Datum Čas Místo Aktualita
28.5. 2017 10:30 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy VÝLETY výtvarného kroužku Barvička - v rámci agapé.

2.6. 2017 16:00 klášter Poličany

Víkendová farní duchovní obnova v trapistickém klášteře u Poličan, od pátku 2. 6. (od 17.00) do neděle 4. 6. (do 13.00). Obnovu vede P. Karel Satoria.

9.6. 2017 18:00 Kostel Dobříš

NOC KOSTELŮ (celostátní akce): prohlídka kostela s programem.

11.6. 2017 9:00 kostel Dobříš a pastorační centrum

FARNÍ DEN při příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice. V Dobříši v 9.00 poutní slavení Eucharistie, při níž patnáct dětí půjde poprvé ke svatému přijímání. Po skončení bohoslužby začne společná celodenní oslava spojená s loučením s našimi duchovními, kteří po létech působení v naší farnosti budou odcházet na jiné místo.

11.6. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Koncert k svátku Nejsvětější Trojice, účinkují Příbramská filharmonie a příbramské pěvecké sbory. Benefiční koncert na podporu obnovy dobříšských varhan. Vstupné dobrovolné.

22.6. 2017 15:00 Pastorační centrum

ODPOLEDNE PRO DĚTI na závěr školního roku: bohoslužba slova, hry a soutěže, opékání špekáčků.

» Přehled všech konaných akcí «