Aktuálně ve farnosti

4. Prosinec
ADVENTNÍ RORÁTY. Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy bude každé úterý ráno od 6.30 v kostele v Dobříši.
19. Listopad
DOPIS FARNÍKŮM. Pastorační rada se obrací na všechny farníky s prosbou, aby se podle svých možností podíleli na činnosti ve farnosti.
16. Únor
Adopce varhanních píšťal v dobříšském kostele.

Kalendář akcí

17.12. 2018 - 15:00  
Pastorační centrum - ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE. Příležitost ke svátosti smíření - až do pozdních večerních hodin. Bude zpovídat více kněží.
19.12. 2018 - 17:00  
Pastorační centrum - Vernisáž výstavy "Půjdem spolu...", výtvarné práce dětí z tvořivého kurzu Daniely a Mira.
30.12. 2018 - 16:00  
kostel Dobříš a pastorační centrum - ŽIVÝ BETLÉM - putování od kostela v Dobříši k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou uslyšíme vánoční poselství a zazpíváme si známé koledy.
6.1. 2019 - 17:00  
Pastorační centrum - Tříkrálový koncert - Dobříšský chrámový sbor pod vedením Mgr. Petry Šimkové.
18.1. 2019 - 18:00  
Pastorační centrum - Ekumenická bohoslužba a společenský večer s evangelickou farností.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

ADVENT

7. Prosinec  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pane, přijď...

Když slavíme advent, podílíme se na podvědomém stesku lidstva
po setkání s Bohem.
Tenkrát před dvěma tisíci lety Bůh vstoupil do našeho světa
skrze Ježíše Krista.

Ale stesk v člověku trvá dál. Aby Boha hledal, aby ho nalezl.
Bůh i dnes chce přicházet k člověku, přicházet do našich nejistot.
Bůh přichází a trpělivě čeká...
na naši touhu po setkání. Teď a tady.
Očekáváme?


Vyznáváme víru v jeho slavný příchod na konci času...

Celý článek

Láska se projevuje skutky

17. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Pastorační centrum


Misijní neděle nám nedávno připomněla misijní a charitativní poslání církve - tedy něco, na čem by se měl podílet každý z nás křesťanů. Svatý Pavel to výstižně vyjadřuje, když říká "láska se projevuje skutky". 

Mnoha lidem, věřícím i nevěřícím, není lhostejný osud druhých lidí, kteří neměli to štěstí a nenarodili se ve vyspělé bohaté zemi, třeba jako my. 

Na pomoc potřebným vznikají různé nadace a projekty, více či méně známé. V minulých letech jsme ve farnosti rádi přispěli na projekt, který podporoval chudé děti v Ekvádoru. Letos zástupci tohoto projektu nemohli přijet, ale je možnost poslat jim dar na jejich konto.

Tento rok bude možnost poznat další charitativní projekt: Marys Meals...

Celý článek

Další články:

5. Listopad   Až jednou budeme umírat...

1. Listopad   Oznámení a bohoslužby

28. Říjen   Pastýřský list 100 let naší re...

16. Říjen   Synoda o mladých lidech

1. Říjen   Pronájem společenského sálu...

22. Září   Kdo chce být první?

23. Srpen   Radujte se a jásejte

2. Srpen   Petice na podporu manželství...

9. Květen   NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

8. Květen   Beseda s cestovatelem JARDOU P...

11. Duben   VELIKONOČNÍ RADOST

2. Duben   KRAJINOU SKAL A HOR - výstava ...

24. Březen   SVATÝ TÝDEN

8. Březen   KŘÍŽOVÁ CESTA v přírodě...

6. Březen   Jakou měrou měříte