Aktuálně ve farnosti

5. Prosinec
Adopce varhanních píšťal v dobříšském kostele.
4. Prosinec
Modlitební akce "Adoptuj si politika".
4. Prosinec
Andělíček pro tebe - charitativní akce na pomoc ekvádorským dětem bude v kostelích v neděli 10. 12. po každé bohoslužbě.
20. Říjen
Ke stažení v PDF:
Kalendář akcí Advent a Vánoce (bez bohoslužeb).
Bohoslužby o Vánocích 2017.

Kalendář akcí

19.12. 2017 - 6:30  
Kostel Dobříš - Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.
23.12. 2017 - 14:30  
kostel Dobříš a pastorační centrum - Betlémské světlo. Skauti předají betlémské světlo v kostele a poté bude přeneseno do Pastoračního centra sv. Tomáše. Možnost vyzvednout si betlémské světlo bude do 17.30 hodin. 
24.12. 2017 - 14:30  
Kostel Dobříš - Setkání u jesliček - vánoční setkání (bohoslužba slova) pro děti.
26.12. 2017 - 16:00  
kostel Dobříš a pastorační centrum - "Pojďme spolu do Betléma" - putování od kostela v Dobříši k živým jesličkám na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou se dozvíme vánoční příběh a u jesliček si děti mohou zazpívat známé koledy.
30.12. 2017 - 16:00  
Kostel Dobříš - Koncert  "Již Slunce z Hvězdy vyšlo" - Soubor Ritornello Praha. A. Michna z Otradovic: Missa Super. Vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen na opravu varhan dobříšského kostela.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Deset překvapení při adoraci

6. Prosinec  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Eucharistie je podle katolického katechismu zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Najít si čas na adoraci nebývá vždy snadné. Pokud se nám to podaří, pak pravidelná adorace může mít překvapující důsledky.

 

Celý článek

ADVENT

5. Prosinec  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
Pro mnohé lidi adventní věnec představuje jen dekorativní předmět, kterým si v Adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce ...

ADVENT znamená "příchod".

Advent je až příliš vnímán v souvislosti s Vánocemi. Jistě: advent je pochopitelně a logicky spojen i s prvním Kristovým příchodem, tedy s jeho narozením v Betlémě. Tím se však jeho výpověď nesmí vyčerpat. Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh, ne jenom ten za vlády Tiberia nebo ten, který přijde na konci věků, nýbrž ten, který přichází. Advent, tak jak jsem mu za ta léta porozuměl, nechce odesílat do minulosti ani být poslem budoucnosti. Uvádí mne do přítomnosti: Pán přichází, tluče, chce vejít. Teď a tady. To, co Ježíš slibuje a k čemu nás zve, což je plnost života, nemáme kde jinde prožít než v přítomnosti.... (Karel Satoria: Nevstoupíš dvakrát do stejného Adventu)

Celý článek