pouze ON-LINE. 

4.6. 2021 14:15 Pastorační centrum

Náboženství pro starší děti (6.-9.tř.) s P. Angelem.

8.6. 2021 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

13.6. 2021 17:00 Pastorační centrum

Literární klub s Ritou Lyons.

20.6. 2021 10:00 Pastorační centrum

Agapé po nedělní mši. (Pro setkání je nutné splňovat hygienická opatření MZ).

24.6. 2021 14:00 Pastorační centrum

DEN PRO DĚTI na závěr šk.roku: od 14.00 příležitost ke svátosti smíření, od 15.00 bohoslužba slova, po ní hry a soutěže na zahradě, na závěr opékání špekáčků - do 17.30.

30.6. 2021 0:00 lesy u Rožmitálu

INDIÁNI - akce pro tatínky s dětmi, do 4. 7. (Již obsazeno.) 

1.7. 2021 9:00 Kostel Dobříš

Pěší pouť na Svatou Horu pro maminky. Sraz v 9 h u dobříšského kostela, v 17.00 mše na Svaté Hoře. Návrat zpět autobusem. (Bližší informace u Ireny Bláhové).

6.7. 2021 0:00 lesy u Rožmitálu

INDIÁNI - akce pro tatínky s dětmi (2. skupina), do 11.7. (Již obsazeno).

24.7. 2021 18:00 studánka u Trnové

Poutní mše ke sv. Anně - za prarodiče a seniory.

11.8. 2021 18:00 Pastorační centrum

Koncert smíšeného pěveckého sboru GABRIEL. Na programu je pohádkový minimuzikál Sůl nad zlato, krátké skladby a písničky (i na přání) různých žánrů. Vstupné dobrovolné.

11.8. 2021 19:30 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční Galakoncert pro Dva ve Třech - koncert pro Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Účinkují: Jaroslav Svěcený (housle), Lucie Tóth (klavír), Zdeňka Žádníková Volencová (příčná flétna, autorské básně). 

5.9. 2021 9:00 všechny kostely ve farnosti

Na závěr nedělních bohoslužeb bude žehnání školákům a studentům.

6.9. 2021 14:00 Pastorační centrum

Setkání při čaji pro seniorky (a seniory). (První setkání po prázdninách, dále každý týden.)

17.9. 2021 0:00 Pastorační centrum

ROK V OSAMĚNÍ. Výstava fotografií Vojtěcha Vozába. Ke zhlédnutí od 22.8. do 17.9. 2021.

25.9. 2021 10:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

FARNÍ DEN - farnost oslaví 20 let od otevření Pastoračního centra sv. Tomáše. V 10.00 bude mše v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, je pozván P. Stanislaw Góra a další kněží, kteří zde působili. Po mši bude přátelské setkání s občerstvením na zahradě PCSvT.

8.10. 2021 19:00 Pastorační centrum

SPOLČO pro mládež. 

9.10. 2021 17:00 Pastorační centrum

KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou (do 19.00).

14.10. 2021 18:00 Pastorační centrum

Radkin Honzák: EMOCE. Jak nás ovlivňují, jaký mají vliv na zdraví. 
MUDr. Radkin Honzák je psychiatr, publicista a popoularizátor psychosomatických témat. Spolupořadatelem přednášky je Henotes, MUDr. Magdaléna Ježková. Vstup volný. Upozornění: U vstupu bude kontrolován QR kód.

17.10. 2021 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy JAK ZNÍ KRÁTKÉ ODPOLEDNE/ olejomalby Marie Gabriely Lhotové. 
PhDr. Ing. Marie Lhotová Ph.D. pracuje jako klinická psycholožka. K jejím oblíbeným léčebným metodám patří arteterapie, která ji inspirovala k vlastní výtvarné činnosti. Svoje obrazy představila na řadě výstav. Výstava je otevřena do 19.11. 

31.10. 2021 17:30 Pastorační centrum

KNIŽNÍ KLUB s Ritou Lyonsovou. Přijďte si povídat o knížkách, které jste četli, čtete nebo hodláte číst. Přineste a přečtěte ostatním ukázky z vašich oblíbených knížek... Mohou být knihy jakéhokoliv žánru! Těšíme se na setkání! 

