Kalendář akcí

24.5. 2020 - 9:00  
Pastorační centrum - VŠECHNY AKCE jsou do odvolání ZRUŠENY (výlet pro děti, farní výlet, vernisáže, přednášky, farní den aj.). 
5.6. 2020 - 18:00  
všechny kostely ve farnosti - NOC KOSTELŮ - zrušení podle situace
18.6. 2020 - 15:00  
Pastorační centrum - Odpoledne pro děti: bohoslužba slova, po ní hry a soutěže, na závěr opékání špekáčků. - ZRUŠENÍ podle situace

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Pastýřské slovo k Velikonocům

6. Duben  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky

Milí diecézáni, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem (čínskou chřipkou), ale i vy, ohrožení nakažením v domácí, či celkové karanténě. Zdravím vás jako jeden z vás s přáním Kristova pokoje, který přináší smír, útěchu a odvahu.

Vícekrát jsem se v těchto dnech vyjadřoval v různých rovinách a médiích k dané situaci, kterou považuji za těžkou zkoušku, kterou na nás sesílá milosrdný Bůh, ke kterému voláme Otče a kterému na nás záleží. Někteří z vás objímají v bolestech kříž nemoci, opuštěnosti, či v úzkosti. Objímáte-li Kristův kříž, možná se ve vás ozývá Ježíšovo zvolání: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil..." Není to zoufalství, nejsou to pochybnosti vaší víry, ale naopak! Je to volání po Něm, po Jeho náruči, po Jeho slovech útěchy. 
Nezapomeň na poslední Ježíšova slova: „Otče, do tvých rukou...!" A dej mu všechno! 

Ne, nebojte se, jsme s vámi a voláme s vámi k nebeskému Otci Všemohoucímu. Naše solidarita je snad i viditelná. Otec biskup Karel se solidarizoval s vámi, kteří jste v největším utrpení. Modleme se za sebe navzájem. 

Celý článek

Proč se bojíte? Ještě nemáte víru?

29. Březen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František udělil v pátek 27. 3. po společné modlitbě na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra požehnání Urbi et Orbi. Jeho myšlenky při meditaci nad textem evangelia Mk 4,35n:

»Téhož dne večer« (Mk 4,35). Tak začíná evangelium, které jsme slyšeli. Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty zahalily naše náměstí, ulice a města; ovládly naše životy a vyplnily všechno ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou, ochromujícími cokoli se namane. Je to cítit ve vzduchu, je to patrné na gestech a vyjadřují to pohledy. Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v neočekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit. Na této lodi... jsme všichni. Jako oni učedníci, kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají: »Hyneme« (v.38), tak i my jsme postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze společně.

Celý článek na www.radiovaticana.cz

TV záznam na ČT24

Celý článek

Další články:

18. Březen   Mimořádný stav

17. Březen   Naděje nikdy neumírá/ Dominik ...

29. Únor   Postní doba - nutná nepříjemno...

17. Únor   CÍRKEV JE VELMI PESTROU SPOLE...

2. Únor   Svátek Uvedení Pána do chrámu...

26. Leden   Neděle Božího slova

12. Leden   Svátek Křtu Pána

27. Prosinec   Vánoce

15. Prosinec   ADVENT

1. Prosinec   Oznámení a bohoslužby

16. Listopad   30 let svobody v naší zemi

1. Listopad   NEBE, PEKLO, OČISTEC...

4. Říjen   MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN ...

3. Září   LITURGIE - video

27. Srpen   USILUJTE O TO