Datum Čas Místo Aktualita
24.5. 2019 19:00 kostel Svaté Pole

NOC KOSTELŮ v kostele Svaté Alžběty Uherské ve Svatém Poli  
Program: 19.00 zahájení, úvodní slovo kněze, prohlídka věže a různých zákoutí kostela, ochutnávka mešního vína,drobné občerstvení. Ukončení v cca 21.00.  

 

 

24.5. 2019 19:00 kostel Rosovice

NOC KOSTELŮ v kostele sv. Petra a Pavla v Rosovicích.
Program: malý koncert Jany Češpivové a Filipa Slavíka, vystoupení místního pěveckého sboru pod vedením Filipa Slavíka, povídání o historii kostela, duchovní slovo.

24.5. 2019 20:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Program: 20.00 vystoupení hudební skupiny Srdcaři, 
21.15- 22.00 volná prohlídka kostela.             

26.5. 2019 9:00 Kostel Dobříš

FARNÍ DEN: První svaté přijímání při bohoslužbě v Dobříši, poté celodenní oslava pro všechny - v Pastoračním centru sv. Tomáše a na zahradě PCSvT. (Slané a sladké příspěvky na společný stůl budou vítány.) 

12.6. 2019 18:00 Kostel Dobříš

NÁVŠTĚVA BISKUPA Václava Malého: slavení Eucharistie a biřmování nově pokřtěných.

13.6. 2019 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku: od 15.00 bohoslužba pro děti, po ní hry a soutěže, na závěr opékání buřtů.

15.6. 2019 14:00 kaplička Lhotka u Svatého Pole

Slavení Eucharistie k výročí založení kapličky. Mši svatou bude sloužit biskup Zdeněk Wasserbauer.

19.6. 2019 19:00 Pastorační centrum

Parabiblický literární večer aneb Ježíšův příběh dnes. Vystoupí Alexandr Flek, evangelický kazatel, překladatel Bible a autor parafrázované verze Bible, tzv. Parabible.
Podívejte se na doporučení od známých osobností.

» Přehled všech konaných akcí «