Aktuálně ve farnosti

29. Listopad
          BOHOSLUŽBY A PASTORACE

Během adventu budou každé úterý od 6.30 (ráno) "roráty" (mše s rorátními zpěvy).
Ostatní bohoslužby v neděli i ve všední den budou jako obvykle.

Z liturgického kalendáře:
28. 11. - 1. neděle adventní
30. 11. - sv. Ondřej (svátek)
3. 12. - sv. František Xaverský
4.  12. - sv. Barbora
5. 12. - 2. neděle adventní

Podmínky pro účast na bohoslužbě: dezinfekce rukou, rozestupy 1,5 m, respirátor.

Biřmování
. Bude probíhat příprava na biřmování (pro dospělé a pro mládež). Zájemci se mohou hlásit u P. Angela. 

Mše on-line v ČR  

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2021 

KATOLICKÝ TÝDENÍK je vždy od soboty ke stažení zdarma (ZDE)  

Oznámení na 28. 11. 2021
26. Listopad
                               DĚTEM (a jejich rodičům)

NÁBOŽENSTVÍ pro děti (předškolní až 5. tř.) je každý čtvrtek (viz ROZPIS).
Náboženství pro starší děti (6.-9. tř.) s P. Angelem je vždy v pátek od 14.15. 

VLČÍ DOUPĚ (video)- kázání od P. Romana Vlka 

Rodinné katecheze (od Saleziánů v Brně) 

NÁBOŽENSTVÍ on-line na Radiu Proglas 

Kreslený film "Bůh je s námi" (z Brněnské tiskové misie) 
26. Listopad

                         DŮLEŽITÉ  INFORMACE

Upozornění: u kulturních akcí (netýká se bohoslužeb) včetně agapé, kde je více jak 20 osob, je nutné se prokázat potvrzením O-N (očkování nebo prodělání nemoci).

KRABICE OD BOT (charitativní akce) probíhá do 5.12. 
Více informací, dárky online a tipy na dárky na krabiceodbot.cz
Rezervace dárků dle věku dětí - PRO DOBŘÍŠ-zde.
Upozorňujeme, že v pastoračním centru je sbírka již ukončena.

MUDr. Radkin Honzák
video z přednášky EMOCE (14.10.) 
video z přednášky  O ZDRAVÍ (9.11.) 

Obnova varhan v Dobříši

Úklid kostela Dobříš - rozpis na rok 2021. Klíč od kostela si vyžádejte u Ládi Svobody.


22. Listopad
                DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ

Téma koronavirus:
  Papež František: Očkování proti koronaviru je              úkonem lásky  
Přehled důvodů, proč se nechat očkovat  

Promluvy papeže Františka
 

Slovo na týden "U ambonu" (k poslechu)  

Seriál dvouminutových videí O LITURGII (vysvětlení jednotlivých částí mše)  
 

Kalendář akcí

4.12. 2021 - 10:00  
Pastorační centrum - ZRUŠENO -Benefiční adventní jarmark 
7.12. 2021 - 18:00  
Pastorační centrum - Jana Sieberová: UMĚNÍ DOPROVÁZET. Etické a praktické otázky při péči o nemocné a umírající. J. Sieberová založila domácí hospicovou péči v Hořicích, je autorka mnoha knížek na toto téma a přednáší zdravotníkům i laikům, externě také na Lékařské fakultě v Hradci Králové. 
13.12. 2021 - 14:00  
Pastorační centrum - ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE. Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi - až do večerních hodin. Zájemce po 18. hodině prosíme, aby se domluvili telefonicky s P. Angelem. (Děti budou mít příležitost také ve čtvrtek 16.12. od 14.00).
26.12. 2021 - 16:00  
kostel Dobříš a pastorační centrum - ŽIVÝ BETLÉM. Putování s vánočním příběhem a písničkami od kostela v Dobříši (u zámku) k živému betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše.

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Farní setkání k synodální cestě

30. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vážení a milí farníci,

papež František nás zve na synodální cestu. Tedy společnou cestu Božího lidu.
Tento proces je příležitostí, abychom prožili, že Duch svatý vede každého z nás a že Boží království utváříme jako celá církev společně. Je to výzva všem, kterým leží dobro církve i naší farnosti na srdci.

Jak se můžeme konkrétně zapojit?
Vytvořením skupinky, kde budeme řízenou diskuzí probírat jedno vybrané téma. Např. „Co od nás Bůh žádá? K čemu nás volá? Kdo je pro mne Ježíš? Jak jako farnost můžeme hledat Boží vůli?"
Okruh témat je sice navržen, ale můžeme si zvolit i téma, které nám bude vyhovovat.

Zapojit se mohou i stávající společenství.

Kde a kdy se poprvé sejdeme?

V neděli 5. prosince 2021 v PC v 16.00 hodin.

Podmínkou účasti samozřejmě zůstává splnění všech platných epidemiologických nařízení.

Na setkání se těší

Josef Rendl
koordinátor za farnost Dobříš 

Celý článek

Kdo dává všechno, nachází Boha

10. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Promluva papeže Františka 7. 11. k evangeliu 32. neděle v mezidobí Mk 12, 38-44

 Ježíš pozoruje, jak lidé házejí peníze do chrámové pokladnice v Jeruzalémském chrámu, a vidí dvě různé scény: farizeje a chudou vdovu.
Evangelium nám předkládá tento ostrý kontrast: bohatí, kteří dávají to, co je pro ně zbytečné, aby byli vidět, a chudá žena, která, aniž by se ukazovala, obětuje všechno to málo, co má. Jsou to symboly dvou lidských postojů...

Buďme bdělí, abychom nepropadli marnivosti, abychom se neupnuli na zdání, neztratili podstatu a nežili povrchně. Ptejme se sami sebe: Chceme v tom, co říkáme a děláme, být oceněni a uspokojeni, nebo chceme sloužit Bohu a bližním, zvláště těm nejslabším? Dávejme si pozor na faleš srdce, na pokrytectví, které je nebezpečnou nemocí duše! Je to dvojí myšlení, dvojí posuzování, jak říká samo slovo „pokrytec" - z řeckého hypokrites -  odsuzování druhých pod sebe.

Celý text na www.cirkev.cz

Celý článek

Další články:

27. Říjen   Žádejte všechno

18. Říjen   Kdo chce být velký

5. Říjen   Jako děti

13. Září   A za koho mě pokládáte vy?

24. Srpen   Tajemství Vtělení

11. Srpen   Nanebevzetí Panny Marie 15.8....

29. Červenec   Zdravá výživa trochu jinak

15. Červenec   Netradiční odpočinek

2. Červenec   NEZNÁMÝ ZNÁMÝ

25. Červen   Uprostřed bouře

15. Červen   Bůh dává vzklíčit

28. Květen   Poděkování k... jubileu

19. Květen   Duch Svatý spaluje hříchy

12. Květen   Být grand

5. Květen   Jako z Marsu?