Datum Čas Místo Aktualita
24.11. 2018 9:00 Kostel Dobříš

Předvánoční úklid kostela Nejsvětější Trojice. Srdečně zveme všechny farníky.

1.12. 2018 9:00 Pastorační centrum

Adventní duchovní obnova s biskupem Karlem Herbstem od 9 do 12 hodin. Od 12.00 bude pak slavení Eucharistie (též v PCSvT).

2.12. 2018 10:00 Pastorační centrum

Charitativní akce "Marys Meals" - představení činnosti tohoto hnutí a možnost podpořit strádající děti v Africe i jinde.

9.12. 2018 17:00 Kostel Dobříš

Adventní koncert Dobříšského chrámového sboru - adventní zpěvy starodávné i novodobé. Na varhany doprovází MUDr. Jan Šimek. Výtěžek z koncertu je určen na obnovu varhan. Vstupné je dobrovolné.

19.12. 2018 15:45 Pastorační centrum

Vernisáž výstavy "Půjdem spolu...", výtvarné práce dětí z tvořivého kurzu Daniely a Mira.

18.1. 2019 19:00 Pastorační centrum

Ekumenická bohoslužba a společenský večer s evangelickou farností. Začátek bohoslužby bude ještě upřesněn.

» Přehled všech konaných akcí «