Aktuálně ve farnosti

7. Prosinec
Akce "Krabice od bot" - vánoční dárky pro děti od dětí - probíhá od 5. do 11. 12. V Pastoračním centru sv. Tomáše (Na Nábřeží 1650) je možné předat balíčky: ve čt od 9.30 do 17 h, v pá od 8.30 do 15 h. Jinak můžete kontaktovat ředitelku Farní charity Janu Svobodou a domluvit se s ní (tel. v kontaktech).
2. Prosinec
Zveme vás na výstavu BETLÉMSKOU PĚŠINKOU - práce dětí z výtvarného kroužku Barvička. Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše a potrvá do 8. ledna 2017.
14. Listopad
Vzdělávací cyklus UŽ JSTE TO ČETLI?  (Katechismem katolické církve provází Karel Satoria) pokračuje další přednáškou ve středu 7. 12. od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.
2. Listopad
PROSÍME SNOUBENCE, kteří mají zájem o církevní sňatek, aby včas kontaktovali kněze (i rok před svatbou). Součástí přípravy je absolvování kurzu "Společná příprava na život v manželství", která 2x ročně probíhá v Pastoračním středisku v Dejvicích. Kapacita kurzů je omezená, proto je potřeba přihlásit se na přípravu včas.

Kalendář akcí

11.12. 2016 - 17:00  
Kostel Dobříš - Koncert pěveckého chrámového sboru CODEX TEPORIS z Příbrami: ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PÍSNĚ. Vstupné dobrovolné na podporu dobříšských varhan.
12.12. 2016 - 15:00  
Pastorační centrum - ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE - příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi (s účastí více kněží). Po 19.00 se prosím domlouvejte předem (telefonicky).
13.12. 2016 - 6:30  
Kostel Dobříš - RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.
18.12. 2016 - 15:00  
Kostel Dobříš - VÁNOČNÍ HRA anebo o tom slavném narození. Inscenace T. Vůjtka v podání dětského divadelního souboru Kakadýlko z Dobřichovic a orchestru LES při ZUŠ Řevnice. Vstupné dobrovolné je určeno na podporu dobříšských varhan.
20.12. 2016 - 6:30  
Kostel Dobříš - RORÁTY - slavení Eucharistie s adventními zpěvy.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

OZNÁMENÍ 4. 12. 2016/ 2. neděle adventní

2. Prosinec  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 4. 12. je sbírka určena na bohoslovce. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. V 18.00 zveme na koncert STAROČESKÉ RORÁTY v podání Dobříšského chrámového sboru, na varhany doprovodí Lucie Tóth - v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Koncert je určen na podporu dobříšských varhan.

Od pondělka  5. 12. do neděle 11. 12. probíhá charitativní akce „Vánoční krabice od bot" určená pro děti ze sociálně slabších rodin. (Bližší informace najdete na plakátech.)

V pondělí 5. 12 od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna.

V úterý 6. 12. ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.
V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu slova
k ukončení Roku milosrdenství - do evangelického kostela v Dobříši.

Ve středu 7. 12. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie  - výjimečně v kostele v Dobříši (vigilie ke slavnosti 8. 12. -„Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu".) Od 19.00 zveme na další setkání nad Katechismem katolické církve s P. Karlem Satoriou - v PCSvT.

Celý článek

OZNÁMENÍ 27. 11. 2016/1. neděle adventní

27. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 27. 11. bude na závěr každé bohoslužby možnost přispět na projekt pomoci dětem v Ekvádoru. 
Po bohoslužbě v Dobříši (cca od 10.15) zveme do Pastoračního centra sv. Tomáše na agapé a na vernisáž výstavyvýtvarného kroužku Barvička s hudebním vystoupením dětí ze Zpívánek. 
Od 15.00 bude setkání skupiny Odpadlíci - v PCSvT. 
V pondělí 28. 11. výjimečně nebude setkání pro seniorky.
V úterý 29. 11.  ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.
Ve středu 30. 11. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Od 19.30 zveme do PCSvT na autorské čtení Lídy Křivancové z její druhé knížky Mixér. Po čtení bude následovat prodej knížek a autogramiáda.

Ve čtvrtek 1. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 2. 12. od 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Od 19.00 bude setkání „senior Spolča" - v PCSvT..

Na 2. neděli adventní 4. 12. je sbírka určena na bohoslovce. V 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT.
V 18.00 zveme na koncert STAROČESKÉ RORÁTY v podání Dobříšského chrámového sboruna varhany doprovodí Lucie Tóth - v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Celý článek