Aktuálně ve farnosti

3. Květen
BOHOSLUŽBY a pastorace
Podle nových opatření vlády už není omezen počet osob, ale musí zůstat rozestupy 2m (s výjimkou 1 domácnosti), ochrana úst a nosu a desinfekce rukou při vstupu do kostela.

Nedělní bohoslužby od 8. 5. 
Dobříš: v sobotu v 18.00 a v neděli v 9.00. (Večerní mše v neděli a podávání svatého přijímání mimo mši již nebude).
Rosovice: neděle v 7.30
Svaté Pole: neděle v 10.45 

Bohoslužby v týdnu (po - so): 
Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice: v 18.00, po mši adorace a příležitost ke svátosti smíření do 19.00 (i déle).

Z liturgického kalendáře:
2.5. - 5. neděle velikonoční
3.5. - svátek sv. Filipa a Jakuba
8.5. - Panna Maria, Prostřednice milosti
9.5. - 6. neděle velikonoční

ON-LINE bohoslužby v ČR (přehled) 

Jak udělat bohoslužbu v rodině:
 PRO DOSPĚLÉ nebo  v RODINĚ S DĚTMI.  

Individuálně
se mohou zájemci obracet na kněze pro poskytnutí duchovní služby (svátosti, rozhovor apod.).  Kontakt na kněze: P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612.  

Modlitba růžence
za ukončení epidemie - připojte se každý den ve 20.00.  

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2021
Naléhavý úmysl papeže Františka na květen 2021 

KATOLICKÝ TÝDENÍK je vždy od soboty ke stažení zdarma (ZDE)  

VÝZVA BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ OBYVATEL od 27.3.  
Vzor vyplněného formuláře
2. Květen
                               DĚTEM

Zájmové kroužky ani náboženství pro děti zatím ještě nemůže probíhat.
Využijte tyto materiály pro domácí výuku: Nedělní katecheze - aktuální neděle, cylus B
Vytrvej (video 5. velik.)     

Velikonoční materiály
 ZDE (deti.vira.cz)
Pracovní listy (deti.vira.cz)
Velikonoční LUŠTĚNKY A KVÍZY
Rébusy
Velikonoční  VIDEA (2.st.ZŠ)

VLČÍ DOUPĚ - kázání pro děti 
(všechna videa)
      
Rodinné katecheze
 (od Saleziánů v Brně)

NÁBOŽENSTVÍ on-line na Radiu Proglas 

Kreslený film "Bůh je s námi" (z Brněnské tiskové misie)

16. Duben
POMOC MÍSTNÍM RODINÁM - respirátory, potravinové a hygienické balíčky

Dárek pro zdravotníky 
(a poděkování) 
Poděkování z LDN (Masarykovo sanatorium)
Poděkování z Henotes


DUCHOVNÍ SLOVO: 

   Promluvy papeže Františka 

   Sobotní zamyšlení na neděli (video - Salesiáni Brno) 

   Slovo na týden "U ambonu" (k poslechu)  

Seriál dvouminutových videí O LITURGII (vysvětlení jednotlivých částí mše)

Celoroční vzdělávací seminář (nejen) pro mládež
31. Březen
Adopce varhanních píšťal v dobříšském kostele.

Kalendář akcí


www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Jako z Marsu?

5. Květen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 5. neděle velikonoční Jan 15,1-8
Autor úvahy: Angelo Scarano (z www.pastorace.cz)

Na první poslech toto evangelium padá jako meteorit odněkud z nebe. Nakolik je nám jasná jeho základní myšlenka, natolik vyvstává tolik otazníků: Zůstat v Kristu? Co to znamená? Jak to žít? Jak to souvisí s mým životem?

Především - mnoho problémů s tímto textem bude mít zřejmě ten, pro koho je Kristus jen „jakýsi Marťan", který se nárazově objevuje v našich životech při nedělní liturgii. Meteorit „z jiného konce vesmíru". A bohužel Kristus nám občas připadá jako někdo „z Marsu", z jiného světa - kdo uvažuje a mluví úplně jinak než my (nemluví o obchodování, o inflaci...). Pokud jsme takového Krista objevili (jakoby „z Marsu"), pak jsme na dobré cestě, abychom se dostali dál ... 
Pro někoho jiného Kristus je sice „někdo jiný než já" (s odlišným jazykem a myšlením), ale není to už „jakýsi cizí Marťan". Je to člověk s jménem,

Celý článek

Hloupé ovce?

28. Duben  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 4. neděle velik. (neděle Dobrého pastýře) Jan 10, 11-18
Autor úvahy: Angelo Scarano (z www.pastorace.cz)

Jsou křesťané takové hloupé ovce? Navíc bez rozumu? Na první poslech by evangelium takový dojem vzbudit mohlo a mohlo by i trochu odradit: kdo by chtěl vypadat jako "ovce"? Mussolini prohlásil, že je lepší žít jeden den jako lev než sto dní jako ovce. Jenže ovce z evangelia nejsou zrovna ty hloupé, ale ty "důvtipné", protože nalezly cestičku k životu. Vědí, že bez Krista není možné dojít k pastvinám skýtajícím potravu.

Být ovcí nám není úplně vrozené: chtěli bychom být spíše lvy, kteří se prosadí silným hlasem a vlastní silou, "uloví potravu". Lev poslouchá svůj silný řev, ovce slyší hlas pastýře. Lev loví a spoléhá pouze na svou rychlost, hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu dát, přesněji nechává se k pastvině vést. A kdo je ovcí "v duchu evangelia", je obezřetný, protože se nechává obdarovat, dovést k "travnatým nivám" (Ž 23,2). Takový nebude mít nedostatek. 
Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k pastvinám "stádo" anonymních ovcí. Každého volá jménem, každého jinak,

Celý článek

Další články:

19. Duben   Není to víra, není to slovo...

12. Duben   Neděle Božího milosrdenství...

6. Duben   Exodus 40

31. Březen   Velikonoční triduum

22. Březen   Malé zrnko

15. Březen   Až tak...

22. Únor   Papež František k postní době...

16. Únor   Nezahálíme

10. Únor   Vylévat srdce

3. Únor   Trpělivost

26. Leden   Budu ti nablízku...

18. Leden   Pane, kde bydlíš?

11. Leden   Bůh objímá svým milosrdenstvím...

7. Leden   Mudrci padli na zem a klaněli ...

27. Prosinec   Rodina bez problémů