Aktuálně ve farnosti

29. Říjen
NÁBOŽENSTVÍ pro děti:   ROZVRH SKUPINEK
1. Říjen
VÝTVARNÝ KURZ PRO DĚTI s Mirem a Danielou. Jsou volná místa. BLIŽŠÍ INFORMACE.
20. Září
FARNÍ KNIHOVNA: knížky je možné si půjčit v pondělí od 14 do 15.30 nebo po předchozí tel. domluvě (tel. 602 308 881 nebo 602 308 864). Přehled knížek podle autora nebo podle názvu knihy najdete na webu farnosti.

Kalendář akcí

13.11. 2019 - 17:00  
Pastorační centrum - "Když se barva potká s čárou" - vernisáž výstavy dětských prací z kroužku "Výtvarničení s Mirem a Danielou".
17.11. 2019 - 10:00  
Pastorační centrum - Agapé - přátelské setkání po mši při čaji a kávě.
14.12. 2019 - 9:00  
Pastorační centrum - Adventní duchovní obnova  - s P. Michalem Němečkem. Od 9 do 12 hodin.
14.12. 2019 - 16:00  
Pastorační centrum - KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou. Poplatek, předplatné a sleva - viz plakát.
15.12. 2019 - 10:00  
Pastorační centrum - Agapé - přátelské setkání po mši při čaji a kávě.

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

NEBE, PEKLO, OČISTEC...

1. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Očekávám vzkříšení mrvých a život budoucího věku...
Věřím v život věčný. Věřím, že smrt není konec, nýbrž nový začátek. Věřím, že smrtí vstoupím do Boží lásky.
Ale před Bohem budu konfrontován i se svou skutečnou realitou a pravdou o sobě. A tehdy poznám, že jsem se v mnohém Bohu uzavíral a nežil jsem v souladu s ním a se svou podstatou. Toto bolestné sebepoznání je tím, čemu se říká očistec. To ale není žádné místo nebo určený čas, nýbrž myslí se tím okamžik očistného setkání s Boží láskou. Vstoupím-li do této Boží lásky, budu v nebi, tam se můj život završí. Ten jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh, se pak objeví ve své původní kráse a jasu.

Peklo by bylo, kdybych se Boží lásce uzavřel. Znamenalo by to odloučení ode mě samotného i od Boha. Postavil bych se mimo život a mimo lásku.
...
Spoléhám na to, že setkání s Bohem, setkání s Ježíšem promění všechno temné, chaotické a nevykoupené, že skrze veškerý chaos pronikne do popředí to podstatné ve mně, jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh. A doufám, že v tomto světě zanechám stopu, která se stane požehnáním pro druhé a vnese do jejich temnoty trochu světla.

celý článek na pastorace.cz  

Celý článek

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019

4. Říjen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František zahájil 1. října Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

Papež František řekl při homilii 1. října v bazilice sv. Petra v Římě tato slova: 
V podobenství, které jsme slyšeli, se Pán prezentuje jako člověk, který si předtím než odcestuje zavolá svoje služebníky, aby jim svěřil svůj majetek (srov. Mt 25,14). Bůh nám svěřil svůj největší majetek: život, náš i těch druhých, a spousty rozmanitých darů každému. A tento majetek, tyto dary nejsou něčím, co je třeba schovat do trezoru, nýbrž povoláním. Pán nás volá, abychom odvážně a tvořivě tyto dary zužitkovali. Bůh se nás nebude ptát, zda jsme žárlivě střežili život a víru, nýbrž zda jsme se vydali všanc a riskovali, třeba i to, že ztratíme tvář. Tento Mimořádný misijní měsíc námi má otřást a pobídnout k tomu, abychom byli činorodí v dobrém. Nejsme notáři víry a strážníci milosti, nýbrž misionáři. 

Celý text homilie najdete ZDE a další články k tématu na missio.cz.

Misie je posláním každého pokřtěného.

Pokřtění a poslaní - videa  a Modlitba k mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019

Celý článek

Další články:

3. Září   LITURGIE - video

1. Září   Oznámení a bohoslužby

27. Srpen   USILUJTE O TO

6. Srpen   Modlitba před dovolenou

12. Červenec   Je čas práce a je čas dovolený...

3. Červenec   Cyril a Metoděj

16. Červen   Slavnost Nejsvětější Trojice...

25. Květen   EUCHARISTIE

17. Duben   Adorace je říci Bohu "ano"

5. Duben   Klevety

14. Březen   Nové knižní přírůstky ve farní...

6. Březen   Postní doba

12. Leden   CREDO

28. Prosinec   Vánoční poselství papeže Frant...

7. Prosinec   ADVENT