Datum Čas Místo Aktualita
19.3. 2018 18:00 Pastorační centrum

Slavení Eucharistie - slavnost sv. Josefa.

21.3. 2018 19:01 Pastorační centrum

Seminář "Náš Bůh vysvobozuje ze smrti" s P. Jaroslavem Brožem Th.D. (5/5). Poslední zamyšlení nad SZ biblickými texty následující postní neděle. Vstup volný (bez přihlašování).

22.3. 2018 14:30 Pastorační centrum

Zpovědní odpoledne pro děti. Společné zahájení bohoslužbou slova pro děti.

26.3. 2018 14:00 Pastorační centrum

ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi (možnost až do pozdních večerních hodin). K dispozici bude více kněží.

8.4. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy fotografií (Jan Kovář/ Dolomity).

9.4. 2018 18:00 Kostel Dobříš

Slavnost Zvěstování - slavení Eucharistie.

12.5. 2018 8:00 Kostel Dobříš

FARNÍ VÝLET - do Strahovského kláštera v Praze. Jen pro přihlášené.

13.5. 2018 10:00 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy a agapé.

25.5. 2018 19:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ - mezinárodní akce. 

27.5. 2018 10:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

Slavnost Nejsvětější Trojice - v Dobříši poutní slavení Eucharistie s prvním svatým přijímáním.
FARNÍ DEN: Od 10.00 přátelské posezení (agapé) v PCSvT a na zahradě, se společným obědem - až do večerních hodin.

21.6. 2018 18:00 Pastorační centrum

Odpoledne pro děti na závěr školního roku: od 15.00 bohoslužba pro děti, po ní hry a soutěže, na závěr opékání špekáčků (do 17.30).

24.6. 2018 10:00 Pastorační centrum

Agapé po bohoslužbě.

» Přehled všech konaných akcí «