Aktuálně ve farnosti

29. Září
NÁBOŽENSTVÍ pro děti ve šk.roce 2020-21 (viz tabulkazačíná od 1. října. Náboženství pro starší děti (6.-9. tř.) povede P. Angelo, čas a místo upřesní.
29. Září
BOHOSLUŽBY 
PODMÍNKY pro účastníky bohoslužby: v kostele je povinnost mít roušku, po vstupu použijte dezinfekci na ruce. Osoby stojící mimo místa k sezení nebo osoby pohybující se po kostele (např. při přijímání) musí udržovat rozestupy 2 metry. Eucharistie se přijímá podáním na ruku. (Osoby sedící nemají povinnost zachovávat rozestupy, ani když si stoupnou nebo kleknou, pokud neopustí své místo k sezení). 

Nedělní mše
: Rosovice 7.30, Dobříš 9.00, Svaté Pole 10.45, Dlouhá Lhota 12.00.


Mše v týdnu (
v kostele v Dobříši) jsou každý den od pondělí do soboty od 18.00 (po mši vždy adorace do 19.30 a možnost svátosti smíření). Sobotní mše je s nedělní liturgií. 

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 27. 9. 2020 

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB v týdnu od 29. září do 4. října 2020

Úmysly apoštolátu modlitby 2020 

Kalendář akcí v září 2020 - tabulka
15. Září
PRO DĚTI (a nejen pro ně) doporučujeme ke katechezi:

VLČÍ DOUPĚ -
k nedělnímu evangeliu od P. Romana Vlka

Nedělní liturgie pro děti 

KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY na Radiu Proglas 

Kreslený film "Bůh je s námi" - pro děti (z Brněnské tiskové misie)

Další nabídka pro děti - v PCSvT:
VÝTVARNÝ KROUŽEK
(s Mirem a Danielou)
3. Září
DOPORUČUJEME:
   Slovo na týden "U ambonu" - k poslechu
   Promluvy papeže Františka k nedělním textům
   Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty

Seriál dvouminutových videí O LITURGII 
(vysvětlení jednotlivých částí mše)
2. Srpen
Výroční zpráva za rok 2019

Katolický týdeník 
(výběr z aktuálního čísla)

Kalendář akcí

18.10. 2020 - 9:00  
Kostel Dobříš - Misijní neděle (sbírka na misie). Po mši agapé a zahájení výstavy fotografií v PCSvT.
18.10. 2020 - 19:00  
Kostel Dobříš - Koncert NAPŘÍČ STALETÍMI / komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr PICCOLO CORO & PICCOLA ORCHESTRA. Program: skadby C. Monteverdi, T.L. de Victoria, Z. Lukáš, E. Whitacre, W.A. Mozart, G.F. Händel aj. Vstupné dobrovolné je určeno na obnovu varha.
3.11. 2020 - 19:45  
Pastorační centrum - Setkání pastorační rady
21.11. 2020 - 9:00  
Kostel Dobříš - Brigáda na úklid kostela
21.11. 2020 - 16:00  
Pastorační centrum - Kruhové tance s Evou Fenclovou (do 18.00). Poplatek 200 Kč.

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Zrozeni pro slávu?

29. Září  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše otevřela zcela novou, malou cestu: cestu svatosti.

Většina lidí se cítí být zrozena spíše pro průměrnou slušnost, nevýraznost, všední inkognito, ne-li pro neúspěch. Co o sobě říká sv. Terezie:

 „Myslela jsem, že jsem se narodila pro slávu. Pán Bůh mi dal pochopit, že má sláva nebude zjevná očím smrtelníka, ale bude spočívat v tom, že se stanu velkou světicí!"

K tomu však Terezie vysvětluje:
 „Tato touha by se mohla zdát velmi smělá, když uvážím, jak jsem byla slabá a nedokonalá a jaká jsem ještě i teď po sedmi letech prožitých v řeholi. Přesto stále cítím tutéž odvážnou důvěru, že se stanu velkou světicí, poněvadž nespoléhám na své zásluhy, vždyť žádné nemám, ale doufám v toho, který je Ctnost i Svatost sama. On jediný se spokojí s mým slabým úsilím, pozdvihne mě až k sobě, zahrne mě svými nekonečnými zásluhami a udělá mě svatou".

(Autobiografické spisy). 

Převzato z www.pastorace.cz - celý článek zde

Celý článek

Závidíš, že jsem dobrý?

23. Září  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 25. neděle v mezidobí: Matouš 20, 1-16a
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Anebo tvé oko závidí, že jsem dobrý?" Ano, závidí, protože vidí jen vlastní zisk.
Takový člověk se neraduje z toho, že je hospodář dobrý, ba ani se z toho radovat nemůže, protože se o hospodáře a o "ty další" nezajímá. ... Má totiž vůči němu ryze pracovní vztah: dal jsem - máš dát. Hospodář je ten, kdo má něco dát (a neošidit!), a ne ten, který může být nad míru dobrý, který může překročit ryze spravedlivé pracovní vztahy, řídící se podle zásad výkonnosti. On dává, protože je zkrátka dobrý a velkorysý bez míry. Na rozdíl od těch, kdo vidí jen sebe, svoje požadavky.

"Co za to budu mít?" Tuto otázku položil i Petr - a nezapomeňme, že tato otázka padla poté, co apoštol udělal pro Krista něco velikého, opustil všechno a šel za ním. Dalo by se říci, že on tedy patří mezi ty, kdo pracují na vinici od prvních ranních hodin a nesou tíhu dne. Ježíš nejprve přislíbí velkou odměnu, ale pak tímto podobenstvím jakoby vykořeňuje ziskuchtivost a případnou závist, které mohly být ukryty v Petrově srdci. I velké věci pro Krista se dají udělat "zištně", z hamižnosti, abych "z toho něco měl". I život kněze či řeholníka může být nesen touhou "něco z toho mít" - touhou, která se někdy projeví dokonce závistí. A navenek je to třeba život vzbuzující obdiv, protože konaný ve velké obětavosti a odříkání ("my jsme opustili jsme všechno"). Takový postoj skutečně mezi křesťany existuje, jak dosvědčuje i Pavel o těch, kdo kážou evangelium: "Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky..., druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek" (Fil 1,15-17).

Celý článek

Další články:

12. Září   Odpuštění plodí odpuštění...

25. Srpen   Za koho mě pokládáte vy?

19. Srpen   Když Bůh neodpovídá...

20. Červenec   Brigáda v Drastech

13. Červenec   Nasloucháš tomu, co posloucháš...

5. Červenec   Slavnost sv.Cyrila a Metoděje...

2. Červenec   Slavnost sv. Petra a Pavla

1. Červenec   Mimořádný stav

22. Červen   Nebojte se lidí

15. Červen   Eucharistie uzdravuje naši pam...

9. Červen   Nebylo by lépe učení o Trojici...

2. Červen   Slavnost Seslání Ducha Svatého...

26. Květen   Šťastní ti, kdo znají Otce...

18. Květen   Prospěje vám, abych odešel

10. Květen   Být doma u Otce