Datum Čas Místo Aktualita
22.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr.Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK v Praze. V Římě byl ceremoniářem Bnedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. ( 3/3)

26.11. 2017 10:45 kostel Svaté Pole

Slavení Eucharistie za účasti bp. Václava Malého a žehnání nově opraveného zvonu v kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli. Po skončení bohoslužby zveme na pohoštění. 

27.11. 2017 9:30 Pastorační centrum

Nová výstava fotografií - živé obrazy.

2.12. 2017 9:00 Pastorační centrum

"Připravit srdce na Vánoce" - adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou Th.D.

5.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

12.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

19.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

23.12. 2017 14:30 kostel Dobříš a pastorační centrum

Betlémské světlo. Skauti předají betlémské světlo v kostele a poté bude přeneseno do Pastoračního centra sv. Tomáše. Možnost vyzvednout si betlémské světlo bude do 17.30 hodin. 

24.12. 2017 14:30 Kostel Dobříš

Setkání u jesliček - vánoční setkání (bohoslužba slova) pro děti.

26.12. 2017 16:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

"Pojďme spolu do Betléma" - putování od kostela ke živým jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou se dozvíme vánoční příběh a u jesliček si děti mohou zazpívat známé koledy.

30.12. 2017 16:00 Kostel Dobříš

Koncert pro varhany "Již Slunce z Hvězdy vyšlo" - Soubor Ritornello Praha. A. Michna z Otradovic: Missa Super.

24.2. 2018 8:30 Kostel Dobříš

Postní duchovní obnova pro farnosti. Vede P. Vojtěch Kodet.

» Přehled všech konaných akcí «