3.11. 2021 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

4.11. 2021 18:30 Pastorační centrum

VEČERNÍ MALOVÁNÍ s Mirem a Danielou (aneb odpočiň si s paletou). Zveme na společné malování barvami a štětci, každý čtvrtek od 18.30, celkem 5 večerů. Cena kurzu 1500 Kč, výtvarný materiál v ceně.

7.11. 2021 15:00 hřbitov

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ se bude konat od 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli a od 16.00 na hřbitově v Dobříši.

9.11. 2021 18:00 Kulturní dům Dobříš

Radkin Honzák: O ZDRAVÍ z pohledu psychosomatika. O zdraví tělesném, duševním i duchovním. Spolupořadatelem akce je Henotes s r.o. Vstup je volný. (Rezervaci míst ani předprodej vstupenek neprovádíme.) Upozornění: bude kontrolován QR kód OTN. 

21.11. 2021 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy OD PODZIMU K ADVENTU.  Výstava představí práce dětí z výtvarného kurzu "Malování s Mirem a Danielou" - malby, tisky a prostorové práce. 

24.11. 2021 14:00 Pastorační centrum

KRABICE OD BOT. Charitativní akce (vánoční dárky pro děti za sociálně slabých rodin).  Sběrné místo v PCSvT bude od 24. do 29. 11., čas bude upřesněn (na webu a na plakátech).

27.11. 2021 9:00 Pastorační centrum

SETKÁNÍ U HOŘÍCÍHO KEŘE, duchovní obnova s uvedením do křesťanské meditace. Vede P. Pavel Pola, kněz kláštera bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné (kostel Pražského Jezulátka). Od 9 do 13 hodin. Pro účast je nutné potvrzení O-N (očkování nebo prodělání nemoci), pokud bude více jak 20 osob. Všichni účastníci musí mít respirátor.

4.12. 2021 10:00 Pastorační centrum

ZRUŠENO -Benefiční adventní jarmark 

7.12. 2021 18:00 Pastorační centrum

Jana Sieberová: UMĚNÍ DOPROVÁZET. Etické a praktické otázky při péči o nemocné a umírající. J. Sieberová založila domácí hospicovou péči v Hořicích, je autorka mnoha knížek na toto téma a přednáší zdravotníkům i laikům, externě také na Lékařské fakultě v Hradci Králové. 

13.12. 2021 14:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE. Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi - až do večerních hodin. Zájemce po 18. hodině prosíme, aby se domluvili telefonicky s P. Angelem. (Děti budou mít příležitost také ve čtvrtek 16.12. od 14.00).

26.12. 2021 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

ŽIVÝ BETLÉM. Putování s vánočním příběhem a písničkami od kostela v Dobříši (u zámku) k živému betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše.

28.12. 2021 17:00 Kostel Dobříš

KONCERT: Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční. Účinkuje pěvecký chrámový sbor CODEX TEMPORIS. Koncert se koná za dodržení aktuálních hygienických opatření (respirátor, O-N pravidlo).

5.1. 2022 19:30 Pastorační centrum

Setkání pastorační rady

16.1. 2022 9:00 Kostel Dobříš

První svaté přijímání: Při mši v 9.00 v kostele v Dobříši přijme deset dětí z naší farnosti poprvé Eucharistii.

16.1. 2022 16:00 Pastorační centrum

Druhé setkání o synodálním procesu ve farnosti (diskuze ve skupinkách na různá témata). Koordinuje Josef Rendl.

12.2. 2022 8:30 Pastorační centrum

DEN NEMOCNÝCH. Program: 8.30-9.30 možnost svátosti smíření, 9.30 mše, po ní společenské setkání. Předpokládaný konec ve 12.00.

20.2. 2022 16:00 Pastorační centrum

Třetí setkání o synodálním procesu ve farnosti. Společná modlitba a diskuze ve skupinkách na různá témata. Koordinuje Josef Rendl.

» Přehled aktuálních akcí «