Datum Čas Místo Aktualita
20.9. 2017 19:30 Pastorační centrum

MEZI NEBEM A ZEMÍ - přednáškové setkání s Ing. Jiřím Lindnerem Ph.D., autorem stejnojmenné výstavy fotografií z peruánských And.

7.10. 2017 19:00 zrcadlový sál - zámek Dobříš

Benefiční koncert pro varhany s názvem ROMANTICKÝ VEČER /klavír, housle, zpěv/. Zazní díla J. Brahmse, A. Dvořáka, B. Bartóka, F. Chopina.

22.10. 2017 10:15 Pastorační centrum

Agapé a vernisáž.

29.10. 2017 15:00 hřbitov

Modlitba za zemřelé: od 15.00 na hřbitově v Dobříši a také od 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli.

2.11. 2017 18:00 Kostel Dobříš

Vzpomínka na zemřelé - slavení Eucharistie za zemřelé.

8.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

Cyklus tří přednášek o významu a prožívání mše (slavení Eucharistie) povede Ph.Dr. Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK, v Římě byl ceremoniářem Benedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. (1/3)

15.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

Cyklus tří přednášek o významu a prožívaní mše (slavení Eucharistie) povede Ph.Dr. Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK. V Římě byl ceremoniářem Benedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. (2/3)

22.11. 2017 19:00 Pastorační centrum

Cyklus tří přednášek přibližujících význam a prožívání mše (slavení Eucharistie) povede Ph.Dr.Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK v Praze. V Římě byl ceremoniářem Bnedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. ( 3/3)

26.11. 2017 10:45 kostel Svaté Pole

Při slavnostní Eucharistii, které bude předsedat bp. Václav Malý, bude žehnán zvon. Po skončení bohoslužby zveme společenské setkání s pohoštěním.

27.11. 2017 9:30 Pastorační centrum

Nová výstava fotografií - živé obrazy.

2.12. 2017 9:00 Pastorační centrum

Adventní duchovní obnova pro farnost. Obnovu povede Kateřina Lachmanová Th.D.

5.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

12.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

19.12. 2017 6:30 Kostel Dobříš

Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.

23.12. 2017 14:30 Kostel Dobříš

Skauti předají světlo dovezené z Betléma.

23.12. 2017 15:00 Pastorační centrum

Betlémské světlo bude přeneseno z kostela do Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si jej můžete vyzvednout do 17.30 hodin.

24.12. 2017 14:30 Kostel Dobříš

Setkání u jesliček - vánoční program pro děti.

24.2. 2018 8:30 Kostel Dobříš

Postní duchovní obnova pro farnosti. Vede P. Vojtěch Kodet.

» Přehled všech konaných akcí «