Aktuálně ve farnosti

21. Říjen
V říjnu začal cyklus přednáškových setkání UŽ JSTE TO ČETLI? - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. Druhá přednáška bude ve středu 26. 10. od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.
19. Srpen
Nové fotografie ve FOTOGALERII (na horní liště) připomenou, co jsme prožili v uplynulém školním roce.
14. Květen
Doporučujeme diskusní pořady: NA DRUHÝ POHLED na Tv Noe (každé druhé pondělí v měsíci od 20.00 hodin) a POD LAMPOU - na téma "Bože, kde jsi?"
2. Březen
PROSÍME SNOUBENCE, kteří mají zájem o církevní sňatek, aby včas kontaktovali kněze (i rok před svatbou). Součástí přípravy je absolvování kurzu "Společná příprava na život v manželství", která 2x ročně probíhá v Pastoračním středisku v Dejvicích. Kapacita kurzů je omezená, proto je potřeba přihlásit se na přípravu včas.

Kalendář akcí

26.10. 2016 - 19:00  
Pastorační centrum - UŽ JSTE TO ČETLI? - Katechismem katolické církve provází Karel Satoria. Druhé setkání přednáškového cyklu. (Vždy v liché týdny ve středu od 19.00 v PCSvT).
28.10. 2016 - 19:00  
Kostel Dobříš - MODLITBA PRO MĚSTO - zpívané chvály a prosby za všechny obyvatele Dobříše a okolí.
30.10. 2016 - 10:30  
Pastorační centrum - Vernisáž výstavy Jihočeská krajina a Pošumaví/ malba/Petr Ettler/ a agapé.
30.10. 2016 - 15:00  
hřbitov - MODLITBA ZA ZEMŘELÉ - na hřtitově v Dobříši a také od 15.00 Modlitba za zemřelé na hřbitově ve Svatém Poli.
1.11. 2016 - 18:00  
Kostel Dobříš - Slavnost Všech svatých - slavení Eucharistie.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

OZNÁMENÍ 23. 10. 2016/30. neděle v mezidobí

21. Říjen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Oznámení na neděli

V neděli 23. 10. je misijní neděle, sbírka je určena na misie. Od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.
Od 18.00 zveme na koncert na podporu varhan do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši: Vystoupí Příbramská filharmonie a příbramské pěvecké sbory s dílem A. Dvořáka: Mše D-dur Lužanská. Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 24. 10. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.
(Doporučujeme: Od 20.00 začne na TV Noe seriál rozhovorů Karla Satorii s jeho hosty).

Ve středu 26. 10. od 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Od 19.00 bude další setkání s Karlem Satoriou nad Katechismem katolické církve -  v Pastoračním centru sv. Tomáše...

Celý článek